Directi intervju spørsmål

Directi Array Spørsmål

Spørsmål 1. Sjekk om Array inneholder sammenhengende helheter med duplikater tillatt Du får en rekke heltall som også kan inneholde dupliserte elementer. Problemstillingen ber om å finne ut om det er et sett med sammenhengende heltall, skriv ut "Ja" hvis det er det, skriv ut "Nei" hvis det ikke er det. Eksempel på prøveinngang: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Eksempel ...

Les mer

Spørsmål 2. Maksimal mulig forskjell på to delmengder av en matrise Anta at vi har et heltall. Problemstillingen "Maksimal mulig forskjell på to delmengder av en matrise" ber om å finne ut den maksimale mulige forskjellen mellom de to delmengdene i en matrise. Betingelser som skal følges: En matrise kan inneholde repeterende elementer, men den høyeste frekvensen til et element ...

Les mer

Spørsmål 3. Minimumsoperasjon for å gjøre alle elementene like i matrisen Problemet "Minimumsoperasjon for å gjøre alle elementene like i matrisen" sier at du får en matrise med noen heltall i den. Du må finne ut minimumsoperasjoner som kan gjøres for å gjøre en matrise lik. Eksempel [1,3,2,4,1] 3 Forklaring Enten tre subtraksjoner kan være ...

Les mer

Spørsmål 4. Generer alle mulige sorterte matriser fra alternative elementer i to gitte sorterte matriser Problemet "Generer alle mulige sorterte matriser fra alternative elementer i to gitte sorterte matriser" sier at antar at du har to sorterte matriser. Problemstillingen ber om å finne ut alle mulige sorterte matriser, slik at antallet skal ordnes alternativt fra de to oppgitte forskjellige matriser. Eksempel ArrA [] ...

Les mer

Spørsmål 5. Forskjell Array | Områdeoppdateringsspørsmål i O (1) Du får et heltall array og to typer spørsmål, den ene er å legge til et gitt tall i et område og det andre for å skrive ut hele arrayet. Problemet “Difference Array | Områdeoppdateringsspørring i O (1) ”krever at vi utfører rekkeviddeoppdateringer i O (1). Eksempel arr [] ...

Les mer

Spørsmål 6. Konstant tidsområde legger til operasjon på en matrise Du har gitt et heltall array og i utgangspunktet ble det initialisert som 0 og også gitt et område. Oppgaven er å legge til det gitte nummeret i rekkevidden til matrisen og skrive ut den resulterende matrisen. Eksempel arr [] = {0, 0, 0, 0, 0} Spørring: {(0, 2, 50), (3, ...

Les mer

Spørsmål 7. Finn alle parene (a, b) i en matrise slik at a% b = k Problemstilling Problemet "Finn alle parene (a, b) i en matrise slik at a% b = k" sier at du får en rekke heltall og en heltall som kalles k. Problemstillingen ber om å finne ut paret på en slik måte at x ...

Les mer

Spørsmål 8. Område LCM-spørsmål Problemstilling Problemet "Range LCM Queries" sier at du har et heltall array og q antall spørsmål. Hver spørring inneholder (venstre, høyre) som et område. Den gitte oppgaven er å finne ut LCM (venstre, høyre), dvs. LCM for alt tallet som kommer i området ...

Les mer

Spørsmål 9. Spørsmål om XOR av største odde divisor i området Problemstilling Problemet "Spørringer på XOR med største odde divisor i området" sier at du får en matrise med heltall og spørring q, hvert spørsmål består av et område. Problemstillingen ber om å finne ut XOR for den største odde divisoren innenfor det gitte området ...

Les mer

Spørsmål 10. Delmengde med sum delelig med m Problemstilling Problemet "Delsett med sum delelig med m" sier at du får en matrise med ikke-negative heltall og et heltall m. Nå må du finne ut om det er en delmengde som kan deles med m. Det er summen av delsettet som skal gi 0 som ...

Les mer

Spørsmål 11. Finn par med gitt sum slik at elementene i paret er i forskjellige rader Problemstilling "Finn par med gitt sum slik at elementene i paret er i forskjellige rader" problemet sier at du får en matrise med heltall og en verdi som kalles "sum". Problemstillingen ber om å finne ut alle parene i en matrise som oppsummerer en gitt ...

Les mer

Spørsmål 12. Maksimumsbeløp for subarray unntatt visse elementer Problemerklæring Vi får en matrise, og vi må finne maksimal subarray-sum eksklusiv visse elementer. Det vil si at vi må finne den maksimale summen av undergruppe slik at den undergruppen vi vurderer ikke inneholder elementene som får beskjed om å ekskluderes. Eksempel på maksimum ...

Les mer

Spørsmål 13. Utskrift av parenteser i Matrix Chain Multiplikation Problem Problemstilling Vi må finne rekkefølgen på multiplikasjon av matriser slik at antall operasjoner involvert i multiplikasjonen av alle matrisene minimeres. Deretter må vi skrive ut denne bestillingen, dvs. skrive ut parenteser i matrikskjedemultiplikasjonsproblemet. Vurder at du har 3 matriser A, B, ...

Les mer

Spørsmål 14. Største rektangulære undermatrise med summen er 0 Problemerklæring Finn den maksimale størrelsen på undermatrisen i et 2D-array der summen er null. En undermatrise er ingenting annet enn en 2D-gruppe inne i den gitte 2D-arrayen. Så du har en matrise med signerte heltall, du må beregne summen av undermatriser og finne matrisen med ...

Les mer

Spørsmål 15. Finn tre elementer fra forskjellige tre matriser slik at a + b + c = sum Three Sum er et problem elsket av intervjuere. Det er et problem jeg personlig ble spurt under Amazon-intervjuet. Så uten å kaste bort mer tid, la oss komme til problemet. En matrise som har både positive og negative tall. Tre tall som summerer seg til null / kan modifiseres, ...

Les mer

Spørsmål 16. Finn maksimalt minimum for hver vindusstørrelse i en gitt matrise Gitt en matrise a [] av størrelse n. For hver vindusstørrelse som varierer fra 1 til n i arrayutskrift, eller finn maksimum minimum for hver vindusstørrelse i en gitt array. Eksempel Input: a [] = {10, 20, 30, 50, 10, 70, 30} Output: 70 30 20 ...

Les mer

Directi String Spørsmål

Spørsmål 17. Minimum innsettinger for å danne et palindrom med permutasjoner tillatt Problemet "Minimum innsettinger for å danne et palindrom med tillatte permutasjoner" sier at du får en streng med alle små bokstaver. Problemstillingen ber om å finne ut minimum innsetting av et tegn i en streng for at det kan bli Palindrome. Posisjonen til tegn kan være ...

Les mer

Spørsmål 18. Sjekk om Array inneholder sammenhengende helheter med duplikater tillatt Du får en rekke heltall som også kan inneholde dupliserte elementer. Problemstillingen ber om å finne ut om det er et sett med sammenhengende heltall, skriv ut "Ja" hvis det er det, skriv ut "Nei" hvis det ikke er det. Eksempel på prøveinngang: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Eksempel ...

Les mer

Directi Tree Spørsmål

Spørsmål 19. Område LCM-spørsmål Problemstilling Problemet "Range LCM Queries" sier at du har et heltall array og q antall spørsmål. Hver spørring inneholder (venstre, høyre) som et område. Den gitte oppgaven er å finne ut LCM (venstre, høyre), dvs. LCM for alt tallet som kommer i området ...

Les mer

Directi Stack Spørsmål

Spørsmål 20. Finn maksimalt minimum for hver vindusstørrelse i en gitt matrise Gitt en matrise a [] av størrelse n. For hver vindusstørrelse som varierer fra 1 til n i arrayutskrift, eller finn maksimum minimum for hver vindusstørrelse i en gitt array. Eksempel Input: a [] = {10, 20, 30, 50, 10, 70, 30} Output: 70 30 20 ...

Les mer

Directi Matrix Spørsmål

Spørsmål 21. Finn par med gitt sum slik at elementene i paret er i forskjellige rader Problemstilling "Finn par med gitt sum slik at elementene i paret er i forskjellige rader" problemet sier at du får en matrise med heltall og en verdi som kalles "sum". Problemstillingen ber om å finne ut alle parene i en matrise som oppsummerer en gitt ...

Les mer

Spørsmål 22. Utskrift av parenteser i Matrix Chain Multiplikation Problem Problemstilling Vi må finne rekkefølgen på multiplikasjon av matriser slik at antall operasjoner involvert i multiplikasjonen av alle matrisene minimeres. Deretter må vi skrive ut denne bestillingen, dvs. skrive ut parenteser i matrikskjedemultiplikasjonsproblemet. Vurder at du har 3 matriser A, B, ...

Les mer

Spørsmål 23. Største rektangulære undermatrise med summen er 0 Problemerklæring Finn den maksimale størrelsen på undermatrisen i et 2D-array der summen er null. En undermatrise er ingenting annet enn en 2D-gruppe inne i den gitte 2D-arrayen. Så du har en matrise med signerte heltall, du må beregne summen av undermatriser og finne matrisen med ...

Les mer

Directi Andre spørsmål

Spørsmål 24. Største undermatrise med omorganiseringer LeetCode-løsning Problemsetning Største undermatrise med omarrangeringer LeetCode-løsning – Du får en binær matrisematrise av størrelsen mxn, og du har lov til å omorganisere kolonnene i matrisen i hvilken som helst rekkefølge. Returner arealet til den største submatrisen i matrisen der hvert element i submatrisen er 1 etter å ha omorganisert kolonnene optimalt. Inngang: matrise = [[0,0,1],[1,1,1],[1,0,1]] Utgang: 4 ...

Les mer

Spørsmål 25. Maksimum sum av en bane i et rett tallstrekant Problemet "Maksimum sum av en bane i et rett tallstrekant" sier at du får noen heltall i form av en rett tallstrekant. Finn ut den maksimale summen du kan oppnå hvis du starter fra toppen og beveger deg mot basen slik at du beveger deg ...

Les mer

Spørsmål 26. Klippe en stang Problemstilling Problemet "Cutting a Rod" sier at du får en stang med en viss lengde og priser for alle størrelser på stenger som er mindre enn eller lik inngangslengden. Det er at vi vet prisen på stenger med lengde fra 1 til n, med tanke på ...

Les mer

Spørsmål 27. Sjekk om det er to intervaller som overlapper mellom et gitt sett med intervaller Problemerklæring Problemet "Sjekk om to intervaller overlapper mellom et gitt sett med intervaller" sier at du får noen sett med intervaller. Hvert intervall består av to verdier, en er starttid og den andre er sluttid. Problemstillingen ber om å sjekke om noen av ...

Les mer

Spørsmål 28. Binomial koeffisient Problemstilling Finn binomialkoeffisienten for en gitt verdi på n og k. “I matematikk er binomialkoeffisientene de positive heltallene som oppstår som koeffisienter i binomialsetningen. Vanligvis indekseres en binomial koeffisient av et par heltall n ≥ k ≥ 0 og skrives som ”- sitert fra Wikipedia. Eksempel n = 5, k ...

Les mer

Translate »