DE Shaw Intervju Spørsmål

DE Shaw Array-spørsmål

Spørsmål 1. Fange regnvann Leetcode-løsning Problemformulering The Trapping Rain Water LeetCode Solution – “Trapping Rain Water” sier at gitt en rekke høyder som representerer et høydekart hvor bredden på hver stolpe er 1. Vi må finne mengden vann som er fanget etter regn. Eksempel: Inndata: høyde = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Forklaring: Sjekk ...

Les mer

Spørsmål 2. Relativ Sort Array Leetcode Solution I dette problemet får vi to matriser med positive heltall. Alle elementene i den andre matrisen er forskjellige og er tilstede i den første matrisen. Den første matrisen kan imidlertid inneholde dupliserte elementer eller elementer som ikke er i den andre matrisen. Vi må sortere den første matrisen ...

Les mer

Spørsmål 3. Lengste subarray som har antall på 1s en mer enn count på 0s Vi har gitt en rekke heltall. En matrise inneholder bare 1 og 0. Problemstillingen ber om å finne ut lengden på den lengste underarrayen som har mengden på 1-tallet, er bare en mer enn tallet på 0 i en undergruppe. Eksempel Input: arr [] = ...

Les mer

Spørsmål 4. Beste tid å kjøpe og selge Stock II Leetcode-løsning Problemstilling I problemet "Beste tiden å kjøpe og selge lager II" får vi en matrise der hvert element i matrisen inneholder prisen på den gitte aksjen den dagen. Definisjonen av transaksjonen er å kjøpe en aksje og selge den ene aksjen ...

Les mer

Spørsmål 5. Undergruppe med 0 sum Problemet "Finn om det er en undergruppe med 0 sum" sier at du også får et heltall som inneholder negative heltall. Problemstillingen ber om å avgjøre om en undergruppe med størrelse minst 1. Denne undergruppen skal ha en sum lik 1. Eksempel arr [] = {2,1, -3,4,5} ...

Les mer

Spørsmål 6. Lengste bitoniske påfølgende Anta at du har en rekke heltall, spør problemstillingen om å finne ut den lengste bitoniske følgen. Den bitoniske sekvensen til en matrise betraktes som sekvensen som først øker og deretter avtar. Eksempel arr [] = {1,4,2,76,43,78,54,32,1,56,23} 7 Forklaring 1 ⇒ 4 ⇒ 76 ⇒ 78 ⇒ 54 ...

Les mer

Spørsmål 7. Array-spørsmål for å multiplisere erstatninger og produkter Problemet "Array Queries for multiply, replacements and product" sier at du får et utvalg av heltall, og det vil være tre typer spørsmål, der du må løse følgende type spørsmål: Type 1: Det vil være tre verdier igjen , høyre og et tall X. i dette ...

Les mer

Spørsmål 8. Konstant tidsområde legger til operasjon på en matrise Du har gitt et heltall array og i utgangspunktet ble det initialisert som 0 og også gitt et område. Oppgaven er å legge til det gitte nummeret i rekkevidden til matrisen og skrive ut den resulterende matrisen. Eksempel arr [] = {0, 0, 0, 0, 0} Spørring: {(0, 2, 50), (3, ...

Les mer

Spørsmål 9. Spørringer om antall matriseelementer med verdier i et gitt område Problemstilling Problemet “Spørringer om antall array-elementer med verdier i et gitt område” sier at du har et heltall-array og to tall x og y. Problemstillingen ber om å finne ut antall tall som er tilstede i matrisen som ligger mellom den gitte x og y. ...

Les mer

Spørsmål 10. Antall elementer mindre enn eller lik et gitt tall i et gitt underarray Problemstilling Problemet "Antall elementer som er mindre enn eller lik et gitt tall i en gitt undergruppe" sier at du får et heltall array og q antall spørsmål. Det vil være to typer spørsmål à queryUpdate (i, v): Det vil være to heltall i og v, ...

Les mer

Spørsmål 11. GCD-er for gitte indeksområder i en matrise Problemstilling Problemet 'GCD-er for gitte indeksområder i en matrise' sier at du får et heltall-array og noen områdespørsmål. Problemstillingen ber om å finne ut den største felles divisoren til undergruppen som er dannet innenfor området. Eksempel arr [] = {10, 5, 18, 9, ...

Les mer

Spørsmål 12. Spørringer for GCD av alle tall i en matrise bortsett fra elementer i et gitt område Problemstilling “Problemet med GCD for alle tall i en matrise bortsett fra elementer i et gitt område” oppgir at du vil få et heltall array og aq antall spørsmål. Hver spørring inneholder tallet venstre og høyre. Problemstillingen ber om å finne ut ...

Les mer

Spørsmål 13. Delmengde med sum delelig med m Problemstilling Problemet "Delsett med sum delelig med m" sier at du får en matrise med ikke-negative heltall og et heltall m. Nå må du finne ut om det er en delmengde som kan deles med m. Det er summen av delsettet som skal gi 0 som ...

Les mer

Spørsmål 14. Produkter av områder i en matrise Problemstilling Problemet "Produkter av områder i en matrise" sier at du får et heltall array som består av tall fra 1 til n og q antall spørsmål. Hvert søk inneholder området. Problemstillingen ber om å finne ut produktet innenfor det gitte området under ...

Les mer

Spørsmål 15. Beste tid å kjøpe og selge aksjer Problemstilling Problemet "Beste tid å kjøpe og selge aksjer" sier at du får en rekke priser med lengde n, der ith-elementet lagrer aksjeprisen på denne dagen. Hvis vi bare kan gjøre en transaksjon, det vil si å kjøpe på en dag og ...

Les mer

Spørsmål 16. Bland 2n-heltall som a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn uten å bruke ekstra plass Problemerklæring Du får en rekke heltall. Problemet "Bland 2n heltall som a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn uten å bruke ekstra mellomrom" ber om å blande alle tallene i matrisen slik at tallene er som (x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3) blir blandet som x0, y0, ...

Les mer

Spørsmål 17. Tydelige tilstøtende elementer i en matrise Problemerklæring Anta at vi har et heltall. Problemet "Distinkt tilstøtende elementer i en matrise" ber om å avgjøre om det er mulig å få matrisen der alle tilstøtende tall er forskjellige eller ikke ved å bytte opp to tilstøtende eller naboelementer i en matrise hvis det ...

Les mer

Spørsmål 18. Produkt av array unntatt selv Problemerklæring "Produkt av matrise unntatt selv" -problem, sier at du får en matrise a []. Skriv ut en annen matrise p [] av samme størrelse slik at verdien ved den tredje indeksen til matrisen p er lik produktet av alle elementene i den opprinnelige matrisen ...

Les mer

Spørsmål 19. Finn par med gitt sum slik at elementene i paret er i forskjellige rader Problemstilling "Finn par med gitt sum slik at elementene i paret er i forskjellige rader" problemet sier at du får en matrise med heltall og en verdi som kalles "sum". Problemstillingen ber om å finne ut alle parene i en matrise som oppsummerer en gitt ...

Les mer

Spørsmål 20. Vanlige elementer i alle rader i en gitt matrise Problemstilling “Vanlige elementer i alle rader av en gitt matrise” oppgir at du får en matrise på M * N. Problemstillingen ber om å finne ut alle de vanlige elementene i en gitt matrise i hver rad i matrisen i O (M * N) tid. Eksempel arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Les mer

Spørsmål 21. Maksimal sum bitonisk undergruppe Problemstilling En matrise med n heltall blir gitt til oss. Vi må finne den maksimale summen av bitonisk undergruppe. En bitonisk undergruppe er ingenting, men bare en undergruppe der elementene er ordnet i en bestemt rekkefølge. Slik at de første elementene er i økende orden og deretter i ...

Les mer

Spørsmål 22. Største sum sammenhengende undergruppe Problemerklæring Du får en rekke heltall. Problemstillingen ber om å finne ut den største summen sammenhengende subarray. Dette betyr ingenting annet enn å finne en undergruppe (kontinuerlige elementer) som har den største summen blant alle andre underordninger i den gitte matrisen. Eksempel arr [] = {1, -3, 4, ...

Les mer

Spørsmål 23. Matrix Chain Multiplikation I matrixkjedemultiplikasjon II-problemet har vi gitt dimensjonene til matrisene, finner rekkefølgen på multiplikasjonen deres slik at antall operasjoner involvert i multiplikasjon av alle matrisene minimeres. Tenk at du har 3 matriser A, B, C i størrelsene axb, bx ...

Les mer

Spørsmål 24. Finn Peak Element from an Array Problemstilling I "Finn toppelementet fra en matrise" -problemet har vi gitt et inngangssett av heltall. Finn et toppelement. I en matrise er et element et toppelement, hvis elementet er større enn begge naboene. For hjørneelementer kan vi vurdere det eneste ...

Les mer

Spørsmål 25. Et produktoppsettpuslespill Problemstilling I et problemoppgave med et produktoppsett trenger vi å konstruere en matrise der ith-elementet vil være produktet av alle elementene i den gitte arrayen, bortsett fra element i ith-posisjonen. Eksempel Inngang 5 10 3 5 6 2 Utgang 180 ...

Les mer

DE Shaw String Spørsmål

Spørsmål 26. Maksimal vekttransformasjon av en gitt streng Problemerklæring Maksimal vektomdannelse for et gitt strengproblem angir at gitt en streng som bare består av to tegn 'A' og 'B'. Vi har en operasjon der vi kan transformere streng til en annen streng ved å bytte hvilket som helst tegn. Dermed er mange transformasjoner mulige. Av alle mulige ...

Les mer

Spørsmål 27. Substring med sammenkobling av alle ord I sammenheng med sammenkoblingen av alle ordproblemet, har vi gitt en streng s og en liste består av mange ord hver med samme lengde. Skriv ut startindeksen til undergrunnen som kan være resultatet av sammenkoblingen av alle ordene i listen i ...

Les mer

DE Shaw Tree Spørsmål

Spørsmål 28. Antall elementer mindre enn eller lik et gitt tall i et gitt underarray Problemstilling Problemet "Antall elementer som er mindre enn eller lik et gitt tall i en gitt undergruppe" sier at du får et heltall array og q antall spørsmål. Det vil være to typer spørsmål à queryUpdate (i, v): Det vil være to heltall i og v, ...

Les mer

Spørsmål 29. GCD-er for gitte indeksområder i en matrise Problemstilling Problemet 'GCD-er for gitte indeksområder i en matrise' sier at du får et heltall-array og noen områdespørsmål. Problemstillingen ber om å finne ut den største felles divisoren til undergruppen som er dannet innenfor området. Eksempel arr [] = {10, 5, 18, 9, ...

Les mer

DE Shaw Stack-spørsmål

Spørsmål 30. Fange regnvann Leetcode-løsning Problemformulering The Trapping Rain Water LeetCode Solution – “Trapping Rain Water” sier at gitt en rekke høyder som representerer et høydekart hvor bredden på hver stolpe er 1. Vi må finne mengden vann som er fanget etter regn. Eksempel: Inndata: høyde = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Forklaring: Sjekk ...

Les mer

Spørsmål 31. Kø med stabler I kø ved bruk av et stabelproblem, må vi implementere følgende funksjoner i en kø ved å bruke standardfunksjonene til stabeldatastrukturen, Enqueue: Legg til et element i slutten av køen Dequeue: Fjern et element fra starten av køen Eksempel Input : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Les mer

DE Shaw-køspørsmål

Spørsmål 32. Implementering av Deque ved bruk av Doubled Linked List Problemstilling Problemet "Implementering av Deque ved bruk av dobbeltkoblet liste" sier at du trenger å implementere følgende funksjoner i Deque eller Dobbelt avsluttet kø ved hjelp av en dobbeltkoblet liste, insertFront (x): Legg til element x ved starten av Deque insertEnd (x ): Legg til element x på slutten av ...

Les mer

Spørsmål 33. Kø med stabler I kø ved bruk av et stabelproblem, må vi implementere følgende funksjoner i en kø ved å bruke standardfunksjonene til stabeldatastrukturen, Enqueue: Legg til et element i slutten av køen Dequeue: Fjern et element fra starten av køen Eksempel Input : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Les mer

DE Shaw Matrix Spørsmål

Spørsmål 34. Finn par med gitt sum slik at elementene i paret er i forskjellige rader Problemstilling "Finn par med gitt sum slik at elementene i paret er i forskjellige rader" problemet sier at du får en matrise med heltall og en verdi som kalles "sum". Problemstillingen ber om å finne ut alle parene i en matrise som oppsummerer en gitt ...

Les mer

Spørsmål 35. Vanlige elementer i alle rader i en gitt matrise Problemstilling “Vanlige elementer i alle rader av en gitt matrise” oppgir at du får en matrise på M * N. Problemstillingen ber om å finne ut alle de vanlige elementene i en gitt matrise i hver rad i matrisen i O (M * N) tid. Eksempel arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Les mer

Spørsmål 36. Matrix Chain Multiplikation I matrixkjedemultiplikasjon II-problemet har vi gitt dimensjonene til matrisene, finner rekkefølgen på multiplikasjonen deres slik at antall operasjoner involvert i multiplikasjon av alle matrisene minimeres. Tenk at du har 3 matriser A, B, C i størrelsene axb, bx ...

Les mer

DE Shaw Andre spørsmål

Spørsmål 37. Asteroidekollisjon LeetCode-løsning Problemstilling Asteroidekollisjon LeetCode-løsning – Vi får en rekke asteroider med heltall som representerer asteroider på rad. For hver asteroide representerer den absolutte verdien størrelsen, og tegnet representerer retningen (positiv betydning høyre, negativ betydning venstre). Hver asteroide beveger seg med samme hastighet. Finn ut staten ...

Les mer

Spørsmål 38. Lengste økende vei i en Matrix LeetCode-løsning Problemstilling Lengste økende bane i en matrise LeetCode-løsning – Gitt en mxn heltallsmatrise, returner lengden på den lengste økende banen i matrisen. Fra hver celle kan du enten bevege deg i fire retninger: venstre, høyre, opp eller ned. Du kan ikke bevege deg diagonalt eller bevege deg utenfor grensen (dvs. omslag er ikke tillatt). Inngang: ...

Les mer

Spørsmål 39. Minimum antall kraner å åpne for å vanne en hage LeetCode-løsning Problemerklæring Minimum antall kraner som skal åpnes for å vanne en hage LeetCode-løsning – Det er en endimensjonal hage på x-aksen. Hagen starter ved punktet 0 og slutter ved punktet n. (dvs. lengden på hagen er n). Det er n + 1 trykk på punktene [0, 1, ..., n] i ...

Les mer

Spørsmål 40. Maksimum sum av en bane i et rett tallstrekant Problemet "Maksimum sum av en bane i et rett tallstrekant" sier at du får noen heltall i form av en rett tallstrekant. Finn ut den maksimale summen du kan oppnå hvis du starter fra toppen og beveger deg mot basen slik at du beveger deg ...

Les mer

Spørsmål 41. Skriv en funksjon for å få skjæringspunktet til to sammenkoblede lister Problemstilling Problemet “Skriv en funksjon for å få skjæringspunktet for to sammenkoblede lister” sier at du får to sammenkoblede lister. Men de er ikke uavhengige koblede lister. De er koblet sammen på et eller annet tidspunkt. Nå må du finne dette skjæringspunktet mellom disse to listene. ...

Les mer

Spørsmål 42. Flislegging Problem Problemerklæring “Tiling Problem” sier at du har et rutenett med størrelse 2 x N og et fliser med størrelse 2 x 1. Finn så antall måter du kan flise det gitte rutenettet på. Eksempel 3 2 Forklaring: Tilnærming til flislegging av problem Vi kan løse dette problemet ved å bruke rekursjon. ...

Les mer

Translate »