Avalara intervju spørsmål

Avalara Array Spørsmål

Spørsmål 1. Lengste påfølgende slik at forskjellen mellom tilstøtende er en Problemet "Lengste påfølgende slik at forskjellen mellom tilstøtende er en" sier at du får et heltall. Nå må du finne lengden på den lengste undersekvensen slik at forskjellen på tilstøtende elementer er 1. Eksempel 1 2 3 4 7 5 9 4 6 Forklaring Som ...

Les mer

Spørsmål 2. Sjekk om en gitt matrise inneholder dupliserte elementer innen k avstand fra hverandre Problemet "Sjekk om en gitt matrise inneholder dupliserte elementer innen k avstand fra hverandre" sier at vi må se etter duplikater i en gitt, ikke-ordnet matrise innen k. Her er verdien av k mindre enn den gitte matrisen. Eksempler K = 3 arr [] = ...

Les mer

Spørsmål 3. Par med gitt produkt Problemet "Pair with given product" sier at du får et heltall array og tallet "x". Bestem om en matrise består av et par av hvilket produkt som tilsvarer 'x', eksisterer i det gitte inngangsarrangementet. Eksempel [2,30,12,5] x = 10 Ja, det har produktpar Forklaring her 2 ...

Les mer

Spørsmål 4. Finn en sortert sekvens av størrelse 3 i lineær tid Problemstilling Problemet "Finn en sortert sekvens av størrelse 3 i lineær tid" sier at du har et heltall. Problemstillingen ber om å finne ut de tre tallene på en slik måte at array [i] <array [k] <array [k], og i <j <k. Eksempel arr [] ...

Les mer

Spørsmål 5. Omorganiser matrisen slik at til og med indekselementer er mindre og odde indekselementer er større Problemstilling Du har gitt en rekke heltall. Problemet "Omorganiser matrise slik at selv indekselementer er mindre og odde indekselementer er større" ber om å omorganisere matrisen på en slik måte at de jevne indekselementene skal være mindre enn de odde indekselementene i en ...

Les mer

Spørsmål 6. Utskrift av parenteser i Matrix Chain Multiplikation Problem Problemstilling Vi må finne rekkefølgen på multiplikasjon av matriser slik at antall operasjoner involvert i multiplikasjonen av alle matrisene minimeres. Deretter må vi skrive ut denne bestillingen, dvs. skrive ut parenteser i matrikskjedemultiplikasjonsproblemet. Vurder at du har 3 matriser A, B, ...

Les mer

Avalara-strengspørsmål

Spørsmål 7. Lengste gjentatte påfølgende Problemet “Lengst gjentatt etterfølgende” sier at du får en streng som en inngang. Finn ut den lengste gjentatte sekvensen, det er den sekvensen som eksisterer to ganger i strengen. Eksempel aeafbdfdg 3 (afd) Tilnærming Problemet ber oss finne ut den lengste gjentatte sekvensen i strengen. ...

Les mer

Spørsmål 8. Prefiks til Infix-konvertering I prefiks til infiks konverteringsproblem har vi gitt uttrykk i prefiksnotasjon. Skriv et program for å konvertere det til et infiksuttrykk. Prefiksnotasjon I denne notasjonen skrives operandene etter operatøren. Det er også kjent som Polish Notation. For eksempel: + AB er et prefiksuttrykk. ...

Les mer

Avalara Graph Spørsmål

Spørsmål 9. Iterativ dybde Første gjennomgang av graf I iterativ dybde første gjennomgang av grafproblemet, har vi gitt en grafdatastruktur. Skriv programmet for å skrive ut dybden første traversal av den gitte grafen ved hjelp av iterativ metode. Eksempelinngang: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Les mer

Avalara Stack Spørsmål

Spørsmål 10. Iterativ dybde Første gjennomgang av graf I iterativ dybde første gjennomgang av grafproblemet, har vi gitt en grafdatastruktur. Skriv programmet for å skrive ut dybden første traversal av den gitte grafen ved hjelp av iterativ metode. Eksempelinngang: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Les mer

Spørsmål 11. Prefiks til Infix-konvertering I prefiks til infiks konverteringsproblem har vi gitt uttrykk i prefiksnotasjon. Skriv et program for å konvertere det til et infiksuttrykk. Prefiksnotasjon I denne notasjonen skrives operandene etter operatøren. Det er også kjent som Polish Notation. For eksempel: + AB er et prefiksuttrykk. ...

Les mer

Avalara-køspørsmål

Spørsmål 12. Prioritetskø En prioritetskø er en type datastruktur som ligner på en vanlig kø, men som har en prioritet tilknyttet hvert av elementene. Høyere prioritet tidligere vil elementet bli servert. I noen tilfeller er det to elementer med samme prioritet da, elementet innhyllet ...

Les mer

Avalara matrisespørsmål

Spørsmål 13. Utskrift av parenteser i Matrix Chain Multiplikation Problem Problemstilling Vi må finne rekkefølgen på multiplikasjon av matriser slik at antall operasjoner involvert i multiplikasjonen av alle matrisene minimeres. Deretter må vi skrive ut denne bestillingen, dvs. skrive ut parenteser i matrikskjedemultiplikasjonsproblemet. Vurder at du har 3 matriser A, B, ...

Les mer

Avalara Andre spørsmål

Spørsmål 14. Tell par fra to sammenkoblede lister hvis sum er lik en gitt verdi Problemstilling Problem "Telle par fra to sammenkoblede lister hvis sum er lik en gitt verdi" oppgir at du får to sammenkoblede lister og en helverdisum. Problemstillingen ba om å finne ut hvor mange totalt par som har en sum lik den gitte verdien. Eksempel ...

Les mer

Translate »