Citadel Intervju Spørsmål

Citadel Array Spørsmål

Spørsmål 1. Fange regnvann Leetcode-løsning Problemformulering The Trapping Rain Water LeetCode Solution – “Trapping Rain Water” sier at gitt en rekke høyder som representerer et høydekart hvor bredden på hver stolpe er 1. Vi må finne mengden vann som er fanget etter regn. Eksempel: Inndata: høyde = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Forklaring: Sjekk ...

Les mer

Spørsmål 2. Myntbytte 2 Leetcode-løsning Problemformulering Myntbytte 2 LeetCode-løsningen – "Myntskifte 2" sier at gitt en rekke distinkte heltallsmynter og et heltallsbeløp, som representerer en total sum penger. Vi må returnere tellingen av det totale antallet forskjellige mulige kombinasjoner som summerer til beløpet. ...

Les mer

Spørsmål 3. Antall indekspar med like elementer i en matrise Anta at vi har gitt et heltall. Problemet "Antall indekspar med like elementer i en matrise" ber om å finne ut antall indekspar (i, j) på en slik måte at arr [i] = arr [j] og i ikke er lik j . Eksempel arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 forklaringspar ...

Les mer

Spørsmål 4. Lengste undergruppe som ikke har mer enn K forskjellige elementer Problemet “Lengste undergruppe uten å ha mer enn K forskjellige elementer” sier at antar at du har en rekke heltall, spør problemstillingen om å finne ut den lengste undergruppen som ikke har større enn k forskjellige elementer. Eksempel arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5} ...

Les mer

Spørsmål 5. Minimumsoperasjon for å gjøre alle elementene like i matrisen Problemet "Minimumsoperasjon for å gjøre alle elementene like i matrisen" sier at du får en matrise med noen heltall i den. Du må finne ut minimumsoperasjoner som kan gjøres for å gjøre en matrise lik. Eksempel [1,3,2,4,1] 3 Forklaring Enten tre subtraksjoner kan være ...

Les mer

Spørsmål 6. Forskjellen mellom høyeste og minste frekvens i en matrise Problemet "Forskjell mellom høyeste og minste frekvens i en matrise" sier at antar at du har et heltall. Problemstillingen ber om å finne ut den maksimale forskjellen mellom høyeste frekvens og laveste frekvens for to forskjellige tall i en matrise. Eksempel arr [] = {1, 2, 3, ...

Les mer

Spørsmål 7. k-th mangler element i økende sekvens som ikke er tilstede i en gitt sekvens Problemet "k-th manglende element i økende sekvens som ikke er tilstede i en gitt sekvens" sier at du får to matriser. En av dem er ordnet i stigende rekkefølge og en annen normal usortert matrise med nummer k. Finn det kth manglende elementet som ikke er tilstede i normalt ...

Les mer

Spørsmål 8. Sjekk om en gitt matrise inneholder dupliserte elementer innen k avstand fra hverandre Problemet "Sjekk om en gitt matrise inneholder dupliserte elementer innen k avstand fra hverandre" sier at vi må se etter duplikater i en gitt, ikke-ordnet matrise innen k. Her er verdien av k mindre enn den gitte matrisen. Eksempler K = 3 arr [] = ...

Les mer

Spørsmål 9. Finn alle parene (a, b) i en matrise slik at a% b = k Problemstilling Problemet "Finn alle parene (a, b) i en matrise slik at a% b = k" sier at du får en rekke heltall og en heltall som kalles k. Problemstillingen ber om å finne ut paret på en slik måte at x ...

Les mer

Spørsmål 10. Spørsmål om XOR av største odde divisor i området Problemstilling Problemet "Spørringer på XOR med største odde divisor i området" sier at du får en matrise med heltall og spørring q, hvert spørsmål består av et område. Problemstillingen ber om å finne ut XOR for den største odde divisoren innenfor det gitte området ...

Les mer

Spørsmål 11. Treveis partisjonering av en matrise rundt et gitt område Problemstilling Du får en rekke heltall og et utvalg av lav verdi og høy verdi. Problemet "Treveis partisjonering av en matrise rundt et gitt område" ber om å partisjonere matrisen slik at matrisen vil bli delt inn i tre deler. Partisjonene til matriser vil være: Elementer ...

Les mer

Spørsmål 12. Erstatt to påfølgende like verdier med en større Problemerklæring Anta at du har et heltall-array. Problemet "Erstatt to påfølgende like verdier med en større" ber om å erstatte alle parverdiene som sier "a" som kommer fortløpende med et tall "a + 1" 1 større enn dem (to påfølgende tall), slik at selv etter endringen eller repetisjon der ...

Les mer

Spørsmål 13. Finn en sortert sekvens av størrelse 3 i lineær tid Problemstilling Problemet "Finn en sortert sekvens av størrelse 3 i lineær tid" sier at du har et heltall. Problemstillingen ber om å finne ut de tre tallene på en slik måte at array [i] <array [k] <array [k], og i <j <k. Eksempel arr [] ...

Les mer

Spørsmål 14. Omorganiser en matrise i rekkefølge - minste, største, nest minste, nest største Problemerklæring Anta at du har et heltall-array. Problemet "Omorganisere en matrise i rekkefølge - minste, største, nest minste, nest største, .." ber om å omorganisere matrisen på en slik måte at det minste tallet kommer først og deretter det største tallet, deretter nest minste og deretter det andre ...

Les mer

Spørsmål 15. Tell par fra to sorterte matriser hvis sum er lik en gitt verdi x Problemstilling “Teller par fra to sorterte matriser med sum som er lik en gitt verdi x” -problem angir at du får to sorterte matriser med heltall og en heltall som kalles sum. Problemstillingen ber om å finne ut det totale antallet par som summerer opp til ...

Les mer

Spørsmål 16. Utskrift av parenteser i Matrix Chain Multiplikation Problem Problemstilling Vi må finne rekkefølgen på multiplikasjon av matriser slik at antall operasjoner involvert i multiplikasjonen av alle matrisene minimeres. Deretter må vi skrive ut denne bestillingen, dvs. skrive ut parenteser i matrikskjedemultiplikasjonsproblemet. Vurder at du har 3 matriser A, B, ...

Les mer

Spørsmål 17. Sett inn Slett GetRandom I Sett inn Slett GetRandom-problemet må vi designe en datastruktur som støtter alle følgende operasjoner i gjennomsnittlig O (1) tid. insert (val): Setter inn en elementval i settet hvis det ikke allerede er til stede. remove (val): Fjerner en elementval fra settet hvis det er tilstede. getRandom: Returnerer et tilfeldig element fra gjeldende sett ...

Les mer

Spørsmål 18. Økende konsekvens av lengde tre med maksimalt produkt Problemstilling I “Økende etterfølgende lengde tre med maksimalt produkt” har vi gitt en rekke positive heltall. Finn følgen av lengde 3 med maksimalt produkt. Etterfølgen skal øke. Inndataformat Den første og eneste linjen som inneholder et helt tall N som angir størrelsen ...

Les mer

Spørsmål 19. Finn maksimalt gjentatt antall i matrise Problemstilling I "Finn maksimalt gjentatt antall i matrisen" har vi gitt en usortert matrise med størrelse N. Gitt matrise inneholder tall i området {0, k} der k <= N. Finn tallet som kommer maksimalt antall ganger i matrisen. Inngangsformat ...

Les mer

Spørsmål 20. Antall trillinger med sum mindre enn gitt verdi Problemstilling Vi har gitt en matrise som inneholder N antall elementer. I den gitte matrisen teller du antall trillinger med en sum mindre enn den gitte verdien. Eksempel Input a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Sum = 10 Output 7 Mulige tripletter er: ...

Les mer

Spørsmål 21. Finn triplett i matrise med en gitt sum Problemstilling Gitt en rekke med heltall, finn kombinasjonen av tre elementer i matrisen hvis sum er lik en gitt verdi X. Her vil vi skrive ut den første kombinasjonen vi får. Hvis det ikke er noen slik kombinasjon, kan du skrive ut -1. Eksempel Inngang N = 5, X = 15 arr [] = ...

Les mer

Spørsmål 22. Første gjentakende element Problemstilling Vi har gitt en matrise som inneholder n heltall. Vi må finne det første gjentatte elementet i den gitte matrisen. Hvis det ikke er noe gjentatt element, kan du skrive ut "Ingen gjentatt heltall funnet". Merk: Gjentatte elementer er de elementene som kommer mer enn en gang. (Array kan inneholde duplikater) ...

Les mer

Spørsmål 23. Et produktoppsettpuslespill Problemstilling I et problemoppgave med et produktoppsett trenger vi å konstruere en matrise der ith-elementet vil være produktet av alle elementene i den gitte arrayen, bortsett fra element i ith-posisjonen. Eksempel Inngang 5 10 3 5 6 2 Utgang 180 ...

Les mer

Spørsmål 24. Finn det første gjentatte nummeret i en gitt matrise Problemstilling Det kan være flere gjentatte tall i en matrise, men du må finne det første gjentatte tallet i en gitt matrise (forekommer andre gang). Eksempel Inngang 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 Utgang 5 er det første repeterende elementet ...

Les mer

Citadel String Spørsmål

Spørsmål 25. Sjekk om alle rader i en matrise er sirkulære rotasjoner av hverandre Problemstilling I "Kontroller om alle rader i en matrise er sirkulære rotasjoner av hverandre" har vi gitt en røde matrise, skriv et program for å finne ut om alle rader er sirkulære rotasjoner av hverandre eller ikke. Hvis alle radene er sirkulære rotasjoner av hverandre, skriv ut ...

Les mer

Spørsmål 26. Lengde på lengste gyldige understreng Problemstilling I "Lengden på lengste gyldige understreng" har vi gitt en streng som bare inneholder den innledende og lukkende parentesen. Skriv et program som vil finne den lengste gyldige parentesstrengen. Inndataformat Den første og eneste linjen som inneholder en streng s. Utdataformat Den første og ...

Les mer

Citadel Tree Spørsmål

Spørsmål 27. Konstruer binært tre fra gitt bestilling og forhåndsbestilling I dette problemet har vi bestille og forhåndsbestille det binære treet. Vi må konstruere et binært tre fra de gitte Inorder og Preorder traversals. Eksempel Input: Inorder = [D, B, E, A, F, C] Forhåndsbestilling = [A, B, D, E, C, F] Output: Forhåndsbestill traversering av treet dannet av ...

Les mer

Spørsmål 28. Validerer binært søketre Problem Ved validering av problem med binært søketre har vi gitt roten til et tre, vi må sjekke om det er et binært søketre eller ikke. Eksempel: Output: true Forklaring: Det gitte treet er et binært søketre fordi alle elementene som er igjen til hvert undertre ...

Les mer

Citadel Stack Spørsmål

Spørsmål 29. Fange regnvann Leetcode-løsning Problemformulering The Trapping Rain Water LeetCode Solution – “Trapping Rain Water” sier at gitt en rekke høyder som representerer et høydekart hvor bredden på hver stolpe er 1. Vi må finne mengden vann som er fanget etter regn. Eksempel: Inndata: høyde = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Forklaring: Sjekk ...

Les mer

Citadel Queue Spørsmål

Spørsmål 30. Prioritetskø ved bruk av dobbeltkoblet liste Problemstilling Problemet "Prioritetskø med dobbeltkoblet liste" ber om å implementere følgende funksjoner for prioritetskø ved hjelp av dobbeltkoblet liste. trykk (x, p): Innkjøp et element x med prioritet p i prioritetskøen på riktig posisjon. pop (): Fjern og returner elementet med høyest prioritet ...

Les mer

Citadel Matrix Spørsmål

Spørsmål 31. Utskrift av parenteser i Matrix Chain Multiplikation Problem Problemstilling Vi må finne rekkefølgen på multiplikasjon av matriser slik at antall operasjoner involvert i multiplikasjonen av alle matrisene minimeres. Deretter må vi skrive ut denne bestillingen, dvs. skrive ut parenteser i matrikskjedemultiplikasjonsproblemet. Vurder at du har 3 matriser A, B, ...

Les mer

Spørsmål 32. Sjekk om alle rader i en matrise er sirkulære rotasjoner av hverandre Problemstilling I "Kontroller om alle rader i en matrise er sirkulære rotasjoner av hverandre" har vi gitt en røde matrise, skriv et program for å finne ut om alle rader er sirkulære rotasjoner av hverandre eller ikke. Hvis alle radene er sirkulære rotasjoner av hverandre, skriv ut ...

Les mer

Citadel Andre spørsmål

Spørsmål 33. Evaluer Reverse Polish Notation LeetCode Solution Problemstilling Evaluer omvendt polsk notasjon LeetCode Solution – Vurder verdien av et aritmetisk uttrykk i omvendt polsk notasjon. Gyldige operatorer er +, -, * og /. Hver operand kan være et heltall eller et annet uttrykk. Merk at divisjonen mellom to heltall skal avkortes mot null. Det er garantert at den gitte ...

Les mer

Spørsmål 34. Tidsbasert nøkkelverdi-butikk LeetCode-løsning Problemerklæring Tidsbasert nøkkelverdi lagre LeetCode-løsning – Design en tidsbasert nøkkelverdi-datastruktur som kan lagre flere verdier for samme nøkkel til forskjellige tidsstempler og hente nøkkelens verdi til et bestemt tidsstempel. Implementer TimeMap-klassen: TimeMap() Initialiserer objektet til datastrukturen. void set (strengnøkkel, streng ...

Les mer

Spørsmål 35. Finn median fra Data Stream LeetCode Solution Problemstilling Finn median fra datastrøm LeetCode Solution – Medianen er den midterste verdien i en ordnet heltallsliste. Hvis størrelsen på listen er partall, er det ingen middelverdi og medianen er gjennomsnittet av de to midterste verdiene. For eksempel, for arr = [2,3,4], medianen ...

Les mer

Spørsmål 36. Asteroidekollisjon LeetCode-løsning Problemstilling Asteroidekollisjon LeetCode-løsning – Vi får en rekke asteroider med heltall som representerer asteroider på rad. For hver asteroide representerer den absolutte verdien størrelsen, og tegnet representerer retningen (positiv betydning høyre, negativ betydning venstre). Hver asteroide beveger seg med samme hastighet. Finn ut staten ...

Les mer

Spørsmål 37. Serialiser og deserialiser binærtre LeetCode-løsning Problemerklæring Serialiser og deserialiser binært tre LeetCode-løsning - Serialisering er prosessen med å konvertere en datastruktur eller et objekt til en sekvens av biter slik at det kan lagres i en fil eller minnebuffer, eller overføres over en nettverkstilkoblingskobling for å bli rekonstruert senere i ...

Les mer

Spørsmål 38. Produkt fra Array Unntatt Self LeetCode Solution Problemstilling Produkt av matrise unntatt selv LeetCode-løsning – Gitt et heltall matrise tall, returner et matrisesvar slik at svar[i] er lik produktet av alle elementene i tall unntatt tall[i]. Produktet av et hvilket som helst prefiks eller suffiks av tall er garantert å passe inn i et 32-bits heltall. Du må skrive en algoritme som kjører i O(n) tid og uten å bruke divisjonen ...

Les mer

Spørsmål 39. Kth minste element i en BST Leetcode-løsning Problemstilling Kth minste element i en BST Leetcode-løsning – Gitt roten til et binært søketre, og et heltall k, returner den kth minste verdien (1-indeksert) av alle verdiene til nodene i treet. Eksempler: Input: root = [3,1,4,null,2], k = 1 Output: 1 Input: root = [5,3,6,2,4,null,null,1], k ...

Les mer

Spørsmål 40. Ugly Number II LeetCode-løsning Problemsetning Ugly Number II LeetCode Solution – Et stygt tall er et positivt heltall hvis primfaktorer er begrenset til 2, 3 og 5. Gitt et heltall n, returner det n-te stygge tallet. Inndata: n = 10 Utdata: 12 Forklaring: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12] er sekvensen av de første 10 ...

Les mer

Spørsmål 41. Heltallsbrudd LeetCode-løsning Problemsetning Heltall Bryt LeetCode Løsning – Gitt et heltall n, del det inn i summen av k positive heltall, der k >= 2, og maksimer produktet av disse heltallene. Vi må returnere det maksimale produktet vi kan få. Inngang: n = 2 Utgang: 1 Forklaring: 2 = 1 + 1, ...

Les mer

Spørsmål 42. Maksimalt produkt på tre tall LeetCode-løsning Problemformulering Maksimalt produkt av tre tall LeetCode-løsning – Vi får en matrise, spørsmålet ber oss om å beregne maksimalproduktet av 3 tall. Eksempler Eksempel 1: Input: nums = [1,2,3] Output: 6 Eksempel 2: Input: nums = [1,2,3,4] Output: 24 Eksempel 3: Input: nums = ...

Les mer

Spørsmål 43. Word Ladder LeetCode-løsning Problemformulering Ordstigen LeetCode Løsning – "Ordstige" sier at du får en streng beginWord, string endWord og en ordliste. Vi må finne den korteste transformasjonssekvenslengden (hvis ingen bane finnes, skriv ut 0) fra beginWord til endWord etter de gitte betingelsene: Alle mellomord skal ...

Les mer

Spørsmål 44. Beste tid for å kjøpe og selge aksje LeetCode-løsning Problemformulering Den beste tiden å kjøpe og selge aksjer LeetCode Solution – "Beste tid å kjøpe og selge aksjer" sier at du får en rekke priser der priser[i] er prisen på en gitt aksje på en i dag. Du ønsker å maksimere fortjenesten ved å velge ...

Les mer

Spørsmål 45. Skriv ut vilkårene for Newman-Conway Sequence Problemstilling Problemet "Skriv ut vilkårene for Newman-Conway Sequence" sier at du får et heltall "n". Finn de første begrepene i Newman-Conway Sequence, og skriv dem deretter ut. Eksempel n = 6 1 1 2 2 3 4 Forklaring Alle begrepene som skrives ut følger Newman-Conway-sekvensen ...

Les mer

Spørsmål 46. Skyvevindu maksimalt I maksimalt skyvevindu har vi gitt en matrise numre, for hvert sammenhengende vindu av størrelse k, finn det maksimale elementet i vinduet. Eksempel Inngangstall [] = {1,3, -1, -3,5,3,6,7} k = 3 Utgang {3,3,5,5,6,7} Forklaring Naiv tilnærming for skyvevindu Maks. hvert sammenhengende vindu av størrelse k, krysser ...

Les mer

Spørsmål 47. LRU Cache Implementering Minst nylig brukt (LRU) hurtigbuffer er en type metode som brukes til å opprettholde dataene slik at den tid det tar å bruke dataene er minst mulig. LRU-algoritme som brukes når hurtigbufferen er full. Vi fjerner de sist brukte dataene fra hurtigminnet til ...

Les mer

Spørsmål 48. Serialiser og deserialiser binært tre Vi har gitt et binært tre som inneholder N antall noder der hver node har noen verdi. Vi må serieisere og deserialisere det binære treet. Serialize Prosessen med å lagre et tre i en fil uten å forstyrre strukturen kalles serialisering. DeserializeSerialize og Deserialize Binary Tree Prosessen ...

Les mer

Translate »