Citrix Intervju Spørsmål

Citrix Array-spørsmål

Spørsmål 1. Undergruppe med 0 sum Problemet "Finn om det er en undergruppe med 0 sum" sier at du også får et heltall som inneholder negative heltall. Problemstillingen ber om å avgjøre om en undergruppe med størrelse minst 1. Denne undergruppen skal ha en sum lik 1. Eksempel arr [] = {2,1, -3,4,5} ...

Les mer

Spørsmål 2. Skriv ut modifisert matrise etter å ha utført kommandoene for addisjon og subtraksjon Du får en matrise med størrelse n, i utgangspunktet vil alle verdiene i matrisen være 0, og spørringene. Hver spørring inneholder de fire verdiene, typen spørring T, venstre punkt i området, høyre punkt i et område og et tall k, du må ...

Les mer

Spørsmål 3. Finn ut om en undergruppe er i form av et fjell eller ikke Problemstilling Problemet "Finn ut om en undergruppe er i form av et fjell eller ikke" sier at du får et heltall og en rekkevidde. Problemstillingen ber om å finne ut om undergruppen dannet mellom det gitte området er i form av en fjellform eller ...

Les mer

Spørsmål 4. Finn en sortert sekvens av størrelse 3 i lineær tid Problemstilling Problemet "Finn en sortert sekvens av størrelse 3 i lineær tid" sier at du har et heltall. Problemstillingen ber om å finne ut de tre tallene på en slik måte at array [i] <array [k] <array [k], og i <j <k. Eksempel arr [] ...

Les mer

Spørsmål 5. Flytt alle negative elementer til slutt i rekkefølge med ekstra plass tillatt Problemstilling "Flytt alle negative elementer til slutt i rekkefølge med ekstra plass tillatt" sier at du får en matrise som inneholder positive og negative tall begge. Problemstillingen ber om å flytte alle de negative elementene i den siste i matrisen. Eksempel arr [] = {1,2, -3, -5,2,7, -9, -11} 1, ...

Les mer

Spørsmål 6. Tell minimumstrinn for å få den gitte ønskede matrisen Problemerklæring Anta at du har en matrise som bare inneholder heltall 0 som alle elementene. Tenk, du får en rekke med lengde n som har alle 0-ene der vi må konvertere 0-ene til den gitte nødvendige matrisen. Vi kan navngi den nødvendige matrisen som ønsket Arr ...

Les mer

Spørsmål 7. Minste subarray med alle forekomster av et hyppigst element I den minste undergruppen med alle forekomster av et hyppigst elementproblem, har vi gitt en matrise. Ta et tall “m” i en matrise med maksimal frekvens. Problemstillingen sier at du må finne ut den minste undergruppen som også har forekomsten av antall ...

Les mer

Spørsmål 8. Maksimal økning av summen Problemstilling I “Maximum Sum Increasing Subsequence” -problemet har vi gitt en matrise. Finn summen av den maksimale undersekvensen til den gitte matrisen, det vil si heltallene i sekvensen er i sortert rekkefølge. En undersekvens er en del av en matrise som er en sekvens som er ...

Les mer

Spørsmål 9. Antall trillinger med sum mindre enn gitt verdi Problemstilling Vi har gitt en matrise som inneholder N antall elementer. I den gitte matrisen teller du antall trillinger med en sum mindre enn den gitte verdien. Eksempel Input a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Sum = 10 Output 7 Mulige tripletter er: ...

Les mer

Spørsmål 10. Finn triplett i matrise med en gitt sum Problemstilling Gitt en rekke med heltall, finn kombinasjonen av tre elementer i matrisen hvis sum er lik en gitt verdi X. Her vil vi skrive ut den første kombinasjonen vi får. Hvis det ikke er noen slik kombinasjon, kan du skrive ut -1. Eksempel Inngang N = 5, X = 15 arr [] = ...

Les mer

Spørsmål 11. Finn alle par med en gitt forskjell Problemstilling Vi har gitt en matrise som inneholder forskjellige elementer eller ingen gjentatte elementer til stede i matrisen. Finn alle parene med en gitt forskjell. Hvis det ikke er noen par med gitt forskjellig, så skriv ut "Ingen par med gitt forskjellig". Eksempel Inngang 10 20 90 70 20 80 ...

Les mer

Citrix String Spørsmål

Spørsmål 12. Minimum antall trinn for å lage to strenger Anagram Leetcode-løsninger Problemstilling I dette problemet får vi to strenger '' & 't' som består av små bokstaver. I en operasjon kan vi velge hvilket som helst tegn i streng 't' og endre det til et annet tegn. Vi må finne minimum antall slike operasjoner for å gjøre 't' til ...

Les mer

Spørsmål 13. Tell understrenger med samme antall 0s, 1s og 2s Problemet “Count Substrings with equal number of 0s, 1s and 2s” sier at du får en streng som bare har 0, 1 og 2. Problemstillingen ber om å finne ut antall understrenger som bare inneholder lik 0, 1 og 2. Eksempel str = “01200” ...

Les mer

Spørsmål 14. Omorganiser en binær streng som alternative x- og y-forekomster Problemerklæring Anta at du får en binær streng og to tall x og y. Strengen består bare av 0 og 1. Problemet "Omorganisere en binær streng som alternative x- og y-forekomster" ber om å omorganisere strengen slik at 0 kommer x ganger ⇒ 1 kommer ...

Les mer

Spørsmål 15. Gruppere ord med samme sett med tegn I gruppeord med samme sett med tegnproblem har vi gitt en liste over ord med små bokstaver. Implementere en funksjon for å finne alle ord som har samme unike tegnsett. Eksempel Input Words [] = {“may”, “student”, “students”, “dog”, “studentssess”, “god”, “cat”, “act”, ”tab”, “bat”, “flow” , “Ulv”, “lam”, “amy”, “yam”, “balsam”, “sløyfet”, ...

Les mer

Spørsmål 16. Strengkomprimering I String Compression-problemet har vi gitt en matrise en [] av typen char. Komprimer det som tegnet og tellingen til et bestemt tegn (hvis antall tegn er 1, er det eneste tegnet lagret i en komprimert matrise). Lengden på den komprimerte matrisen skal ...

Les mer

Citrix Tree Spørsmål

Spørsmål 17. Sjekk om den gitte matrisen kan representere nivåbestillingsgjennomgang av binært søketre Problemerklæring Problemet "Sjekk om den gitte matrisen kan representere nivåbestillingsgjennomgang av binært søketre" angir at du får en jevn rekkefølge for det binære søketreet. Og ved å bruke nivåordrenes traversering av treet. Vi må effektivt finne ut om nivåordren ...

Les mer

Citrix-køspørsmål

Spørsmål 18. Sjekk om den gitte matrisen kan representere nivåbestillingsgjennomgang av binært søketre Problemerklæring Problemet "Sjekk om den gitte matrisen kan representere nivåbestillingsgjennomgang av binært søketre" angir at du får en jevn rekkefølge for det binære søketreet. Og ved å bruke nivåordrenes traversering av treet. Vi må effektivt finne ut om nivåordren ...

Les mer

Citrix andre spørsmål

Spørsmål 19. String Compression LeetCode Solution Problemerklæring Strengkomprimering LeetCode-løsning – Gitt en rekke tegn-tegn, komprimer den ved å bruke følgende algoritme: Begynn med en tom streng s. For hver gruppe av påfølgende repeterende tegn i tegn: Hvis gruppens lengde er 1, legg til tegnet til s. Ellers legger du til tegnet etterfulgt av gruppens lengde. Den komprimerte strengen ...

Les mer

Spørsmål 20. Maksimum sum av en bane i et rett tallstrekant Problemet "Maksimum sum av en bane i et rett tallstrekant" sier at du får noen heltall i form av en rett tallstrekant. Finn ut den maksimale summen du kan oppnå hvis du starter fra toppen og beveger deg mot basen slik at du beveger deg ...

Les mer

Spørsmål 21. Maksimalt antall segmenter av lengdene a, b og c Problemet "Maksimalt antall segmenter av lengdene a, b og c" sier at du får et positivt heltall N, og du må finne det maksimale antall segmenter av lengdene a, b og c som kan dannes ved hjelp av N. Eksempel N = 7 a = 5, b ...

Les mer

Spørsmål 22. Lengste økende påfølgende Vi har en rekke heltall som ikke er sortert, og vi må finne den lengste økende sekvensen. Sekvensen trenger ikke være fortløpende. Konsekvensen skal øke. La oss forstå det bedre med noen få eksempler. Eksempel Input [9, 2, 5, 3, 7, 10, 8] Output 4 ...

Les mer

Spørsmål 23. Finn par med gitt forskjell Problemstilling I den gitte usorterte matrisen, finn paret elementer i den gitte matrisen med gitt forskjell n. Eksempel Inngang arr [] = {120, 30, 70, 20, 5, 6}, differanse (n) = 40 Utgang [30, 70] Forklaring Her er forskjellen på 30 og 70 lik verdien av ...

Les mer

Translate »