CouponDunia Intervju Spørsmål

KupongDunia Array Spørsmål

Spørsmål 1. Finn antall par i en matrise slik at XOR er 0 Problemet "Finn antall par i en matrise slik at XOR er 0" tilstand som antar at vi har gitt en rekke med heltall. Problemstillingen ber om å finne ut antall par som er tilstede i en matrise, som har paret Ai XOR Aj = 0. Merk: ...

Les mer

Spørsmål 2. Finn undergruppe med gitt sum (håndterer negative tall) Problemet "Finn undergruppe med gitt sum (Håndterer negative tall)" sier at du får et heltallmatrise som også inneholder negative heltall og et tall som kalles "sum". Problemstillingen ber om å skrive ut underarrayen, som summerer seg til et gitt nummer kalt “sum”. Hvis mer enn én undergruppe ...

Les mer

Spørsmål 3. Summen av minimums- og maksimumselementer for alle underarrangementer av størrelse k Problemstilling Problemet “Summen av minimums- og maksimumselementer for alle underarrangementer av størrelse k” sier at du får en matrise som inneholder positive og negative heltall, finn summen av minimums- og maksimumselementer for alle underarrayer av størrelse k. Eksempler arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

Les mer

Spørsmål 4. Telle underordninger med like mange 1 og 0 Problemstilling Problemet "Telle underarrays med like mange 1 og 0" sier at du får en matrise som bare består av 0 og 1. Problemstillingen ber om å finne ut antall underordninger som tilsvarer 0 av annonse 1. Eksempel arr [] = {0, 0, 1, ...

Les mer

Spørsmål 5. Finn minste avstand mellom to tall Problemstilling Du har gitt en matrise og to tall kalt x og y. Problemet "Finn minste avstand mellom to tall" ber om å finne ut den minste mulige avstanden mellom dem. Matrisen som gis kan ha vanlige elementer. Du kan anta at både x og y er forskjellige. ...

Les mer

Spørsmål 6. Finn det eneste repeterende elementet mellom 1 og N-1 Ved å finne det eneste repeterende elementet mellom 1 og N-1-problemet har vi gitt en rekke tilfeldige heltall i et område fra 1 til n-1. Det vil være ett nummer som gjentas. Din oppgave er å finne det nummeret. Eksempel Input [2,3,4,5,2,1] A Output 2 Forklaring 2 er ...

Les mer

Spørsmål 7. Neste Greater Element in an Array Problemerklæring Gitt en matrise, vil vi finne det neste større elementet i hvert element i matrisen. Hvis det ikke er noe neste større element for det elementet, vil vi skrive ut -1, ellers vil vi skrive ut det elementet. Merk: Neste større element er elementet som er større og ...

Les mer

KupongDunia-trespørsmål

Spørsmål 8. Sett fra bunnen av et binært tre Problemstilling Problemet "Sett fra bunnen av et binært tre" sier at du får et binært tre, og nå må du finne bunnen av det gitte treet. Når vi ser et tre nedover. Nodene som er synlige for oss er bunnen ...

Les mer

Spørsmål 9. Maksimal dybde av binært tre Problemstilling "Maksimal dybde på binært tre" -problemet sier at du får en binær tre-datastruktur. Skriv ut maksimal dybde for det gitte binære treet. Eksempel Inngang 2 Forklaring: Maksimal dybde for det gitte treet er 2. Fordi det bare er et enkelt element under roten (dvs. ...

Les mer

CoupongDunia Stack Spørsmål

Spørsmål 10. Neste Greater Element in an Array Problemerklæring Gitt en matrise, vil vi finne det neste større elementet i hvert element i matrisen. Hvis det ikke er noe neste større element for det elementet, vil vi skrive ut -1, ellers vil vi skrive ut det elementet. Merk: Neste større element er elementet som er større og ...

Les mer

KupongDunia-køspørsmål

Spørsmål 11. Summen av minimums- og maksimumselementer for alle underarrangementer av størrelse k Problemstilling Problemet “Summen av minimums- og maksimumselementer for alle underarrangementer av størrelse k” sier at du får en matrise som inneholder positive og negative heltall, finn summen av minimums- og maksimumselementer for alle underarrayer av størrelse k. Eksempler arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

Les mer

Translate »