Cisco Intervju Spørsmål

Cisco Intervju Spørsmålpin
Cisco Intervju Spørsmål

Cisco Array-spørsmål

Spørsmål 1. Fange regnvann Leetcode-løsning Problemformulering The Trapping Rain Water LeetCode Solution – “Trapping Rain Water” sier at gitt en rekke høyder som representerer et høydekart hvor bredden på hver stolpe er 1. Vi må finne mengden vann som er fanget etter regn. Eksempel: Inndata: høyde = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Forklaring: Sjekk ...

Les mer

Spørsmål 2. Myntbytte 2 Leetcode-løsning Problemformulering Myntbytte 2 LeetCode-løsningen – "Myntskifte 2" sier at gitt en rekke distinkte heltallsmynter og et heltallsbeløp, som representerer en total sum penger. Vi må returnere tellingen av det totale antallet forskjellige mulige kombinasjoner som summerer til beløpet. ...

Les mer

Spørsmål 3. Unik Paths II Leetcode-løsning Problemformulering Unique Paths II LeetCode Solution – “Unique Paths II” sier at gitt mxn-rutenettet hvor en robot starter fra øverste venstre hjørne av rutenettet. Vi må finne det totale antallet måter å nå nedre høyre hjørne av rutenettet. ...

Les mer

Spørsmål 4. Manglende nummer Leetcode-løsning Problemformulering Det manglende nummeret LeetCode Solution – “Manglende nummer” angir at gitt en matrise med størrelse n som inneholder n distinkte tall mellom [0,n]. Vi må returnere nummeret som mangler i området. Eksempel: Input: nums = [3,0,1] Output: 2 Forklaring: Vi kan lett observere at alle ...

Les mer

Spørsmål 5. Maksimal løsning for subarray Leetcode Problemstatning Gitt et heltall array nums, finn den sammenhengende underarrayen (som inneholder minst ett tall) som har den største summen, og returner summen. Eksempel nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Forklaring: [4, -1,2,1] har den største summen = 6. nums = [- 1] -1 Tilnærming 1 (Divide and Conquer) I denne tilnærmingen ...

Les mer

Spørsmål 6. Slå sammen sorterte matriser Leetcode-løsning I problemet “Slå sammen sorterte matriser” får vi to matriser sortert i ikke-fallende rekkefølge. Den første matrisen er ikke fullt fylt og har nok plass til å imøtekomme alle elementene i den andre matrisen også. Vi må slå sammen de to matriser, slik at den første matrisen inneholder elementer ...

Les mer

Spørsmål 7. Søk i Rotated Sorted Array Leetcode Solution Vurder en sortert matrise, men en indeks ble plukket og matrisen ble rotert på det tidspunktet. Nå når matrisen er rotert, må du finne et bestemt målelement og returnere indeksen. I tilfelle elementet ikke er til stede, returnerer -1. Problemet er generelt ...

Les mer

Spørsmål 8. Summen av f (a [i], a [j]) over alle parene i en rekke n-tall Problemstillingen ber om å finne ut summen av f (a [i], a [j]) over alle parene i en rekke n-tall på en slik måte at 1 <= i <j <= n med tanke på at vi blir gitt en rekke heltall. Eksempel arr [] = {1, 2, 3, ...

Les mer

Spørsmål 9. Gitt en matrise av par Finn alle symmetriske par i den Finn alle symmetriske par - Du får noen par av en matrise. Du må finne ut de symmetriske parene i den. Det symmetriske paret sies å være symmetrisk når det i par sier (a, b) og (c, d) der 'b' er lik 'c' og 'a' er ...

Les mer

Spørsmål 10. Lengde på den største undergruppen med sammenhengende elementer Problemet "Lengde på den største undergruppen med sammenhengende elementer" sier at du får et heltall. Problemstillingen ber om å finne ut lengden på den lengste sammenhengende undergruppen som elementene kan ordnes i en sekvens (kontinuerlig, enten stigende eller synkende). Tallene i ...

Les mer

Spørsmål 11. Tell antall trillinger med produkt som tilsvarer gitt antall Problemet "Tell antall trillinger med produkt som tilsvarer gitt antall" sier at vi får et heltall og en rekke m. Problemstillingen ber om å finne ut det totale antallet tripletter av med produktet tilsvarer m. Eksempel arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Forklaring Tripletter ...

Les mer

Spørsmål 12. Sti med maksimal gjennomsnittsverdi Problemstilling Problemet “Sti med maksimal gjennomsnittsverdi” sier at du får en 2D-matrise eller en matrise med heltall. Tenk nå på at du står øverst til venstre i cellen og trenger å nå nederst til høyre. For å nå destinasjonen, må du gå videre enten i ...

Les mer

Spørsmål 13. Skriv ut modifisert matrise etter å ha utført kommandoene for addisjon og subtraksjon Du får en matrise med størrelse n, i utgangspunktet vil alle verdiene i matrisen være 0, og spørringene. Hver spørring inneholder de fire verdiene, typen spørring T, venstre punkt i området, høyre punkt i et område og et tall k, du må ...

Les mer

Spørsmål 14. Sjekk i binær matrise at tallet som er representert av en undergruppe er odde eller jevnt Problemet "Sjekk i binær matrise tallet representert av en undergruppe er oddetall eller jevnt" sier at du får en binær matrise og et område. Matrisen består av tallet i form av 0s og 1s. Problemstillingen ber om å finne ut antallet som er representert ...

Les mer

Spørsmål 15. Finn ut om en undergruppe er i form av et fjell eller ikke Problemstilling Problemet "Finn ut om en undergruppe er i form av et fjell eller ikke" sier at du får et heltall og en rekkevidde. Problemstillingen ber om å finne ut om undergruppen dannet mellom det gitte området er i form av en fjellform eller ...

Les mer

Spørsmål 16. Delmengde med sum delelig med m Problemstilling Problemet "Delsett med sum delelig med m" sier at du får en matrise med ikke-negative heltall og et heltall m. Nå må du finne ut om det er en delmengde som kan deles med m. Det er summen av delsettet som skal gi 0 som ...

Les mer

Spørsmål 17. Beste tid å kjøpe og selge aksjer Problemstilling Problemet "Beste tid å kjøpe og selge aksjer" sier at du får en rekke priser med lengde n, der ith-elementet lagrer aksjeprisen på denne dagen. Hvis vi bare kan gjøre en transaksjon, det vil si å kjøpe på en dag og ...

Les mer

Spørsmål 18. Maksimal lengdesekvens med forskjell mellom tilstøtende elementer som enten 0 eller 1 Problemerklæring Du får et heltall. Problemet "Maksimal lengdesekvens med forskjell mellom tilstøtende elementer som enten 0 eller 1" ber om å finne ut den maksimale undersekvenslengden med forskjellen mellom tilstøtende elementer skal være ingen ringere enn 0 eller 1. Eksempel arr [] = {1,. ..

Les mer

Spørsmål 19. Maksimal produktunderstell Problemstilling Problemet "Maksimum produktunderstell" sier at du får et utvalg av heltall som inneholder både positive og negative tall. Problemstillingen ber om å finne ut det maksimale produktet til underarrayen. Eksempel arr [] = {2, -2, 3, 5} 15 Forklaring Elementene i undermatrisen ...

Les mer

Spørsmål 20. Telle underordninger med like mange 1 og 0 Problemstilling Problemet "Telle underarrays med like mange 1 og 0" sier at du får en matrise som bare består av 0 og 1. Problemstillingen ber om å finne ut antall underordninger som tilsvarer 0 av annonse 1. Eksempel arr [] = {0, 0, 1, ...

Les mer

Spørsmål 21. Underarrays med distinkte elementer Problemstilling “Underarrays med distinkte elementer” sier at du får en rekke heltallelementer. Problemstillingen ber om å finne summen av lengder av sammenhengende underordninger som har alle elementene forskjellige fra hverandre. Eksempel arr [] = {3, 1, 2, 1} 4 Forklaring: Underarrayene er ...

Les mer

Spørsmål 22. Vanlige elementer i alle rader i en gitt matrise Problemstilling “Vanlige elementer i alle rader av en gitt matrise” oppgir at du får en matrise på M * N. Problemstillingen ber om å finne ut alle de vanlige elementene i en gitt matrise i hver rad i matrisen i O (M * N) tid. Eksempel arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Les mer

Spørsmål 23. Tell par fra to sorterte matriser hvis sum er lik en gitt verdi x Problemstilling “Teller par fra to sorterte matriser med sum som er lik en gitt verdi x” -problem angir at du får to sorterte matriser med heltall og en heltall som kalles sum. Problemstillingen ber om å finne ut det totale antallet par som summerer opp til ...

Les mer

Spørsmål 24. Maksimal sum bitonisk undergruppe Problemstilling En matrise med n heltall blir gitt til oss. Vi må finne den maksimale summen av bitonisk undergruppe. En bitonisk undergruppe er ingenting, men bare en undergruppe der elementene er ordnet i en bestemt rekkefølge. Slik at de første elementene er i økende orden og deretter i ...

Les mer

Spørsmål 25. Minimer maksimal forskjell mellom høydene Problemerklæring Du får noen høyder på n tårn og et tall k. Vi kan enten øke høyden på tårnet med k eller redusere høyden med k, men bare for en gangs skyld. Problemstillingen ber om å minimere maksimal forskjell mellom høydene. Det er å ...

Les mer

Spørsmål 26. Lengste spenn med samme sum i to binære matriser Problemerklæring Du får to matriser som hver inneholder binært tall. Problemstillingen ber om å finne lengste spenn med samme sum i to binære matriser, det vil si å finne ut den maksimale lengden på felles undergruppe fra (i, j) på en slik måte at j er større enn ...

Les mer

Spørsmål 27. Telle delmengder som har tydelige jevne tall Vi har alle slitt med delsettproblemet på et eller annet tidspunkt i et intervju. Intervjuene elsker også disse problemene. Disse problemene hjelper dem med å undersøke forståelsen så vel som tankeprosessen til enhver student. Så uten videre, la oss hoppe rett inn i ...

Les mer

Spørsmål 28. Word Search Ordsøk er omtrent som ordfunnoppgavene en gang i livet vårt. I dag tar jeg med til et modifisert kryssord. Leserne mine må være litt forvirret over hva jeg snakker om. Uten å kaste bort mer tid, la oss komme til problemstillingen Kan ...

Les mer

Spørsmål 29. Slå sammen overlappende intervaller I problemet med fletteoverlappende intervaller har vi gitt en samling av intervaller, flett og returner alle overlappende intervaller. Eksempel Input: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Output: [[2, 4], [5, 7]] Forklaring: Vi kan slå sammen [2, 3] og [3 , 4] sammen for å danne [2, 4] Tilnærming for å finne Merge ...

Les mer

Spørsmål 30. Maksimal subarray I Maksimum underarrangeproblemet har vi gitt et heltall array nums, finn den sammenhengende underarrayen som har den største summen og skriv ut maksimumsverdien for subarray. Eksempel Input nums [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Output 6 Algorithm Målet er å finne ...

Les mer

Spørsmål 31. Sammenslåing av intervaller I sammenslåing av intervallproblemer har vi gitt et sett med intervaller av formen [l, r], flett de overlappende intervallene. Eksempler Input {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Output {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Input {[ 1, 4], [1, 5]} Output {[1, 5]} Naiv tilnærming for sammenslåing av intervaller ...

Les mer

Spørsmål 32. Mangler nummer I manglende nummer-problem har vi gitt en matrise med størrelse N som inneholder et tall fra 0 til N. Alle verdiene i matrisen er unike. Vi må finne det manglende tallet som ikke er til stede i matrisen, og tallet ligger mellom 0 og N. Her ...

Les mer

Spørsmål 33. Sortering av innsetting Sorter et gitt usortert utvalg ved hjelp av sorteringsalgoritmen. Input: {9,5,1,6,11,8,4} Output: {1,4,5,6,8,9,11} Theory Insertion Sorterer sorterer tall på samme måte som vi mennesker sorterer et sett med nummererte objekter (ex-kort) Et tall blir tatt fra en usortert matrise (høyre undergruppe) til en posisjon i den sorterte ...

Les mer

Spørsmål 34. Lengste spenn med samme sum i to binære matriser II Problemstilling I "Longest Span with same Sum in two Binary Arrays II" problemet har vi gitt to binære arrays "a" og "b" med samme størrelse. Skriv et program for å skrive ut det lengste spennet med samme sum i to matriser. Dette kan tydelig forklares i ...

Les mer

Spørsmål 35. Slå sammen overlappende intervaller II Problemstilling I “Merge Overlapping Intervals II” -problemet har vi gitt et sett med intervaller. Skriv et program som vil flette de overlappende intervallene til ett og skrive ut alle ikke-overlappende intervaller. Inndataformat Den første linjen som inneholder et helt tall n. Andre linje som inneholder n par hvor hvert par er ...

Les mer

Spørsmål 36. Maksimal subarray sum ved bruk av Divide and Conquer Problemstilling I "Maximum Subarray Sum using Divide and Conquer" -problemet har vi gitt en rekke både positive og negative heltall. Skriv et program som finner den største summen av den sammenhengende undergruppen. Inndataformat Den første linjen som inneholder et helt tall N. Andre linje som inneholder en matrise med ...

Les mer

Spørsmål 37. Økende konsekvens av lengde tre med maksimalt produkt Problemstilling I “Økende etterfølgende lengde tre med maksimalt produkt” har vi gitt en rekke positive heltall. Finn følgen av lengde 3 med maksimalt produkt. Etterfølgen skal øke. Inndataformat Den første og eneste linjen som inneholder et helt tall N som angir størrelsen ...

Les mer

Spørsmål 38. Omorganisere positive og negative tall alternativt i matrise Problemstilling I “Omorganiser positive og negative tall alternativt i matrise” -problemet har vi gitt en matrise []. Denne matrisen inneholder positive og negative heltall. Omorganiser matrisen på en slik måte at positive og negative plasseres alternativt. Her trenger ikke antall positive og negative elementer ...

Les mer

Spørsmål 39. Finn det tapte elementet fra en duplisert matrise Problemstilling Gitt to matriser A og B, er en matrise en duplikat av den andre bortsett fra ett element. Det ene elementet mangler enten A eller B. vi må finne det tapte elementet fra en duplisert matrise. Eksempel 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Les mer

Spørsmål 40. Omorganisere gitt matrise i maksimalt minimumsskjema Problemerklæring I problemet "Omorganisere gitt matrise i maksimal minimumsform" har vi gitt en sortert matrise som inneholder N-elementer. Omorganiser det gitte sorterte utvalget av positive heltall, slik at alternative elementer er ith maks og ith min. Se nedenfor for en bedre forståelse av omorganisering av elementer - Array [0] ...

Les mer

Spørsmål 41. Slå sammen to sorterte matriser Problemerklæring Ved sammenslåing av to sorterte oppgaver, har vi gitt to inngangssorterte oppsett, vi trenger å slå sammen disse to oppstillingene slik at de opprinnelige tallene etter fullstendig sortering skal være i den første matrisen og være igjen i den andre matrisen. Eksempel Input A [] = {1, 3, 5, 7, ...

Les mer

Spørsmål 42. Antall trillinger med sum mindre enn gitt verdi Problemstilling Vi har gitt en matrise som inneholder N antall elementer. I den gitte matrisen teller du antall trillinger med en sum mindre enn den gitte verdien. Eksempel Input a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Sum = 10 Output 7 Mulige tripletter er: ...

Les mer

Spørsmål 43. Slå sammen to sorterte matriser Problemerklæring Ved sammenslåing av to sorterte matriser har vi gitt to sorterte matriser, en matrise med størrelse m + n og den andre matrisen med størrelse n. Vi vil slå sammen størrelsen i størrelse n og størrelse i størrelse + og skrive ut den sammenslåtte varianten i størrelse +. Eksempel Inngang 6 3 M [] = ...

Les mer

Spørsmål 44. Finn triplett i matrise med en gitt sum Problemstilling Gitt en rekke med heltall, finn kombinasjonen av tre elementer i matrisen hvis sum er lik en gitt verdi X. Her vil vi skrive ut den første kombinasjonen vi får. Hvis det ikke er noen slik kombinasjon, kan du skrive ut -1. Eksempel Inngang N = 5, X = 15 arr [] = ...

Les mer

Spørsmål 45. Flytt alle nuller til slutten av den gitte matrisen Problemstilling I den gitte matrisen flytter du alle nuller som er tilstede i matrisen til slutten av matrisen. Her er det alltid en måte å sette inn alt antall nuller til slutten av matrisen. Eksempel Inngang 9 9 17 0 14 0 ...

Les mer

Spørsmål 46. Finn det minste manglende nummeret i en sortert matrise Problemstilling I "Finn minste manglende nummer i en sortert serie" har vi gitt et heltall. Finn det minste manglende tallet i sortert utvalg i N-størrelse som har unike elementer i området 0 til M-1, der M> N. Eksempel Input [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Les mer

Spørsmål 47. Finn det manglende nummeret Problemstilling Når vi finner det manglende tallet fra en matrise på 1 til N-tall, har vi gitt en matrise som inneholder N-1-tall. Ett tall mangler i en rekke tall fra 1 til N. Vi må finne det manglende tallet. Inndataformat Første linje som inneholder et heltall ...

Les mer

Cisco String Spørsmål

Spørsmål 48. Lengste vanlige prefiks Leetcode-løsning Problemerklæring Det lengste vanlige prefikset LeetCode-løsning – "Lengste vanlige prefiks" angir at gitt en rekke strenger. Vi må finne det lengste vanlige prefikset blant disse strengene. Hvis det ikke finnes noe prefiks, returner en tom streng. Eksempel: Input: strs = ["flower","flow","flight"] Output: "fl" Forklaring: "fl" er den lengste ...

Les mer

Spørsmål 49. Gyldig parentes Leetcode-løsning Problemformulering De gyldige parentesene LeetCode Solution – "Gyldige parenteser" sier at du får en streng som bare inneholder tegnene '(', ')', '{', '}', '[' og ']'. Vi må finne ut om inndatastrengen er en gyldig streng eller ikke. En streng sies å være en gyldig streng hvis åpne parenteser må lukkes ...

Les mer

Spørsmål 50. Lengste delstreng uten repeterende tegn LeetCode Solution Lengste delstreng uten repeterende tegn LeetCode Solution – Gitt en streng, må vi finne lengden på den lengste delstrengen uten å gjenta tegn. La oss se nærmere på noen eksempler: Eksempel pwwkew 3 Forklaring: Svaret er "wke" med lengde 3 aav 2 Forklaring: Svaret er "av" med lengde 2 Approach-1 ...

Les mer

Spørsmål 51. Omorganiser en binær streng som alternative x- og y-forekomster Problemerklæring Anta at du får en binær streng og to tall x og y. Strengen består bare av 0 og 1. Problemet "Omorganisere en binær streng som alternative x- og y-forekomster" ber om å omorganisere strengen slik at 0 kommer x ganger ⇒ 1 kommer ...

Les mer

Spørsmål 52. Omvendt ord i en streng Problemstilling “Omvendt ord i en streng” sier at du får en streng s av størrelse n. Skriv ut strengen i omvendt rekkefølge slik at det siste ordet blir det første, det nest siste blir det andre, og så videre. Med denne strengen refererer vi til en setning som inneholder ord i stedet ...

Les mer

Spørsmål 53. Dekode måter I Decode Ways-problemet har vi gitt en ikke-tom streng som bare inneholder sifre, bestem det totale antallet måter å dekode den ved å bruke følgende kartlegging: 'A' -> 1 'B' -> 2 ... 'Z' -> 26 Eksempel S = “123” Antall måter å dekode denne strengen på er 3 Hvis vi ...

Les mer

Spørsmål 54. Dekode streng Anta at du får en kodet streng. En streng er kodet i et slags mønster, din oppgave er å dekode strengen. La oss si, <antall ganger streng forekommer> [streng] Eksempel Inngang 3 [b] 2 [bc] Utgang bbbcaca Forklaring Her "b" forekommer 3 ganger og "ca" forekommer 2 ganger. ...

Les mer

Spørsmål 55. Sjekk om en koblet liste over strenger danner et palindrom Problemstilling I "Sjekk om en koblet liste med strenger danner et palindrom" -problem har vi gitt en koblet liste som håndterer strengdata. Skriv et program for å sjekke om dataene danner en palindrom eller ikke. Eksempel ba-> c-> d-> ca-> b 1 Forklaring: I eksemplet ovenfor kan vi se at ...

Les mer

Cisco Tree-spørsmål

Spørsmål 56. Klone et binært tre med tilfeldige pekere Problemerklæring Du får et komplett binært tre med noen tilfeldige pekere. Tilfeldige pekere henvises til noder som hver node peker mot annet enn venstre og høyre barn. Så dette endrer også standardstrukturen til en node i et enkelt binært tre. Nå er noden til ...

Les mer

Spørsmål 57. Konverter BST til en Min-Heap uten å bruke array Problemstilling "Konvertere BST til en Min-Heap uten å bruke array" -problemet sier at du får en BST (binært søketre) og at du må konvertere den til en min-haug. Min-haugen skal inneholde alle elementene i det binære søketreet. Algoritmen skal kjøre i lineær tidskompleksitet. ...

Les mer

Spørsmål 58. K'th Largest Element in BST når modifikasjon til BST ikke er tillatt Problemstilling “K'th Largest Element in BST when modification to BST is not allow” sier at du får et binært søketre og at du må finne det kth største elementet. Dette betyr at når alle elementene i det binære søketreet er ordnet i synkende rekkefølge. Deretter ...

Les mer

Spørsmål 59. Nivåbestillingsgjennomgang av binært tre Nivårekkefølge Gjennomgang av et gitt binært tre er det samme som BFS for det binære treet. Vet vi allerede om hva BFS egentlig er? Hvis ikke, trenger du ikke å føle deg dårlig, bare les hele artikkelen og besøk våre tidligere artikler for bedre forståelse. BFS er en ...

Les mer

Cisco Graph-spørsmål

Spørsmål 60. Prims algoritme Prims algoritme brukes til å finne Minimum Spanning Tree (MST) i en tilkoblet eller ikke-rettet graf. Spaning Tree of a graph er et subgraf som også er et tre og inkluderer alle toppunktene. Minimum Spanning Tree er det spennende treet med en minimum kantvektssum. Eksempel Graf Minimum ...

Les mer

Spørsmål 61. Dijkstra algoritme Dijkstra er den korteste banealgoritmen. Dijkstra-algoritmen brukes til å finne den korteste avstanden mellom alle noder fra den gitte startnoden. Det oppretter logisk det korteste banetreet fra en enkelt kildeknute, ved å fortsette å legge nodene grådig slik at på hvert punkt hver node i ...

Les mer

Cisco Stack-spørsmål

Spørsmål 62. Fange regnvann Leetcode-løsning Problemformulering The Trapping Rain Water LeetCode Solution – “Trapping Rain Water” sier at gitt en rekke høyder som representerer et høydekart hvor bredden på hver stolpe er 1. Vi må finne mengden vann som er fanget etter regn. Eksempel: Inndata: høyde = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Forklaring: Sjekk ...

Les mer

Spørsmål 63. Gyldig parentes Leetcode-løsning Problemformulering De gyldige parentesene LeetCode Solution – "Gyldige parenteser" sier at du får en streng som bare inneholder tegnene '(', ')', '{', '}', '[' og ']'. Vi må finne ut om inndatastrengen er en gyldig streng eller ikke. En streng sies å være en gyldig streng hvis åpne parenteser må lukkes ...

Les mer

Spørsmål 64. Dekode streng Anta at du får en kodet streng. En streng er kodet i et slags mønster, din oppgave er å dekode strengen. La oss si, <antall ganger streng forekommer> [streng] Eksempel Inngang 3 [b] 2 [bc] Utgang bbbcaca Forklaring Her "b" forekommer 3 ganger og "ca" forekommer 2 ganger. ...

Les mer

Cisco Queue Spørsmål

Spørsmål 65. Nivåbestillingsgjennomgang av binært tre Nivårekkefølge Gjennomgang av et gitt binært tre er det samme som BFS for det binære treet. Vet vi allerede om hva BFS egentlig er? Hvis ikke, trenger du ikke å føle deg dårlig, bare les hele artikkelen og besøk våre tidligere artikler for bedre forståelse. BFS er en ...

Les mer

Cisco Matrix Spørsmål

Spørsmål 66. Unik Paths II Leetcode-løsning Problemformulering Unique Paths II LeetCode Solution – “Unique Paths II” sier at gitt mxn-rutenettet hvor en robot starter fra øverste venstre hjørne av rutenettet. Vi må finne det totale antallet måter å nå nedre høyre hjørne av rutenettet. ...

Les mer

Spørsmål 67. Ordsøk Leetcode-løsning Problemerklæring Gitt et mxn-brett og et ord, finn ut om ordet finnes i rutenettet. Ordet kan konstrueres fra bokstaver i sekvensielt tilstøtende celler, der "tilstøtende" celler er horisontalt eller vertikalt nærliggende. Den samme bokstavcellen kan ikke brukes mer enn en gang. Eksempel ...

Les mer

Spørsmål 68. Sti med maksimal gjennomsnittsverdi Problemstilling Problemet “Sti med maksimal gjennomsnittsverdi” sier at du får en 2D-matrise eller en matrise med heltall. Tenk nå på at du står øverst til venstre i cellen og trenger å nå nederst til høyre. For å nå destinasjonen, må du gå videre enten i ...

Les mer

Spørsmål 69. Vanlige elementer i alle rader i en gitt matrise Problemstilling “Vanlige elementer i alle rader av en gitt matrise” oppgir at du får en matrise på M * N. Problemstillingen ber om å finne ut alle de vanlige elementene i en gitt matrise i hver rad i matrisen i O (M * N) tid. Eksempel arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Les mer

Cisco Andre spørsmål

Spørsmål 70. Maksimal forskjell mellom økende elementer LeetCode-løsning Problemstilling Maksimal forskjell mellom økende elementer LeetCode-løsning – Gitt en 0-indeksert heltallsmatrise med størrelse n, finn den maksimale forskjellen mellom nums[i] og nums[j] (dvs. nums[j] - nums[i]), slik at 0 <= i < j < n og nums[i] < nums[j]. Returner maksimal forskjell. Hvis ingen slike i og j eksisterer, returner -1. Eksempler og forklaringer Eksempel 1: Inndata: nums = [7,1,5,4] Utdata: 4 Forklaring: Maksimal forskjell oppstår ...

Les mer

Spørsmål 71. 3Sum nærmeste LeetCode-løsning Problemstilling 3Sum nærmest LeetCode-løsning – Gitt en heltallsmatrise tall med lengde n og et heltallsmål, finn tre heltall i tall slik at summen er nærmest målet. Returner summen av de tre heltallene. Du kan anta at hver inngang vil ha nøyaktig én løsning. Inndata: nums = [-1,2,1,-4], mål = 1 Utgang: ...

Les mer

Spørsmål 72. Minimum Knight Moves LeetCode-løsning Problemstilling Minimum Ridder flytter LeetCode Løsning – I et uendelig sjakkbrett med koordinater fra -uendelig til +uendelig, har du en ridder ved kvadrat [0, 0]. En ridder har 8 mulige trekk den kan gjøre, som illustrert nedenfor. Hvert trekk er to ruter i kardinalretning, deretter en rute i ortogonal retning. Returner minimumsantallet ...

Les mer

Spørsmål 73. Binary Tree Zigzag Level Order Traversal LeetCode Solution Problemstilling Binært tre sikksakk nivåordregjennomgang LeetCode Løsning – Gitt roten til et binært tre, returner sikksakknivårekkefølgen for nodenes verdier. (dvs. fra venstre til høyre, deretter høyre til venstre for neste nivå og veksle mellom). Input: root = [3,9,20,null,null,15,7] Utdata: [[3],[20,9],[15,7]] Forklaring Vi ...

Les mer

Spørsmål 74. Finn duplikatnummeret LeetCode Solution Problemstilling Finn duplikatnummeret LeetCode Solution – Gitt en rekke heltall tall som inneholder n + 1 heltall der hvert heltall er i området [1, n] inklusive. Det er bare ett gjentatt tall i tall, returner dette gjentatte tallet. Du må løse problemet uten å endre array-numrene og bruker kun konstant ekstra plass. Inndata: nums = [1,3,4,2,2] Utdata: 2 Forklaring ...

Les mer

Spørsmål 75. Slanger og stiger LeetCode-løsning Problemstilling Snakes and Ladders LeetCode Solution – Du får et nxn heltalls matrisebrett der cellene er merket fra 1 til n2 i en Boustrophedon-stil som starter fra nederst til venstre på brettet (dvs. board[n - 1][0]) og vekslende retninger i hver rad. Du starter på rute 1 på brettet. I hvert trekk...

Les mer

Spørsmål 76. Roter bilde LeetCode Solution Problemstilling Roter bilde LeetCode Løsning – Du får en nxn 2D-matrise som representerer et bilde, roter bildet 90 grader (med klokken). Du må rotere bildet på plass, noe som betyr at du må endre 2D-matrisen direkte. IKKE alloker en annen 2D-matrise og gjør rotasjonen. Eksempel testtilfelle 1: Inndata: ...

Les mer

Spørsmål 77. Slå sammen Sorted Array LeetCode Solution Problemsetning Slå sammen sortert matrise LeetCode-løsning – Du får to heltallsmatriser nums1 og nums2, sortert i ikke-avtagende rekkefølge, og to heltall m og n, som representerer antall elementer i henholdsvis nums1 og nums2. Slå sammen nums1 og nums2 til en enkelt matrise sortert i ikke-minkende rekkefølge. Den endelige sorterte matrisen skal ikke returneres av funksjonen, men i stedet lagres inne i matrisen nums1. ...

Les mer

Spørsmål 78. Slett node i en koblet liste Leetcode-løsning Problemerklæring: Slett node i en koblet liste Leetcode-løsning – Skriv en funksjon for å slette en node i en enkeltlenket liste. Du vil ikke få tilgang til toppen av listen, i stedet vil du få tilgang til noden som skal slettes direkte. Det er garantert at noden som skal slettes ikke er ...

Les mer

Spørsmål 79. String til heltall (atoi) LeetCode Solution Problemformulering Strengen til heltall (atoi) Leetcode-løsning - "streng til heltall (atoi)" sier at implementering av myAtoi(streng s)-funksjonen, som konverterer en streng til et 32-bits fortegnet heltall (ligner på C/C++s atoi-funksjon ). Algoritmen for myAtoi(streng s) er som følger: Les inn og ignorer eventuelle innledende mellomrom. Sjekk om neste tegn (hvis ...

Les mer

Spørsmål 80. Gjenopprett IP-adresser Leetcode-løsning Problemerklæring Gjenopprett IP-adresser LeetCode Solution – "Gjenopprett IP-adresser" sier at gitt strengen som bare inneholder sifre, må vi returnere alle mulige gyldige IP-adresser i hvilken som helst rekkefølge som kan dannes ved å sette inn prikker i strengen. Merk at vi ikke har lov til å returnere ...

Les mer

Spørsmål 81. String Compression LeetCode Solution Problemerklæring Strengkomprimering LeetCode-løsning – Gitt en rekke tegn-tegn, komprimer den ved å bruke følgende algoritme: Begynn med en tom streng s. For hver gruppe av påfølgende repeterende tegn i tegn: Hvis gruppens lengde er 1, legg til tegnet til s. Ellers legger du til tegnet etterfulgt av gruppens lengde. Den komprimerte strengen ...

Les mer

Spørsmål 82. Design Hit Counter LeetCode Solution Problemerklæring Design treffteller LeetCode Solution – Design en treffteller som teller antall treff mottatt de siste 5 minuttene (dvs. de siste 300 sekundene). Systemet ditt bør godta en tidsstempelparameter (i sekunders granularitet), og du kan anta at anrop blir gjort til systemet i kronologisk rekkefølge (dvs. tidsstemplet øker monotont). ...

Les mer

Spørsmål 83. Strobogrammatisk nummer LeetCode-løsning Problemstilling Strobogrammatisk tall LeetCode Løsning – Gitt en strengnummer som representerer et heltall, returner sant hvis num er et strobogrammatisk tall. Et strobogrammatisk tall er et tall som ser likt ut når det roteres 180 grader (sett opp ned). Eksempel Testtilfelle 1: Inndata: num = “69” Utgang: sann Testtilfelle 2: Inndata: num = “692” Utdata: usant Forklaring ...

Les mer

Spørsmål 84. Rediger avstand LeetCode-løsning Problemformulering Problemet Rediger avstand LeetCode Solution sier at du får to strenger ord1 og ord2 og du må konvertere ord1 til ord2 med minimumsoperasjoner. Operasjonene som kan utføres på strengen er – Sett inn et tegn Slett et tegn Erstatt et tegn Eksempler Test Case ...

Les mer

Spørsmål 85. Sorter matrise etter paritet LeetCode-løsning Problemformulering Sorteringsmatrisen etter paritet LeetCode Løsning – "Sorter matrisen etter paritet" sier at du får en heltallsmatrise numer, flytt alle partallene i begynnelsen av matrisen etterfulgt av alle de odde heltallene. Merk: Returner en hvilken som helst matrise som tilfredsstiller denne betingelsen. Eksempel: Input: Output: ...

Les mer

Spørsmål 86. Beste tid for å kjøpe og selge aksje LeetCode-løsning Problemformulering Den beste tiden å kjøpe og selge aksjer LeetCode Solution – "Beste tid å kjøpe og selge aksjer" sier at du får en rekke priser der priser[i] er prisen på en gitt aksje på en i dag. Du ønsker å maksimere fortjenesten ved å velge ...

Les mer

Spørsmål 87. Trekk ut produktet og summen av sifrene til en Integer Leetcode-løsning Problemstilling I dette problemet må vi finne forskjellen mellom produktet av sifre og summen av sifrene til et gitt positivt heltall. Eksempel 1234 14 Forklaring: Produkt = 4 * 3 * 2 * 1 = 24 og Sum = 4 + 3 + 2 + ...

Les mer

Spørsmål 88. Palindrome-koblet liste Leetcode-løsning I problemet "Palindrome-koblet liste", må vi sjekke om en gitt enkelt heltall-koblet liste er en palindrom eller ikke. Eksempelliste = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} sant Forklaring # 1: Listen er palindrom da alle elementene fra start og bak er ...

Les mer

Spørsmål 89. Konverter Sorted Array til Binary Search Tree Leetcode Solution Tenk at vi får et sortert utvalg av heltall. Målet er å bygge et binært søketre fra denne matrisen slik at treet er høydebalansert. Merk at et tre sies å være høydebalansert hvis høydeforskjellen på venstre og høyre undertrær til en hvilken som helst node i ...

Les mer

Spørsmål 90. Husraner Leetcode-løsning Problemerklæring I dette problemet er det hus i en gate, og husrøver må rane disse husene. Men problemet er at han ikke kan rane mer enn ett hus suksessivt, dvs. som ligger ved siden av hverandre. Gitt en liste over ikke-negative heltall som representerer mengden penger ...

Les mer

Spørsmål 91. Sjekk om det er to intervaller som overlapper mellom et gitt sett med intervaller Problemerklæring Problemet "Sjekk om to intervaller overlapper mellom et gitt sett med intervaller" sier at du får noen sett med intervaller. Hvert intervall består av to verdier, en er starttid og den andre er sluttid. Problemstillingen ber om å sjekke om noen av ...

Les mer

Spørsmål 92. Husrøver The House Robber Problem sier at det i et nabolag i en by er en enkelt rad med n hus. En tyv planlegger å bære en heist i dette nabolaget. Han vet hvor mye gull som er skjult i hvert av husene. For å unngå å utløse en ...

Les mer

Spørsmål 93. Første dårlige versjon Vi har alle hørt ordtaket "Bad Apple Ruins The Bunch". First Bad Version er et problem som vakkert illustrerer det samme. I dag har vi et problem som er First Bad Version. En av praktikantene har gjort en nth dårlig forpliktelse på grunn av hvilken forpliktelser fra n + 1 har alle vært ...

Les mer

Spørsmål 94. Antall 1 bits Vi har alle hørt om Hamming Weight av et binært tall. Hamming-vekt er antall settbiter / 1s i et binært tall. I dette problemet Antall 1 biter må vi finne hammingvekten til det gitte nummeret. Eksempler Antall = 3 Binær representasjon = 011 ...

Les mer

Spørsmål 95. LRU Cache Implementering Minst nylig brukt (LRU) hurtigbuffer er en type metode som brukes til å opprettholde dataene slik at den tid det tar å bruke dataene er minst mulig. LRU-algoritme som brukes når hurtigbufferen er full. Vi fjerner de sist brukte dataene fra hurtigminnet til ...

Les mer

Translate »
1