Adobe Coding Intervju Spørsmål

Adobe Array-spørsmål

Spørsmål 1. Fange regnvann Leetcode-løsning Problemformulering The Trapping Rain Water LeetCode Solution – “Trapping Rain Water” sier at gitt en rekke høyder som representerer et høydekart hvor bredden på hver stolpe er 1. Vi må finne mengden vann som er fanget etter regn. Eksempel: Inndata: høyde = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Forklaring: Sjekk ...

Les mer

Spørsmål 2. Partisjoner til K Equal Sum Subsets Leetcode Solution Problemformulering Partisjonen til K Equal Sum Subsets LeetCode Solution – «Partition to K Equal Sum Subsets» sier at du får heltallsarraynumrene og et heltall k, returner true hvis det er mulig å ha k ikke-tomme delsett med summene er alle like. Eksempel: Inndata: nums = [4,3,2,3,5,2,1], k = 4 Utdata: ...

Les mer

Spørsmål 3. Myntbytte 2 Leetcode-løsning Problemformulering Myntbytte 2 LeetCode-løsningen – "Myntskifte 2" sier at gitt en rekke distinkte heltallsmynter og et heltallsbeløp, som representerer en total sum penger. Vi må returnere tellingen av det totale antallet forskjellige mulige kombinasjoner som summerer til beløpet. ...

Les mer

Spørsmål 4. Frog Jump Leetcode-løsning Problemformulering The Frog Jump LeetCode Solution – "Frog Jump" sier at gitt listen over steiner (posisjoner) sortert i stigende rekkefølge, avgjør om frosken kan krysse elven ved å lande på den siste steinen (siste indeksen til matrisen). Til å begynne med er frosken på den første steinen og ...

Les mer

Spørsmål 5. Bygg Array fra Permutation Leetcode-løsning Problemformulering Bygg array fra permutasjon LeetCode-løsning – "Bygg array fra permutasjon" sier at gitt nullbaserte permutasjonstall, må vi bygge en array av samme lengde der ans[i] = nums[nums[i]] for hver i i området [0,antall.lengde-1]. Et nullbasert permutasjonsnummer er en rekke forskjellige heltall fra 0 ...

Les mer

Spørsmål 6. Minimumskostnad for billetter Leetcode-løsning Problemerklæring Minimumskostnaden for billetter LeetCode Solution – "Minimumskostnad for billetter" ber deg finne det minste antallet dollar du trenger for å reise hver dag i den gitte listen over dager. Du vil få en hel rekke dager. Hver dag er et heltall fra ...

Les mer

Spørsmål 7. Angi Matrix Zeroes Leetcode Solution Problemstilling Set Matrix Zeroes LeetCode Solution – "Set Matrix Zeroes" sier at du får en mxn heltallsmatrise. Vi må endre inngangsmatrisen slik at hvis en celle inneholder elementet 0, setter du hele raden og kolonnen. til 0-tallet. Du må gjøre det i...

Les mer

Spørsmål 8. Manglende nummer Leetcode-løsning Problemformulering Det manglende nummeret LeetCode Solution – “Manglende nummer” angir at gitt en matrise med størrelse n som inneholder n distinkte tall mellom [0,n]. Vi må returnere nummeret som mangler i området. Eksempel: Input: nums = [3,0,1] Output: 2 Forklaring: Vi kan lett observere at alle ...

Les mer

Spørsmål 9. Bland Array Leetcode-løsningen Problemet Shuffle the Array Leetcode Solution gir oss en rekke lengder 2n. Her refererer 2n til at matriselengden er jevn. Vi blir deretter bedt om å blande blandingen. Her betyr blanding ikke at vi må tilfeldig stokke matrisen, men en spesifikk måte er ...

Les mer

Spørsmål 10. 3Sum Leetcode-løsning Problemstilling Er det en rekke n-tall, er det elementene a, b, c i tall slik at a + b + c = 0? Finn alle unike tripletter i matrisen som gir summen av null. Merk: at løsningssettet ikke må inneholde duplikat tripletter. Eksempel nr. 1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

Les mer

Spørsmål 11. Kombinasjonssum Leetcode-løsning Problemet Combination Sum Leetcode Solution gir oss en matrise eller liste over heltall og et mål. Vi får beskjed om å finne kombinasjonene som kan lages ved hjelp av disse heltallene et hvilket som helst antall ganger som legger opp til det gitte målet. Så mer formelt kan vi bruke den gitte ...

Les mer

Spørsmål 12. Maksimal løsning for subarray Leetcode Problemstatning Gitt et heltall array nums, finn den sammenhengende underarrayen (som inneholder minst ett tall) som har den største summen, og returner summen. Eksempel nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Forklaring: [4, -1,2,1] har den største summen = 6. nums = [- 1] -1 Tilnærming 1 (Divide and Conquer) I denne tilnærmingen ...

Les mer

Spørsmål 13. Finn N Unique Integers Sum opp til Zero Leetcode Solution Problemet Find N Unique Integers Sum up to Zero Leetcode Solution, gir oss et heltall. Det ber oss om å returnere n unike heltall som summerer seg til 0. Så spørsmålet er ganske enkelt å forstå. Så før du dykker ned i løsningen. La oss ta en titt på ...

Les mer

Spørsmål 14. Finn vanlige tegn Leetcode-løsning Problemstilling I dette problemet får vi en rekke strenger. Vi må skrive ut en liste over alle tegnene som vises i hver streng i matrisen (duplikater inkludert). Det vil si at hvis et tegn vises to ganger i hver streng, men ikke tre ganger, må vi ha det ...

Les mer

Spørsmål 15. Finn alle numrene som er forsvunnet i en Array Leetcode-løsning Problemstilling I dette problemet får vi en rekke heltall. Den inneholder elementer fra 1 til N, hvor N = størrelsen på matrisen. Imidlertid er det noen elementer som har forsvunnet, og noen duplikater er til stede i stedet for dem. Målet vårt er å returnere en matrise ...

Les mer

Spørsmål 16. Majority Element II Leetcode-løsning I dette problemet får vi en rekke heltall. Målet er å finne alle elementene som forekommer mer enn ⌊N / 3⌋ tid i matrisen der N = størrelsen på matrisen og ⌊ ⌋ er gulvoperatøren. Vi må returnere en rekke ...

Les mer

Spørsmål 17. Relativ Sort Array Leetcode Solution I dette problemet får vi to matriser med positive heltall. Alle elementene i den andre matrisen er forskjellige og er tilstede i den første matrisen. Den første matrisen kan imidlertid inneholde dupliserte elementer eller elementer som ikke er i den andre matrisen. Vi må sortere den første matrisen ...

Les mer

Spørsmål 18. Unike baner Leetcode-løsning Problemet Unique Paths Leetcode Solution sier at du får to heltall som representerer størrelsen på et rutenett. Bruk rutenettens størrelse, lengden og bredden på rutenettet. Vi må finne antall unike stier fra øverste venstre hjørne av rutenettet til ...

Les mer

Spørsmål 19. Matrise Diagonal Sum Leetcode Solution Problemstilling I Matrix Diagonal Sum oppgis en kvadratmatrise av heltall. Vi må beregne summen av alle elementene som er tilstede ved dets diagonaler, dvs. elementer i primær diagonal så vel som sekundær diagonal. Hvert element skal bare telles en gang. Eksempel matte = [[1,2,3], [4,5,6], ...

Les mer

Spørsmål 20. Hvor mange tall er mindre enn gjeldende nummerkode-løsning Problemstilling I dette problemet får vi en matrise. For hvert element i denne matrisen, må vi finne ut antall elementer mindre enn det elementet. dvs. for hver i (0 <= i

Les mer

Spørsmål 21. Slå sammen sorterte matriser Leetcode-løsning I problemet “Slå sammen sorterte matriser” får vi to matriser sortert i ikke-fallende rekkefølge. Den første matrisen er ikke fullt fylt og har nok plass til å imøtekomme alle elementene i den andre matrisen også. Vi må slå sammen de to matriser, slik at den første matrisen inneholder elementer ...

Les mer

Spørsmål 22. Søk i Rotated Sorted Array Leetcode Solution Vurder en sortert matrise, men en indeks ble plukket og matrisen ble rotert på det tidspunktet. Nå når matrisen er rotert, må du finne et bestemt målelement og returnere indeksen. I tilfelle elementet ikke er til stede, returnerer -1. Problemet er generelt ...

Les mer

Spørsmål 23. Søk Sett inn posisjon Leetcode-løsning I dette problemet får vi en sortert matrise og et mål heltall. Vi må finne posisjonen for søkeinnsats. Hvis målverdien er tilstede i matrisen, returnerer du indeksen. Returner indeksen som målet skal settes inn for å holde ordren sortert (i ...

Les mer

Spørsmål 24. Løpende sum av 1d Array Leetcode-løsning Problemstilling I løpet av summen av 1d array-problem har vi fått en array nums som vi må returnere en array for hver indeks i i resultat array arr [i] = sum (nums [0]… nums [i]) . Eksempel nums = [1,2,3,4] [1,3,6,10] Forklaring: Løpssummen er: ...

Les mer

Spørsmål 25. Pluss en Leetcode-løsning Problemstilling I oppgaven ”Plus One” får vi en matrise der hvert element i matrisen representerer et siffer av et tall. Hele matrisen representerer et tall. Nullindeksen representerer MSB for tallet. Vi kan anta at det ikke er noen ledende null i ...

Les mer

Spørsmål 26. Kth største element i en Array Leetcode Solutions I dette problemet må vi returnere det kth største elementet i en usortert matrise. Merk at matrisen kan ha duplikater. Så vi må finne det Kth største elementet i sortert rekkefølge, ikke det distinkte Kth største elementet. Eksempel A = {4, 2, 5, 3 ...

Les mer

Spørsmål 27. Omorganisere matrisen slik at arr [i]> = arr [j] hvis jeg er jevn og arr [i] <= arr [j] hvis jeg er merkelig og j <i Anta at du har et heltall. Problemstillingen ber om å omorganisere matrisen på en slik måte at elementene i jevn posisjon i en matrise skal være større enn alle elementene før den, og elementene i odde posisjoner skal være mindre enn elementene før den. Eksempel ...

Les mer

Spørsmål 28. Minimum sletteoperasjoner for å gjøre alle elementer i matrisen like Anta at vi har en inngang til matrise med "x" antall elementer. Vi har gitt et problem at vi må finne slettingsoperasjonene, som skal være det minste som kreves for å lage en lik matrise, dvs. at matrisen vil bestå av like elementer. Eksempel på inngang: [1, 1, ...

Les mer

Spørsmål 29. Gruppe flere forekomster av matriseelementer bestilt av første forekomst Du får et spørsmål der du har gitt en usortert matrise med flere tallforekomster. Oppgaven er å gruppere alle flere forekomster av matriseelementer sortert etter første forekomst. I mellomtiden bør bestillingen være den samme som antallet kommer. Eksempel Input: [2, 3,4,3,1,3,2,4] ...

Les mer

Spørsmål 30. Omorganisere en matrise slik at arr [i] er lik i "Omorganiser en matrise slik at arr [i] = i" -problemet sier at du får en matrise med heltall fra 0 til n-1. Siden alle elementene kanskje ikke er til stede i matrisen, er stedet der -1 der. Problemstillingen ber om å omorganisere matrisen i slike ...

Les mer

Spørsmål 31. Maksimalt antall sjokolader som skal fordeles likt blant k-studenter “Maksimalt antall sjokolader som skal fordeles likt mellom k-studenter” sier at du får n esker som inneholder litt sjokolade. Anta at det er k studenter. Oppgaven er å fordele maksimalt antall sjokolader likt k-studenter, ved å velge påfølgende bokser. Vi kan ...

Les mer

Spørsmål 32. Maksimalt antall påfølgende antall i en serie Problemerklæring La oss anta at du har en rekke heltall av størrelse N. Problemet "Maksimalt antall påfølgende antall i en matrise" ber om å finne ut det maksimale antallet påfølgende tall som kan spres i en matrise. Eksempel arr [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 Forklaring: ...

Les mer

Spørsmål 33. Finn duplikater i en gitt matrise når elementene ikke er begrenset til et område Problemet "Finn duplikater i en gitt matrise når elementene ikke er begrenset til et område" sier at du har en matrise som består av n heltall. Problemstillingen det for å finne ut duplikatelementene hvis de finnes i matrisen. Hvis det ikke finnes noe slikt element, returner -1. Eksempel [...

Les mer

Spørsmål 34. Beste tid å kjøpe og selge Stock III Leetcode Solution Problemstilling I problemet "Beste tid å kjøpe og selge lager III" får vi en matrise der hvert element i matrisen inneholder prisen på den aktuelle aksjen den dagen. Definisjonen av transaksjonen er å kjøpe en aksje og selge den ene aksjen ...

Les mer

Spørsmål 35. Lengde på den største undergruppen med sammenhengende elementer Problemet "Lengde på den største undergruppen med sammenhengende elementer" sier at du får et heltall. Problemstillingen ber om å finne ut lengden på den lengste sammenhengende undergruppen som elementene kan ordnes i en sekvens (kontinuerlig, enten stigende eller synkende). Tallene i ...

Les mer

Spørsmål 36. Maksimal avstand i matrise Problemet “Maksimal avstand i matrise” sier at du får “n” nei. av matriser og alle matriser er gitt i stigende rekkefølge. Din oppgave er å finne maksimal forskjell / absolutt forskjell på to tall i en matrise, og vi kan definere maksimal avstand mellom to tall som ...

Les mer

Spørsmål 37. Inneholder duplikat Vi får en matrise, og den kan inneholde duplikatelementer eller ikke. Så vi må sjekke om den inneholder duplikat. Eksempler [1, 3, 5, 1] ​​true ["apple", "mango", "orange", "mango"] true [22.0, 4.5, 3.98, 45.6, 13.54] false Approach Vi kan sjekke en matrise på flere måter ...

Les mer

Spørsmål 38. Delsett Sumproblem i O (sum) -rom Problemerklæring Problemet "Delsett sum i O (sum)" oppgir at du får en matrise med noen ikke-negative heltall og en spesifikk verdi. Finn ut om det er en delmengde hvis sum er lik summen av den gitte inngangsverdien. Eksempel Array = {1, 2, 3, 4} ...

Les mer

Spørsmål 39. Finn indeks over lukkende brakett for en gitt åpningsbrakett i et uttrykk Problemstilling Gis en streng s med lengde / størrelse n og et heltall som representerer indeksen til en åpningsfeste. Finn indeks for lukkende brakett for en gitt åpningsbrakett i et uttrykk. Eksempel s = "[ABC [23]] [89]" indeks = 0 8 s = "[C- [D]]" indeks = 3 5 s ...

Les mer

Spørsmål 40. Beste tid å kjøpe og selge aksjer Problemstilling Problemet "Beste tid å kjøpe og selge aksjer" sier at du får en rekke priser med lengde n, der ith-elementet lagrer aksjeprisen på denne dagen. Hvis vi bare kan gjøre en transaksjon, det vil si å kjøpe på en dag og ...

Les mer

Spørsmål 41. Bland 2n-heltall som a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn uten å bruke ekstra plass Problemerklæring Du får en rekke heltall. Problemet "Bland 2n heltall som a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn uten å bruke ekstra mellomrom" ber om å blande alle tallene i matrisen slik at tallene er som (x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3) blir blandet som x0, y0, ...

Les mer

Spørsmål 42. Minimum tid som kreves for å råtne alle appelsiner Problemstilling Problemet "Minimum tid som kreves for å rote alle appelsiner" sier at du får en 2D-matrise, hver celle har en av de tre mulige verdiene 0, 1 eller 2. 0 betyr en tom celle. 1 betyr en fersk appelsin. 2 betyr en råtten oransje. Hvis en råtten ...

Les mer

Spørsmål 43. Finn minimum i rotert sortert matrise Problemstilling "Finn minimum i rotert sortert matrise" sier at du får et sortert utvalg av størrelse n som roteres i en eller annen indeks. Finn minimumselementet i matrisen. Eksempel a [] = {5, 1, 2, 3, 4} 1 Forklaring: Hvis vi ordner matrisen i sortert ...

Les mer

Spørsmål 44. Finn minimum antall sammenslåingsoperasjoner for å lage en matrise palindrom Problemerklæring Du får en rekke heltall. Problemstillingen ber om å finne minimum antall sammenslåtte operasjoner for å lage en matrise palindrom, dvs. finne ut minimum antall sammenslåtte operasjoner som skal gjøres på matrisen for å gjøre det til et palindrom. Sammenslåing betyr ganske enkelt at ...

Les mer

Spørsmål 45. Minimer maksimal forskjell mellom høydene Problemerklæring Du får noen høyder på n tårn og et tall k. Vi kan enten øke høyden på tårnet med k eller redusere høyden med k, men bare for en gangs skyld. Problemstillingen ber om å minimere maksimal forskjell mellom høydene. Det er å ...

Les mer

Spørsmål 46. Sortert matrise til balansert BST I sortert matrise til balansert BST-problem har vi gitt en matrise i sortert rekkefølge, konstruer et balansert binært søketre fra den sorterte matrisen. Eksempler Input arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Output Pre-order: 3 2 1 5 4 Input arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Les mer

Spørsmål 47. Maksimal firkant I det maksimale kvadratproblemet har vi gitt en 2D-binær matrise fylt med 0 og 1, finn den største firkanten som bare inneholder 1, og returner arealet. Eksempel Inngang: 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 ...

Les mer

Spørsmål 48. Slå sammen overlappende intervaller I problemet med fletteoverlappende intervaller har vi gitt en samling av intervaller, flett og returner alle overlappende intervaller. Eksempel Input: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Output: [[2, 4], [5, 7]] Forklaring: Vi kan slå sammen [2, 3] og [3 , 4] sammen for å danne [2, 4] Tilnærming for å finne Merge ...

Les mer

Spørsmål 49. Median av to sorterte matriser Gitt to sorterte matriser A og B i henholdsvis størrelse n og m. Finn medianen til den endelige sorterte matrisen oppnådd etter å ha slått sammen de gitte to matriser, eller med andre ord, vi sier at finner medianen av to sorterte matriser. (Forventet tidskompleksitet: O (log (n))) Tilnærming 1 for ...

Les mer

Spørsmål 50. Søk i et element i sortert rotert matrise I søk i sortert rotert matrise problem har vi gitt en sortert og rotert matrise og et element, sjekk om det gitte elementet er tilstede i matrisen eller ikke. Eksempler Input nums [] = {2, 5, 6, 0, 0, 1, 2} target = 0 Output true Input nums [] = {2, ...

Les mer

Spørsmål 51. 3 Sum I 3 Sum-problemet har vi gitt en matrise numre av n heltall, finn alle de unike triplettene som summerer seg til 0. Eksempel Input: nums = {-1, 0, 1, 2, -1, -4} Output: { -1, 0, 1}, {-1, 2, -1} Naiv tilnærming for 3-sumsproblem Brute force-tilnærmingen ...

Les mer

Spørsmål 52. Det hyppigste elementet i en serie Du får en rekke heltall. Problemstillingen sier at du må finne ut det hyppigste elementet som finnes i en matrise. Hvis det er flere verdier som opptrer maksimalt antall ganger, må vi skrive ut noen av dem. Eksempel Input [1, 4,5,3,1,4,16] Output ...

Les mer

Spørsmål 53. Fange regnvann LeetCode Solution I Trapping Rain Water LeetCode-oppgaven har vi gitt N ikke-negative heltall som representerer et høydekart og bredden på hver stolpe er 1. Vi må finne mengden vann som kan fanges i strukturen ovenfor. Eksempel La oss forstå det ved et eksempel for ...

Les mer

Spørsmål 54. Hopp spill I hoppspill har vi gitt en rekke ikke-negative heltall, du er først plassert ved den første indeksen til matrisen. Hvert element i matrisen representerer din maksimale hopplengde på den posisjonen. Bestem om du er i stand til å nå den siste indeksen. Eksempel Inngang: arr = [2,3,1,1,4] ...

Les mer

Spørsmål 55. Kombinasjonssum I kombinasjonssummen har vi gitt en rekke positive heltall arr [] og en sum s, finn alle unike kombinasjoner av elementer i arr [] der summen av disse elementene er lik s. Det samme gjentatte tallet kan velges fra arr [] et ubegrenset antall ganger. Elementer ...

Les mer

Spørsmål 56. Søk i Sorted Rotated Array Et elementssøk i sortert rotert array kan bli funnet ved hjelp av binært søk i O (logn) tid. Målet med dette innlegget er å finne et gitt element i en sortert rotert matrise i O (logn) tid. Noen eksempler på en sortert rotert matrise er gitt. Eksempel Input: arr [] = {7,8,9,10,1,2,3,5,6}; ...

Les mer

Spørsmål 57. Maksimal subarray I Maksimum underarrangeproblemet har vi gitt et heltall array nums, finn den sammenhengende underarrayen som har den største summen og skriv ut maksimumsverdien for subarray. Eksempel Input nums [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Output 6 Algorithm Målet er å finne ...

Les mer

Spørsmål 58. Sammenslåing av intervaller I sammenslåing av intervallproblemer har vi gitt et sett med intervaller av formen [l, r], flett de overlappende intervallene. Eksempler Input {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Output {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Input {[ 1, 4], [1, 5]} Output {[1, 5]} Naiv tilnærming for sammenslåing av intervaller ...

Les mer

Spørsmål 59. 4 Sum I 4Sum-problemet har vi gitt et heltall x og en matrise a [] av størrelse n. Finn alt det unike settet med 4 elementer i matrisen slik at summen av disse 4 elementene er lik det gitte heltallet x. Eksempel Input a [] = {1, 0, -1, ...

Les mer

Spørsmål 60. Søk innleggsposisjon I søkeinnsatsposisjonsproblemet har vi gitt et helt tall x og en sortert matrise a [] av størrelse n. Finn riktig indeks eller posisjon der det gitte heltallet må settes inn hvis det er gitt heltall, ikke i matrisen. Hvis det er gitt et heltall til stede i inndata-arrayet ...

Les mer

Spørsmål 61. Finn Peak Element La oss forstå Finn Peak Element-problemet. I dag har vi med oss ​​en matrise som trenger toppelementet. Nå må du lure på hva jeg mener med toppelementet? Toppelementet er et som er større enn alle naboene. Eksempel: Gitt en rekke ...

Les mer

Spørsmål 62. Pascal Triangle Leetcode Pascal Triangle er et veldig bra Leetcode-problem som blir spurt så mange ganger i Amazon, Microsoft og andre selskaper. vi har gitt ikke-negative heltallrader, skriver ut første raderader i pascal-trekanten. Eksempel på rader = 5 rader = 6 Løsningstyper for Pascal Triangle Leetcode Dynamic Programming ...

Les mer

Spørsmål 63. Beholder med mest vann Problembeskrivelse: du får n heltall (y0, y1, y2 ... yn-1) ved n indekser (i = 0,1,2… n-1). Heltall ved i-th indeks er yi. Nå tegner du n linjer på et kartesisk plan, hvert koblingspunkt (i, yi) og (i, 0). Finn maksimalt vannvolum ...

Les mer

Spørsmål 64. Subarray Sum tilsvarer k Gitt et heltall array og et helt tall k. Finn totalt antall sammenhengende underarrays av gitt array hvis sum av elementer er lik k. Eksempel Inngang 1: arr [] = {5,0,5,10,3,2, -15,4} k = 5 Utgang: 7 Inngang 2: arr [] = {1,1,1,2,4, -2} k = 2 Utgang: 4 Forklaring: vurder eksempel-1 ...

Les mer

Spørsmål 65. Rask sortering Rask sortering er en sorteringsalgoritme. Gitt et usortert utvalg, sorter det ved hjelp av hurtig sorteringsalgoritme. Eksempel Input: {8, 9, 5, 2, 3, 1, 4} Output: {1, 2, 3, 4, 5, 8, 9} Theory It's a Divide and Conquer sorteringsalgoritme. Den plukker et dreieelement i matrisen, deler ...

Les mer

Spørsmål 66. Problemer med delsett sum I delmengdesummen får vi en liste over alle positive tall og en sum. Vi må sjekke om det er en delmengde der summen er lik den gitte summen. Eksempel Input List of numbers: 1 2 3 10 5 sum: 9 Output true Forklaring for ...

Les mer

Spørsmål 67. Slå sammen overlappende intervaller II Problemstilling I “Merge Overlapping Intervals II” -problemet har vi gitt et sett med intervaller. Skriv et program som vil flette de overlappende intervallene til ett og skrive ut alle ikke-overlappende intervaller. Inndataformat Den første linjen som inneholder et helt tall n. Andre linje som inneholder n par hvor hvert par er ...

Les mer

Spørsmål 68. Maksimal subarray sum ved bruk av Divide and Conquer Problemstilling I "Maximum Subarray Sum using Divide and Conquer" -problemet har vi gitt en rekke både positive og negative heltall. Skriv et program som finner den største summen av den sammenhengende undergruppen. Inndataformat Den første linjen som inneholder et helt tall N. Andre linje som inneholder en matrise med ...

Les mer

Spørsmål 69. Ordne gitte tall for å danne det største nummeret II Problemstilling I “Ordne gitte tall for å danne det største tallet II” -problemet har vi gitt en rekke positive heltall. Ordne dem på en slik måte at arrangementet vil utgjøre den største verdien. Inndataformat Den første og eneste linjen som inneholder et heltall n. Andre linje som inneholder ...

Les mer

Spørsmål 70. Største undergruppe med like antall 0 og 1 Problemstilling I "Største undergruppe med like antall 0 og 1" -problemet har vi gitt en matrise [] som bare inneholder 0 og 1. Finn den største undergruppen med like mange 0 og 1, og vil skrive ut startindeksen og sluttindeks for den største undergruppen. ...

Les mer

Spørsmål 71. Maksimal økning av summen Problemstilling I “Maximum Sum Increasing Subsequence” -problemet har vi gitt en matrise. Finn summen av den maksimale undersekvensen til den gitte matrisen, det vil si heltallene i sekvensen er i sortert rekkefølge. En undersekvens er en del av en matrise som er en sekvens som er ...

Les mer

Spørsmål 72. Antall mindre elementer på høyre side Problemerklæring I problemet "Antall mindre elementer på høyre side" har vi gitt en matrise []. Finn antall mindre elementer som er på høyre side av hvert element. Inngangsformat Den første og eneste linjen som inneholder et helt tall N. Andre linje som inneholder N mellomseparerte heltall. Utgang ...

Les mer

Spørsmål 73. Elementer vises mer enn N / K ganger i Array Problemstilling I “Elements Appear more than N / K times in Array” -problemet har vi gitt et heltall array av størrelse n. Finn elementene som vises mer enn n / k ganger. Hvor k er inngangsverdien. Inndataformat Den første og eneste linjen som inneholder to heltall N og ...

Les mer

Spørsmål 74. Finn maksimalt gjentatt antall i matrise Problemstilling I "Finn maksimalt gjentatt antall i matrisen" har vi gitt en usortert matrise med størrelse N. Gitt matrise inneholder tall i området {0, k} der k <= N. Finn tallet som kommer maksimalt antall ganger i matrisen. Inngangsformat ...

Les mer

Spørsmål 75. Fire elementer som summeres til gitt Problemstilling I fire elementer som oppsummerer et gitt problem, har vi gitt en matrise som inneholder N-elementer som kan være positive eller negative. Finn settet med fire elementer hvis sum er lik gitt verdi k. Inndataformat Første linje som inneholder et helt tall N. Andre linje som inneholder en matrise ...

Les mer

Spørsmål 76. Partisjon Problem Problemstilling I partisjonsproblemet har vi gitt et sett som inneholder n elementer. Finn ut om det gitte settet kan deles i to sett med summen av elementene i delsettene er like. Eksempel Inngang arr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} Utgang Ja Forklaring Matrisen ...

Les mer

Spørsmål 77. Subarray med gitt sum Problemstilling I underarrangementet med det gitte sumproblemet har vi gitt en matrise som inneholder n positive elementer. Vi må finne undergruppen der summen av alle elementene i undergruppen er lik et gitt_sum. Subarray er hentet fra den opprinnelige matrisen ved å slette noen ...

Les mer

Spørsmål 78. Maksimumselement i en matrise som øker og deretter avtar Problemstilling I den gitte matrisen som inneholder n elementer. Elementene lagres på en slik måte at først k-elementene er i økende rekkefølge, og deretter når nk-elementene synker derfra, må vi finne det maksimale elementet i matrisen. Eksempel a) Inndata matrise: [15, 25, ...

Les mer

Spørsmål 79. Finn det tapte elementet fra en duplisert matrise Problemstilling Gitt to matriser A og B, er en matrise en duplikat av den andre bortsett fra ett element. Det ene elementet mangler enten A eller B. vi må finne det tapte elementet fra en duplisert matrise. Eksempel 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Les mer

Spørsmål 80. Slå sammen to sorterte matriser Problemerklæring Ved sammenslåing av to sorterte oppgaver, har vi gitt to inngangssorterte oppsett, vi trenger å slå sammen disse to oppstillingene slik at de opprinnelige tallene etter fullstendig sortering skal være i den første matrisen og være igjen i den andre matrisen. Eksempel Input A [] = {1, 3, 5, 7, ...

Les mer

Spørsmål 81. Antall trillinger med sum mindre enn gitt verdi Problemstilling Vi har gitt en matrise som inneholder N antall elementer. I den gitte matrisen teller du antall trillinger med en sum mindre enn den gitte verdien. Eksempel Input a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Sum = 10 Output 7 Mulige tripletter er: ...

Les mer

Spørsmål 82. Slå sammen to sorterte matriser Problemerklæring Ved sammenslåing av to sorterte matriser har vi gitt to sorterte matriser, en matrise med størrelse m + n og den andre matrisen med størrelse n. Vi vil slå sammen størrelsen i størrelse n og størrelse i størrelse + og skrive ut den sammenslåtte varianten i størrelse +. Eksempel Inngang 6 3 M [] = ...

Les mer

Spørsmål 83. Finn triplett i matrise med en gitt sum Problemstilling Gitt en rekke med heltall, finn kombinasjonen av tre elementer i matrisen hvis sum er lik en gitt verdi X. Her vil vi skrive ut den første kombinasjonen vi får. Hvis det ikke er noen slik kombinasjon, kan du skrive ut -1. Eksempel Inngang N = 5, X = 15 arr [] = ...

Les mer

Spørsmål 84. Sorter 0s 1s og 2s i en matrise Problemangivelse Gitt en matrise som inneholder N-elementer der elementene i matrisen er 0,1 eller 2. Sorter eller segreger 0s 1s og 2s i en matrise. Ordne alle nuller i første omgang, alle i andre omgang og alle to i tredje omgang. Eksempel Inngang 22 ...

Les mer

Spørsmål 85. Minste positive antall mangler i en usortert matrise Problemstilling I den gitte usorterte matrisen, finn det minste positive tallet som mangler i en usortert matrise. Et positivt heltall inkluderer ikke 0. Vi kan endre den opprinnelige matrisen om nødvendig. Matrisen kan inneholde positive og negative tall. Eksempel a. Inndata matrise: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Les mer

Spørsmål 86. Flytt alle nuller til slutten av den gitte matrisen Problemstilling I den gitte matrisen flytter du alle nuller som er tilstede i matrisen til slutten av matrisen. Her er det alltid en måte å sette inn alt antall nuller til slutten av matrisen. Eksempel Inngang 9 9 17 0 14 0 ...

Les mer

Spørsmål 87. Finn det minste manglende nummeret i en sortert matrise Problemstilling I "Finn minste manglende nummer i en sortert serie" har vi gitt et heltall. Finn det minste manglende tallet i sortert utvalg i N-størrelse som har unike elementer i området 0 til M-1, der M> N. Eksempel Input [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Les mer

Spørsmål 88. Første gjentakende element Problemstilling Vi har gitt en matrise som inneholder n heltall. Vi må finne det første gjentatte elementet i den gitte matrisen. Hvis det ikke er noe gjentatt element, kan du skrive ut "Ingen gjentatt heltall funnet". Merk: Gjentatte elementer er de elementene som kommer mer enn en gang. (Array kan inneholde duplikater) ...

Les mer

Spørsmål 89. Multiplikasjon av forrige og neste Problemformulering Multiplikasjon av forrige og neste: I den gitte matrisen erstatter hvert element med produktet av neste og forrige element til det. Og for det første elementet (a [0]) trenger vi å erstatte det med produktet av neste og seg selv, for det siste elementet (a [n-1]) må vi erstatte det ...

Les mer

Spørsmål 90. Et produktoppsettpuslespill Problemstilling I et problemoppgave med et produktoppsett trenger vi å konstruere en matrise der ith-elementet vil være produktet av alle elementene i den gitte arrayen, bortsett fra element i ith-posisjonen. Eksempel Inngang 5 10 3 5 6 2 Utgang 180 ...

Les mer

Spørsmål 91. Finn det første gjentatte nummeret i en gitt matrise Problemstilling Det kan være flere gjentatte tall i en matrise, men du må finne det første gjentatte tallet i en gitt matrise (forekommer andre gang). Eksempel Inngang 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 Utgang 5 er det første repeterende elementet ...

Les mer

Spørsmål 92. Skriv ut alle distinkte elementer i matrisen Problemstilling Vi har en rekke inneholder N-tall som kan være positive eller negative. Vi må skrive ut alle forskjellige elementer i matrisen. Med andre ord kan vi si at hvis et tall forekommer mer enn en gang, så skriver vi bare ut det nummeret en gang. Eksempel på inngang ...

Les mer

Spørsmål 93. Majoritetselement Problemstilling Gitt en sortert matrise, må vi finne majoritetselementet fra den sorterte matrisen. Majoritetselement: Antall som forekommer mer enn halvparten av størrelsen på matrisen. Her har vi gitt et tall x vi må sjekke at det er majoritetselementet eller ikke. Eksempel Inngang 5 2 ...

Les mer

Spørsmål 94. Finn det manglende nummeret Problemstilling Når vi finner det manglende tallet fra en matrise på 1 til N-tall, har vi gitt en matrise som inneholder N-1-tall. Ett tall mangler i en rekke tall fra 1 til N. Vi må finne det manglende tallet. Inndataformat Første linje som inneholder et heltall ...

Les mer

Adobe String-spørsmål

Spørsmål 95. Lengste vanlige prefiks Leetcode-løsning Problemerklæring Det lengste vanlige prefikset LeetCode-løsning – "Lengste vanlige prefiks" angir at gitt en rekke strenger. Vi må finne det lengste vanlige prefikset blant disse strengene. Hvis det ikke finnes noe prefiks, returner en tom streng. Eksempel: Input: strs = ["flower","flow","flight"] Output: "fl" Forklaring: "fl" er den lengste ...

Les mer

Spørsmål 96. Gyldig parentes Leetcode-løsning Problemformulering De gyldige parentesene LeetCode Solution – "Gyldige parenteser" sier at du får en streng som bare inneholder tegnene '(', ')', '{', '}', '[' og ']'. Vi må finne ut om inndatastrengen er en gyldig streng eller ikke. En streng sies å være en gyldig streng hvis åpne parenteser må lukkes ...

Les mer

Spørsmål 97. Største nummer Leetcode-løsning Problemstilling Det største tallet LeetCode Solution – “Largest Number” sier at gitt en liste over ikke-negative heltall, må vi ordne tallene på en slik måte at de danner det største tallet og returnerer det. Siden resultatet kan være veldig stort, så du må returnere ...

Les mer

Spørsmål 98. Tell og si Leetcode-løsning Problemformulering Tell og si LeetCode-løsningen – "Tell og si" ber deg finne det n'te leddet i telling-og-si-sekvensen. Telle-og-si-sekvensen er en sekvens av sifferstrenger definert av den rekursive formelen: countAndSay(1) = "1" countAndSay(n) er måten du vil "si" sifferstrengen fra countAndSay(n-1), som så konverteres...

Les mer

Spørsmål 99. Fjern ugyldige parenteser Leetcode-løsning Problemformulering Fjern ugyldige parenteser Leetcode-løsningen – sier at du får en streng s som inneholder parenteser og små bokstaver. Vi må fjerne minimum antall ugyldige parenteser for å gjøre inndatastrengen gyldig. Vi må returnere alle mulige resultater i hvilken som helst rekkefølge. En streng er...

Les mer

Spørsmål 100. Isomorfe strenger Leetcode-løsning Problemstilling I dette problemet får vi to strenger, a og b. Målet vårt er å fortelle om de to strengene er isomorfe eller ikke. To strenger kalles isomorfe hvis og bare hvis tegnene i den første strengen i det hele tatt kan erstattes av et hvilket som helst tegn (inkludert seg selv) ...

Les mer

Spørsmål 101. Er etterfølgende Leetcode-løsning Problemstilling I dette problemet får vi to forskjellige strenger. Målet er å finne ut om den første strengen er en konsekvens av den andre. Eksempler første streng = "abc" andre streng = "mnagbcd" sann første streng = "burger" andre streng = "dominos" falske tilnærming (rekursiv) Dette er enkelt ...

Les mer

Spørsmål 102. For små bokstaver Leetcode-løsning Problemet med små bokstaver Leetcode-løsning gir oss en streng og ber oss konvertere alle store bokstaver til små bokstaver. Vi må konvertere store og små bokstaver til små bokstaver. Så problemet virker enkelt, men før ...

Les mer

Spørsmål 103. Finn forskjellen Leetcode-løsningen I dette problemet får vi to strenger. Den andre strengen genereres ved å blande tegnene i den første strengen tilfeldig og deretter legge til et ekstra tegn på en vilkårlig posisjon. Vi må returnere det ekstra tegnet som ble lagt til den andre strengen. Karakterene vil alltid ...

Les mer

Spørsmål 104. Roman til Integer Leetcode Solution I problemet “Roman to Integer” får vi en streng som representerer et positivt heltall i sin romerske tallform. Romerske tall er representert med 7 tegn som kan konverteres til heltall ved hjelp av følgende tabell: Merk: Heltalsverdien til det gitte romertallet vil ikke overstige eller ...

Les mer

Spørsmål 105. Heltall til Roman Leetcode Solution I dette problemet får vi et heltall og vi må konvertere til romertall. Dermed blir problemet generelt referert til som "Integer to Roman", og dette er Integer to Roman Leetcode Solution. Hvis noen ikke vet om romertall. I gamle tider gjorde folk ikke ...

Les mer

Spørsmål 106. Lengste delstreng uten repeterende tegn LeetCode Solution Lengste delstreng uten repeterende tegn LeetCode Solution – Gitt en streng, må vi finne lengden på den lengste delstrengen uten å gjenta tegn. La oss se nærmere på noen eksempler: Eksempel pwwkew 3 Forklaring: Svaret er "wke" med lengde 3 aav 2 Forklaring: Svaret er "av" med lengde 2 Approach-1 ...

Les mer

Spørsmål 107. Finn indeks over lukkende brakett for en gitt åpningsbrakett i et uttrykk Problemstilling Gis en streng s med lengde / størrelse n og et heltall som representerer indeksen til en åpningsfeste. Finn indeks for lukkende brakett for en gitt åpningsbrakett i et uttrykk. Eksempel s = "[ABC [23]] [89]" indeks = 0 8 s = "[C- [D]]" indeks = 3 5 s ...

Les mer

Spørsmål 108. Fjern parenteser fra en algebraisk streng som inneholder + og - operatorer Problemstilling Du får en streng s i størrelse n som representerer et aritmetisk uttrykk med parentes. Problemet "Fjern parenteser fra en algebraisk streng som inneholder + og - operatorer" ber oss om å lage en funksjon som kan forenkle det gitte uttrykket. Eksempel s = "a- (b + c)" abc s = a- (bc- (d + e)) - f a-b + c + d + ef ...

Les mer

Spørsmål 109. Omvendt ord i en streng Problemstilling “Omvendt ord i en streng” sier at du får en streng s av størrelse n. Skriv ut strengen i omvendt rekkefølge slik at det siste ordet blir det første, det nest siste blir det andre, og så videre. Med denne strengen refererer vi til en setning som inneholder ord i stedet ...

Les mer

Spørsmål 110. Dekode måter I Decode Ways-problemet har vi gitt en ikke-tom streng som bare inneholder sifre, bestem det totale antallet måter å dekode den ved å bruke følgende kartlegging: 'A' -> 1 'B' -> 2 ... 'Z' -> 26 Eksempel S = “123” Antall måter å dekode denne strengen på er 3 Hvis vi ...

Les mer

Spørsmål 111. Neste permutasjon I neste permutasjonsproblem har vi gitt et ord, finn den leksikografisk større_permutasjonen av den. Eksempel på inngang: str = "tutorialcup" -utgang: tutorialpcu-inngang: str = "nmhdgfecba" -utgang: nmheabcdfg-inngang: str = "algoritmer" -utgang: algoritm-inngang: str = "spoonfeed" -utgang: Neste permutasjon ...

Les mer

Spørsmål 112. Lengste vanlige prefiks ved hjelp av sortering I det lengste vanlige prefikset ved hjelp av sorteringsproblemet har vi gitt et sett med strenger, finn det lengste vanlige prefikset. dvs. finn prefiksdelen som er felles for alle strengene. Eksempel Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Output: “tu” Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Output: "ba" Input3: {"abcd "} Utgang:" abcd "...

Les mer

Spørsmål 113. Matching av vanlig uttrykk I Regular Expression Matching-problemet har vi gitt to strenger, en (la oss anta at den x) består av bare små bokstaver og den andre (la oss anta at den y) består av små bokstaver med to spesialtegn, dvs. “.” og “*”. Oppgaven er å finne ut om den andre strengen ...

Les mer

Spørsmål 114. Gyldige parenteser LeetCode-løsning I Valid Parentheses LeetCode-problemet har vi gitt en streng som bare inneholder tegnene '(', ')', '{', '}', '[' og ']', avgjør om inndatastrengen er gyldig. Her vil vi gi deg en gyldig parentes LeetCode-løsning. En inndatastreng er gyldig hvis: Åpne parenteser må lukkes ...

Les mer

Spørsmål 115. Lengste vanlige prefiks ved bruk av Trie I det lengste vanlige prefikset ved hjelp av Trie-problemet har vi gitt et sett med strenger, finn det lengste vanlige prefikset. dvs. finn prefikset som er felles for alle strengene. Eksempel Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Output: “tu” Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Output: "ba" Input3: {"abcd "} Utgang:" abcd "...

Les mer

Spørsmål 116. Sorter en streng etter en annen streng Problemstilling Gis to inngangsstrenger, et mønster og en streng. Vi må sortere strengen i henhold til rekkefølgen definert av mønsteret. Mønsterstreng har ingen duplikater, og den har alle tegnene i strengen. Inndataformat Den første linjen som inneholder en streng som vi trenger ...

Les mer

Spørsmål 117. Sjekk om streng kan bli tom ved å rekursivt slette gitt understreng Problemstilling I "Kontroller om strengen kan bli tom ved å rekursivt slette gitt substring" -problemet har vi gitt to strenger "s" og "t". Vi må sjekke om den angitte inngangsstrengen “s” kan slettes fullstendig ved å slette den gitte inngangsstrengen “t” rekursivt. Merk: Gitt understreng skal ...

Les mer

Spørsmål 118. Minste palindrom etter erstatning Problemerklæring I “Minste palindrom etter erstatning” -problemet har vi gitt inndatastrengen som inneholder små bokstaver og prikker (.). Vi må erstatte alle prikker med noe alfabettegn på en slik måte at den resulterende strengen blir et palindrom. Palindromet skal være leksikografisk minst. Inngang ...

Les mer

Spørsmål 119. Sjekk om streng følger rekkefølgen av tegn etter et mønster eller ikke Problemstilling I "Kontroller om strengen følger rekkefølgen på tegn etter et mønster eller ikke" må vi sjekke om tegnene i den gitte inndatstrengen følger samme rekkefølge som bestemt av tegnene som er tilstede i det gitte inndatamønsteret, og skriv deretter ut "Ja" ellers skriv “Nei”. Inndataformat ...

Les mer

Spørsmål 120. Splitt fire distinkte strenger Problemstilling I "Split Four Distinct Strings" -problemet, må vi sjekke om den gitte inngangsstrengen kan deles i fire strenger slik at hver streng er ikke-tom og forskjellig fra hverandre. Inngangsformat Den første og eneste ene som inneholder streng “s”. Utskriftsformat Skriv ut “Ja” hvis ...

Les mer

Spørsmål 121. Omvendt streng uten midlertidig variabel Problemstilling I “Omvendt streng uten midlertidig variabel” har vi gitt en streng “s”. Skriv et program for å reversere denne strengen uten å bruke noen ekstra variabel eller mellomrom. Inngangsformat Den første linjen som inneholder den angitte strengen “s”. Utdataformat Skriv ut strengen som er motsatt av ...

Les mer

Spørsmål 122. Tell parene på samme avstand som i engelske alfabeter Problemstilling I "Count of Pairs at Same Distance as in English Alfabets" -problemet har vi gitt en streng "s". Skriv et program som vil skrive ut antall par som har samme avstand som i engelske alfabeter. Inndataformat Den første linjen som inneholder den gitte ...

Les mer

Spørsmål 123. Konverter en streng som er gjentagelse av en streng av lengde K Problemstilling I “Konverter en streng som er repetisjon av en streng av lengde K” har vi gitt en streng “s” og et helt tall “k”. Skriv et program for å sjekke om det er mulig å konvertere det til en streng som er repetisjonen av en substring med ...

Les mer

Spørsmål 124. Nte karakter i sammenkoblet desimalstreng Problemstilling I "Nth Character in Concatenated Decimal String" -problemet har vi gitt et heltall "n". Skriv et program for å finne det Nte tegnet i strengen der alle desimaler er sammenkoblet. Inngangsformat Den første og eneste linjen som inneholder en heltall n. Utgående format ...

Les mer

Spørsmål 125. Sammenlign to versjonsnumre Problemerklæring Gitt to inngangsstrenger, som er i form av versjonsnummer. Et versjonsnummer ser ut som abcd der a, b, c, d er heltall. Derfor er versjonsnummeret en streng der tall er atskilt med prikker. Vi må sammenligne de to strengene (versjonsnumre) og ...

Les mer

Spørsmål 126. Lengste vanlige konsekvens med permutasjoner Problemstilling I "Longest Common Subsequence with Permutations" -problemet har vi gitt to strenger "s" og "t". Finn den lengste strengen hvis permutasjoner er undersekvenser av de gitte to strenger. Output lengst må sorteres. Inngangsformat Den første linjen som inneholder en streng “s”. Den andre linjen som inneholder en ...

Les mer

Spørsmål 127. Lengste palindrom kan dannes ved å fjerne eller omorganisere tegn Problemerklæring I “Lengste palindrom kan dannes ved å fjerne eller omorganisere tegn” har vi gitt en streng “s”. Finn det lengste palindromet som kan konstrueres ved å fjerne eller omorganisere noen tegn eller muligens null tegn fra strengen. Det kan være flere løsninger mulig, du kan ...

Les mer

Spørsmål 128. Lengste vanlige prefiks Ord etter ordmatching Problemstilling I "Longest Common Prefix using Word by Word Matching" -problemet har vi gitt N strenger. Skriv et program for å finne det lengste vanlige prefikset til de angitte strengene. Inngangsformat Den første linjen som inneholder et heltall N som angir antall strenger. Neste N linjer ...

Les mer

Spørsmål 129. Lengste vanlige prefiks ved hjelp av tegn etter karaktertilpasning Problemstilling I “Longest Common Prefix using Character by Character Matching” -problemet har vi gitt et heltall N- og N-strenger. Skriv et program for å finne det lengste vanlige prefikset til de angitte strengene. Inndataformat Den første linjen som inneholder et heltall N som angir tallet ...

Les mer

Spørsmål 130. Summen av tall i streng I dette spørsmålet vil vi lære hvordan vi beregner summen av tall i strengproblemsetning I oppgaven "Beregn summen av alle tall som er tilstede i en streng" har vi gitt en streng "s". Denne strengen inneholder noen alfanumeriske tall og noen engelske små bokstaver. Skriv et program som...

Les mer

Spørsmål 131. Små bokstaver til store bokstaver Problemstilling I "Små bokstaver til store bokstaver" har vi gitt en streng "s" med bare små bokstaver. Skriv et program som vil skrive ut samme streng, men med store bokstaver. Inndataformat Den første og eneste linjen som inneholder en streng “s”. Utdataformat ...

Les mer

Spørsmål 132. Lengste vanlige prefiks ved bruk av binært søk II Problemstilling I “Longest Common Prefix Using Binary Search II” problemet har vi gitt et heltall N og N strenger. Skriv et program som vil skrive ut det lengste vanlige prefikset av gitte strenger. Hvis det ikke er noe vanlig prefiks, kan du skrive ut "-1". Inndataformat Den første linjen som inneholder ...

Les mer

Spørsmål 133. Endre kjønn for en gitt streng Problemstilling I "Endre kjønn for en gitt streng" har vi gitt en streng "s". Skriv et program som vil veksle alle kjønnsspesifikke ord i inngangsstrengen. Inndataformat Den første og eneste linjen som inneholder en setning eller streng med mellomrom “s”. Utskriftsformat ...

Les mer

Spørsmål 134. Gjentatt konsekvens av lengde to eller mer Problemstilling I "Gjentatt etterfølgende lengde to eller mer" har vi gitt strengen "s". Finn ut om det er noen påfølgende lengde to 0r mer. Delsekvensene skal ikke ha samme karakter på samme posisjon. Inngangsformat Den første og eneste linjen som inneholder ...

Les mer

Spørsmål 135. Online algoritme for å kontrollere palindrom i en strøm Problemstilling I "Online Algorithm for Checking Palindrome in a Stream" -problemet har vi gitt en strøm av tegn (charcaters mottas en etter en). Skriv et program som vil skrive ut "ja" hver gang hvis de mottatte tegnene til nå danner et palindrom. Inngangsformat Den første og eneste ...

Les mer

Spørsmål 136. Sjekk om to gitte strenger er isomorfe for hverandre Problemstilling I "Kontroller om to gitte strenger er isomorfe for hverandre" har vi gitt to strenger s1 og s2. Skriv et program som sier om de angitte strengene er isomorfe eller ikke. Merk: To strenger sies å være isomorfe hvis det er en å ...

Les mer

Spørsmål 137. Lengde på lengste gyldige understreng Problemstilling I "Lengden på lengste gyldige understreng" har vi gitt en streng som bare inneholder den innledende og lukkende parentesen. Skriv et program som vil finne den lengste gyldige parentesstrengen. Inndataformat Den første og eneste linjen som inneholder en streng s. Utdataformat Den første og ...

Les mer

Spørsmål 138. Det minste vinduet i en streng som inneholder alle tegnene i en annen streng Finn den korteste understrengen i en gitt streng som inneholder alle tegnene i et gitt ord eller Finn det minste vinduet i en streng som inneholder alle tegnene i en annen streng Gitt to strenger s og t, skriv en funksjon som vil finne minimumsvinduet i s som vil ...

Les mer

Spørsmål 139. Ordne gitte tall for å danne det største nummeret II Problemstilling I “Ordne gitte tall for å danne det største tallet II” -problemet har vi gitt en rekke positive heltall. Ordne dem på en slik måte at arrangementet vil utgjøre den største verdien. Inndataformat Den første og eneste linjen som inneholder et heltall n. Andre linje som inneholder ...

Les mer

Spørsmål 140. Sjekk om en koblet liste over strenger danner et palindrom Problemstilling I "Sjekk om en koblet liste med strenger danner et palindrom" -problem har vi gitt en koblet liste som håndterer strengdata. Skriv et program for å sjekke om dataene danner en palindrom eller ikke. Eksempel ba-> c-> d-> ca-> b 1 Forklaring: I eksemplet ovenfor kan vi se at ...

Les mer

Adobe Tree-spørsmål

Spørsmål 141. Fylle ut neste høyre-pekere i hver node Leetcode-løsning Problemformulering The Populating Next Right Pointers in Every Node LeetCode Solution – "Populating Next Right Pointers in Every Node" sier at gitt roten til det perfekte binære treet, må vi fylle ut hver neste peker i noden til dens neste høyre node. Hvis det ikke er noen neste ...

Les mer

Spørsmål 142. Gjenopprett Binary Search Tree Leetcode Solution Problemformulering Gjenopprett binært søketre LeetCode Solution – "Recover Binary Search Tree" sier at gitt roten til det binære søketreet, hvor verdiene til nøyaktig to noder byttes ved en feiltakelse. Vi må gjenopprette treet uten å endre strukturen. Eksempel: Input: root = [1,3,null,null,2] Output: [3,1,null,null,2] ...

Les mer

Spørsmål 143. Symmetrisk tre Leetcode-løsning Problemformulering Det symmetriske treet LeetCode Solution – “Symmetrisk tre” sier at gitt roten til det binære treet og vi må sjekke om det gitte binære treet er et speil av seg selv (symmetrisk rundt midten) eller ikke? Hvis ja, må vi returnere sant ellers usant. Eksempel: ...

Les mer

Spørsmål 144. Summen av venstre blader Leetcode-løsninger I dette problemet må vi finne summen av alle venstre blader i et binært tre. Et blad som kalles et "Left Leaf" hvis det er et venstre barn av en hvilken som helst node i treet. Eksempel 2 / \ 4 7 / \ 9 4 Summen er 13 ...

Les mer

Spørsmål 145. Sjekk om en gitt matrise kan representere forhåndsbestilling av binær søketre Problemet "Sjekk om en gitt matrise kan representere forhåndsbestilling av binær søketre" sier at du får en forhåndsbestillingssekvens. Vurder nå denne sekvensen og finn ut om denne sekvensen kan representere et binært søketre eller ikke? Den forventede tidskompleksiteten for løsningen er ...

Les mer

Spørsmål 146. Skriv ut høyre visning av et binært tre Problemstilling Problemet “Skriv ut høyre visning av et binært tre” sier at du får et binært tre. Nå må du finne den rette utsikten over dette treet. Her betyr høyre visning av det binære treet å skrive ut sekvensen slik treet ser ut når det settes fra ...

Les mer

Spørsmål 147. Iterativ metode for å finne høyde på binært tre Problemstilling Problemet "Iterativ metode for å finne høyde på binært tre" sier at du får et binært tre. Finn høyden på treet ved hjelp av iterativ metode. Eksempler Inngang 3 Inngang 4 Algoritme for Iterativ metode for å finne høyde på binært tre Høyden på et tre ...

Les mer

Spørsmål 148. Sjekk om alle nivåer av to binære tre er anagrammer eller ikke Problemstilling Problemet "Sjekk om alle nivåer av to binære tre er anagrammer eller ikke" sier at du får to binære trær, sjekk om alle nivåene i de to trærne er anagrammer eller ikke. Eksempler Input true Input false Algorithm to Check if all levels of two ...

Les mer

Spørsmål 149. Iterativ postorder-traversal ved hjelp av to stabler Problemstilling Problemet “Iterativ postorder-traversering ved hjelp av to stabler” sier at du får et binært tre med n-noder. Skriv programmet for det iterative postorder traversal ved hjelp av to stabler. Eksempel Inngang 4 5 2 6 7 3 1 Inngang 4 2 3 1 Algoritme Opprett ...

Les mer

Spørsmål 150. Iterativ metode for å finne forfedre til et gitt binært tre Problemstilling “Iterativ metode for å finne forfedre til et gitt binært tre” oppgir at du får et binært tre og et heltall som representerer en nøkkel. Lag en funksjon for å skrive ut alle forfedrene til den gitte nøkkelen ved hjelp av iterasjon. Eksempel Inndatatast = 6 5 2 1 Forklaring: ...

Les mer

Spørsmål 151. Et program for å sjekke om et binært tre er BST eller ikke Problemstilling “Et program for å sjekke om et binært tre er BST eller ikke” sier at du får et binært tre, og du må sjekke om det binære treet tilfredsstiller egenskapene til det binære søketreet. Så, det binære treet har følgende egenskaper: Venstre undertre ...

Les mer

Spørsmål 152. Konvertering av binært tre til binært søketre I konvertering av binært tre til binært søketre har vi gitt et binært tre som konverterer det til binært søketre uten å endre strukturen på treet. Eksempel Inngang Utgang forhåndsbestilling: 13 8 6 47 25 51 Algoritme Vi trenger ikke endre strukturen til ...

Les mer

Spørsmål 153. Sortert matrise til balansert BST I sortert matrise til balansert BST-problem har vi gitt en matrise i sortert rekkefølge, konstruer et balansert binært søketre fra den sorterte matrisen. Eksempler Input arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Output Pre-order: 3 2 1 5 4 Input arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Les mer

Spørsmål 154. Nivåbestillingsgjennomgang i spiralform I dette problemet har vi gitt et binært tre, skriver ut nivåordrenes traversal i spiralform. Eksempler Inngangsutgang 10 30 20 40 50 80 70 60 Naiv tilnærming for traversering i nivåordre i spiralform Ideen er å gjøre en normal nivåbestillingsgjennomgang ved hjelp av en ...

Les mer

Spørsmål 155. Laveste felles stamfar Gitt roten til et binært tre og to noder n1 og n2, finn LCA (Lowest Common Ancestor) av nodene. Eksempel Hva er Lowest Common Ancestor (LCA)? Forfedrene til en node n er nodene i stien mellom rot og node. Tenk på det binære treet vist i ...

Les mer

Spørsmål 156. Binary Tree sikksakk nivå bestilling Traversal Gitt et binært tre, skriv ut sikksakknivåordrenovergangen av nodeverdiene. (dvs. fra venstre til høyre, så fra høyre til venstre for neste nivå og veksler mellom). Eksempel på det binære treet som er oppgitt nedenfor. Nedenfor er sikksakknivårekkefølgen for ovennevnte binære tretyper ...

Les mer

Spørsmål 157. Symmetrisk tre I Symmetric Tree-problemet har vi gitt et binært tre, sjekk om det er et speil av seg selv. Et tre sies å være et speilbilde av seg selv hvis det eksisterer en symmetriakse gjennom en rotnode som deler treet i to samme halvdeler. Eksempeltyper ...

Les mer

Spørsmål 158. Lengste vanlige prefiks ved bruk av Trie I det lengste vanlige prefikset ved hjelp av Trie-problemet har vi gitt et sett med strenger, finn det lengste vanlige prefikset. dvs. finn prefikset som er felles for alle strengene. Eksempel Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Output: “tu” Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Output: "ba" Input3: {"abcd "} Utgang:" abcd "...

Les mer

Spørsmål 159. Tree Traversal (forhåndsbestilling, bestilling og etterbestilling) Først må vi vite om hva som er Traversal in Binary Tree. Traversal er en type metode der vi besøker alle nodene nøyaktig en gang på en bestemt måte / rekkefølge. I utgangspunktet er det to typer traversering i Binary Tree: Breadth-First Traversal Depth First Traversal Vi vet allerede om ...

Les mer

Adobe Graph-spørsmål

Spørsmål 160. Dijkstra algoritme Dijkstra er den korteste banealgoritmen. Dijkstra-algoritmen brukes til å finne den korteste avstanden mellom alle noder fra den gitte startnoden. Det oppretter logisk det korteste banetreet fra en enkelt kildeknute, ved å fortsette å legge nodene grådig slik at på hvert punkt hver node i ...

Les mer

Adobe Stack-spørsmål

Spørsmål 161. Fange regnvann Leetcode-løsning Problemformulering The Trapping Rain Water LeetCode Solution – “Trapping Rain Water” sier at gitt en rekke høyder som representerer et høydekart hvor bredden på hver stolpe er 1. Vi må finne mengden vann som er fanget etter regn. Eksempel: Inndata: høyde = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Forklaring: Sjekk ...

Les mer

Spørsmål 162. Gyldig parentes Leetcode-løsning Problemformulering De gyldige parentesene LeetCode Solution – "Gyldige parenteser" sier at du får en streng som bare inneholder tegnene '(', ')', '{', '}', '[' og ']'. Vi må finne ut om inndatastrengen er en gyldig streng eller ikke. En streng sies å være en gyldig streng hvis åpne parenteser må lukkes ...

Les mer

Spørsmål 163. Maksimal frekvensstabel Leetcode-løsning Problemformulering Maksimal frekvensstabel LeetCode Solution – "Maksimal frekvensstabel" ber deg designe en frekvensstabel der hver gang vi henter et element fra stabelen, skal det returnere det mest hyppige elementet i stabelen. Implementer FreqStack-klassen: FreqStack() konstruerer en tom frekvensstabel. void push(int val) pusher ...

Les mer

Spørsmål 164. Sjekk om en gitt matrise kan representere forhåndsbestilling av binær søketre Problemet "Sjekk om en gitt matrise kan representere forhåndsbestilling av binær søketre" sier at du får en forhåndsbestillingssekvens. Vurder nå denne sekvensen og finn ut om denne sekvensen kan representere et binært søketre eller ikke? Den forventede tidskompleksiteten for løsningen er ...

Les mer

Spørsmål 165. Finn indeks over lukkende brakett for en gitt åpningsbrakett i et uttrykk Problemstilling Gis en streng s med lengde / størrelse n og et heltall som representerer indeksen til en åpningsfeste. Finn indeks for lukkende brakett for en gitt åpningsbrakett i et uttrykk. Eksempel s = "[ABC [23]] [89]" indeks = 0 8 s = "[C- [D]]" indeks = 3 5 s ...

Les mer

Spørsmål 166. Design en stabel som støtter getMin () i O (1) tid og O (1) ekstra plass Design en stabel som støtter getMin () i O (1) tid og O (1) ekstra plass. Dermed må den spesielle stabeldatastrukturen støtte alle operasjonene i stakken som - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () i konstant tid. Legg til en ekstra operasjon getMin () for å returnere minimumsverdien ...

Les mer

Spørsmål 167. Fjern parenteser fra en algebraisk streng som inneholder + og - operatorer Problemstilling Du får en streng s i størrelse n som representerer et aritmetisk uttrykk med parentes. Problemet "Fjern parenteser fra en algebraisk streng som inneholder + og - operatorer" ber oss om å lage en funksjon som kan forenkle det gitte uttrykket. Eksempel s = "a- (b + c)" abc s = a- (bc- (d + e)) - f a-b + c + d + ef ...

Les mer

Spørsmål 168. Iterativ postorder-traversal ved hjelp av to stabler Problemstilling Problemet “Iterativ postorder-traversering ved hjelp av to stabler” sier at du får et binært tre med n-noder. Skriv programmet for det iterative postorder traversal ved hjelp av to stabler. Eksempel Inngang 4 5 2 6 7 3 1 Inngang 4 2 3 1 Algoritme Opprett ...

Les mer

Spørsmål 169. Iterativ metode for å finne forfedre til et gitt binært tre Problemstilling “Iterativ metode for å finne forfedre til et gitt binært tre” oppgir at du får et binært tre og et heltall som representerer en nøkkel. Lag en funksjon for å skrive ut alle forfedrene til den gitte nøkkelen ved hjelp av iterasjon. Eksempel Inndatatast = 6 5 2 1 Forklaring: ...

Les mer

Spørsmål 170. Nivåbestillingsgjennomgang i spiralform I dette problemet har vi gitt et binært tre, skriver ut nivåordrenes traversal i spiralform. Eksempler Inngangsutgang 10 30 20 40 50 80 70 60 Naiv tilnærming for traversering i nivåordre i spiralform Ideen er å gjøre en normal nivåbestillingsgjennomgang ved hjelp av en ...

Les mer

Spørsmål 171. Kø med stabler I kø ved bruk av et stabelproblem, må vi implementere følgende funksjoner i en kø ved å bruke standardfunksjonene til stabeldatastrukturen, Enqueue: Legg til et element i slutten av køen Dequeue: Fjern et element fra starten av køen Eksempel Input : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Les mer

Spørsmål 172. Fange regnvann LeetCode Solution I Trapping Rain Water LeetCode-oppgaven har vi gitt N ikke-negative heltall som representerer et høydekart og bredden på hver stolpe er 1. Vi må finne mengden vann som kan fanges i strukturen ovenfor. Eksempel La oss forstå det ved et eksempel for ...

Les mer

Spørsmål 173. Binary Tree sikksakk nivå bestilling Traversal Gitt et binært tre, skriv ut sikksakknivåordrenovergangen av nodeverdiene. (dvs. fra venstre til høyre, så fra høyre til venstre for neste nivå og veksler mellom). Eksempel på det binære treet som er oppgitt nedenfor. Nedenfor er sikksakknivårekkefølgen for ovennevnte binære tretyper ...

Les mer

Adobe Queue Spørsmål

Spørsmål 174. Implementering av Deque ved bruk av Doubled Linked List Problemstilling Problemet "Implementering av Deque ved bruk av dobbeltkoblet liste" sier at du trenger å implementere følgende funksjoner i Deque eller Dobbelt avsluttet kø ved hjelp av en dobbeltkoblet liste, insertFront (x): Legg til element x ved starten av Deque insertEnd (x ): Legg til element x på slutten av ...

Les mer

Spørsmål 175. Iterativ metode for å finne høyde på binært tre Problemstilling Problemet "Iterativ metode for å finne høyde på binært tre" sier at du får et binært tre. Finn høyden på treet ved hjelp av iterativ metode. Eksempler Inngang 3 Inngang 4 Algoritme for Iterativ metode for å finne høyde på binært tre Høyden på et tre ...

Les mer

Spørsmål 176. Sjekk om alle nivåer av to binære tre er anagrammer eller ikke Problemstilling Problemet "Sjekk om alle nivåer av to binære tre er anagrammer eller ikke" sier at du får to binære trær, sjekk om alle nivåene i de to trærne er anagrammer eller ikke. Eksempler Input true Input false Algorithm to Check if all levels of two ...

Les mer

Spørsmål 177. Kø med stabler I kø ved bruk av et stabelproblem, må vi implementere følgende funksjoner i en kø ved å bruke standardfunksjonene til stabeldatastrukturen, Enqueue: Legg til et element i slutten av køen Dequeue: Fjern et element fra starten av køen Eksempel Input : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Les mer

Spørsmål 178. Binary Tree sikksakk nivå bestilling Traversal Gitt et binært tre, skriv ut sikksakknivåordrenovergangen av nodeverdiene. (dvs. fra venstre til høyre, så fra høyre til venstre for neste nivå og veksler mellom). Eksempel på det binære treet som er oppgitt nedenfor. Nedenfor er sikksakknivårekkefølgen for ovennevnte binære tretyper ...

Les mer

Adobe Matrix-spørsmål

Spørsmål 179. Angi Matrix Zeroes Leetcode Solution Problemstilling Set Matrix Zeroes LeetCode Solution – "Set Matrix Zeroes" sier at du får en mxn heltallsmatrise. Vi må endre inngangsmatrisen slik at hvis en celle inneholder elementet 0, setter du hele raden og kolonnen. til 0-tallet. Du må gjøre det i...

Les mer

Spørsmål 180. Matrise Diagonal Sum Leetcode Solution Problemstilling I Matrix Diagonal Sum oppgis en kvadratmatrise av heltall. Vi må beregne summen av alle elementene som er tilstede ved dets diagonaler, dvs. elementer i primær diagonal så vel som sekundær diagonal. Hvert element skal bare telles en gang. Eksempel matte = [[1,2,3], [4,5,6], ...

Les mer

Spørsmål 181. Minimum tid som kreves for å råtne alle appelsiner Problemstilling Problemet "Minimum tid som kreves for å rote alle appelsiner" sier at du får en 2D-matrise, hver celle har en av de tre mulige verdiene 0, 1 eller 2. 0 betyr en tom celle. 1 betyr en fersk appelsin. 2 betyr en råtten oransje. Hvis en råtten ...

Les mer

Spørsmål 182. Maksimal firkant I det maksimale kvadratproblemet har vi gitt en 2D-binær matrise fylt med 0 og 1, finn den største firkanten som bare inneholder 1, og returner arealet. Eksempel Inngang: 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 ...

Les mer

Adobe andre spørsmål

Spørsmål 183. Partisjonsetiketter LeetCode Solution Problemstilling Partisjonsetiketter LeetCode Løsning – Du får en streng s. Vi ønsker å partisjonere strengen i så mange deler som mulig slik at hver bokstav vises i maksimalt én del. Legg merke til at partisjonen er gjort slik at etter sammenkobling av alle delene i rekkefølge, ...

Les mer

Spørsmål 184. Sammenkobling av Array LeetCode Solution Problemformulering: Sammenkobling av Array LeetCode Solution – Gitt en heltallsmatrise med lengde n, vil du lage en matrise med lengde 2n der ans[i] == tall[i] og ans[i + n] == tall[ i] for 0 <= i < n (0-indeksert). Spesifikt er ans sammenkoblingen av to nums-matriser. Returner matrisen ans. Eksempel : Eksempel 1 Inndata: nums = [1,2,1] Utdata: [1,2,1,1,2,1] Forklaring: Matrisen ...

Les mer

Spørsmål 185. Fibonacci-nummer LeetCode-løsning Problemstilling Fibonacci-nummer LeetCode-løsning – "Fibonacci-nummer" sier at Fibonacci-tallene, vanligvis betegnet F(n) danner en sekvens, kalt Fibonacci-sekvensen, slik at hvert tall er summen av de to foregående, med start fra 0 og 1 Det vil si F(0) = 0, F(1) = 1 F(n) = F(n - 1) + F(n ...

Les mer

Spørsmål 186. Fjern duplikater fra sortert liste LeetCode Solution Problemerklæring Fjern duplikater fra sortert liste LeetCode-løsning – Vi får lederen av en sortert lenket liste. Vi blir bedt om å slette alle duplikatene slik at hvert element bare vises én gang og returnere den koblede listen sortert også. Eksempler og forklaringer Eksempel 1: Inndata: hode ...

Les mer

Spørsmål 187. Clone Graph LeetCode Solution Problemstilling Klonegraf LeetCode Løsning – Vi får en referanse til en node i en tilkoblet urettet graf og blir bedt om å returnere en dyp kopi av grafen. En dyp kopi er i utgangspunktet en klon der ingen node som er tilstede i den dype kopien skal ha referansen ...

Les mer

Spørsmål 188. Kth minste element i en sortert matrise LeetCode-løsning Problemstilling Kth minste element i en sortert matrise LeetCode-løsning – Vi får en matrise med størrelse n hvor hver av radene og kolonnene er sortert i stigende rekkefølge. Vi blir bedt om å returnere det kth minste elementet i matrisen. Merk at det er den kth ...

Les mer

Spørsmål 189. Konstruer binært tre fra Preorder og Postorder Traversal LeetCode Solution Problemsetning Konstruer binært tre fra forhåndsbestilling og etterbestillingsgjennomgang LeetCode Solution – Gitt to heltallsmatriser, forhåndsbestilling og etterbestilling der forhåndsbestilling er forhåndsbestillingsgjennomgangen til et binært tre med distinkte verdier og postordre er etterbestillingsgjennomgangen til det samme treet, rekonstruer og returner binæren tre. Hvis det finnes flere svar, kan du returnere hvilket som helst av dem. Inndata: forhåndsbestilling ...

Les mer

Spørsmål 190. Fjern duplikater fra sortert liste II LeetCode Solution Problemerklæring Fjern duplikater fra sortert liste II LeetCode-løsning – Gitt hodet til en sortert lenket liste, slett alle noder som har duplikatnummer, og la bare distinkte tall fra den opprinnelige listen. Returner også den koblede listen sortert. Input: head = [1,2,3,3,4,4,5] Output: [1,2,5] Forklaring Ideen her er å krysse ...

Les mer

Spørsmål 191. Kan plassere blomster LeetCode-løsning Problemerklæring kan plassere blomster LeetCode Løsning – Du har et langt blomsterbed der noen av tomtene er plantet, og noen ikke. Imidlertid kan blomster ikke plantes i tilstøtende tomter. Gitt et heltalls blomsterbed som inneholder 0-er og 1-er, der 0 betyr tom og 1 betyr ikke tom, og et heltall n, returner hvis n nye blomster kan plantes i ...

Les mer

Spørsmål 192. Første unike karakter i en streng LeetCode-løsning Problemstilling Første unike tegn i en streng LeetCode-løsning – Gitt en streng s, finn det første ikke-repeterende tegnet i det og returner dets indeks. Hvis den ikke eksisterer, returner -1. Eksempel Testtilfelle 1: Inngang: s = “leetcode” Utgang: 0 Testtilfelle 2: Inngang: s = “aabb” Utgang: -1 Forklaring ...

Les mer

Spørsmål 193. Inverter binært tre LeetCode-løsning Problemformulering: Inverter binært tre LeetCode-løsning - I dette spørsmålet, gitt en rot av et hvilket som helst binært tre, er løsningen nødvendig for å invertere det binære treet, noe som betyr at venstre tre skal bli det høyre treet og omvendt. Forklaring Vi kan spørre oss selv hvilken trekryssing som ville være ...

Les mer

Spørsmål 194. Partisjonsliste Leetcode-løsning Problemstilling: Partisjonsliste Leetcode-løsning – Gitt hodet til en koblet liste og en verdi x, partisjoner den slik at alle noder mindre enn x kommer foran noder større enn eller lik x. Du bør bevare den opprinnelige relative rekkefølgen til nodene i hver av de to partisjonene. Eksempel : Eksempel 1 Inndata: hode = ...

Les mer

Spørsmål 195. Evaluer Reverse Polish Notation LeetCode Solution Problemstilling Evaluer omvendt polsk notasjon LeetCode Solution – Vurder verdien av et aritmetisk uttrykk i omvendt polsk notasjon. Gyldige operatorer er +, -, * og /. Hver operand kan være et heltall eller et annet uttrykk. Merk at divisjonen mellom to heltall skal avkortes mot null. Det er garantert at den gitte ...

Les mer

Spørsmål 196. Minste Range II Leetcode-løsning Problemformulering: Leetcode-løsning for minste område II – Du får en heltallsmatrise og et heltall k. For hver indeks i hvor 0 <= i < nums.length, endre nums[i] til enten nums[i] + k eller nums[i] – k. Poengsummen til nums er forskjellen mellom maksimums- og minimumselementene i nums. Returner minimumsscore for tall etter å ha endret verdiene ved hver indeks. ...

Les mer

Spørsmål 197. 3Sum nærmeste LeetCode-løsning Problemstilling 3Sum nærmest LeetCode-løsning – Gitt en heltallsmatrise tall med lengde n og et heltallsmål, finn tre heltall i tall slik at summen er nærmest målet. Returner summen av de tre heltallene. Du kan anta at hver inngang vil ha nøyaktig én løsning. Inndata: nums = [-1,2,1,-4], mål = 1 Utgang: ...

Les mer

Spørsmål 198. N-Queens LeetCode-løsning Problemstilling N-Queens LeetCode-løsning – n-queens-puslespillet er problemet med å plassere n dronninger på et nxn-sjakkbrett slik at ikke to dronninger angriper hverandre. Gitt et heltall n, returner alle distinkte løsninger til puslespillet n-dronninger. Du kan returnere svaret i hvilken som helst rekkefølge. Hver løsning inneholder en distinkt tavlekonfigurasjon av ...

Les mer

Spørsmål 199. Største rektangel i histogram LeetCode-løsning Problemstilling Største rektangel i histogram LeetCode Løsning – Gitt en rekke heltallshøyder som representerer histogrammets stolpehøyde der bredden på hver stolpe er 1, returner arealet til det største rektangelet i histogrammet. Eksempel på testtilfelle 1: Inndata: høyder = [2, 1, 5, 6, 2, 3] Utdata: 10 Forklaring: ...

Les mer

Spørsmål 200. Regular Expression Matching Regular Expression Matching LeetCode Solution Problemstilling Matching av regulære uttrykk Matching av regulære uttrykk LeetCode-løsning – Gitt en inndatastreng s og et mønster p, implementer matching av regulære uttrykk med støtte for '.' og hvor: '.' Matcher et enkelt tegn.​​​​ '*' Matcher null eller flere av det foregående elementet. Matchingen skal dekke hele inndatastrengen (ikke delvis). Eksempel testtilfelle 1: Inndata: ...

Les mer

Spørsmål 201. Binært tre fra høyre side LeetCode-løsning Problemformulering Binært tre Høyre sidevisning LeetCode Løsning – Gitt roten til et binært tre, forestill deg at du står på høyre side av det, og returner verdiene til nodene du kan se sortert fra topp til bunn. Eksempel på testtilfelle 1: Inndata: rot = [1, 2, 3, null, 5, null, ...

Les mer

Spørsmål 202. Sikksakk-konvertering LeetCode-løsning Problemstilling Zigzag Conversion LeetCode Solution – Strengen "PAYPALISHIRING" er skrevet i et sikksakkmønster på et gitt antall rader slik: (du vil kanskje vise dette mønsteret i en fast skrift for bedre lesbarhet) PAHNAPLSIIGYI ...

Les mer

Spørsmål 203. Koko Eating Bananas LeetCode Solution Problemstilling Koko Eating Bananas LeetCode Solution – Koko elsker å spise bananer. Det er n hauger med bananer, den ith-haugen har hauger[i] bananer. Vaktene har gått og kommer tilbake om timer. Koko kan bestemme banan-per-time-spisehastigheten hennes på k. Hver time velger hun en haug med bananer og spiser k bananer fra den haugen. Hvis ...

Les mer

Spørsmål 204. Finn median fra Data Stream LeetCode Solution Problemstilling Finn median fra datastrøm LeetCode Solution – Medianen er den midterste verdien i en ordnet heltallsliste. Hvis størrelsen på listen er partall, er det ingen middelverdi og medianen er gjennomsnittet av de to midterste verdiene. For eksempel, for arr = [2,3,4], medianen ...

Les mer

Spørsmål 205. Permutasjon i String Leetcode-løsning Problemformulering: Permutasjon i streng Leetcode-løsning – Gitt to strenger s1 og s2, returner true hvis s2 inneholder en permutasjon på s1, eller usann på annen måte. Med andre ord, returner sann hvis en av s1s permutasjoner er delstrengen til s2. Eksempel: Eksempel 1 Inndata: s1 = "ab", s2 = "eidbaooo" Utdata: sann Forklaring: s2 inneholder én permutasjon av s1 ("ba"). ...

Les mer

Spørsmål 206. Bestem om matrise kan oppnås ved rotasjon av LeetCode-løsning Problemformulering Bestem om matrise kan oppnås ved rotasjon LeetCode-løsning – Gitt to nxn binære matriser mat og mål, returner sann hvis det er mulig å gjøre matte lik målet ved å rotere matten i 90-graders intervaller, eller usann på annen måte. Eksempler Inndata: matte = [[0,1],[1,0]], mål = [[1,0],[0,1]] Utgang: sann Forklaring: Vi kan rotere matten 90 grader med klokken for å gjøre matten lik ...

Les mer

Spørsmål 207. Lengste økende vei i en Matrix LeetCode-løsning Problemstilling Lengste økende bane i en matrise LeetCode-løsning – Gitt en mxn heltallsmatrise, returner lengden på den lengste økende banen i matrisen. Fra hver celle kan du enten bevege deg i fire retninger: venstre, høyre, opp eller ned. Du kan ikke bevege deg diagonalt eller bevege deg utenfor grensen (dvs. omslag er ikke tillatt). Inngang: ...

Les mer

Spørsmål 208. Serialiser og deserialiser binærtre LeetCode-løsning Problemerklæring Serialiser og deserialiser binært tre LeetCode-løsning - Serialisering er prosessen med å konvertere en datastruktur eller et objekt til en sekvens av biter slik at det kan lagres i en fil eller minnebuffer, eller overføres over en nettverkstilkoblingskobling for å bli rekonstruert senere i ...

Les mer

Spørsmål 209. Binærtre Maksimal Path Sum LeetCode Solution Problemstilling Binært tre Maksimal banesum LeetCode Løsning – En bane i et binært tre er en sekvens av noder der hvert par av tilstøtende noder i sekvensen har en kant som forbinder dem. En node kan maksimalt vises i sekvensen én gang. Merk at banen ikke trenger ...

Les mer

Spørsmål 210. Robot bundet i sirkel LeetCode-løsning Problemstilling Robot bundet i sirkel LeetCode Løsning – På et uendelig plan står en robot først på (0, 0) og vender mot nord. Merk at: Nordretningen er den positive retningen til y-aksen. Sørretningen er den negative retningen til y-aksen. Østretningen er den positive retningen til x-aksen. Den vestlige retningen er...

Les mer

Spørsmål 211. Minimum Knight Moves LeetCode-løsning Problemstilling Minimum Ridder flytter LeetCode Løsning – I et uendelig sjakkbrett med koordinater fra -uendelig til +uendelig, har du en ridder ved kvadrat [0, 0]. En ridder har 8 mulige trekk den kan gjøre, som illustrert nedenfor. Hvert trekk er to ruter i kardinalretning, deretter en rute i ortogonal retning. Returner minimumsantallet ...

Les mer

Spørsmål 212. Minimum antall kraner å åpne for å vanne en hage LeetCode-løsning Problemerklæring Minimum antall kraner som skal åpnes for å vanne en hage LeetCode-løsning – Det er en endimensjonal hage på x-aksen. Hagen starter ved punktet 0 og slutter ved punktet n. (dvs. lengden på hagen er n). Det er n + 1 trykk på punktene [0, 1, ..., n] i ...

Les mer

Spørsmål 213. Binary Tree Zigzag Level Order Traversal LeetCode Solution Problemstilling Binært tre sikksakk nivåordregjennomgang LeetCode Løsning – Gitt roten til et binært tre, returner sikksakknivårekkefølgen for nodenes verdier. (dvs. fra venstre til høyre, deretter høyre til venstre for neste nivå og veksle mellom). Input: root = [3,9,20,null,null,15,7] Utdata: [[3],[20,9],[15,7]] Forklaring Vi ...

Les mer

Spørsmål 214. Finn duplikatnummeret LeetCode Solution Problemstilling Finn duplikatnummeret LeetCode Solution – Gitt en rekke heltall tall som inneholder n + 1 heltall der hvert heltall er i området [1, n] inklusive. Det er bare ett gjentatt tall i tall, returner dette gjentatte tallet. Du må løse problemet uten å endre array-numrene og bruker kun konstant ekstra plass. Inndata: nums = [1,3,4,2,2] Utdata: 2 Forklaring ...

Les mer

Spørsmål 215. Slanger og stiger LeetCode-løsning Problemstilling Snakes and Ladders LeetCode Solution – Du får et nxn heltalls matrisebrett der cellene er merket fra 1 til n2 i en Boustrophedon-stil som starter fra nederst til venstre på brettet (dvs. board[n - 1][0]) og vekslende retninger i hver rad. Du starter på rute 1 på brettet. I hvert trekk...

Les mer

Spørsmål 216. Arithmetic Slices II – Subsequence LeetCode Solution Problemstilling: Aritmetiske stykker II – Subsequence LeetCode Solution – Gitt en heltallsmatrise med tall, returner tallet til alle de aritmetiske undersekvensene av tall. En tallsekvens kalles aritmetikk hvis den består av minst tre elementer og hvis forskjellen mellom to påfølgende elementer er den samme. For...

Les mer

Spørsmål 217. Path Sum II LeetCode-løsning Problemformulering: Path Sum II LeetCode Solution – Gitt roten til et binært tre og en heltalls targetSum, returner alle rot-til-blad-baner der summen av nodeverdiene i banen er lik targetSum. Hver bane skal returneres som en liste over nodeverdiene, ikke nodereferanser. En rot-til-blad-sti er en sti som starter fra ...

Les mer

Spørsmål 218. Produkt fra Array Unntatt Self LeetCode Solution Problemstilling Produkt av matrise unntatt selv LeetCode-løsning – Gitt et heltall matrise tall, returner et matrisesvar slik at svar[i] er lik produktet av alle elementene i tall unntatt tall[i]. Produktet av et hvilket som helst prefiks eller suffiks av tall er garantert å passe inn i et 32-bits heltall. Du må skrive en algoritme som kjører i O(n) tid og uten å bruke divisjonen ...

Les mer

Spørsmål 219. Scramble String LeetCode-løsning Problemstilling Scramble String LeetCode Solution – Vi kan scramble en streng s for å få en streng t ved å bruke følgende algoritme: Hvis lengden på strengen er 1, stopp. Hvis lengden på strengen er > 1, gjør følgende: Del strengen i to ikke-tomme understrenger ...

Les mer

Spørsmål 220. Summen av venstre blader LeetCode-løsning Problemstilling: Summen av venstre blader LeetCode Løsning – Gitt roten til et binært tre, returner summen av alle venstre blader. Et blad er en node uten barn. Et venstre blad er et blad som er det venstre barnet til en annen node. Eksempel og forklaring: Input: root = [3,9,20,null,null,15,7] Output: 24 Forklaring: Det ...

Les mer

Spørsmål 221. Skjæringspunktet mellom to koblede lister LeetCode Solution Problemstilling Skjæringspunktet mellom to koblede lister LeetCode-løsning – Vi får hodene til to sterkt koblede lister headA og headB. Det er også gitt at de to koblede listene kan krysse hverandre på et tidspunkt. Vi blir bedt om å returnere noden der de krysser hverandre eller null hvis ...

Les mer

Spørsmål 222. Permutasjonssekvens LeetCode-løsning Problemsetning Permutasjonssekvens LeetCode Løsning – Settet [1, 2, 3, ..., n] inneholder totalt n! unike permutasjoner. Ved å liste opp og merke alle permutasjonene i rekkefølge, får vi følgende sekvens for n = 3: "123" "132" "213" "231" "312" "321" Gitt n og k, returner den kth permutasjonssekvensen. Eksempel testtilfelle 1: Inndata: n ...

Les mer

Spørsmål 223. Søkeforslag System LeetCode Solution Problemsetning Søkeforslag System LeetCode-løsning – Du får en rekke strengprodukter og et strengsøkeord. Design et system som foreslår maksimalt tre produktnavn fra produkter etter hvert tegn i søkeordet er skrevet inn. Foreslåtte produkter bør ha et felles prefiks med searchWord. Hvis det er mer enn tre produkter med en ...

Les mer

Spørsmål 224. Roter bilde LeetCode Solution Problemstilling Roter bilde LeetCode Løsning – Du får en nxn 2D-matrise som representerer et bilde, roter bildet 90 grader (med klokken). Du må rotere bildet på plass, noe som betyr at du må endre 2D-matrisen direkte. IKKE alloker en annen 2D-matrise og gjør rotasjonen. Eksempel testtilfelle 1: Inndata: ...

Les mer

Spørsmål 225. Defanging en IP-adresse LeetCode Solution Problemerklæring Defange en IP-adresse LeetCode Solution – Gitt en gyldig (IPv4) IP-adresse, returner en defanged versjon av den IP-adressen. En defanged IP-adresse erstatter hver punktum "." med "[.]". Input: address = "1.1.1.1" Output: "1[.]1[.]1[.]1" Forklaring Intuisjonen er veldig enkel. 1. lag en Stringbuilder str 2. sløyfe gjennom adressestrengen ...

Les mer

Spørsmål 226. Kth minste element i en BST Leetcode-løsning Problemstilling Kth minste element i en BST Leetcode-løsning – Gitt roten til et binært søketre, og et heltall k, returner den kth minste verdien (1-indeksert) av alle verdiene til nodene i treet. Eksempler: Input: root = [3,1,4,null,2], k = 1 Output: 1 Input: root = [5,3,6,2,4,null,null,1], k ...

Les mer

Spørsmål 227. Topp K Hyppige ord LeetCode-løsning Problemstilling Topp K Hyppige ord LeetCode Løsning – Gitt en rekke strengord og et heltall k, returner de k hyppigste strengene. Returner svaret sortert etter frekvensen fra høyeste til laveste. Sorter ordene med samme frekvens etter deres leksikografiske rekkefølge. Eksempel Testtilfelle 1: Inndata: ord = [“i”,,”love”,,”leetcode”,,”i”,,”love”,”coding”] k = 2 Output: [“i”,”love”] Forklaring . ..

Les mer

Spørsmål 228. Økende Triplet Subsequence LeetCode Solution Problemformulering: Økende triplett-undersekvens LeetCode-løsning – Gitt en heltallsmatrise nums, returner true hvis det eksisterer en trippel av indekser (i, j, k) slik at i < j < k og nums[i] < nums[j] < nums [k]. Hvis ingen slike indekser eksisterer, returner false. Eksempel: Eksempel 1: Inndata: nums = [2,1,5,0,4,6] Utdata: sant Forklaring: ...

Les mer

Spørsmål 229. Array Nesting Leetcode-løsning Problemstilling Array Nesting Leetcode Løsning – Du får en heltallsmatrise med lengde n hvor nums er en permutasjon av tallene i området [0, n - 1]. Du bør bygge et sett s[k] = {nums[k], nums[nums[k]], nums[nums[nums[k]]], ... } underlagt følgende regel: Det første elementet i s [k] starter med valget av ...

Les mer

Spørsmål 230. Slå sammen Sorted Array LeetCode Solution Problemsetning Slå sammen sortert matrise LeetCode-løsning – Du får to heltallsmatriser nums1 og nums2, sortert i ikke-avtagende rekkefølge, og to heltall m og n, som representerer antall elementer i henholdsvis nums1 og nums2. Slå sammen nums1 og nums2 til en enkelt matrise sortert i ikke-minkende rekkefølge. Den endelige sorterte matrisen skal ikke returneres av funksjonen, men i stedet lagres inne i matrisen nums1. ...

Les mer

Spørsmål 231. Bytte noder i en koblet liste Leetcode-løsning Problemsetning Bytte noder i en koblet liste Leetcode-løsning – Du får hodet til en koblet liste, og et heltall k. Returner hodet til den koblede listen etter å ha byttet verdiene til den kth noden fra begynnelsen og den kth noden fra slutt (listen er 1-indeksert). Eksempel: Inndata: hode = [1,2,3,4,5], k = 2 ...

Les mer

Spørsmål 232. Fjern maks. antall kanter for å holde grafen fullt gjennomførbar Leetcode-løsning Problemerklæring Fjern maks. antall kanter for å beholde grafen fullt gjennomførbar Leetcode-løsning - Alice og Bob har en urettet graf med n noder og 3 typer kanter: Type 1: Kan bare krysses av Alice. Type 2: Kan bare krysses av Bob. Type 3: Kan krysses av begge ...

Les mer

Spørsmål 233. Slett node i en koblet liste Leetcode-løsning Problemerklæring: Slett node i en koblet liste Leetcode-løsning – Skriv en funksjon for å slette en node i en enkeltlenket liste. Du vil ikke få tilgang til toppen av listen, i stedet vil du få tilgang til noden som skal slettes direkte. Det er garantert at noden som skal slettes ikke er ...

Les mer

Spørsmål 234. Ugly Number II LeetCode-løsning Problemsetning Ugly Number II LeetCode Solution – Et stygt tall er et positivt heltall hvis primfaktorer er begrenset til 2, 3 og 5. Gitt et heltall n, returner det n-te stygge tallet. Inndata: n = 10 Utdata: 12 Forklaring: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12] er sekvensen av de første 10 ...

Les mer

Spørsmål 235. Kombinasjonssum IV LeetCode-løsning Problemsetning Kombinasjonssum IV LeetCode Løsning – Gitt en rekke forskjellige heltallstall og et heltallsmål, returner antall mulige kombinasjoner som summerer seg til målet. Testtilfellene er generert slik at svaret kan passe inn i et 32-bits heltall. Inndata: nums = [1,2,3], mål = 4 Utdata: 7 Forklaring: Den mulige ...

Les mer

Spørsmål 236. String til heltall (atoi) LeetCode Solution Problemformulering Strengen til heltall (atoi) Leetcode-løsning - "streng til heltall (atoi)" sier at implementering av myAtoi(streng s)-funksjonen, som konverterer en streng til et 32-bits fortegnet heltall (ligner på C/C++s atoi-funksjon ). Algoritmen for myAtoi(streng s) er som følger: Les inn og ignorer eventuelle innledende mellomrom. Sjekk om neste tegn (hvis ...

Les mer

Spørsmål 237. String Compression LeetCode Solution Problemerklæring Strengkomprimering LeetCode-løsning – Gitt en rekke tegn-tegn, komprimer den ved å bruke følgende algoritme: Begynn med en tom streng s. For hver gruppe av påfølgende repeterende tegn i tegn: Hvis gruppens lengde er 1, legg til tegnet til s. Ellers legger du til tegnet etterfulgt av gruppens lengde. Den komprimerte strengen ...

Les mer

Spørsmål 238. Heltallsbrudd LeetCode-løsning Problemsetning Heltall Bryt LeetCode Løsning – Gitt et heltall n, del det inn i summen av k positive heltall, der k >= 2, og maksimer produktet av disse heltallene. Vi må returnere det maksimale produktet vi kan få. Inngang: n = 2 Utgang: 1 Forklaring: 2 = 1 + 1, ...

Les mer

Spørsmål 239. Maksimalt produkt av splittet binærtre LeetCode-løsning Problemstilling Maksimalt produkt av delt binært tre LeetCode-løsning – Gitt roten til et binært tre, del det binære treet i to undertrær ved å fjerne en kant slik at produktet av summene av undertrærne maksimeres. Returner maksimalproduktet av summene av de to undertrærne. ...

Les mer

Spørsmål 240. Symmetrisk tre LeetCode-løsning Leetcode-løsning Problemformulering Det symmetriske treet LeetCode Solution – “Symmetrisk tre” sier at gitt roten til det binære treet og vi må sjekke om det gitte binære treet er et speil av seg selv (symmetrisk rundt midten) eller ikke? Hvis ja, må vi returnere sant ellers usant. Eksempel: ...

Les mer

Spørsmål 241. Minimum flytting til Equal Array Elements LeetCode Solution Problemformulering Minimum trekk til like matriseelementer LeetCode Løsning – Gitt et heltall matriseantall av størrelse n, returner minimum antall trekk som kreves for å gjøre alle matriseelementer like. I ett trekk kan du øke n - 1 elementer i matrisen med 1. Eksempel 1: Inndata 1: nums = [1, 2, 3] Utdata: ...

Les mer

Spørsmål 242. Jump Game Leetcode-løsning Problemsetning Jump Game Leetcode Løsning – Du får en heltallsmatrise. Du er først plassert ved matrisens første indeks, og hvert element i matrisen representerer din maksimale hopplengde i den posisjonen. Returner true hvis du kan nå den siste indeksen, eller usann på annen måte. Eksempel: Inndata 1: nums = [2, ...

Les mer

Spørsmål 243. Linked List Cycle II LeetCode Solution Problemstilling Linket liste syklus II LeetCode Løsning – Gitt hodet til en koblet liste, returner noden der syklusen begynner. Hvis det ikke er noen syklus, returner null. Det er en syklus i en koblet liste hvis det er en node i listen som kan nås igjen ved kontinuerlig ...

Les mer

Spørsmål 244. Champagne Tower LeetCode-løsning Problemstilling Champagne Tower LeetCode Løsning – Vi stabler glass i en pyramide, der første rad har 1 glass, andre rad har 2 glass, og så videre til 100. rad. Hvert glass rommer en kopp champagne. Deretter helles litt champagne i det første glasset på toppen. Når det øverste glasset er fullt, kan noen ...

Les mer

Spørsmål 245. Bitvis OG av tallområde LeetCode Solution Problemstilling Bitvis OG av tallområde LeetCode Solution – Gitt 2 tall til venstre og høyre som representerer området [venstre, høyre], må vi finne bitvis OG av alle tallene fra venstre til høyre (begge inklusive) Eksempler og forklaring Eksempel 1: Inngang: venstre = 5, høyre = 7 ...

Les mer

Spørsmål 246. Excel-arkkolonnetittel LeetCode Solution Problemstilling Excel-ark-kolonnetittel LeetCode Løsning – Vi får et kolonnenummer (la oss kalle det colNum) og må returnere den tilsvarende kolonnetittelen slik den vises i et excel-ark For eksempel A -> 1 B -> 2 C -> 3 … Z -> 26 AA ...

Les mer

Spørsmål 247. Gyldig Perfect Square LeetCode-løsning Problemsetning Gyldig Perfekt kvadrat LeetCode Løsning – Gitt et positivt heltall skriv en funksjon som returnerer True hvis tall er et perfekt kvadrat ellers False. Oppfølging: Ikke bruk noen innebygd bibliotekfunksjon som sqrt. Inndata: num = 16 Utdata: sann Forklaring En grense for løsningen vår er fast. for et hvilket som helst tall...

Les mer

Spørsmål 248. Finn to ikke-overlappende undermatriser hver med målsum LeetCode-løsning Problemformulering Finn to ikke-overlappende undermatriser hver med målsum LeetCode-løsning – "Finn to ikke-overlappende undermatriser hver med målsum" sier at du får en heltallsmatrise og et heltallsmål, oppgaven her er for å finne to ikke-overlappende undermatriser fra matrisenumre slik at ...

Les mer

Spørsmål 249. Slå sammen to binære trær LeetCode-løsning Problemstilling Slå sammen to binære trær LeetCode-løsning – Du får to binære trær rot1 og rot2. Tenk deg at når du setter en av dem for å dekke den andre, overlapper noen noder av de to trærne mens de andre ikke er det. Du må slå sammen de to trærne til ...

Les mer

Spørsmål 250. Neste Greater Element III LeetCode-løsning Problemformulering Problemet, Next Greater Element III LeetCode Solution sier at du får et positivt heltall n og du må finne det nest største heltallet ved å bruke sifrene som er tilstede i n bare. Hvis det ikke finnes noe slikt heltall, må du skrive ut -1. Dessuten er den nye...

Les mer

Spørsmål 251. Minimumskostnad for å flytte brikker til samme posisjon LeetCode-løsning Problemformulering Minimumskostnaden for å flytte brikker til samme posisjon LeetCode-løsning – "Minimumskostnad for å flytte brikker til samme posisjon" sier at du har n brikker, der posisjonen til den ite brikken er posisjon[i]. Du må flytte alle sjetongene til samme posisjon. I ett trinn har vi...

Les mer

Spørsmål 252. Finn alle duplikater i en Array LeetCode-løsning Problemformulering Problemet, Finn alle duplikater i en matrise LeetCode Solution sier at du får en matrise med størrelse n som inneholder elementer i området [1,n]. Hvert heltall kan vises enten én eller to ganger, og du må finne alle elementene som vises to ganger i matrisen. Eksempler ...

Les mer

Spørsmål 253. Move Zeroes LeetCode Solution Problemformulering Problemet, Move Zeroes LeetCode Solution sier at du får en matrise som inneholder null og ikke-null elementer, og du må flytte alle nullene til slutten av matrisen, og opprettholde den relative rekkefølgen av ikke-null elementer i matrisen . Du må også implementere en på stedet...

Les mer

Spørsmål 254. Enkeltnummer Leetcode-løsning Problemerklæring Enkeltnummer Leetcode-løsning – Vi får en ikke-tom rekke heltall og trenger å finne et element som vises nøyaktig én gang. Det er gitt i spørsmålet at hvert element vises to ganger bortsett fra ett. Eksempel 1: Inndata: nums = [2,2,1] Utdata: 1 Eksempel 2: Inndata: ...

Les mer

Spørsmål 255. Antall provinser Leetcode-løsning Problemerklæring Antall provinser Leetcode-løsning – Vi får en tilstøtende matrisepresentasjon av en graf og trenger å finne antall provinser. Her er provinsen en gruppe av direkte eller indirekte tilknyttede byer og ingen andre byer utenfor gruppen. Eksempel Eksempel 1: Input: isConnected ...

Les mer

Spørsmål 256. 01 Matrix LeetCode-løsning Problemstilling I denne oppgaven 01 Matrix LeetCode Solution, må vi finne avstanden til nærmeste 0 for hver celle i den gitte matrisen. Matrisen består kun av 0-er og 1-er, og avstanden til to tilstøtende celler er 1. Eksempler Eksempel 1: Inndata: mat = ...

Les mer

Spørsmål 257. Ikke-minskende Array LeetCode Solution Problemformulering Ikke-avtagende Array LeetCode Solution – gitt arraynumre med n heltall, er oppgaven din å sjekke om den kan bli ikke-minskende ved å modifisere maksimalt ett element. Vi definerer at en matrise ikke er avtagende hvis nums[indeks ] <= nums[indeks +1] gjelder for hver indeks (0-basert) slik at (0 <= indeks <= n-2). ...

Les mer

Spørsmål 258. Lengste delstreng med høyst K distinkte tegn LeetCode Solution Problemsetning Lengste delstreng med høyst K distinkte tegn LeetCode Løsning – Gitt en streng S og et heltall K, returner lengden på den lengste delstrengen av S som inneholder høyst K distinkte tegn. Eksempel: Testtilfelle 1: Inngang: S = “bacc” K = 2 Utgang: 3 Testtilfelle 2: Inngang: S = “ab” ...

Les mer

Spørsmål 259. Gjett nummer høyere eller lavere LeetCode-løsning Problemerklæring Gjett nummer høyere eller lavere LeetCode-løsning – Vi spiller gjettespillet. Spillet er som følger: Jeg velger et tall fra 1 til n. Du må gjette hvilket nummer jeg valgte. Hver gang du gjetter feil, vil jeg fortelle deg om nummeret jeg ...

Les mer

Spørsmål 260. Konverter sortert array til binært søketre LeetCode-løsninger Problemsetning Konverter sortert matrise til binært søketre LeetCode Solutions sier at gitt en heltallsmatrise hvor elementene er sortert i stigende rekkefølge, konverter det til et høydebalansert binært søketre. Et høydebalansert binært tre er et binært tre der dybden til de to undertrærne til hver node aldri avviker mer ...

Les mer

Spørsmål 261. Word Ladder LeetCode-løsning Problemformulering Ordstigen LeetCode Løsning – "Ordstige" sier at du får en streng beginWord, string endWord og en ordliste. Vi må finne den korteste transformasjonssekvenslengden (hvis ingen bane finnes, skriv ut 0) fra beginWord til endWord etter de gitte betingelsene: Alle mellomord skal ...

Les mer

Spørsmål 262. Samme tre LeetCode-løsning Problemstilling Problemet Samme tre sier Gitt røttene til to binære trær p og q, skriv en funksjon for å sjekke om de er like eller ikke. To binære trær anses som like hvis de er strukturelt identiske, og nodene har samme verdi. Eksempel: Testtilfelle ...

Les mer

Spørsmål 263. Last Stone Weight II LeetCode Solution Problemformulering Problemet Last Stone Weight II sier at du får en rekke heltallssteiner der steiner[i] er vekten av den i-te steinen. Vi leker med steinene. På hver tur velger vi to vilkårlige steiner og knuser dem sammen. Anta at steinene har vekter x og y ...

Les mer

Spørsmål 264. Spiral Matrix LeetCode Solution Problemstilling Spiralmatrise Problemet sier I Spiralmatrise ønsker vi å skrive ut alle elementene i en matrise i en spiralform i retning med klokken. Tilnærming til spiralmatrise: Idé Problemet kan implementeres ved å dele matrisen i løkker og skrive ut alle elementene i hver ...

Les mer

Spørsmål 265. Fjern duplikater fra Sorted Array Leetcode Solution Problemformulering Fjern duplikater fra sortert matrise Leetcode-løsningen – sier at du får en heltallsmatrise sortert i ikke-minkende rekkefølge. Vi må fjerne alle dupliserte elementer og modifisere den opprinnelige matrisen slik at den relative rekkefølgen av distinkte elementer forblir den samme, og rapportere verdien til ...

Les mer

Spørsmål 266. Lengste palindromisk delstreng LeetCode-løsning Problemformulering Den lengste palindromiske delstrengen LeetCode Solution – "Lengste palindromisk delstreng" sier at du får en streng s, returner den lengste palindromiske understrengen i s. Merk: Et palindrom er et ord som leser det samme bakover som forover, f.eks. frue. Eksempel: s = "babad" "bab" Forklaring: Alle ...

Les mer

Spørsmål 267. Beste tid for å kjøpe og selge aksje LeetCode-løsning Problemformulering Den beste tiden å kjøpe og selge aksjer LeetCode Solution – "Beste tid å kjøpe og selge aksjer" sier at du får en rekke priser der priser[i] er prisen på en gitt aksje på en i dag. Du ønsker å maksimere fortjenesten ved å velge ...

Les mer

Spørsmål 268. Median av to sorterte matriser LeetCode Solution Problemstilling Median av to sorterte matriser LeetCode-løsning – I oppgaven «Median av to sorterte matriser» får vi to sorterte matriser nums1 og nums2 av henholdsvis størrelse m og n, og vi må returnere medianen til de to sorterte matrisene. Den totale kjøretidskompleksiteten skal være O(log (m+n)). Eksempelnummer1 = [1,3], ...

Les mer

Spørsmål 269. Antall øyer LeetCode-løsning Problemformulering Antall øyer LeetCode Solution – “Antall øyer” sier at du får et mxn 2D binært rutenett som representerer et kart over '1'er (land) og '0'er (vann), du må returnere antall øyer. En øy er omgitt av vann og er...

Les mer

Spørsmål 270. LRU Cache LeetCode-løsning Spørsmål Design en datastruktur som følger begrensningene til en Least Recently Used (LRU) cache. Implementer LRUCache-klassen: LRUCache(int kapasitet) Initialiser LRU-cachen med positiv størrelseskapasitet. int get(int nøkkel) Returner verdien til nøkkelen hvis nøkkelen finnes, ellers returner -1. void put(int nøkkel, int verdi) Oppdater verdien til nøkkelen hvis nøkkelen finnes. Ellers legger du nøkkelverdi-paret til ...

Les mer

Spørsmål 271. Kth største element i en Stream Leetcode-løsning Problemstilling I dette problemet må vi designe en klasse KthLargest () som i utgangspunktet har et heltall k og et utvalg av heltall. Vi må skrive en parameterisert konstruktør for den når et heltall k og array-numre sendes som argumenter. Klassen har også en funksjon add (val) som legger til ...

Les mer

Spørsmål 272. Fjern koblede listeelementer Leetcode-løsning Problemstilling I dette problemet får vi en koblet liste med noder som har heltallverdier. Vi må slette noen noder fra listen som har verdi lik val. Problemet krever ikke å løses på stedet, men vi vil diskutere en slik tilnærming. Eksempelliste = ...

Les mer

Spørsmål 273. Hamming Distance Leetcode-løsning Problemstilling I dette problemet får vi to heltall, A og B, og målet er å finne hammingsavstanden mellom de gitte heltallene. Heltallene er større enn / lik 0 og mindre enn 231 Eksempel First Integer = 5, Second Integer = 2 3 First Integer ...

Les mer

Spørsmål 274. Excel-arkkolonnetittel Leetcode-løsning Problemstilling I dette problemet gis et positivt heltall som representerer et kolonnetall i et Excel-ark. Vi må returnere dets tilsvarende kolonnetittel slik det vises i et Excel-ark. Eksempel 1 28 "AB" # 2 701 "ZY" -tilnærming Dette problemet er det motsatte av problemet i ...

Les mer

Spørsmål 275. Kombinasjoner Leetcode-løsning Problemet Kombinasjoner Leetcode-løsning gir oss to heltall, n og k. Vi får beskjed om å generere alle sekvensene som har k-elementer plukket ut av n elementer fra 1 til n. Vi returnerer disse sekvensene som en matrise. La oss gå gjennom noen eksempler for å få ...

Les mer

Spørsmål 276. Jewels and Stones Leetcode-løsning Problemet Jewels and Stones Leetcode Solution sier at du får to strenger. En av dem representerer juveler, og en av dem representerer steiner. Strengen som inneholder juveler representerer tegnene som er juveler. Vi må finne antall tegn i steinsnoren som er ...

Les mer

Spørsmål 277. Palindrome-koblet liste Leetcode-løsning I problemet "Palindrome-koblet liste", må vi sjekke om en gitt enkelt heltall-koblet liste er en palindrom eller ikke. Eksempelliste = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} sant Forklaring # 1: Listen er palindrom da alle elementene fra start og bak er ...

Les mer

Spørsmål 278. Maksimal dybde på binær treet Leetcode-løsning Problemstilling I problemet gis et binært tre, og vi må finne ut den maksimale dybden til det gitte treet. Et binært treets maksimale dybde er antall noder langs den lengste banen fra rotnoden og ned til den lengste bladnoden. Eksempel 3 / ...

Les mer

Spørsmål 279. Roter liste Leetcode -løsning Problemet Rotate List Leetcode Solution gir oss en koblet liste og et heltall. Vi får beskjed om å rotere den koblede listen til høyre av k steder. Så hvis vi roterer en koblet liste k plasserer til høyre, tar vi i hvert trinn det siste elementet fra ...

Les mer

Spørsmål 280. Pow (x, n) Leetcode-løsning Problemet “Pow (x, n) Leetcode Solution” sier at du får to tall, hvorav det ene er et flytende nummer og et annet et heltall. Heltallet betegner eksponenten, og basen er det flytende tallet. Vi får beskjed om å finne verdien etter å ha evaluert eksponenten over basen. ...

Les mer

Spørsmål 281. Finn forskjellen Leetcode-løsningen Problemstilling I oppgaven "Finn forskjellen" får vi to strenger s og t. Streng t produseres ved å tilfeldig stikke tegnene i streng s og legge til ett tegn i en tilfeldig posisjon. vår oppgave er å finne ut tegnet som ble lagt til i streng t. ...

Les mer

Spørsmål 282. Slå sammen to sorterte lister Leetcode-løsninger Koblede lister er ganske som matriser i sine lineære egenskaper. Vi kan slå sammen to sorterte matriser for å danne et samlet sortert utvalg. I dette problemet må vi slå sammen to sorterte koblede lister på plass for å returnere en ny liste som inneholder elementer fra begge listene på en sortert måte. Eksempel ...

Les mer

Spørsmål 283. Permutasjoner Leetcode Solution Problemet Permutasjoner Leetcode Solution gir en enkel sekvens av heltall og ber oss om å returnere en komplett vektor eller matrise av alle permutasjonene til den gitte sekvensen. Så før du går inn i å løse problemet. Vi burde være kjent med permutasjoner. Så, en permutasjon er ingenting annet enn en ordning ...

Les mer

Spørsmål 284. House Robber II Leetcode-løsning I "House Robber II" -problemet ønsker en røver å rane penger fra forskjellige hus. Mengden penger i husene er representert gjennom en matrise. Vi må finne den maksimale pengesummen som kan oppnås ved å legge til elementene i en gitt matrise i henhold til ...

Les mer

Spørsmål 285. Konverter Sorted Array til Binary Search Tree Leetcode Solution Tenk at vi får et sortert utvalg av heltall. Målet er å bygge et binært søketre fra denne matrisen slik at treet er høydebalansert. Merk at et tre sies å være høydebalansert hvis høydeforskjellen på venstre og høyre undertrær til en hvilken som helst node i ...

Les mer

Spørsmål 286. Sorter helheter etter antall 1 bit Leetcode-løsning Problemstilling I oppgaven ”Sorter helheter etter antall 1 bit” får vi en matrise arr. Vår oppgave er å sortere elementene i matrisen etter antall 1 bit i binær representasjon av tallet i stigende rekkefølge. Hvis to eller ...

Les mer

Spørsmål 287. Happy Number Leetcode-løsning Problemerklæring Problemet er å sjekke om et nummer er lykkelig nummer eller ikke. Et tall sies å være lykkelig tall hvis det erstattes tallet med summen av kvadratene i sifrene, og gjentagelse av prosessen gjør tallet lik 1. hvis det ikke ...

Les mer

Spørsmål 288. Beste tid å kjøpe og selge aksjer med Cooldown Leetcode Solution Problemstilling I oppgaven "Beste tid å kjøpe og selge aksjer med nedkjøling" får vi en matrise der hvert element i matrisen inneholder prisen på den gitte aksjen den dagen. Det er ingen begrensninger på antall transaksjoner. Definisjonen av transaksjonen er ...

Les mer

Spørsmål 289. Slett Nth node fra slutten av den gitte koblede listen Problemerklæring Problemet “Slett Nth-node fra slutten av den gitte koblede listen” sier at du får en koblet liste med noen noder. Og nå må du fjerne nnde node fra slutten av den koblede listen. Eksempel 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7 slett 3. node fra siste 2-> 3-> 4-> 6-> 7 Forklaring: ...

Les mer

Spørsmål 290. Lykkelig nummer Problemstilling Hva er et lykkelig nummer? Et tall er et lykkelig tall hvis vi kan redusere et gitt tall til 1 etter denne prosessen: -> Finn summen av firkanten av sifrene til det gitte nummeret. Erstatt denne summen med det gamle nummeret. Vi vil gjenta dette ...

Les mer

Spørsmål 291. Palindromnummer Problemstilling Problemet "Palindrome Number" sier at du får et heltall. Sjekk om det er et palindrom eller ikke. Løs dette problemet uten å konvertere det angitte nummeret til en streng. Eksempel 12321 sann Forklaring 12321 er et palindromtall fordi når vi snur 12321 gir det 12321 ...

Les mer

Spørsmål 292. Tell par fra to sammenkoblede lister hvis sum er lik en gitt verdi Problemstilling Problem "Telle par fra to sammenkoblede lister hvis sum er lik en gitt verdi" oppgir at du får to sammenkoblede lister og en helverdisum. Problemstillingen ba om å finne ut hvor mange totalt par som har en sum lik den gitte verdien. Eksempel ...

Les mer

Spørsmål 293. Minimum antall hopp for å nå slutten Problemerklæring Anta at du har en rekke heltall, og hvert element i en matrise indikerer hvert tall som maksimale hopp som kan tas fra det punktet. Din oppgave er å finne ut minimum antall hopp for å nå slutten, dvs. minimum hopp som kan tas ...

Les mer

Spørsmål 294. Lengste økende påfølgende Vi har en rekke heltall som ikke er sortert, og vi må finne den lengste økende sekvensen. Sekvensen trenger ikke være fortløpende. Konsekvensen skal øke. La oss forstå det bedre med noen få eksempler. Eksempel Input [9, 2, 5, 3, 7, 10, 8] Output 4 ...

Les mer

Spørsmål 295. K-th distinkt element i en matrise Du får et heltall array A, og skriver ut det femte distinkte elementet i en array. Den gitte matrisen kan inneholde duplikater, og utdataene skal skrive ut det femte distinkte elementet blant alle unike elementer i en matrise. Hvis k er mer enn et antall forskjellige elementer, så rapporter det. Eksempel på inngang: ...

Les mer

Spørsmål 296. Slå sammen K sorterte lister Merge K-sorterte koblede lister-problemet er så kjent som i intervjuets synspunkt. Dette spørsmålet stilles så mange ganger i store selskaper som Google, Microsoft, Amazon, etc. Som navnet antyder, har vi fått k-sorterte koblede lister. Vi må slå dem sammen til en ...

Les mer

Spørsmål 297. Slå sammen to sorterte lenker Ved å slå sammen to sorterte koblede lister har vi gitt hovedpeker på to sammenkoblede lister, slå dem sammen slik at en enkelt koblet liste oppnås som har noder med verdier i sortert rekkefølge. returner hovedpekeren til den sammenslåtte koblede listen. Merk: slå sammen den koblede listen på plass uten å bruke ...

Les mer

Spørsmål 298. Ordbrudd Word Break er et problem som vakkert illustrerer et helt nytt konsept. Vi har alle hørt om sammensatte ord. Ord som består av mer enn to ord. I dag har vi en liste over ord, og alt vi har å gjøre er å sjekke om alle ordene fra ordboken kan ...

Les mer

Spørsmål 299. Antall 1 bits Vi har alle hørt om Hamming Weight av et binært tall. Hamming-vekt er antall settbiter / 1s i et binært tall. I dette problemet Antall 1 biter må vi finne hammingvekten til det gitte nummeret. Eksempler Antall = 3 Binær representasjon = 011 ...

Les mer

Spørsmål 300. Slå sammen to sorterte lister Leetcode Hva er flette to sorterte lister problem på leetcode? Dette er så interessant spørsmål som blir stilt så mange ganger i selskaper som Amazon, Oracle, Microsoft, etc. I dette problemet (Merge Two Sorted Lists Leetcode) har vi gitt to sammenkoblede lister. Begge koblede lister er i økende rekkefølge. Slå sammen begge koblede listen i ...

Les mer

Spørsmål 301. Omvendt noder i K-Group Problem I omvendte noder i K-gruppeproblemet har vi gitt en koblet liste, reverser den koblede listen i en gruppe med k og returnerer den endrede listen. Hvis nodene ikke er flere av k, reverserer du de gjenværende nodene. Verdien av k er alltid mindre eller lik ...

Les mer

Spørsmål 302. Steinspill LeetCode Hva er Stone Game problem? Stone Game LeetCode - To spillere A og B spiller et steinspill. Det er jevnt antall hauger hver haug inneholder noen steiner, og den totale steinen i alle haugene er merkelig. A og B skal heller plukke en haug ...

Les mer

Spørsmål 303. LRU Cache Implementering Minst nylig brukt (LRU) hurtigbuffer er en type metode som brukes til å opprettholde dataene slik at den tid det tar å bruke dataene er minst mulig. LRU-algoritme som brukes når hurtigbufferen er full. Vi fjerner de sist brukte dataene fra hurtigminnet til ...

Les mer

Spørsmål 304. Klatring trapp Problemstilling Problemet “Å gå i trapper” sier at du får en trapp med n trapp. Om gangen kan du enten gå en trapp eller to trapper. Hvor mange måter å nå toppen av trappen? Eksempel 3 3 Forklaring Det er tre måter å klatre på ...

Les mer

Spørsmål 305. Selvdelende tall Et tall er kjent som selvdelende tall hvis - 1. Mod for hvert siffer med tall er null. 2. Nummeret skal inneholde alle sifre som ikke er null. For eksempel - 128% 128 = 1, 0% 128 = 2, 0% 128 = 8 ...

Les mer

Spørsmål 306. Snu en koblet liste Problemerklæring Problemet “reversere en koblet liste” sier at vi får overhodet for den koblede listen. Vi må reversere den koblede listen ved å endre koblingene mellom dem og returnere hodet til den omvendte koblede listen. Eksempel 10-> 20-> 30-> 40-> NULL NULL <-10 <-20 <-30 <-40 Forklaring Vi har reversert den sammenkoblede ...

Les mer

Spørsmål 307. Finn Nth Node Problemerklæring I “Find Nth Node” -problemet har vi gitt en lenket liste for å finne den nde noden. Programmet skal skrive ut dataverdien i den nde noden. N er inngangs heltallindeksen. Eksempel 3 1 2 3 4 5 6 3 Tilnærming Gitt en lenket liste ...

Les mer

Spørsmål 308. Slett siste forekomst Problemstilling I "Slett siste forekomst" -problemet har vi gitt en koblet liste. Skriv et program for å slette den siste forekomsten av en gitt nøkkel fra den koblede listen. Listen kan inneholde duplikater. Eksempel 1 2 3 5 2 10 1 2 3 5 2 Tilnærming gitt en ...

Les mer

Translate »