Spørsmål om Microsoft-kodingsintervju

spørsmål om microsoft intervjupin
spørsmål om microsoft intervju

Microsoft Array-spørsmål

Spørsmål 1. Fange regnvann Leetcode-løsning Problemformulering The Trapping Rain Water LeetCode Solution – “Trapping Rain Water” sier at gitt en rekke høyder som representerer et høydekart hvor bredden på hver stolpe er 1. Vi må finne mengden vann som er fanget etter regn. Eksempel: Inndata: høyde = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Forklaring: Sjekk ...

Les mer

Spørsmål 2. Partisjoner til K Equal Sum Subsets Leetcode Solution Problemformulering Partisjonen til K Equal Sum Subsets LeetCode Solution – «Partition to K Equal Sum Subsets» sier at du får heltallsarraynumrene og et heltall k, returner true hvis det er mulig å ha k ikke-tomme delsett med summene er alle like. Eksempel: Inndata: nums = [4,3,2,3,5,2,1], k = 4 Utdata: ...

Les mer

Spørsmål 3. Myntbytte 2 Leetcode-løsning Problemformulering Myntbytte 2 LeetCode-løsningen – "Myntskifte 2" sier at gitt en rekke distinkte heltallsmynter og et heltallsbeløp, som representerer en total sum penger. Vi må returnere tellingen av det totale antallet forskjellige mulige kombinasjoner som summerer til beløpet. ...

Les mer

Spørsmål 4. Frog Jump Leetcode-løsning Problemformulering The Frog Jump LeetCode Solution – "Frog Jump" sier at gitt listen over steiner (posisjoner) sortert i stigende rekkefølge, avgjør om frosken kan krysse elven ved å lande på den siste steinen (siste indeksen til matrisen). Til å begynne med er frosken på den første steinen og ...

Les mer

Spørsmål 5. Unik Paths II Leetcode-løsning Problemformulering Unique Paths II LeetCode Solution – “Unique Paths II” sier at gitt mxn-rutenettet hvor en robot starter fra øverste venstre hjørne av rutenettet. Vi må finne det totale antallet måter å nå nedre høyre hjørne av rutenettet. ...

Les mer

Spørsmål 6. Søk etter en 2D Matrix II Leetcode-løsning Problemformulering Søk i en 2D Matrix II LeetCode-løsning – "Search a 2D Matrix II" ber deg finne en effektiv algoritme som søker etter et verdimål i en mxn heltallsmatrisematrise. Heltall i hver rad, så vel som kolonne, er sortert i stigende rekkefølge. Eksempel: Inndata: matrise = [[1,4,7,11,15],[2,5,8,12,19],[3,6,9,16,22],[10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], mål = XNUMX Utdata: sant ...

Les mer

Spørsmål 7. Maksimal lengde på en sammenkoblet streng med unike tegn Leetcode-løsning Problemformulering Maksimal lengde på en sammenkoblet streng med unike tegn LeetCode-løsning – "Maksimal lengde på en sammenkoblet streng med unike tegn" sier at du får en rekke strenger og du må velge en hvilken som helst etterfølge av den gitte matrisen og sette sammen disse strenger for å danne ...

Les mer

Spørsmål 8. Korteste ordavstand Leetcode-løsning Problemformulering Den korteste ordavstanden LeetCode Solution – sier at du får en rekke strenger og to forskjellige ord. Vi må returnere den korteste avstanden mellom disse to ordene som vises i inndatastrengen. Eksempel: Input: wordsDict = ["øver", "gjør", "perfekt", "koding", "gjør"], word1 = "koding", word2 = "øver" Utgang: 3 Forklaring: Ordet "koding" forekommer kl. plassering 4....

Les mer

Spørsmål 9. Glidende gjennomsnitt fra datastrøm Leetcode-løsning Problemformulering Det bevegelige gjennomsnittet fra datastrøm LeetCode-løsning – "Gjennomsnitt fra datastrøm" sier at gitt en strøm av heltall og en vindusstørrelse k. Vi må beregne det glidende gjennomsnittet av alle heltallene i skyvevinduet. Hvis antall elementer i ...

Les mer

Spørsmål 10. Angi Matrix Zeroes Leetcode Solution Problemstilling Set Matrix Zeroes LeetCode Solution – "Set Matrix Zeroes" sier at du får en mxn heltallsmatrise. Vi må endre inngangsmatrisen slik at hvis en celle inneholder elementet 0, setter du hele raden og kolonnen. til 0-tallet. Du må gjøre det i...

Les mer

Spørsmål 11. Manglende nummer Leetcode-løsning Problemformulering Det manglende nummeret LeetCode Solution – “Manglende nummer” angir at gitt en matrise med størrelse n som inneholder n distinkte tall mellom [0,n]. Vi må returnere nummeret som mangler i området. Eksempel: Input: nums = [3,0,1] Output: 2 Forklaring: Vi kan lett observere at alle ...

Les mer

Spørsmål 12. Design en stabel med trinnvis operasjon Leetcode-løsning Problemformulering Design en stabel med inkrementoperasjon Leetcode Solution – sier at vi må designe en stabel som støtter operasjonene nedenfor effektivt. Tilordne den maksimale kapasiteten til stabelen. Utfør push-operasjonen effektivt hvis størrelsen på stabelen er strengt tatt mindre enn maksimal kapasitet på ...

Les mer

Spørsmål 13. Bland Array Leetcode-løsningen Problemet Shuffle the Array Leetcode Solution gir oss en rekke lengder 2n. Her refererer 2n til at matriselengden er jevn. Vi blir deretter bedt om å blande blandingen. Her betyr blanding ikke at vi må tilfeldig stokke matrisen, men en spesifikk måte er ...

Les mer

Spørsmål 14. 3Sum Leetcode-løsning Problemstilling Er det en rekke n-tall, er det elementene a, b, c i tall slik at a + b + c = 0? Finn alle unike tripletter i matrisen som gir summen av null. Merk: at løsningssettet ikke må inneholde duplikat tripletter. Eksempel nr. 1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

Les mer

Spørsmål 15. Sett inn Intervall Leetcode-løsning Problemet Insert Interval Leetcode Solution gir oss en liste over noen intervaller og ett separat intervall. Så får vi beskjed om å sette inn dette nye intervallet blant intervallisten. Så det nye intervallet krysser kanskje med intervaller som allerede er på listen, eller det kan ...

Les mer

Spørsmål 16. Kombinasjonssum Leetcode-løsning Problemet Combination Sum Leetcode Solution gir oss en matrise eller liste over heltall og et mål. Vi får beskjed om å finne kombinasjonene som kan lages ved hjelp av disse heltallene et hvilket som helst antall ganger som legger opp til det gitte målet. Så mer formelt kan vi bruke den gitte ...

Les mer

Spørsmål 17. Island Perimeter Leetcode-løsning Problemstilling I dette problemet får vi et rutenett i form av et 2-D-array. rutenett [i] [j] = 0 representerer at det er vann på det punktet og rutenett [i] [j] = 1 representerer land. Rutenettceller er koblet vertikalt / horisontalt, men ikke diagonalt. Det er nøyaktig en øy (en tilkoblet del av landet ...

Les mer

Spørsmål 18. Maksimal løsning for subarray Leetcode Problemstatning Gitt et heltall array nums, finn den sammenhengende underarrayen (som inneholder minst ett tall) som har den største summen, og returner summen. Eksempel nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Forklaring: [4, -1,2,1] har den største summen = 6. nums = [- 1] -1 Tilnærming 1 (Divide and Conquer) I denne tilnærmingen ...

Les mer

Spørsmål 19. Finn N Unique Integers Sum opp til Zero Leetcode Solution Problemet Find N Unique Integers Sum up to Zero Leetcode Solution, gir oss et heltall. Det ber oss om å returnere n unike heltall som summerer seg til 0. Så spørsmålet er ganske enkelt å forstå. Så før du dykker ned i løsningen. La oss ta en titt på ...

Les mer

Spørsmål 20. Partisjonering i tre deler med samme sum Leetcode-løsning Problemet Partition Array Into Three Parts With Equal Sum Leetcode Solution gir oss en matrise eller vektor og spør om det er tre partisjoner mulig av sekvensen. Her, med partisjon, mener vi at det er to indekser i, j slik at summen av elementer fra start ...

Les mer

Spørsmål 21. Finn vanlige tegn Leetcode-løsning Problemstilling I dette problemet får vi en rekke strenger. Vi må skrive ut en liste over alle tegnene som vises i hver streng i matrisen (duplikater inkludert). Det vil si at hvis et tegn vises to ganger i hver streng, men ikke tre ganger, må vi ha det ...

Les mer

Spørsmål 22. Finn alle numrene som er forsvunnet i en Array Leetcode-løsning Problemstilling I dette problemet får vi en rekke heltall. Den inneholder elementer fra 1 til N, hvor N = størrelsen på matrisen. Imidlertid er det noen elementer som har forsvunnet, og noen duplikater er til stede i stedet for dem. Målet vårt er å returnere en matrise ...

Les mer

Spørsmål 23. Majority Element II Leetcode-løsning I dette problemet får vi en rekke heltall. Målet er å finne alle elementene som forekommer mer enn ⌊N / 3⌋ tid i matrisen der N = størrelsen på matrisen og ⌊ ⌋ er gulvoperatøren. Vi må returnere en rekke ...

Les mer

Spørsmål 24. Relativ Sort Array Leetcode Solution I dette problemet får vi to matriser med positive heltall. Alle elementene i den andre matrisen er forskjellige og er tilstede i den første matrisen. Den første matrisen kan imidlertid inneholde dupliserte elementer eller elementer som ikke er i den andre matrisen. Vi må sortere den første matrisen ...

Les mer

Spørsmål 25. Pascals Triangle II Leetcode-løsning Problemstilling I dette problemet har vi fått radindeks (i) for Pascal Triangle. Vi må lage en lineær matrise som inneholder verdiene til raden i og returnere den. Radindeks starter fra 0. Vi vet at Pascals trekant er en trekant der hvert tall er ...

Les mer

Spørsmål 26. Unike baner Leetcode-løsning Problemet Unique Paths Leetcode Solution sier at du får to heltall som representerer størrelsen på et rutenett. Bruk rutenettens størrelse, lengden og bredden på rutenettet. Vi må finne antall unike stier fra øverste venstre hjørne av rutenettet til ...

Les mer

Spørsmål 27. Antall gode par Leetcode-løsning Problemstilling I dette problemet gis en rekke heltall, og vi må finne ut antall totale gode par (a [i], a [j]) hvor a [i] = a [j]. Eksempel nums = [1,2,3,1,1,3] 4 Forklaring: Det er 4 gode par ved indekser (0,3), (0,4), (3,4), (2,5). [1,1,1,1] 6 Forklaring: ...

Les mer

Spørsmål 28. Finn Lucky Integer i en Array Leetcode-løsning Problemstilling I oppgaven ”Finn heldige heltal i en matrise” får vi en matrise der et heltall kalles heldig hvis frekvensen i matrisen er lik verdien. Vår oppgave er å returnere det største heldige tallet. Hvis det ikke finnes et slikt nummer, ...

Les mer

Spørsmål 29. Balansert Binary Tree Leetcode-løsning Et binært tre er høydebalansert hvis høydeforskjellen på venstre og høyre undertre til hver node i treet er høyst 1. I dette problemet skal vi sjekke om det er et balansert binært tre. Eksempel 2/1/4 Ikke balansert 1 / \ 2 ...

Les mer

Spørsmål 30. Slå sammen sorterte matriser Leetcode-løsning I problemet “Slå sammen sorterte matriser” får vi to matriser sortert i ikke-fallende rekkefølge. Den første matrisen er ikke fullt fylt og har nok plass til å imøtekomme alle elementene i den andre matrisen også. Vi må slå sammen de to matriser, slik at den første matrisen inneholder elementer ...

Les mer

Spørsmål 31. Søk i Rotated Sorted Array Leetcode Solution Vurder en sortert matrise, men en indeks ble plukket og matrisen ble rotert på det tidspunktet. Nå når matrisen er rotert, må du finne et bestemt målelement og returnere indeksen. I tilfelle elementet ikke er til stede, returnerer -1. Problemet er generelt ...

Les mer

Spørsmål 32. Søk Sett inn posisjon Leetcode-løsning I dette problemet får vi en sortert matrise og et mål heltall. Vi må finne posisjonen for søkeinnsats. Hvis målverdien er tilstede i matrisen, returnerer du indeksen. Returner indeksen som målet skal settes inn for å holde ordren sortert (i ...

Les mer

Spørsmål 33. Pluss en Leetcode-løsning Problemstilling I oppgaven ”Plus One” får vi en matrise der hvert element i matrisen representerer et siffer av et tall. Hele matrisen representerer et tall. Nullindeksen representerer MSB for tallet. Vi kan anta at det ikke er noen ledende null i ...

Les mer

Spørsmål 34. Kth største element i en Array Leetcode Solutions I dette problemet må vi returnere det kth største elementet i en usortert matrise. Merk at matrisen kan ha duplikater. Så vi må finne det Kth største elementet i sortert rekkefølge, ikke det distinkte Kth største elementet. Eksempel A = {4, 2, 5, 3 ...

Les mer

Spørsmål 35. Kth Mangler Positiv Nummer Leetcode Løsning Problemstilling I oppgaven "Kth Missing Positive Number" får vi en array arr, som er sortert i streng økende rekkefølge og et tall k. Vår oppgave er å finne ut det Kth-positive manglende tallet i matrisen. Eksempel arr = [1,2,3,4], k = 2 6 Forklaring: Som ...

Les mer

Spørsmål 36. Gjett nummer høyere eller lavere II Problemstilling “Gjett nummer høyere eller lavere II” sier at vi skal spille et spill som kalles gjettespill. Spillet sier at jeg velger et tall fra 1 til n. Når du gjetter antallet jeg ikke har valgt, skal jeg si deg ...

Les mer

Spørsmål 37. Spørsmål etter antall distinkte elementer i en undergruppe Vi har gitt en rekke med heltall og et antall spørsmål, og vi må finne ut antall alle de forskjellige elementene vi har innenfor det gitte området, spørringen består av to tall til venstre og høyre, dette er det gitte området, med dette gitt utvalg vi ...

Les mer

Spørsmål 38. Minimumsbytter som kreves for å bringe alle elementene mindre enn eller lik k sammen Problemet "Minimumsbytter kreves for å bringe alle elementene mindre enn eller lik k sammen" sier at du har et heltall-array. Problemstillingen ber om å finne ut det minste antallet bytter som kreves for å få elementene sammen som er mindre enn eller like ...

Les mer

Spørsmål 39. Finn elementets første og siste posisjon i sortert Array Leetcode-løsning Problemstilling I denne artikkelen med tittelen "Finn første og siste posisjon av element i sortert matriseleetkodeløsning", vil vi diskutere løsningen på et leetkodeproblem. I det gitte problemet får vi en matrise. Vi får også et målelement. Elementer i matrisen er sekvensert i ...

Les mer

Spørsmål 40. Beste tid å kjøpe og selge Stock II Leetcode-løsning Problemstilling I problemet "Beste tiden å kjøpe og selge lager II" får vi en matrise der hvert element i matrisen inneholder prisen på den gitte aksjen den dagen. Definisjonen av transaksjonen er å kjøpe en aksje og selge den ene aksjen ...

Les mer

Spørsmål 41. Finn sum av alle unike underarraysummen for en gitt matrise Anta at du har en rekke heltall. Problemet "Finn sum av alle unike sub-array-sum for en gitt array" ber om å finne ut summen av alle unike sub-arrays (Sub-array sum er summen av elementene til hver under-array). Med unik sub-array sum, mente vi å si at ingen sub-array ...

Les mer

Spørsmål 42. Lengste undergruppe som ikke har mer enn K forskjellige elementer Problemet “Lengste undergruppe uten å ha mer enn K forskjellige elementer” sier at antar at du har en rekke heltall, spør problemstillingen om å finne ut den lengste undergruppen som ikke har større enn k forskjellige elementer. Eksempel arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5} ...

Les mer

Spørsmål 43. Konstruer binært tre fra gitt foreldrearray-representasjon Problemet "Konstruer binært tre fra gitt foreldreoppstilling" representerer at du får en matrise. Denne inngangsrammen representerer et binært tre. Nå må du konstruere et binært tre på grunnlag av dette inngangssettet. Matrisen lagrer indeksen til foreldrenoden ved hver indeks. ...

Les mer

Spørsmål 44. Finn et av de flere repeterende elementene i skrivebeskyttet matrise problemet "Finn et av de flere repeterende elementene i skrivebeskyttet matrise" sier at antar at du får en skrivebeskyttet matrise med størrelse (n + 1). En matrise inneholder heltallene fra 1 til n. Din oppgave er å finne ut et av de gjentatte elementene i ...

Les mer

Spørsmål 45. Finn fire elementer som summerer til en gitt verdi (Hashmap) Problemet "Finn fire elementer som summerer til en gitt verdi (Hashmap)" sier at antar at du har et heltall array og et tall som kalles sum. Problemstillingen ber om å avgjøre om fire elementer er tilstede i matrisen som oppsummerer til den gitte verdien “sum”. Hvis det er sant, så funksjon ...

Les mer

Spørsmål 46. Lengste påfølgende slik at forskjellen mellom tilstøtende er en Problemet "Lengste påfølgende slik at forskjellen mellom tilstøtende er en" sier at du får et heltall. Nå må du finne lengden på den lengste undersekvensen slik at forskjellen på tilstøtende elementer er 1. Eksempel 1 2 3 4 7 5 9 4 6 Forklaring Som ...

Les mer

Spørsmål 47. Skriv ut alle underarrays med 0 sum Du får et heltall array, din oppgave er å skrive ut alle mulige underarrayer med sum er lik 0. Så vi må skrive ut alle subarrays med 0 sum. Eksempel arr [] = {-2, 4, -2, -1, 1, -3, 1, 5, 7, -11, -6} Underarray funnet fra 0 indeks ...

Les mer

Spørsmål 48. Lengste bitoniske påfølgende Anta at du har en rekke heltall, spør problemstillingen om å finne ut den lengste bitoniske følgen. Den bitoniske sekvensen til en matrise betraktes som sekvensen som først øker og deretter avtar. Eksempel arr [] = {1,4,2,76,43,78,54,32,1,56,23} 7 Forklaring 1 ⇒ 4 ⇒ 76 ⇒ 78 ⇒ 54 ...

Les mer

Spørsmål 49. Sjekk i binær matrise at tallet som er representert av en undergruppe er odde eller jevnt Problemet "Sjekk i binær matrise tallet representert av en undergruppe er oddetall eller jevnt" sier at du får en binær matrise og et område. Matrisen består av tallet i form av 0s og 1s. Problemstillingen ber om å finne ut antallet som er representert ...

Les mer

Spørsmål 50. Gullgruveproblemet Problemerklæring "Gullgruveproblemet" sier at du får et 2D-rutenett som har noen ikke-negative mynter plassert i hver celle i det gitte rutenettet. I utgangspunktet står gruvearbeideren ved den første kolonnen, men det er ingen begrensninger på raden. Han kan starte i hvilken som helst rekke. Den ...

Les mer

Spørsmål 51. Lengste økende påfølgende påfølgende Følger er et annet emne elsket av intervjuere. Å finjustere dem kan alltid gi dem nye muligheter for å teste kandidater. Det kan sjekke kandidatens evne til å tenke og analysere ting og komme med de beste og optimale løsningene. I dag løser vi et påfølgende problem som vil gjøre ...

Les mer

Spørsmål 52. Beste tid å kjøpe og selge aksjer Problemstilling Problemet "Beste tid å kjøpe og selge aksjer" sier at du får en rekke priser med lengde n, der ith-elementet lagrer aksjeprisen på denne dagen. Hvis vi bare kan gjøre en transaksjon, det vil si å kjøpe på en dag og ...

Les mer

Spørsmål 53. Topp K hyppige elementer Problemstilling I topp K hyppige elementer har vi gitt en array nums [], finn de k hyppigst forekommende elementene. Eksempler nums [] = {1, 1, 1, 2, 2, 3} k = 2 1 2 nums [] = {1} k = 1 1 Naiv tilnærming for topp K-frekvente elementer Build ...

Les mer

Spørsmål 54. Sorter en matrise i henhold til rekkefølgen definert av en annen matrise Problemstilling Du får to matriser med heltall arr1 [] og arr2 []. Problemet "Sorter en matrise i henhold til rekkefølgen definert av en annen matrise" ber om å sortere den første matrisen i henhold til den andre matrisen, slik at tallene i første matrise blir relativt sortert av alle ...

Les mer

Spørsmål 55. Minimum tid som kreves for å råtne alle appelsiner Problemstilling Problemet "Minimum tid som kreves for å rote alle appelsiner" sier at du får en 2D-matrise, hver celle har en av de tre mulige verdiene 0, 1 eller 2. 0 betyr en tom celle. 1 betyr en fersk appelsin. 2 betyr en råtten oransje. Hvis en råtten ...

Les mer

Spørsmål 56. Maksimal produktunderstell Problemstilling Problemet "Maksimum produktunderstell" sier at du får et utvalg av heltall som inneholder både positive og negative tall. Problemstillingen ber om å finne ut det maksimale produktet til underarrayen. Eksempel arr [] = {2, -2, 3, 5} 15 Forklaring Elementene i undermatrisen ...

Les mer

Spørsmål 57. Finn minimum i rotert sortert matrise Problemstilling "Finn minimum i rotert sortert matrise" sier at du får et sortert utvalg av størrelse n som roteres i en eller annen indeks. Finn minimumselementet i matrisen. Eksempel a [] = {5, 1, 2, 3, 4} 1 Forklaring: Hvis vi ordner matrisen i sortert ...

Les mer

Spørsmål 58. Implementering av Deque ved hjelp av sirkulær matrise Problemstilling "Implementering av Deque ved hjelp av sirkulær matrise" ber om å implementere følgende funksjoner i en Deque (Dobbelt avsluttet kø) ved hjelp av sirkulær matrise, insertFront (x): sett inn et element x foran Deque insertRear (x): sett inn et element x på baksiden av Deque deleteFront (): slett et element fra ...

Les mer

Spørsmål 59. Dobbel det første elementet og flytt null til slutt Problemerklæring Anta at du har en rekke heltall. Her er ikke "0" et tall som regnes som en inngang. Det er ikke gyldig innspill her. Problemet "Dobbelt det første elementet og flytt null til slutt" ber om å omorganisere matrisen på en slik måte hvis et tall ...

Les mer

Spørsmål 60. Finn det første gjentatte elementet i en rekke heltall Problemerklæring Finn det første gjentatte elementet i en rekke heltall. Problemstatusene at du får en rekke med heltall. Det ber om å finne ut det første gjentatte elementet fra matrisen og skrive ut nummeret. Eksempel arr [] = {2,6,9,3,1,9,1} 9 Forklaring: I den gitte matrisen er det ...

Les mer

Spørsmål 61. Sjekk gitt utvalg av størrelse n kan representere BST på n nivåer eller ikke Problemangivelse Gitt en matrise med n elementer, kan du sjekke gitt matrise av størrelse n representere BST på n nivåer eller ikke. Det vil si for å sjekke om det binære søketreet som er konstruert ved hjelp av disse n-elementene, kan representere en BST på n-nivåer. Eksempler arr [] = {10, 8, 6, 9, ...

Les mer

Spørsmål 62. Største rektangulære undermatrise med summen er 0 Problemerklæring Finn den maksimale størrelsen på undermatrisen i et 2D-array der summen er null. En undermatrise er ingenting annet enn en 2D-gruppe inne i den gitte 2D-arrayen. Så du har en matrise med signerte heltall, du må beregne summen av undermatriser og finne matrisen med ...

Les mer

Spørsmål 63. Maksimal økning av summen Problemstilling Du får en rekke heltall. Din oppgave er å finne ut den maksimale sumssekvensen i matrisen på en slik måte at tallene i påfølgende skal ordnes sortert i økende rekkefølge. En konsekvens er bare en sekvens som vi ...

Les mer

Spørsmål 64. Største sum sammenhengende undergruppe Problemerklæring Du får en rekke heltall. Problemstillingen ber om å finne ut den største summen sammenhengende subarray. Dette betyr ingenting annet enn å finne en undergruppe (kontinuerlige elementer) som har den største summen blant alle andre underordninger i den gitte matrisen. Eksempel arr [] = {1, -3, 4, ...

Les mer

Spørsmål 65. Matrix Chain Multiplikation I matrixkjedemultiplikasjon II-problemet har vi gitt dimensjonene til matrisene, finner rekkefølgen på multiplikasjonen deres slik at antall operasjoner involvert i multiplikasjon av alle matrisene minimeres. Tenk at du har 3 matriser A, B, C i størrelsene axb, bx ...

Les mer

Spørsmål 66. Sortert matrise til balansert BST I sortert matrise til balansert BST-problem har vi gitt en matrise i sortert rekkefølge, konstruer et balansert binært søketre fra den sorterte matrisen. Eksempler Input arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Output Pre-order: 3 2 1 5 4 Input arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Les mer

Spørsmål 67. Delsett Leetcode I delmengdesettkodeproblem har vi gitt et sett med forskjellige heltall, nums, skriver ut alle delmengder (strømsettet). Merk: Løsningssettet må ikke inneholde dupliserte delsett. En matrise A er en delmengde av en matrise B hvis a kan fås fra B ved å slette noen (muligens null ...

Les mer

Spørsmål 68. Bland en serie Gitt en matrise eller et sett som inneholder n elementer. Her er elementene unike, eller det er ingen repetisjon. Bland en rekke (eller et sett) tall uten duplikater. Eksempel // Start en matrise med sett 2, 4, 3 og 1. int [] nums = {2, 4, 3, 1}; Bland objekt = ...

Les mer

Spørsmål 69. Dividing Array in Pairs With Sum Divisible av K Deling av matriser i par med sum som kan deles av K er et problem som blir spurt i intervjuer med forskjellige justeringer nå og da. De som kjenner meg, kjenner min vane med å konvertere disse problemene til historier. La oss i denne artikkelen se på dette problemet. Situasjon for å forstå ...

Les mer

Spørsmål 70. Telle forskjellige elementer i hvert vindu i størrelse K Delsett er noe vi har jobbet med i en stund nå. I den siste episoden dekket vi antall delmengder vi kunne lage med tydelige partall. Denne gangen teller vi forskjellige elementer i hvert vindu i størrelse K. Seksjon-1 Om problemet. Gitt et usortert utvalg ...

Les mer

Spørsmål 71. Word Search Ordsøk er omtrent som ordfunnoppgavene en gang i livet vårt. I dag tar jeg med til et modifisert kryssord. Leserne mine må være litt forvirret over hva jeg snakker om. Uten å kaste bort mer tid, la oss komme til problemstillingen Kan ...

Les mer

Spørsmål 72. Sett inn Slett GetRandom I Sett inn Slett GetRandom-problemet må vi designe en datastruktur som støtter alle følgende operasjoner i gjennomsnittlig O (1) tid. insert (val): Setter inn en elementval i settet hvis det ikke allerede er til stede. remove (val): Fjerner en elementval fra settet hvis det er tilstede. getRandom: Returnerer et tilfeldig element fra gjeldende sett ...

Les mer

Spørsmål 73. Slå sammen overlappende intervaller I problemet med fletteoverlappende intervaller har vi gitt en samling av intervaller, flett og returner alle overlappende intervaller. Eksempel Input: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Output: [[2, 4], [5, 7]] Forklaring: Vi kan slå sammen [2, 3] og [3 , 4] sammen for å danne [2, 4] Tilnærming for å finne Merge ...

Les mer

Spørsmål 74. Median av to sorterte matriser Gitt to sorterte matriser A og B i henholdsvis størrelse n og m. Finn medianen til den endelige sorterte matrisen oppnådd etter å ha slått sammen de gitte to matriser, eller med andre ord, vi sier at finner medianen av to sorterte matriser. (Forventet tidskompleksitet: O (log (n))) Tilnærming 1 for ...

Les mer

Spørsmål 75. Maksimal produktunderstell I det maksimale produktunderarrangeproblemet har vi gitt en rekke heltall, finn den sammenhengende undergruppen med minst ett element som har det største produktet. Eksempel Arr = [0, -1, 0, 1, 2, -3] Maksimum produkt = 2 Arr = [- 1, -1, -1] Maksimum produkt = -1 Arr = [0, -1, 0, - 2, 0] ...

Les mer

Spørsmål 76. Minimumsstørrelse subarray Sum Gitt en rekke numre av et positivt heltall og en sum s, finn minimumsstørrelsen til en sammenhengende undergruppe av tall slik at summen er lik eller større enn s (gitt verdi). Eksempel Input: nums [] = {2, 3, 1, 2, 4, 3} s = 7 Output: 2 {Subarray [4, ...

Les mer

Spørsmål 77. Søk i et element i sortert rotert matrise I søk i sortert rotert matrise problem har vi gitt en sortert og rotert matrise og et element, sjekk om det gitte elementet er tilstede i matrisen eller ikke. Eksempler Input nums [] = {2, 5, 6, 0, 0, 1, 2} target = 0 Output true Input nums [] = {2, ...

Les mer

Spørsmål 78. Maksimal produktunderstell Gitt et utvalg av n heltall, finn det maksimale produktet oppnådd fra en sammenhengende undergruppe av den gitte matrisen. Eksempler Inngangs arr [] = {-2, -3, 0, -2, -40} Utgang 80 Inngang arr [] = {5, 10, 6, -2, 1} Utgang 300 Inngang arr [] = {-1 , -4, -10, 0, 70} Utgang 70 ...

Les mer

Spørsmål 79. Sett Matrix Zeroes I oppgitt matrise nullstilles problemet, har vi gitt en (n X m) matrise, hvis et element er 0, sett hele raden og kolonnen 0. Eksempler Input: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Utgang: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Les mer

Spørsmål 80. 3 Sum I 3 Sum-problemet har vi gitt en matrise numre av n heltall, finn alle de unike triplettene som summerer seg til 0. Eksempel Input: nums = {-1, 0, 1, 2, -1, -4} Output: { -1, 0, 1}, {-1, 2, -1} Naiv tilnærming for 3-sumsproblem Brute force-tilnærmingen ...

Les mer

Spørsmål 81. Finn duplikatnummeret Gitt en matrise som inneholder (n + 1) elementer, og hvert element er mellom 1 og n. Hvis det bare er ett duplikatelement, finn duplikatnummeret. Eksempler Input: nums = {1, 3, 4, 2, 2} Output: 2 Input: nums = {3, 1, 3, 4, 2} Output: 3 Naive ...

Les mer

Spørsmål 82. Minimum banesum I minste bane-sumproblem har vi gitt “a × b” matrise som består av ikke-negative tall. Din oppgave er å finne stien fra øverst til venstre til høyre bunn som minimerer summen som består av alle tallene som kommer i en bane du fant. Merk: Du kan bare flytte ...

Les mer

Spørsmål 83. Finn duplikatelementet Gitt en matrise med heltall av størrelse n + 1 der hvert element i matrisen er mellom 1 og n (inkludert), er det ett duplikatelement i matrisen, finn duplikatelementet. Brute force-metode - Tilnærming 1 for Finn duplikatelementet For hvert ith-element, kjør en løkke ...

Les mer

Spørsmål 84. Neste større frekvenselement I det neste større frekvenselementproblemet har vi gitt en matrise en [] av størrelse n som inneholder tall. For hvert nummer i matrixutskriften, tallet til det rette i en matrise med en frekvens større enn det gjeldende nummeret. Eksempel Input a [] = {1, 1, ...

Les mer

Spørsmål 85. Fange regnvann LeetCode Solution I Trapping Rain Water LeetCode-oppgaven har vi gitt N ikke-negative heltall som representerer et høydekart og bredden på hver stolpe er 1. Vi må finne mengden vann som kan fanges i strukturen ovenfor. Eksempel La oss forstå det ved et eksempel for ...

Les mer

Spørsmål 86. Hopp spill I hoppspill har vi gitt en rekke ikke-negative heltall, du er først plassert ved den første indeksen til matrisen. Hvert element i matrisen representerer din maksimale hopplengde på den posisjonen. Bestem om du er i stand til å nå den siste indeksen. Eksempel Inngang: arr = [2,3,1,1,4] ...

Les mer

Spørsmål 87. Kombinasjonssum I kombinasjonssummen har vi gitt en rekke positive heltall arr [] og en sum s, finn alle unike kombinasjoner av elementer i arr [] der summen av disse elementene er lik s. Det samme gjentatte tallet kan velges fra arr [] et ubegrenset antall ganger. Elementer ...

Les mer

Spørsmål 88. Søk i Sorted Rotated Array Et elementssøk i sortert rotert array kan bli funnet ved hjelp av binært søk i O (logn) tid. Målet med dette innlegget er å finne et gitt element i en sortert rotert matrise i O (logn) tid. Noen eksempler på en sortert rotert matrise er gitt. Eksempel Input: arr [] = {7,8,9,10,1,2,3,5,6}; ...

Les mer

Spørsmål 89. Unike stier Et mxn 2D rutenett er gitt, og du står øverst og lengst til venstre i rutenettet. dvs. cellen som ligger ved (1,1). Finn antall unike stier som kan tas for å nå en celle som ligger ved (m, n) fra cellen som ligger ved (1,1) ...

Les mer

Spørsmål 90. Maksimal subarray I Maksimum underarrangeproblemet har vi gitt et heltall array nums, finn den sammenhengende underarrayen som har den største summen og skriv ut maksimumsverdien for subarray. Eksempel Input nums [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Output 6 Algorithm Målet er å finne ...

Les mer

Spørsmål 91. Sammenslåing av intervaller I sammenslåing av intervallproblemer har vi gitt et sett med intervaller av formen [l, r], flett de overlappende intervallene. Eksempler Input {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Output {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Input {[ 1, 4], [1, 5]} Output {[1, 5]} Naiv tilnærming for sammenslåing av intervaller ...

Les mer

Spørsmål 92. Toppindeks i et fjellarray Hva er Peak Index in a Mountain Array Problem? En matrise kan sies som en Mountain Array hvis den viser følgende egenskaper: Lengden på den gitte matrisen er bør være større enn eller lik 3 LENGDE> = 3. Det kan bare være ett topp eller største element ...

Les mer

Spørsmål 93. Maksimal størrelse subarray sum tilsvarer k I maksimumsstørrelse er subarraysummen lik k, har vi gitt et utvalg av heltall og en verdi k. Du må finne lengden på den lengste undergruppen hvis sum er lik k. Hvis det ikke finnes en slik undergruppe, kan du returnere 0. En tilnærming er å bruke hashtable og sjekke ...

Les mer

Spørsmål 94. Mangler nummer I manglende nummer-problem har vi gitt en matrise med størrelse N som inneholder et tall fra 0 til N. Alle verdiene i matrisen er unike. Vi må finne det manglende tallet som ikke er til stede i matrisen, og tallet ligger mellom 0 og N. Her ...

Les mer

Spørsmål 95. Slå sammen sortert matrise I sammenslåingssortert array-problem har vi gitt to sorterte arrays i økende rekkefølge. I inngangen først har vi gitt tallet initialisert til array1 og array2. Disse to-tallene er N og M. Størrelsen på array1 er lik summen av N og M. I array 1 først ...

Les mer

Spørsmål 96. Roter Array Roter matrise er et problem der vi har gitt en matrise av størrelse N. Vi må rotere matrisen i riktig retning. Hvert element skifter med en posisjon til høyre og det siste elementet i matrisen kommer til den første posisjonen. Så vi har gitt en verdi K ...

Les mer

Spørsmål 97. Matrix Chain Multiplikation ved hjelp av dynamisk programmering Matrix Chain Multiplikation er en metode der vi finner ut den beste måten å multiplisere de gitte matrisene. Vi vet alle at matriksmultiplikasjon er assosiativ (A * B = B * A) i naturen. Så vi har mange ordrer der vi ønsker å utføre multiplikasjonen. Faktisk, i denne algoritmen, ...

Les mer

Spørsmål 98. Subarray Sum tilsvarer k Gitt et heltall array og et helt tall k. Finn totalt antall sammenhengende underarrays av gitt array hvis sum av elementer er lik k. Eksempel Inngang 1: arr [] = {5,0,5,10,3,2, -15,4} k = 5 Utgang: 7 Inngang 2: arr [] = {1,1,1,2,4, -2} k = 2 Utgang: 4 Forklaring: vurder eksempel-1 ...

Les mer

Spørsmål 99. Slå sammen K sorterte matriser og skriv ut sorterte utdata Problemstilling I “Merge K Sorted Arrays and Print Sorted Output” -problemet har vi gitt k sorterte arrays av forskjellig størrelse. Skriv et program for å slå sammen disse matriser og skriver ut den endelige sorterte matrisen som utdata. Inndataformat Den første linjen som inneholder et helt tall n. Neste n linjer som inneholder ...

Les mer

Spørsmål 100. Finn minimumselementet i en sortert og rotert matrise Problemstilling I "Finn minimumselementet i en sortert og rotert matrise" har vi gitt en sortert matrise []. Denne matrisen roteres på et ukjent punkt, finn minimumselementet i denne matrisen. Inngangsformat Den første og eneste linjen som inneholder en heltall n. ...

Les mer

Spørsmål 101. Aksjekjøp Selg for å maksimere fortjenesten Problemangivelse I “Aksjekjøp for å maksimere profitt” -problemet har vi gitt en matrise som inneholder aksjekurs hver dag, og finn den maksimale fortjenesten du kan oppnå ved å kjøpe og selge i disse dager. Her kan vi kjøpe og selge flere ganger, men bare etter å ha solgt ...

Les mer

Spørsmål 102. Slå sammen overlappende intervaller II Problemstilling I “Merge Overlapping Intervals II” -problemet har vi gitt et sett med intervaller. Skriv et program som vil flette de overlappende intervallene til ett og skrive ut alle ikke-overlappende intervaller. Inndataformat Den første linjen som inneholder et helt tall n. Andre linje som inneholder n par hvor hvert par er ...

Les mer

Spørsmål 103. Maksimal subarray sum ved bruk av Divide and Conquer Problemstilling I "Maximum Subarray Sum using Divide and Conquer" -problemet har vi gitt en rekke både positive og negative heltall. Skriv et program som finner den største summen av den sammenhengende undergruppen. Inndataformat Den første linjen som inneholder et helt tall N. Andre linje som inneholder en matrise med ...

Les mer

Spørsmål 104. Pannekakesorteringsproblem Problemstilling “Pannekakesorteringsproblem” er basert på pannekakesortering. Gitt en usortert matrise, må vi skrive et program som bare bruker flippoperasjon for å sortere matrisen. Flip er operasjonen som reverserer matrisen. Inngangsformat Den første linjen som inneholder et helt tall N. Andre linje som inneholder N mellomrom ...

Les mer

Spørsmål 105. Sortering av pannekake Problemstilling I "Pannekakesortering" har vi gitt en rekke heltall A []. Sorter matrisen ved å utføre en serie pannekakesnurr. I en pannekakesving gjør vi følgende trinn: Velg et helt tall k hvor 1 <= k <= arr. Lengde. Omvend underarray arr [0… k-1] (0-indeksert). Inngang ...

Les mer

Spørsmål 106. Ordne gitte tall for å danne det største nummeret II Problemstilling I “Ordne gitte tall for å danne det største tallet II” -problemet har vi gitt en rekke positive heltall. Ordne dem på en slik måte at arrangementet vil utgjøre den største verdien. Inndataformat Den første og eneste linjen som inneholder et heltall n. Andre linje som inneholder ...

Les mer

Spørsmål 107. Bland en gitt matrise Problemstilling I "Shuffle a given Array" -problemet har vi gitt en rekke heltall. Skriv et program som blander den gitte matrisen. Det vil si at det vil blande elementene i matrisen tilfeldig. Inndataformat Den første linjen som inneholder et helt tall n. Andre linje som inneholder n mellomstilt heltall utgang ...

Les mer

Spørsmål 108. Finn raden med maksimalt antall 1-er Problemstilling I "Finn raden med maksimalt antall 1-er" -problemet har vi gitt en matrise (2D-matrise) som inneholder binære sifre med hver rad sortert. Finn raden som har maksimalt antall 1-er. Inndataformat Den første linjen som inneholder to heltallverdier n, m. Neste, n linjer ...

Les mer

Spørsmål 109. Maksimum produktunderarrangement II Problemstilling I “Maximum Product Subarray II” -problemet har vi gitt en matrise som består av positive, negative heltall, og også nuller. Vi må finne det maksimale produktet av undergruppen. Inngangsformat Den første linjen som inneholder et helt tall N. Andre linje som inneholder N mellomseparerte heltall. Utdataformat Den eneste ...

Les mer

Spørsmål 110. Maksimal økning av summen Problemstilling I “Maximum Sum Increasing Subsequence” -problemet har vi gitt en matrise. Finn summen av den maksimale undersekvensen til den gitte matrisen, det vil si heltallene i sekvensen er i sortert rekkefølge. En undersekvens er en del av en matrise som er en sekvens som er ...

Les mer

Spørsmål 111. Implementere to stabler i en serie Problemstilling I "Implementere to stabler i en serie" -problemet, må vi implementere to stabler i en matrise slik at hvis brukeren vil skyve et element i en av de to stakkene, bør det ikke være en feil før matrisen blir full. . Eksempel Push 5 ...

Les mer

Spørsmål 112. Antall mindre elementer på høyre side Problemerklæring I problemet "Antall mindre elementer på høyre side" har vi gitt en matrise []. Finn antall mindre elementer som er på høyre side av hvert element. Inngangsformat Den første og eneste linjen som inneholder et helt tall N. Andre linje som inneholder N mellomseparerte heltall. Utgang ...

Les mer

Spørsmål 113. Elementer vises mer enn N / K ganger i Array Problemstilling I “Elements Appear more than N / K times in Array” -problemet har vi gitt et heltall array av størrelse n. Finn elementene som vises mer enn n / k ganger. Hvor k er inngangsverdien. Inndataformat Den første og eneste linjen som inneholder to heltall N og ...

Les mer

Spørsmål 114. Finn Peak Element from an Array Problemstilling I "Finn toppelementet fra en matrise" -problemet har vi gitt et inngangssett av heltall. Finn et toppelement. I en matrise er et element et toppelement, hvis elementet er større enn begge naboene. For hjørneelementer kan vi vurdere det eneste ...

Les mer

Spørsmål 115. Finn maksimalt gjentatt antall i matrise Problemstilling I "Finn maksimalt gjentatt antall i matrisen" har vi gitt en usortert matrise med størrelse N. Gitt matrise inneholder tall i området {0, k} der k <= N. Finn tallet som kommer maksimalt antall ganger i matrisen. Inngangsformat ...

Les mer

Spørsmål 116. Første rundtur for å besøke alle bensinkøyene I den første rundtursturen for å besøke alle bensinkøyeproblemet er uttalelsen slik at det er en sirkel med n bensinpumper på sirkelen. Hver bensinpumpe har et par data. Den første verdien er mengden bensinpumpe og den andre er ...

Les mer

Spørsmål 117. Fire elementer som summeres til gitt Problemstilling I fire elementer som oppsummerer et gitt problem, har vi gitt en matrise som inneholder N-elementer som kan være positive eller negative. Finn settet med fire elementer hvis sum er lik gitt verdi k. Inndataformat Første linje som inneholder et helt tall N. Andre linje som inneholder en matrise ...

Les mer

Spørsmål 118. Partisjon Problem Problemstilling I partisjonsproblemet har vi gitt et sett som inneholder n elementer. Finn ut om det gitte settet kan deles i to sett med summen av elementene i delsettene er like. Eksempel Inngang arr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} Utgang Ja Forklaring Matrisen ...

Les mer

Spørsmål 119. Kjendisproblemet Problemerklæring I kjendisproblemet er det et rom med N-mennesker, Finn kjendisen. Betingelser for kjendis er - Hvis A er kjendis, bør alle andre i rommet vite A. A skal ikke kjenne noen i rommet. Vi må finne personen som tilfredsstiller disse vilkårene. ...

Les mer

Spørsmål 120. Subarray med gitt sum Problemstilling I underarrangementet med det gitte sumproblemet har vi gitt en matrise som inneholder n positive elementer. Vi må finne undergruppen der summen av alle elementene i undergruppen er lik et gitt_sum. Subarray er hentet fra den opprinnelige matrisen ved å slette noen ...

Les mer

Spørsmål 121. Maksimumselement i en matrise som øker og deretter avtar Problemstilling I den gitte matrisen som inneholder n elementer. Elementene lagres på en slik måte at først k-elementene er i økende rekkefølge, og deretter når nk-elementene synker derfra, må vi finne det maksimale elementet i matrisen. Eksempel a) Inndata matrise: [15, 25, ...

Les mer

Spørsmål 122. Finn det tapte elementet fra en duplisert matrise Problemstilling Gitt to matriser A og B, er en matrise en duplikat av den andre bortsett fra ett element. Det ene elementet mangler enten A eller B. vi må finne det tapte elementet fra en duplisert matrise. Eksempel 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Les mer

Spørsmål 123. Subarray og Subsequence Problemerklæring I underarray- og påfølgende problem, må vi skrive ut alle underarrangementer og underordninger for en gitt matrise. Generer alle mulige ikke-tomme underarrays. En undergruppe er ofte definert som en del eller del av en matrise der sammenhengende er basert på indeksen. Undergruppen ...

Les mer

Spørsmål 124. Slå sammen to sorterte matriser Problemerklæring Ved sammenslåing av to sorterte oppgaver, har vi gitt to inngangssorterte oppsett, vi trenger å slå sammen disse to oppstillingene slik at de opprinnelige tallene etter fullstendig sortering skal være i den første matrisen og være igjen i den andre matrisen. Eksempel Input A [] = {1, 3, 5, 7, ...

Les mer

Spørsmål 125. Antall trillinger med sum mindre enn gitt verdi Problemstilling Vi har gitt en matrise som inneholder N antall elementer. I den gitte matrisen teller du antall trillinger med en sum mindre enn den gitte verdien. Eksempel Input a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Sum = 10 Output 7 Mulige tripletter er: ...

Les mer

Spørsmål 126. Neste Greater Element in an Array Problemerklæring Gitt en matrise, vil vi finne det neste større elementet i hvert element i matrisen. Hvis det ikke er noe neste større element for det elementet, vil vi skrive ut -1, ellers vil vi skrive ut det elementet. Merk: Neste større element er elementet som er større og ...

Les mer

Spørsmål 127. Slå sammen to sorterte matriser Problemerklæring Ved sammenslåing av to sorterte matriser har vi gitt to sorterte matriser, en matrise med størrelse m + n og den andre matrisen med størrelse n. Vi vil slå sammen størrelsen i størrelse n og størrelse i størrelse + og skrive ut den sammenslåtte varianten i størrelse +. Eksempel Inngang 6 3 M [] = ...

Les mer

Spørsmål 128. Finn element ved hjelp av binært søk i sortert matrise Problemerklæring Gitt et sortert utvalg, Finn element ved hjelp av binært søk i den sorterte matrisen. Hvis det er til stede, kan du skrive ut indeksen til det andre elementet - -1. Eksempel Inngang arr [] = {1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 26, 29, 36, 37, 156} X = 6 // element som skal søkes ...

Les mer

Spørsmål 129. Finn triplett i matrise med en gitt sum Problemstilling Gitt en rekke med heltall, finn kombinasjonen av tre elementer i matrisen hvis sum er lik en gitt verdi X. Her vil vi skrive ut den første kombinasjonen vi får. Hvis det ikke er noen slik kombinasjon, kan du skrive ut -1. Eksempel Inngang N = 5, X = 15 arr [] = ...

Les mer

Spørsmål 130. Finn duplikater på en rekke på den mest effektive måten Problemstilling Vis alle elementene som er duplikater på den mest effektive måten i O (n) og O (1) -rom. Gitt en matrise med størrelse n som inneholder tall fra området 0 til n-1, kan disse tallene forekomme et hvilket som helst antall ganger. Finn duplikater i en matrise på det mest effektive ...

Les mer

Spørsmål 131. Sorter 0s 1s og 2s i en matrise Problemangivelse Gitt en matrise som inneholder N-elementer der elementene i matrisen er 0,1 eller 2. Sorter eller segreger 0s 1s og 2s i en matrise. Ordne alle nuller i første omgang, alle i andre omgang og alle to i tredje omgang. Eksempel Inngang 22 ...

Les mer

Spørsmål 132. Minste positive antall mangler i en usortert matrise Problemstilling I den gitte usorterte matrisen, finn det minste positive tallet som mangler i en usortert matrise. Et positivt heltall inkluderer ikke 0. Vi kan endre den opprinnelige matrisen om nødvendig. Matrisen kan inneholde positive og negative tall. Eksempel a. Inndata matrise: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Les mer

Spørsmål 133. Flytt alle nuller til slutten av den gitte matrisen Problemstilling I den gitte matrisen flytter du alle nuller som er tilstede i matrisen til slutten av matrisen. Her er det alltid en måte å sette inn alt antall nuller til slutten av matrisen. Eksempel Inngang 9 9 17 0 14 0 ...

Les mer

Spørsmål 134. Tell antall forekomster i en sortert matrise Problemstilling I “Count Number of Occurrences in a Sorted Array” -problemet har vi gitt en sortert matrise. Tell antall forekomster eller frekvens i et sortert utvalg av X der X er et helt tall. Eksempel Inngang 13 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 ...

Les mer

Spørsmål 135. Finn det minste manglende nummeret i en sortert matrise Problemstilling I "Finn minste manglende nummer i en sortert serie" har vi gitt et heltall. Finn det minste manglende tallet i sortert utvalg i N-størrelse som har unike elementer i området 0 til M-1, der M> N. Eksempel Input [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Les mer

Spørsmål 136. Første gjentakende element Problemstilling Vi har gitt en matrise som inneholder n heltall. Vi må finne det første gjentatte elementet i den gitte matrisen. Hvis det ikke er noe gjentatt element, kan du skrive ut "Ingen gjentatt heltall funnet". Merk: Gjentatte elementer er de elementene som kommer mer enn en gang. (Array kan inneholde duplikater) ...

Les mer

Spørsmål 137. Et produktoppsettpuslespill Problemstilling I et problemoppgave med et produktoppsett trenger vi å konstruere en matrise der ith-elementet vil være produktet av alle elementene i den gitte arrayen, bortsett fra element i ith-posisjonen. Eksempel Inngang 5 10 3 5 6 2 Utgang 180 ...

Les mer

Spørsmål 138. Finn alle par med en gitt forskjell Problemstilling Vi har gitt en matrise som inneholder forskjellige elementer eller ingen gjentatte elementer til stede i matrisen. Finn alle parene med en gitt forskjell. Hvis det ikke er noen par med gitt forskjellig, så skriv ut "Ingen par med gitt forskjellig". Eksempel Inngang 10 20 90 70 20 80 ...

Les mer

Spørsmål 139. Finn det første gjentatte nummeret i en gitt matrise Problemstilling Det kan være flere gjentatte tall i en matrise, men du må finne det første gjentatte tallet i en gitt matrise (forekommer andre gang). Eksempel Inngang 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 Utgang 5 er det første repeterende elementet ...

Les mer

Spørsmål 140. Majoritetselement Problemstilling Gitt en sortert matrise, må vi finne majoritetselementet fra den sorterte matrisen. Majoritetselement: Antall som forekommer mer enn halvparten av størrelsen på matrisen. Her har vi gitt et tall x vi må sjekke at det er majoritetselementet eller ikke. Eksempel Inngang 5 2 ...

Les mer

Spørsmål 141. Finn det manglende nummeret Problemstilling Når vi finner det manglende tallet fra en matrise på 1 til N-tall, har vi gitt en matrise som inneholder N-1-tall. Ett tall mangler i en rekke tall fra 1 til N. Vi må finne det manglende tallet. Inndataformat Første linje som inneholder et heltall ...

Les mer

Microsoft String Spørsmål

Spørsmål 142. Lengste vanlige prefiks Leetcode-løsning Problemerklæring Det lengste vanlige prefikset LeetCode-løsning – "Lengste vanlige prefiks" angir at gitt en rekke strenger. Vi må finne det lengste vanlige prefikset blant disse strengene. Hvis det ikke finnes noe prefiks, returner en tom streng. Eksempel: Input: strs = ["flower","flow","flight"] Output: "fl" Forklaring: "fl" er den lengste ...

Les mer

Spørsmål 143. Gyldig Palindrome II Leetcode-løsning Problemformulering Den gyldige Palindrome II LeetCode-løsningen – "Gyldig Palindrom II" sier at gitt strengen s, må vi returnere true hvis s kan være en palindromstreng etter å ha slettet maksimalt ett tegn. Eksempel: Input: s = "aba" Output: true Forklaring: Inndatastrengen er allerede palindrom, så det er ...

Les mer

Spørsmål 144. Gyldig parentes Leetcode-løsning Problemformulering De gyldige parentesene LeetCode Solution – "Gyldige parenteser" sier at du får en streng som bare inneholder tegnene '(', ')', '{', '}', '[' og ']'. Vi må finne ut om inndatastrengen er en gyldig streng eller ikke. En streng sies å være en gyldig streng hvis åpne parenteser må lukkes ...

Les mer

Spørsmål 145. Største nummer Leetcode-løsning Problemstilling Det største tallet LeetCode Solution – “Largest Number” sier at gitt en liste over ikke-negative heltall, må vi ordne tallene på en slik måte at de danner det største tallet og returnerer det. Siden resultatet kan være veldig stort, så du må returnere ...

Les mer

Spørsmål 146. Implementer Trie (prefiksetre) Leetcode-løsning Problemerklæring Implement Trie (Prefikstre) LeetCode Solution – "Implement Trie (Prefix Tree)" ber deg implementere Trie Data Structure som utfører innsetting, søk og prefikssøk effektivt. Eksempel: Inndata: ["Prøv", "sett inn", "søk", "søk", "starter Med", "sett inn", "søk"] [[], ["eple"], ["eple"], [ "app"], ["app"], ["app"], ["app"]] Utdata: [null, null, true, false, true, null, true] Forklaring: Etter å ha satt inn alle strengene, forsøk som dette. Det søkes etter ord eple som ...

Les mer

Spørsmål 147. Palindrome-partisjonering Leetcode-løsning Problemformulering Palindrom-partisjonering LeetCode-løsning – “Palindrom-partisjonering” sier at du får en streng, partisjoner inndatastrengen slik at hver delstreng av partisjonen er et palindrom. Returner all mulig palindrompartisjonering av inngangsstrengen. Eksempel: Inndata: s = "aab" Utdata: [["a","a","b"],["aa","b"]] Forklaring: Det finnes nøyaktig 2 gyldige ...

Les mer

Spørsmål 148. Palindromiske understrenger Leetcode-løsning Problemformulering De palindromiske understrengene LeetCode Solution – "Palindromiske understrenger" ber deg finne et totalt antall palindromiske understrenger i inndatastrengen. En streng er et palindrom når den leser det samme bakover som fremover. En understreng er en sammenhengende sekvens av tegn i strengen. Eksempel: Input: s = "aaa" Utgang: ...

Les mer

Spørsmål 149. Maksimal lengde på en sammenkoblet streng med unike tegn Leetcode-løsning Problemformulering Maksimal lengde på en sammenkoblet streng med unike tegn LeetCode-løsning – "Maksimal lengde på en sammenkoblet streng med unike tegn" sier at du får en rekke strenger og du må velge en hvilken som helst etterfølge av den gitte matrisen og sette sammen disse strenger for å danne ...

Les mer

Spørsmål 150. Korteste ordavstand Leetcode-løsning Problemformulering Den korteste ordavstanden LeetCode Solution – sier at du får en rekke strenger og to forskjellige ord. Vi må returnere den korteste avstanden mellom disse to ordene som vises i inndatastrengen. Eksempel: Input: wordsDict = ["øver", "gjør", "perfekt", "koding", "gjør"], word1 = "koding", word2 = "øver" Utgang: 3 Forklaring: Ordet "koding" forekommer kl. plassering 4....

Les mer

Spørsmål 151. Minimum antall trinn for å lage to strenger Anagram Leetcode-løsninger Problemstilling I dette problemet får vi to strenger '' & 't' som består av små bokstaver. I en operasjon kan vi velge hvilket som helst tegn i streng 't' og endre det til et annet tegn. Vi må finne minimum antall slike operasjoner for å gjøre 't' til ...

Les mer

Spørsmål 152. Isomorfe strenger Leetcode-løsning Problemstilling I dette problemet får vi to strenger, a og b. Målet vårt er å fortelle om de to strengene er isomorfe eller ikke. To strenger kalles isomorfe hvis og bare hvis tegnene i den første strengen i det hele tatt kan erstattes av et hvilket som helst tegn (inkludert seg selv) ...

Les mer

Spørsmål 153. Er etterfølgende Leetcode-løsning Problemstilling I dette problemet får vi to forskjellige strenger. Målet er å finne ut om den første strengen er en konsekvens av den andre. Eksempler første streng = "abc" andre streng = "mnagbcd" sann første streng = "burger" andre streng = "dominos" falske tilnærming (rekursiv) Dette er enkelt ...

Les mer

Spørsmål 154. Legg til binær Leetcode-løsning Problemstilling Gitt to binære strenger a og b, må vi legge til disse to strengene og deretter returnere resultatet som en binær streng. Binær streng er strengene som bare inneholder 0s og 1s. Eksempel a = "11", b = "1" "100" a = "1010", b = "1011" "10101" Tilnærming For å legge til to ...

Les mer

Spørsmål 155. Gyldig Palindrome Leetcode-løsning Problemerklæring Gitt en streng, må vi avgjøre om det er en palindrom, bare med tanke på alfanumeriske tegn, dvs. tall og alfabet. Vi må også ignorere tilfeller for alfabettegn. Eksempel "En mann, en plan, en kanal: Panama" sant Forklaring: "AmanaplanacanalPanama" er et gyldig palindrom. "løp en bil" ...

Les mer

Spørsmål 156. Roman til Integer Leetcode Solution I problemet “Roman to Integer” får vi en streng som representerer et positivt heltall i sin romerske tallform. Romerske tall er representert med 7 tegn som kan konverteres til heltall ved hjelp av følgende tabell: Merk: Heltalsverdien til det gitte romertallet vil ikke overstige eller ...

Les mer

Spørsmål 157. Reformater String Leetcode-løsningen Problemstilling I dette problemet får vi en alfanumerisk streng, dvs. at strengen bare har små bokstaver (az) og sifre (0-9). Vi må returnere enhver permutasjon av denne strengen, der det ikke er noe påfølgende alfabet i det eller ingen påfølgende sifre. Hvis ingen slik permutasjon er der, ...

Les mer

Spørsmål 158. Multipliser strenger Leetcode-løsning Problemet Multiply Strings Leetcode-løsning ber oss om å multiplisere to strenger som er gitt til oss som input. Vi er pålagt å skrive ut eller returnere dette resultatet av multiplisering til innringerfunksjonen. Så for å si det mer formelt gitt to strenger, finn produktet av de gitte strengene. ...

Les mer

Spørsmål 159. Heltall til Roman Leetcode Solution I dette problemet får vi et heltall og vi må konvertere til romertall. Dermed blir problemet generelt referert til som "Integer to Roman", og dette er Integer to Roman Leetcode Solution. Hvis noen ikke vet om romertall. I gamle tider gjorde folk ikke ...

Les mer

Spørsmål 160. Gruppeanagrammer Vi må finne ut gruppeanagrammene for de gitte ordene. Dette betyr at for hvert ord skal vi sortere det og lagre det som en nøkkel og originalinngang som ikke er sortert som en verdi, og hvis andre innganger har samme verdi som en ...

Les mer

Spørsmål 161. Heltall til engelske ord I oppgaven "Heltall til engelske ord" har vi gitt et ikke-negativt heltall og oppgavene for å konvertere det heltallet til dets numeriske ord, eller vi får en inngang av et tall, hvilket som helst tall, og vår oppgave er å representere det tallet i en streng skjema. La oss se ett eksempel, ...

Les mer

Spørsmål 162. Bokstavkombinasjoner av et telefonnummer I bokstavkombinasjoner av et telefonnummerproblem har vi gitt en streng som inneholder tall fra 2 til 9. Problemet er å finne alle mulige kombinasjoner som kan representeres av dette nummeret hvis hvert nummer har noen bokstaver tildelt. Tildelingen av nummeret er ...

Les mer

Spørsmål 163. Lengste delstreng uten repeterende tegn LeetCode Solution Lengste delstreng uten repeterende tegn LeetCode Solution – Gitt en streng, må vi finne lengden på den lengste delstrengen uten å gjenta tegn. La oss se nærmere på noen eksempler: Eksempel pwwkew 3 Forklaring: Svaret er "wke" med lengde 3 aav 2 Forklaring: Svaret er "av" med lengde 2 Approach-1 ...

Les mer

Spørsmål 164. Palindrom Permutasjon Problemerklæring Problemet "Palindrome Permutation" sier at du får en streng. Sjekk om den kan omorganiseres til en palindrom streng. Eksempel på superdupere ja Forklaring Den gitte inngangsstrengen kan omorganiseres til superdrepus. Det er en palindrom streng. Så vårt svar på dette eksemplet er ja. ...

Les mer

Spørsmål 165. Tekstbegrunnelse LeetCode-løsning Vi vil diskutere tekstbegrunnelse LeetCode Løsning i dag Problemformulering Oppgaven "Tekstbegrunnelse" sier at du får en liste s[ ] av typestreng av størrelse n og en heltallsstørrelse. Begrunn teksten slik at hver tekstlinje består av størrelsen på antall tegn. Du kan ...

Les mer

Spørsmål 166. Købasert tilnærming for første ikke-gjentakende karakter i en strøm Problemstilling Problemet "Købasert tilnærming for første ikke-gjentatte tegn i en strøm" sier at du får en strøm som inneholder små bokstaver, finner det første ikke-gjentatte tegnet når et nytt tegn blir lagt til strømmen, og hvis det er ingen ikke-repeterende karakterretur -1. Eksempler aabcddbe ...

Les mer

Spørsmål 167. Palindrome -undersøkelsesforespørsler Problemstilling Problemet "Palindrome Substring Queries" sier at du får en streng og noen spørsmål. Med disse spørsmålene må du bestemme om den dannede undergrunnen fra spørringen er en palindrom eller ikke. Eksempel Streng str = "aaabbabbaaa" Spørringer q [] = {{2, 3}, {2, 8}, {5, 7}, ...

Les mer

Spørsmål 168. Palindrom partisjonering Problemerklæring Gitt en streng, finn det minste antall kutt som kreves slik at alle undergrunnene til partisjonene er palindromer. Siden vi kutter vår originale streng i forskjellige partisjoner slik at alle understrengene er palindromer, kaller vi dette problemet Palindrome Partition Problem. Eksempel asaaaassss 2 Forklaring: ...

Les mer

Spørsmål 169. Omvendt ord i en streng Problemstilling “Omvendt ord i en streng” sier at du får en streng s av størrelse n. Skriv ut strengen i omvendt rekkefølge slik at det siste ordet blir det første, det nest siste blir det andre, og så videre. Med denne strengen refererer vi til en setning som inneholder ord i stedet ...

Les mer

Spørsmål 170. Mobilt numerisk tastaturproblem Problemstilling I det numeriske tastaturproblemet vurderer vi et numerisk tastatur. Vi må finne alle mulige numeriske sekvenser av gitt lengde slik at du bare har lov til å trykke på knappene som er øverst, ned, venstre og høyre for den nåværende knappen. Du får ikke lov ...

Les mer

Spørsmål 171. Dekode måter I Decode Ways-problemet har vi gitt en ikke-tom streng som bare inneholder sifre, bestem det totale antallet måter å dekode den ved å bruke følgende kartlegging: 'A' -> 1 'B' -> 2 ... 'Z' -> 26 Eksempel S = “123” Antall måter å dekode denne strengen på er 3 Hvis vi ...

Les mer

Spørsmål 172. Rediger avstand I redigeringsavstandsproblemet må vi finne minimum antall operasjoner som kreves for å konvertere en streng X med lengde n til en annen streng Y med lengde m. Tillatte operasjoner: Insertion Deletion Substitution Eksempel Input: String1 = “abcd” String2 = “abe” Output: Minimum operasjoner som kreves er 2 (...

Les mer

Spørsmål 173. Lengste palindromiske påfølgende I det lengste palindromiske undersøkelsesproblemet har vi gitt en streng, finn lengden på den lengste palindromiske undersekvensen. Eksempler Input: TUTORIALCUP Output: 3 Input: DYNAMICPROGRAMMING Output: 7 Naive Approach for Longest Palindromic Subsequence Den naive tilnærmingen for å løse problemet ovenfor er å generere alle påfølgende av ...

Les mer

Spørsmål 174. KMP-algoritme KMP (Knuth-Morris-Pratt) algoritme brukes til mønstersøk i en gitt streng. Vi får en streng S og et mønster p, vårt mål er å avgjøre om det gitte mønsteret er tilstede i strengen eller ikke. Eksempel Input: S = “aaaab” p = “aab” Output: true Naive Approach The ...

Les mer

Spørsmål 175. Fizz Buzz Problemnavnet kan virke uklart. Fizz Buzz er et spill som barn blir lært om divisjonen med. Så, uten mye bry, la oss rydde rundt det. Problemmelding La oss skrive et program der for multipler av 3 skriver du ut "Fizz", for multipler av 5 "Buzz" ...

Les mer

Spørsmål 176. Fizz Buzz Leetcode I Fizz Buzz-problemet har vi gitt et tall n, skriv strengrepresentasjonen av tall fra 1 til n med de gitte betingelsene: Skriv ut "Fizz" for multipler av 3. Skriv ut "Buzz" for multipler av 5. Skriv ut "FizzBuzz" for multipler av både 3 og 5. Ellers skriver du ut nummeret i ...

Les mer

Spørsmål 177. Dekode streng Anta at du får en kodet streng. En streng er kodet i et slags mønster, din oppgave er å dekode strengen. La oss si, <antall ganger streng forekommer> [streng] Eksempel Inngang 3 [b] 2 [bc] Utgang bbbcaca Forklaring Her "b" forekommer 3 ganger og "ca" forekommer 2 ganger. ...

Les mer

Spørsmål 178. Postfix til Infix -konvertering I konverteringsproblemet postfix to infix har vi gitt uttrykk i postfix-notasjonen. Skriv et program for å konvertere den gitte notasjonen i infiksnotasjon. Informasjon om infiks I denne notasjonen skrives operatørene mellom operandene. Det ligner på hvordan vi generelt skriver et uttrykk. For eksempel: A + ...

Les mer

Spørsmål 179. Neste permutasjon I neste permutasjonsproblem har vi gitt et ord, finn den leksikografisk større_permutasjonen av den. Eksempel på inngang: str = "tutorialcup" -utgang: tutorialpcu-inngang: str = "nmhdgfecba" -utgang: nmheabcdfg-inngang: str = "algoritmer" -utgang: algoritm-inngang: str = "spoonfeed" -utgang: Neste permutasjon ...

Les mer

Spørsmål 180. Lengste vanlige prefiks ved hjelp av sortering I det lengste vanlige prefikset ved hjelp av sorteringsproblemet har vi gitt et sett med strenger, finn det lengste vanlige prefikset. dvs. finn prefiksdelen som er felles for alle strengene. Eksempel Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Output: “tu” Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Output: "ba" Input3: {"abcd "} Utgang:" abcd "...

Les mer

Spørsmål 181. Backspace String Sammenlign I sammenligningsproblemet for tilbaketaststreng har vi gitt to strenger S og T, sjekk om de er like eller ikke. Merk at strengene inneholder '#', noe som betyr tilbakeslagstegn. Eksempler Input S = “ab # c” T = “ad # c” Output true (da både S og T konverterer til “ac”) Input ...

Les mer

Spørsmål 182. Matching av vanlig uttrykk I Regular Expression Matching-problemet har vi gitt to strenger, en (la oss anta at den x) består av bare små bokstaver og den andre (la oss anta at den y) består av små bokstaver med to spesialtegn, dvs. “.” og “*”. Oppgaven er å finne ut om den andre strengen ...

Les mer

Spørsmål 183. Omorganisere streng I Reorganize String-problemet har vi gitt en streng som bare inneholder noen tegn “az”. Vår oppgave er å omorganisere disse karakterene slik at ingen to samme tegn ligger ved siden av hverandre. Eksempel Input apple Output pelpa Input book Output obko Input aa Output not possible Input aaab Output not ...

Les mer

Spørsmål 184. Strengkomprimering I String Compression-problemet har vi gitt en matrise en [] av typen char. Komprimer det som tegnet og tellingen til et bestemt tegn (hvis antall tegn er 1, er det eneste tegnet lagret i en komprimert matrise). Lengden på den komprimerte matrisen skal ...

Les mer

Spørsmål 185. Gyldige parenteser LeetCode-løsning I Valid Parentheses LeetCode-problemet har vi gitt en streng som bare inneholder tegnene '(', ')', '{', '}', '[' og ']', avgjør om inndatastrengen er gyldig. Her vil vi gi deg en gyldig parentes LeetCode-løsning. En inndatastreng er gyldig hvis: Åpne parenteser må lukkes ...

Les mer

Spørsmål 186. Lengste vanlige prefiks ved bruk av Trie I det lengste vanlige prefikset ved hjelp av Trie-problemet har vi gitt et sett med strenger, finn det lengste vanlige prefikset. dvs. finn prefikset som er felles for alle strengene. Eksempel Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Output: “tu” Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Output: "ba" Input3: {"abcd "} Utgang:" abcd "...

Les mer

Spørsmål 187. Tell og si Count and Say der vi har gitt tallet N, og vi må finne den Nte termen for count and say-sekvensen. For det første må vi forstå hva som er telle og si sekvens. Se først noen ord i sekvensen: 1. termin er “1”. Andre periode er ...

Les mer

Spørsmål 188. Finn unik karakter i en streng I Finn unik karakter i et strengproblem har vi gitt en streng som bare inneholder små bokstaver (az). Vi må finne det første ikke-gjentatte tegnet i det og skrive ut indeksen. hvis det ikke finnes noe slikt tegn, skriv ut -1. Inndataformat Bare en enkelt linje som inneholder streng. Utskriftsformat Skriv ut ...

Les mer

Spørsmål 189. Heltall til romersk Heltall til romersk konvertering. Vi har gitt et tall N, og vi trenger å skrive ut det romerske antallet av N. Romerske tall er representert ved bruk av {I, V, X, L, C, D, M} verdier. La oss se noen eksempler for god forståelse. Inndataformat Bare en enkelt linje som inneholder ...

Les mer

Spørsmål 190. Utfør strengskift Leetcode Et skift er en prosess der alfabeter økes med 1 i sin ASCII-verdi. For det siste alfabetet z begynner det igjen, dvs. skift av z vil være a. I utføre streng skift leetcode problem har vi gitt en streng s (bare små bokstaver) og en matrise a [...

Les mer

Spørsmål 191. Sjekk om strenger er K Distance apart eller ikke Problemstilling Gitt to strenger og et helt tall k, skriv et program for å sjekke om de gitte strengene er k avstand fra hverandre eller ikke. Det vil si at hvis et tegn ikke stemmer overens eller et tegn skal fjernes, er det kjent som k avstand fra hverandre. Inngangsformat Den første ...

Les mer

Spørsmål 192. Sjekk lengden på en streng er lik antallet som ble lagt til sist Problemstilling I "Sjekk lengden på en streng er lik antallet lagt til sist" har vi gitt en streng som til slutt er lagt til med et tall. Skriv et program som sjekker om lengden på strengen unntatt tallet er den samme som ...

Les mer

Spørsmål 193. Sjekk om alle rader i en matrise er sirkulære rotasjoner av hverandre Problemstilling I "Kontroller om alle rader i en matrise er sirkulære rotasjoner av hverandre" har vi gitt en røde matrise, skriv et program for å finne ut om alle rader er sirkulære rotasjoner av hverandre eller ikke. Hvis alle radene er sirkulære rotasjoner av hverandre, skriv ut ...

Les mer

Spørsmål 194. Sorter en streng etter en annen streng Problemstilling Gis to inngangsstrenger, et mønster og en streng. Vi må sortere strengen i henhold til rekkefølgen definert av mønsteret. Mønsterstreng har ingen duplikater, og den har alle tegnene i strengen. Inndataformat Den første linjen som inneholder en streng som vi trenger ...

Les mer

Spørsmål 195. Sjekk om streng følger rekkefølgen av tegn etter et mønster eller ikke Problemstilling I "Kontroller om strengen følger rekkefølgen på tegn etter et mønster eller ikke" må vi sjekke om tegnene i den gitte inndatstrengen følger samme rekkefølge som bestemt av tegnene som er tilstede i det gitte inndatamønsteret, og skriv deretter ut "Ja" ellers skriv “Nei”. Inndataformat ...

Les mer

Spørsmål 196. Omvendt streng uten midlertidig variabel Problemstilling I “Omvendt streng uten midlertidig variabel” har vi gitt en streng “s”. Skriv et program for å reversere denne strengen uten å bruke noen ekstra variabel eller mellomrom. Inngangsformat Den første linjen som inneholder den angitte strengen “s”. Utdataformat Skriv ut strengen som er motsatt av ...

Les mer

Spørsmål 197. Minimumstegn som skal legges til foran for å lage streng palindrom Problemerklæring I problemet "Minimum tegn som skal legges til for å lage streng palindrom" har vi gitt en streng "s". Skriv et program for å finne minimumstegnene som skal legges til for å lage en strengpalindrom. Inngangsformat Den første og eneste linjen som inneholder ...

Les mer

Spørsmål 198. Kth Ikke-repeterende karakter Problemstilling I "Kth Non-repeating Character" har vi gitt en streng "s". Skriv et program for å finne ut kth non-repeating_character. Hvis det er mindre enn k-tegn som ikke gjentas i strengen, så skriv "-1". Inndataformat Den første og eneste linjen som inneholder en streng “s”. ...

Les mer

Spørsmål 199. Generer alle binære strenger fra gitt mønster Problemstilling I "Generer alle binære strenger fra gitt mønster" -problemet har vi gitt inputstreng "s" består av 0, 1 og? (jokertegn). Vi må generere alle mulige binære strenger ved å erstatte? med '0' og '1'. Inngangsformat Den første og eneste linjen som inneholder ...

Les mer

Spørsmål 200. Lengste vanlige prefiks Ord etter ordmatching Problemstilling I "Longest Common Prefix using Word by Word Matching" -problemet har vi gitt N strenger. Skriv et program for å finne det lengste vanlige prefikset til de angitte strengene. Inngangsformat Den første linjen som inneholder et heltall N som angir antall strenger. Neste N linjer ...

Les mer

Spørsmål 201. Lengste vanlige prefiks ved hjelp av tegn etter karaktertilpasning Problemstilling I “Longest Common Prefix using Character by Character Matching” -problemet har vi gitt et heltall N- og N-strenger. Skriv et program for å finne det lengste vanlige prefikset til de angitte strengene. Inndataformat Den første linjen som inneholder et heltall N som angir tallet ...

Les mer

Spørsmål 202. Permutasjoner av en gitt streng ved bruk av STL Problemstilling I "Permutasjoner av en gitt streng ved bruk av STL" -problemet har vi gitt en streng "s". Skriv ut alle permutasjonene til inngangsstrengen ved hjelp av STL-funksjoner. Inndataformat Den første og eneste linjen som inneholder en streng “s”. Utskriftsformat Skriv ut all permutasjonen til den gitte ...

Les mer

Spørsmål 203. Lengste vanlige prefiks ved bruk av binært søk II Problemstilling I “Longest Common Prefix Using Binary Search II” problemet har vi gitt et heltall N og N strenger. Skriv et program som vil skrive ut det lengste vanlige prefikset av gitte strenger. Hvis det ikke er noe vanlig prefiks, kan du skrive ut "-1". Inndataformat Den første linjen som inneholder ...

Les mer

Spørsmål 204. Lengde på lengste gyldige understreng Problemstilling I "Lengden på lengste gyldige understreng" har vi gitt en streng som bare inneholder den innledende og lukkende parentesen. Skriv et program som vil finne den lengste gyldige parentesstrengen. Inndataformat Den første og eneste linjen som inneholder en streng s. Utdataformat Den første og ...

Les mer

Spørsmål 205. Ordne gitte tall for å danne det største nummeret II Problemstilling I “Ordne gitte tall for å danne det største tallet II” -problemet har vi gitt en rekke positive heltall. Ordne dem på en slik måte at arrangementet vil utgjøre den største verdien. Inndataformat Den første og eneste linjen som inneholder et heltall n. Andre linje som inneholder ...

Les mer

Spørsmål 206. Sjekk om en koblet liste over strenger danner et palindrom Problemstilling I "Sjekk om en koblet liste med strenger danner et palindrom" -problem har vi gitt en koblet liste som håndterer strengdata. Skriv et program for å sjekke om dataene danner en palindrom eller ikke. Eksempel ba-> c-> d-> ca-> b 1 Forklaring: I eksemplet ovenfor kan vi se at ...

Les mer

Microsoft Tree-spørsmål

Spørsmål 207. Fylle ut neste høyre-pekere i hver node Leetcode-løsning Problemformulering The Populating Next Right Pointers in Every Node LeetCode Solution – "Populating Next Right Pointers in Every Node" sier at gitt roten til det perfekte binære treet, må vi fylle ut hver neste peker i noden til dens neste høyre node. Hvis det ikke er noen neste ...

Les mer

Spørsmål 208. Slett noder og returner Forest Leetcode-løsning Problemformulering Slett noder og returner skog LeetCode Solution – "Slett noder og returner skog" sier at gitt roten til det binære treet hvor hver node har en distinkt verdi. Vi får også en matrise, to_delete, der vi må slette alle nodene med verdier i ...

Les mer

Spørsmål 209. Gjenopprett Binary Search Tree Leetcode Solution Problemformulering Gjenopprett binært søketre LeetCode Solution – "Recover Binary Search Tree" sier at gitt roten til det binære søketreet, hvor verdiene til nøyaktig to noder byttes ved en feiltakelse. Vi må gjenopprette treet uten å endre strukturen. Eksempel: Input: root = [1,3,null,null,2] Output: [3,1,null,null,2] ...

Les mer

Spørsmål 210. Symmetrisk tre Leetcode-løsning Problemformulering Det symmetriske treet LeetCode Solution – “Symmetrisk tre” sier at gitt roten til det binære treet og vi må sjekke om det gitte binære treet er et speil av seg selv (symmetrisk rundt midten) eller ikke? Hvis ja, må vi returnere sant ellers usant. Eksempel: ...

Les mer

Spørsmål 211. Root to Leaf-sti med målsummen Leetcode Solutions Et binært tre og et helt tall K er gitt. Målet vårt er å returnere om det er en rot-til-blad-sti i treet slik at summen er lik mål-K. Summen av en sti er summen av alle noder som ligger på den. 2 / \ ...

Les mer

Spørsmål 212. Spørsmål etter antall distinkte elementer i en undergruppe Vi har gitt en rekke med heltall og et antall spørsmål, og vi må finne ut antall alle de forskjellige elementene vi har innenfor det gitte området, spørringen består av to tall til venstre og høyre, dette er det gitte området, med dette gitt utvalg vi ...

Les mer

Spørsmål 213. Morris Traversal Morris traversal er en metode for å krysse nodene i et binært tre uten å bruke stabel og rekursjon. Dermed reduserer romkompleksiteten til lineær. Inorder Traversal Eksempel 9 7 1 6 4 5 3 1 / \ 2 ...

Les mer

Spørsmål 214. Konstruer binært tre fra gitt foreldrearray-representasjon Problemet "Konstruer binært tre fra gitt foreldreoppstilling" representerer at du får en matrise. Denne inngangsrammen representerer et binært tre. Nå må du konstruere et binært tre på grunnlag av dette inngangssettet. Matrisen lagrer indeksen til foreldrenoden ved hver indeks. ...

Les mer

Spørsmål 215. Gitt et binært tre, hvordan fjerner du alle halvknutepunktene? Problemet "Gitt et binært tre, hvordan fjerner du alle halvknutepunktene?" sier at du får et binært tre. Nå må du fjerne de halve nodene. En halv node er definert som en node i treet som bare har et enkelt barn. Enten er det ...

Les mer

Spørsmål 216. Iterativ forhåndsbestillingstrafikk Problemet "Iterativ forhåndsbestillingstrafikk" sier at du får et binært tre, og nå må du finne forhåndsbestillingstreet på treet. Det kreves at vi finner forhåndsbestillingsgjennomgangen ved hjelp av iterativ metode og ikke den rekursive tilnærmingen. Eksempel 5 7 9 6 1 4 3 ...

Les mer

Spørsmål 217. Skriv kode for å avgjøre om to trær er identiske Problemet "Skriv kode for å avgjøre om to trær er identiske" sier at du får to binære trær. finne ut om de er identiske eller ikke? Her betyr identisk tre at begge binærtrærne har samme nodeverdi med samme noderordning. Eksempel Begge trærne ...

Les mer

Spørsmål 218. Grenseovergang av binært tre Problemstilling Problemet “Grenseovergang av binært tre” sier at du får et binært tre. Nå må du skrive ut grensevisningen til et binært tre. Her betyr grensepassering at alle nodene vises som grensen til treet. Nodene er sett fra ...

Les mer

Spørsmål 219. Klone et binært tre med tilfeldige pekere Problemerklæring Du får et komplett binært tre med noen tilfeldige pekere. Tilfeldige pekere henvises til noder som hver node peker mot annet enn venstre og høyre barn. Så dette endrer også standardstrukturen til en node i et enkelt binært tre. Nå er noden til ...

Les mer

Spørsmål 220. Nivåbestill traversering ved hjelp av to køer Problemerklæring Problemet "Nivåbestillingsgjennomgang ved hjelp av to køer" sier at du får et binært tre, og skriver ut det som er gjeldende for nivået linje for linje. Eksempler Inngang 5 11 42 7 9 8 12 23 52 3 Inngang 1 2 3 4 5 6 Algoritme for nivåbestilling ...

Les mer

Spørsmål 221. Konverter BST til en Min-Heap uten å bruke array Problemstilling "Konvertere BST til en Min-Heap uten å bruke array" -problemet sier at du får en BST (binært søketre) og at du må konvertere den til en min-haug. Min-haugen skal inneholde alle elementene i det binære søketreet. Algoritmen skal kjøre i lineær tidskompleksitet. ...

Les mer

Spørsmål 222. Slå sammen to BST-er med begrenset ekstra plass Problemstilling Problemet “Slå sammen to BSTer med begrenset ekstra plass” sier at du får to binære søketre (BST), og at du må skrive ut elementene fra begge trærne i sortert rekkefølge. Det er i en slik rekkefølge at det ser ut til at elementene er fra en enkelt BST. ...

Les mer

Spørsmål 223. Konvertering av binært tre til binært søketre ved hjelp av STL-sett Problemerklæring Vi får et binært tre, og vi må konvertere det til et binært søketre. Problemet "Binary Tree to Binary Search Tree Conversion using STL set" ber om å gjøre konvertering ved hjelp av STL-sett. Vi har allerede diskutert konvertering av det binære treet til BST, men vi ...

Les mer

Spørsmål 224. K'th Største element i BST som bruker konstant ekstra plass Problemstilling “K'th Largest element in BST using constant extra space” sier at du får et binært søketre, og du må finne det kth største elementet i det. Så hvis vi ordner elementene i det binære søketreet i fallende rekkefølge, må vi returnere ...

Les mer

Spørsmål 225. Vertikal sum i et gitt binært tre Problemstilling "Vertikal sum i et gitt binært tre" oppgir at du får et binært tre, og vi må finne summen av hvert vertikale nivå. Med vertikalt nivå, mener vi hvis vi tegner vertikale linjer i en avstand på 1 enhet i venstre og høyre ...

Les mer

Spørsmål 226. Et program for å sjekke om et binært tre er BST eller ikke Problemstilling “Et program for å sjekke om et binært tre er BST eller ikke” sier at du får et binært tre, og du må sjekke om det binære treet tilfredsstiller egenskapene til det binære søketreet. Så, det binære treet har følgende egenskaper: Venstre undertre ...

Les mer

Spørsmål 227. Slå sammen to balanserte binære søketrær Problemerklæring gitt to balanserte binære søketrær, det er n elementer i den første BST og m-elementene i den andre BST. Skriv en algoritme for å slå sammen to balanserte binære søketrær for å danne et tredje balansert binært søketre med (n + m) elementer. Eksempel Forhåndsbestilling av inngangsutgang ...

Les mer

Spørsmål 228. Søking og innsetting av binært søketre Problemstilling Skriv en algoritme for å utføre søk og innsetting i Binary Search Tree. Så det vi skal gjøre er å sette inn noen av elementene fra input i et binært søketre. Hver gang vi blir bedt om å søke i et bestemt element, søker vi det blant elementene i BST (kort ...

Les mer

Spørsmål 229. Sjekk gitt utvalg av størrelse n kan representere BST på n nivåer eller ikke Problemangivelse Gitt en matrise med n elementer, kan du sjekke gitt matrise av størrelse n representere BST på n nivåer eller ikke. Det vil si for å sjekke om det binære søketreet som er konstruert ved hjelp av disse n-elementene, kan representere en BST på n-nivåer. Eksempler arr [] = {10, 8, 6, 9, ...

Les mer

Spørsmål 230. Konvertering av binært tre til binært søketre I konvertering av binært tre til binært søketre har vi gitt et binært tre som konverterer det til binært søketre uten å endre strukturen på treet. Eksempel Inngang Utgang forhåndsbestilling: 13 8 6 47 25 51 Algoritme Vi trenger ikke endre strukturen til ...

Les mer

Spørsmål 231. Sortert matrise til balansert BST I sortert matrise til balansert BST-problem har vi gitt en matrise i sortert rekkefølge, konstruer et balansert binært søketre fra den sorterte matrisen. Eksempler Input arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Output Pre-order: 3 2 1 5 4 Input arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Les mer

Spørsmål 232. Konstruer BST fra den gitte Level Order Traversal Gitt nivåbestillingsovergangen til et binært søketre, skriv en algoritme for å konstruere det binære søketreet eller BST fra ITS gitt nivåbestillingsovergang. Eksempel Inngangsnivå Bestilling [] = {18, 12, 20, 8, 15, 25, 5, 9, 22, 31} Utgang i rekkefølge: 5 8 9 12 15 18 ...

Les mer

Spørsmål 233. BST til et tre med summen av alle mindre nøkler I dette problemet har vi gitt et binært søketre, skriv en algoritme for å konvertere best til et tre med sum av alle mindre nøkler. Eksempel Inngangsutgang Forhåndsbestilling: 19 7 1 54 34 88 Naiv tilnærming Kryss alle nodene en etter en i hvilken som helst traversal form, og ...

Les mer

Spørsmål 234. Finn noden med minimumsverdi i et binært søketre Gitt et binært søketre, skriv en algoritme for å finne noden med minimumsverdien i et gitt binært søketre. Eksempel Inngangsutgang 5 Naiv tilnærming En enkel tilnærming er å gjøre en traversering av treet og finne noden med minimumsverdien blant alle nodene. Dette ...

Les mer

Spørsmål 235. Konstruer binært tre fra gitt bestilling og forhåndsbestilling I dette problemet har vi bestille og forhåndsbestille det binære treet. Vi må konstruere et binært tre fra de gitte Inorder og Preorder traversals. Eksempel Input: Inorder = [D, B, E, A, F, C] Forhåndsbestilling = [A, B, D, E, C, F] Output: Forhåndsbestill traversering av treet dannet av ...

Les mer

Spørsmål 236. Omvend en bane i BST ved hjelp av kø Omvendt en bane i BST ved bruk av køproblem har vi gitt et binært søketre og node, skriv en algoritme for å reversere banen fra rot til den gitte noden. Anta at noden eksisterer i BST. Eksempel Input Target Node = 12 Output In-order traversal before ...

Les mer

Spørsmål 237. Nivåbestillingsgjennomgang i spiralform I dette problemet har vi gitt et binært tre, skriver ut nivåordrenes traversal i spiralform. Eksempler Inngangsutgang 10 30 20 40 50 80 70 60 Naiv tilnærming for traversering i nivåordre i spiralform Ideen er å gjøre en normal nivåbestillingsgjennomgang ved hjelp av en ...

Les mer

Spørsmål 238. Balansert binært tre I det balanserte binære treproblemet har vi gitt roten til et binært tre. Vi må avgjøre om det er høydebalanse eller ikke. Eksempler Input Output true Input Output: false Balanced Binary Tree Hver node i et balansert binært tre har en forskjell på 1 eller mindre ...

Les mer

Spørsmål 239. Laveste felles stamfar Gitt roten til et binært tre og to noder n1 og n2, finn LCA (Lowest Common Ancestor) av nodene. Eksempel Hva er Lowest Common Ancestor (LCA)? Forfedrene til en node n er nodene i stien mellom rot og node. Tenk på det binære treet vist i ...

Les mer

Spørsmål 240. Segmenttreet Hvis vi har utført tillegg på et gitt utvalg av matriser hvis elementverdier oppdateres når som helst. Så i den typen problemer håndterer vi å bruke en segmenttrestruktur. Gitt en matrise a [] med n elementer, og du må svare på flere spørsmål, er hver av spørsmålene en ...

Les mer

Spørsmål 241. Binært søketre Et binært søketre er et binært tre med noen regler som lar oss opprettholde dataene på en sortert måte. Siden det er et binært tre, kan en node ha maks 2 barn. Struktur av en binær søketre-node Regler for binært tre til ...

Les mer

Spørsmål 242. Maksimalt binært tre I dette problemet har vi gitt en matrise a [] av størrelse n. Opprett det maksimale binære treet fra matrisen og returner rotnoden. Den er laget fra matrisen ved hjelp av følgende trinn: Rotnoden til treet skal være den maksimale verdien i den gitte ...

Les mer

Spørsmål 243. Binary Tree sikksakk nivå bestilling Traversal Gitt et binært tre, skriv ut sikksakknivåordrenovergangen av nodeverdiene. (dvs. fra venstre til høyre, så fra høyre til venstre for neste nivå og veksler mellom). Eksempel på det binære treet som er oppgitt nedenfor. Nedenfor er sikksakknivårekkefølgen for ovennevnte binære tretyper ...

Les mer

Spørsmål 244. Gjenopprett binært søketre Tenk på et binært søketre, to noder på treet er byttet ut, design en algoritme for å gjenopprette det binære søketreet. Eksempel Tenk på det binære søketreet som er gitt nedenfor, hvis to noder er byttet ut som input. Feil noder på BST blir oppdaget (uthevet) og byttet for å oppnå ...

Les mer

Spørsmål 245. Fyll ut neste høyre pekere i hver node Gitt et binært tre, koble til noder som er på samme nivå fra venstre til høyre. Strukturen i treknuten: En node i treet inneholder 4 komponenter som er data (heltall), pekere (neste, venstre og høyre) av treknodetypen. neste peker på en node peker mot dens ...

Les mer

Spørsmål 246. Nivået på hver node i et tre fra kildenoden Gitt et tre (en acyklisk fullstendig koblet graf der konstituerende noder er forbundet med toveiskanter) og en kildeknute. finn nivået på hver node i en kildeknute i et treform. Det er gitt at nivået på en node v med hensyn til kilden er avstanden mellom ...

Les mer

Spørsmål 247. Lengste vanlige prefiks ved bruk av Trie I det lengste vanlige prefikset ved hjelp av Trie-problemet har vi gitt et sett med strenger, finn det lengste vanlige prefikset. dvs. finn prefikset som er felles for alle strengene. Eksempel Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Output: “tu” Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Output: "ba" Input3: {"abcd "} Utgang:" abcd "...

Les mer

Spørsmål 248. Validerer binært søketre Problem Ved validering av problem med binært søketre har vi gitt roten til et tre, vi må sjekke om det er et binært søketre eller ikke. Eksempel: Output: true Forklaring: Det gitte treet er et binært søketre fordi alle elementene som er igjen til hvert undertre ...

Les mer

Spørsmål 249. Banesum Hva er Path Sum Problem? I Path Sum-problemet har vi gitt et binært tre og et heltall SUM. Vi må finne om noen sti fra roten til bladet har en sum som er SUM. Banesum er definert som summen av alle noder ...

Les mer

Spørsmål 250. Nivåbestillingsgjennomgang av binært tre Nivårekkefølge Gjennomgang av et gitt binært tre er det samme som BFS for det binære treet. Vet vi allerede om hva BFS egentlig er? Hvis ikke, trenger du ikke å føle deg dårlig, bare les hele artikkelen og besøk våre tidligere artikler for bedre forståelse. BFS er en ...

Les mer

Spørsmål 251. Sletting i et binært tre Vet vi allerede om hva Binary Tree egentlig er? Nå i dette innlegget fokuserer vi på hvordan du sletter en node hvis verdi er gitt. Vi er sikre på at verdien til noden vi vil slette alltid er til stede før sletting i BT. I binær ...

Les mer

Microsoft Graph-spørsmål

Spørsmål 252. Finn det minste binære siffermultiplet av gitt nummer Problemstilling Problemet "Finn det minste binære siffermultiplet av gitt nummer" sier at du får et desimaltall N. Finn så det minste multiplumet av N som bare inneholder binære sifre '0' og '1'. Eksempel 37 111 En detaljert forklaring finner du nedenfor i ...

Les mer

Spørsmål 253. Transponere graf Problemstilling Problemet “Transponere graf” sier at du får en graf, og at du må finne transponeringen av den gitte grafen. Transponere: Transponere av en rettet graf produserer en annen graf med samme kant- og nodekonfigurasjoner, men retningen til alle kantene er omvendt. Eksempel ...

Les mer

Spørsmål 254. BFS for frakoblet graf Problemerklæring Problemet “BFS for frakoblet graf” sier at du får en frakoblet rettet graf, skriv ut BFS-traversering av grafen. Eksempel BFS-traversering av grafen ovenfor gir: 0 1 2 5 3 4 6 Traversal Approach Breadth first Search (BFS) for Disconnected Directed Graph ...

Les mer

Spørsmål 255. Evaluere divisjon I vurderingsdelingsproblemet har vi gitt noen ligninger, i form A / B = k, hvor A og B er strenger og k er et reelt tall. Svar på noen spørsmål, hvis svaret ikke eksisterer, returner -1. Eksempel Inngang: ligninger: a / b = 2.0 og b / c = 3.0 spørringer: a / c ...

Les mer

Spørsmål 256. Grafkloning Hva er grafkloning? I dag har vi en referanse til en ikke-rettet graf. Hva må vi gjøre? Returnerer en dyp kopi av den medfølgende grafen. La oss se på strukturen: Class Node: Den består av dataverdien og naboene tilknyttet hver ...

Les mer

Spørsmål 257. Topologisk sortering Gitt en rettet asyklisk graf, sorter topografisk grafnodene. Topologisk sorteringseksempel Topologisk sortering av grafen ovenfor er -> {1,2,3,0,5,4} Teori Topologisk sortering gjøres for en Directed Acyclic Graph (DAG). En DAG har ingen sykluser i seg. dvs. det er ingen slik sti som starter fra en hvilken som helst node på ...

Les mer

Microsoft Stack-spørsmål

Spørsmål 258. Fange regnvann Leetcode-løsning Problemformulering The Trapping Rain Water LeetCode Solution – “Trapping Rain Water” sier at gitt en rekke høyder som representerer et høydekart hvor bredden på hver stolpe er 1. Vi må finne mengden vann som er fanget etter regn. Eksempel: Inndata: høyde = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Forklaring: Sjekk ...

Les mer

Spørsmål 259. Gyldig parentes Leetcode-løsning Problemformulering De gyldige parentesene LeetCode Solution – "Gyldige parenteser" sier at du får en streng som bare inneholder tegnene '(', ')', '{', '}', '[' og ']'. Vi må finne ut om inndatastrengen er en gyldig streng eller ikke. En streng sies å være en gyldig streng hvis åpne parenteser må lukkes ...

Les mer

Spørsmål 260. Maksimal frekvensstabel Leetcode-løsning Problemformulering Maksimal frekvensstabel LeetCode Solution – "Maksimal frekvensstabel" ber deg designe en frekvensstabel der hver gang vi henter et element fra stabelen, skal det returnere det mest hyppige elementet i stabelen. Implementer FreqStack-klassen: FreqStack() konstruerer en tom frekvensstabel. void push(int val) pusher ...

Les mer

Spørsmål 261. Design en stabel med trinnvis operasjon Leetcode-løsning Problemformulering Design en stabel med inkrementoperasjon Leetcode Solution – sier at vi må designe en stabel som støtter operasjonene nedenfor effektivt. Tilordne den maksimale kapasiteten til stabelen. Utfør push-operasjonen effektivt hvis størrelsen på stabelen er strengt tatt mindre enn maksimal kapasitet på ...

Les mer

Spørsmål 262. Min Stack Leetcode-løsning Problemerklæring Design en stabel som støtter push, pop, top og henting av minimumselementet i konstant tid. skyv (x) - Skyv element x på stakken. pop () - Fjerner elementet på toppen av bunken. top () - Få toppelementet. getMin () - Hent minimumselementet i bunken. ...

Les mer

Spørsmål 263. Design en stabel som støtter getMin () i O (1) tid og O (1) ekstra plass Design en stabel som støtter getMin () i O (1) tid og O (1) ekstra plass. Dermed må den spesielle stabeldatastrukturen støtte alle operasjonene i stakken som - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () i konstant tid. Legg til en ekstra operasjon getMin () for å returnere minimumsverdien ...

Les mer

Spørsmål 264. Implementere en stabel ved hjelp av en enkelt kø Problemstilling Problemet “Implementere en stabel ved hjelp av en enkelt kø” ber oss implementere en stabel (LIFO) datastruktur ved hjelp av en kø (FIFO) datastruktur. Her betyr LIFO Last In First Out mens FIFO betyr First In First Out. Eksempel på trykk (10) trykk (20) øverst () pop () trykk (30) pop () topp () Topp: 20 ...

Les mer

Spørsmål 265. Nivåbestillingsgjennomgang i spiralform I dette problemet har vi gitt et binært tre, skriver ut nivåordrenes traversal i spiralform. Eksempler Inngangsutgang 10 30 20 40 50 80 70 60 Naiv tilnærming for traversering i nivåordre i spiralform Ideen er å gjøre en normal nivåbestillingsgjennomgang ved hjelp av en ...

Les mer

Spørsmål 266. Min stack I min stack problem må vi designe en stack for å implementere følgende funksjoner effektivt, skyv (x) -> Skyv et element x til stack pop () -> Fjern elementet på toppen av stack top () -> Returner elementet på toppen av bunken getMin () -> Returner minimumselementet til stede ...

Les mer

Spørsmål 267. Kø med stabler I kø ved bruk av et stabelproblem, må vi implementere følgende funksjoner i en kø ved å bruke standardfunksjonene til stabeldatastrukturen, Enqueue: Legg til et element i slutten av køen Dequeue: Fjern et element fra starten av køen Eksempel Input : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Les mer

Spørsmål 268. Neste større frekvenselement I det neste større frekvenselementproblemet har vi gitt en matrise en [] av størrelse n som inneholder tall. For hvert nummer i matrixutskriften, tallet til det rette i en matrise med en frekvens større enn det gjeldende nummeret. Eksempel Input a [] = {1, 1, ...

Les mer

Spørsmål 269. Fange regnvann LeetCode Solution I Trapping Rain Water LeetCode-oppgaven har vi gitt N ikke-negative heltall som representerer et høydekart og bredden på hver stolpe er 1. Vi må finne mengden vann som kan fanges i strukturen ovenfor. Eksempel La oss forstå det ved et eksempel for ...

Les mer

Spørsmål 270. Dekode streng Anta at du får en kodet streng. En streng er kodet i et slags mønster, din oppgave er å dekode strengen. La oss si, <antall ganger streng forekommer> [streng] Eksempel Inngang 3 [b] 2 [bc] Utgang bbbcaca Forklaring Her "b" forekommer 3 ganger og "ca" forekommer 2 ganger. ...

Les mer

Spørsmål 271. Postfix til Infix -konvertering I konverteringsproblemet postfix to infix har vi gitt uttrykk i postfix-notasjonen. Skriv et program for å konvertere den gitte notasjonen i infiksnotasjon. Informasjon om infiks I denne notasjonen skrives operatørene mellom operandene. Det ligner på hvordan vi generelt skriver et uttrykk. For eksempel: A + ...

Les mer

Spørsmål 272. Binary Tree sikksakk nivå bestilling Traversal Gitt et binært tre, skriv ut sikksakknivåordrenovergangen av nodeverdiene. (dvs. fra venstre til høyre, så fra høyre til venstre for neste nivå og veksler mellom). Eksempel på det binære treet som er oppgitt nedenfor. Nedenfor er sikksakknivårekkefølgen for ovennevnte binære tretyper ...

Les mer

Spørsmål 273. Backspace String Sammenlign I sammenligningsproblemet for tilbaketaststreng har vi gitt to strenger S og T, sjekk om de er like eller ikke. Merk at strengene inneholder '#', noe som betyr tilbakeslagstegn. Eksempler Input S = “ab # c” T = “ad # c” Output true (da både S og T konverterer til “ac”) Input ...

Les mer

Spørsmål 274. Implementere to stabler i en serie Problemstilling I "Implementere to stabler i en serie" -problemet, må vi implementere to stabler i en matrise slik at hvis brukeren vil skyve et element i en av de to stakkene, bør det ikke være en feil før matrisen blir full. . Eksempel Push 5 ...

Les mer

Spørsmål 275. Kjendisproblemet Problemerklæring I kjendisproblemet er det et rom med N-mennesker, Finn kjendisen. Betingelser for kjendis er - Hvis A er kjendis, bør alle andre i rommet vite A. A skal ikke kjenne noen i rommet. Vi må finne personen som tilfredsstiller disse vilkårene. ...

Les mer

Spørsmål 276. Neste Greater Element in an Array Problemerklæring Gitt en matrise, vil vi finne det neste større elementet i hvert element i matrisen. Hvis det ikke er noe neste større element for det elementet, vil vi skrive ut -1, ellers vil vi skrive ut det elementet. Merk: Neste større element er elementet som er større og ...

Les mer

Microsoft Queue Spørsmål

Spørsmål 277. Glidende gjennomsnitt fra datastrøm Leetcode-løsning Problemformulering Det bevegelige gjennomsnittet fra datastrøm LeetCode-løsning – "Gjennomsnitt fra datastrøm" sier at gitt en strøm av heltall og en vindusstørrelse k. Vi må beregne det glidende gjennomsnittet av alle heltallene i skyvevinduet. Hvis antall elementer i ...

Les mer

Spørsmål 278. Nivåbestill traversering ved hjelp av to køer Problemerklæring Problemet "Nivåbestillingsgjennomgang ved hjelp av to køer" sier at du får et binært tre, og skriver ut det som er gjeldende for nivået linje for linje. Eksempler Inngang 5 11 42 7 9 8 12 23 52 3 Inngang 1 2 3 4 5 6 Algoritme for nivåbestilling ...

Les mer

Spørsmål 279. Implementere en stabel ved hjelp av en enkelt kø Problemstilling Problemet “Implementere en stabel ved hjelp av en enkelt kø” ber oss implementere en stabel (LIFO) datastruktur ved hjelp av en kø (FIFO) datastruktur. Her betyr LIFO Last In First Out mens FIFO betyr First In First Out. Eksempel på trykk (10) trykk (20) øverst () pop () trykk (30) pop () topp () Topp: 20 ...

Les mer

Spørsmål 280. Finn den første rundreisen som besøker alle bensinpumpene Problemstilling Problemet “Finn den første rundreisen som besøker alle bensinpumpene” sier at det er N bensinpumper på en sirkulær vei. Gitt bensinen som hver bensinpumpe har og mengden bensin som kreves for å dekke avstanden mellom to bensinpumper. Så du ...

Les mer

Spørsmål 281. Købasert tilnærming for første ikke-gjentakende karakter i en strøm Problemstilling Problemet "Købasert tilnærming for første ikke-gjentatte tegn i en strøm" sier at du får en strøm som inneholder små bokstaver, finner det første ikke-gjentatte tegnet når et nytt tegn blir lagt til strømmen, og hvis det er ingen ikke-repeterende karakterretur -1. Eksempler aabcddbe ...

Les mer

Spørsmål 282. Implementering av Deque ved hjelp av sirkulær matrise Problemstilling "Implementering av Deque ved hjelp av sirkulær matrise" ber om å implementere følgende funksjoner i en Deque (Dobbelt avsluttet kø) ved hjelp av sirkulær matrise, insertFront (x): sett inn et element x foran Deque insertRear (x): sett inn et element x på baksiden av Deque deleteFront (): slett et element fra ...

Les mer

Spørsmål 283. Finn noden med minimumsverdi i et binært søketre Gitt et binært søketre, skriv en algoritme for å finne noden med minimumsverdien i et gitt binært søketre. Eksempel Inngangsutgang 5 Naiv tilnærming En enkel tilnærming er å gjøre en traversering av treet og finne noden med minimumsverdien blant alle nodene. Dette ...

Les mer

Spørsmål 284. Omvend en bane i BST ved hjelp av kø Omvendt en bane i BST ved bruk av køproblem har vi gitt et binært søketre og node, skriv en algoritme for å reversere banen fra rot til den gitte noden. Anta at noden eksisterer i BST. Eksempel Input Target Node = 12 Output In-order traversal before ...

Les mer

Spørsmål 285. Kø med stabler I kø ved bruk av et stabelproblem, må vi implementere følgende funksjoner i en kø ved å bruke standardfunksjonene til stabeldatastrukturen, Enqueue: Legg til et element i slutten av køen Dequeue: Fjern et element fra starten av køen Eksempel Input : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Les mer

Spørsmål 286. Prioritetskø i C ++ FIFO måte brukes til å implementere en kø. I en kø gjøres innsettinger i den ene enden (bak) og sletting foregår i den andre enden (foran). I utgangspunktet blir elementet som først kommer inn først slettet. Vi implementerer en prioritetskø ved hjelp av c ++ innebygde funksjoner. Kjennetegn på prioritetskø En prioritert kø ...

Les mer

Spørsmål 287. Prioritetskø En prioritetskø er en type datastruktur som ligner på en vanlig kø, men som har en prioritet tilknyttet hvert av elementene. Høyere prioritet tidligere vil elementet bli servert. I noen tilfeller er det to elementer med samme prioritet da, elementet innhyllet ...

Les mer

Spørsmål 288. Binary Tree sikksakk nivå bestilling Traversal Gitt et binært tre, skriv ut sikksakknivåordrenovergangen av nodeverdiene. (dvs. fra venstre til høyre, så fra høyre til venstre for neste nivå og veksler mellom). Eksempel på det binære treet som er oppgitt nedenfor. Nedenfor er sikksakknivårekkefølgen for ovennevnte binære tretyper ...

Les mer

Spørsmål 289. Nivåbestillingsgjennomgang av binært tre Nivårekkefølge Gjennomgang av et gitt binært tre er det samme som BFS for det binære treet. Vet vi allerede om hva BFS egentlig er? Hvis ikke, trenger du ikke å føle deg dårlig, bare les hele artikkelen og besøk våre tidligere artikler for bedre forståelse. BFS er en ...

Les mer

Microsoft Matrix Spørsmål

Spørsmål 290. Unik Paths II Leetcode-løsning Problemformulering Unique Paths II LeetCode Solution – “Unique Paths II” sier at gitt mxn-rutenettet hvor en robot starter fra øverste venstre hjørne av rutenettet. Vi må finne det totale antallet måter å nå nedre høyre hjørne av rutenettet. ...

Les mer

Spørsmål 291. Søk etter en 2D Matrix II Leetcode-løsning Problemformulering Søk i en 2D Matrix II LeetCode-løsning – "Search a 2D Matrix II" ber deg finne en effektiv algoritme som søker etter et verdimål i en mxn heltallsmatrisematrise. Heltall i hver rad, så vel som kolonne, er sortert i stigende rekkefølge. Eksempel: Inndata: matrise = [[1,4,7,11,15],[2,5,8,12,19],[3,6,9,16,22],[10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], mål = XNUMX Utdata: sant ...

Les mer

Spørsmål 292. Angi Matrix Zeroes Leetcode Solution Problemstilling Set Matrix Zeroes LeetCode Solution – "Set Matrix Zeroes" sier at du får en mxn heltallsmatrise. Vi må endre inngangsmatrisen slik at hvis en celle inneholder elementet 0, setter du hele raden og kolonnen. til 0-tallet. Du må gjøre det i...

Les mer

Spørsmål 293. Ordsøk Leetcode-løsning Problemerklæring Gitt et mxn-brett og et ord, finn ut om ordet finnes i rutenettet. Ordet kan konstrueres fra bokstaver i sekvensielt tilstøtende celler, der "tilstøtende" celler er horisontalt eller vertikalt nærliggende. Den samme bokstavcellen kan ikke brukes mer enn en gang. Eksempel ...

Les mer

Spørsmål 294. Gullgruveproblemet Problemerklæring "Gullgruveproblemet" sier at du får et 2D-rutenett som har noen ikke-negative mynter plassert i hver celle i det gitte rutenettet. I utgangspunktet står gruvearbeideren ved den første kolonnen, men det er ingen begrensninger på raden. Han kan starte i hvilken som helst rekke. Den ...

Les mer

Spørsmål 295. Minimum tid som kreves for å råtne alle appelsiner Problemstilling Problemet "Minimum tid som kreves for å rote alle appelsiner" sier at du får en 2D-matrise, hver celle har en av de tre mulige verdiene 0, 1 eller 2. 0 betyr en tom celle. 1 betyr en fersk appelsin. 2 betyr en råtten oransje. Hvis en råtten ...

Les mer

Spørsmål 296. Mobilt numerisk tastaturproblem Problemstilling I det numeriske tastaturproblemet vurderer vi et numerisk tastatur. Vi må finne alle mulige numeriske sekvenser av gitt lengde slik at du bare har lov til å trykke på knappene som er øverst, ned, venstre og høyre for den nåværende knappen. Du får ikke lov ...

Les mer

Spørsmål 297. Største rektangulære undermatrise med summen er 0 Problemerklæring Finn den maksimale størrelsen på undermatrisen i et 2D-array der summen er null. En undermatrise er ingenting annet enn en 2D-gruppe inne i den gitte 2D-arrayen. Så du har en matrise med signerte heltall, du må beregne summen av undermatriser og finne matrisen med ...

Les mer

Spørsmål 298. Matrix Chain Multiplikation I matrixkjedemultiplikasjon II-problemet har vi gitt dimensjonene til matrisene, finner rekkefølgen på multiplikasjonen deres slik at antall operasjoner involvert i multiplikasjon av alle matrisene minimeres. Tenk at du har 3 matriser A, B, C i størrelsene axb, bx ...

Les mer

Spørsmål 299. Sett Matrix Zeroes I oppgitt matrise nullstilles problemet, har vi gitt en (n X m) matrise, hvis et element er 0, sett hele raden og kolonnen 0. Eksempler Input: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Utgang: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Les mer

Spørsmål 300. Unike stier Et mxn 2D rutenett er gitt, og du står øverst og lengst til venstre i rutenettet. dvs. cellen som ligger ved (1,1). Finn antall unike stier som kan tas for å nå en celle som ligger ved (m, n) fra cellen som ligger ved (1,1) ...

Les mer

Spørsmål 301. Matrix Chain Multiplikation ved hjelp av dynamisk programmering Matrix Chain Multiplikation er en metode der vi finner ut den beste måten å multiplisere de gitte matrisene. Vi vet alle at matriksmultiplikasjon er assosiativ (A * B = B * A) i naturen. Så vi har mange ordrer der vi ønsker å utføre multiplikasjonen. Faktisk, i denne algoritmen, ...

Les mer

Spørsmål 302. Sjekk om strenger er K Distance apart eller ikke Problemstilling Gitt to strenger og et helt tall k, skriv et program for å sjekke om de gitte strengene er k avstand fra hverandre eller ikke. Det vil si at hvis et tegn ikke stemmer overens eller et tegn skal fjernes, er det kjent som k avstand fra hverandre. Inngangsformat Den første ...

Les mer

Spørsmål 303. Sjekk om alle rader i en matrise er sirkulære rotasjoner av hverandre Problemstilling I "Kontroller om alle rader i en matrise er sirkulære rotasjoner av hverandre" har vi gitt en røde matrise, skriv et program for å finne ut om alle rader er sirkulære rotasjoner av hverandre eller ikke. Hvis alle radene er sirkulære rotasjoner av hverandre, skriv ut ...

Les mer

Spørsmål 304. Finn raden med maksimalt antall 1-er Problemstilling I "Finn raden med maksimalt antall 1-er" -problemet har vi gitt en matrise (2D-matrise) som inneholder binære sifre med hver rad sortert. Finn raden som har maksimalt antall 1-er. Inndataformat Den første linjen som inneholder to heltallverdier n, m. Neste, n linjer ...

Les mer

Spørsmål 305. Kjendisproblemet Problemerklæring I kjendisproblemet er det et rom med N-mennesker, Finn kjendisen. Betingelser for kjendis er - Hvis A er kjendis, bør alle andre i rommet vite A. A skal ikke kjenne noen i rommet. Vi må finne personen som tilfredsstiller disse vilkårene. ...

Les mer

Microsoft Andre spørsmål

Spørsmål 306. Range Sum Query 2D – uforanderlig Leetcode-løsning Problemerklæring Range Sum Query 2D – Uforanderlig Leetcode-løsning – Gitt en 2D-matrisematrise, håndtere flere spørringer av følgende type: Beregn summen av elementene i matrisen inne i rektangelet definert av dets øvre venstre hjørne (rad1, kol1) og nedre høyre hjørne (rad2, kol2). Implementer NumMatrix-klassen: NumMatrix(int[][] matrise) Initialiserer objektet med heltall ...

Les mer

Spørsmål 307. Partisjonsetiketter LeetCode Solution Problemstilling Partisjonsetiketter LeetCode Løsning – Du får en streng s. Vi ønsker å partisjonere strengen i så mange deler som mulig slik at hver bokstav vises i maksimalt én del. Legg merke til at partisjonen er gjort slik at etter sammenkobling av alle delene i rekkefølge, ...

Les mer

Spørsmål 308. Fibonacci-nummer LeetCode-løsning Problemstilling Fibonacci-nummer LeetCode-løsning – "Fibonacci-nummer" sier at Fibonacci-tallene, vanligvis betegnet F(n) danner en sekvens, kalt Fibonacci-sekvensen, slik at hvert tall er summen av de to foregående, med start fra 0 og 1 Det vil si F(0) = 0, F(1) = 1 F(n) = F(n - 1) + F(n ...

Les mer

Spørsmål 309. Diagonal Traversal LeetCode-løsning Problemstilling Diagonal gjennomgang LeetCode-løsning – Gitt en 2D-heltallsmatrise, returner alle elementer av tall i diagonal rekkefølge som vist i bildene nedenfor. Inndata: nums = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] Utdata: [1,4,2,7,5,3,8,6,9] Forklaring for diagonal gjennomgang LeetCode Løsningsnøkkelidé Den første raden og den siste kolonnen i denne oppgaven vil tjene ...

Les mer

Spørsmål 310. Gyldig Tic-Tac-Toe State LeetCode-løsning Problemerklæring Gyldig Tic-Tac-Toe State LeetCode Løsning – Vi får et Tic-Tac-Toe-brett som et string array board og blir bedt om å returnere true hvis det er mulig å nå denne tavleposisjonen i løpet av en gyldig tic- tac-toe-spill. Brettet er en 3 x 3 array ...

Les mer

Spørsmål 311. Omvendt ord i en String III LeetCode-løsning Problemstilling Omvendt ord i en streng III LeetCode-løsning – Vi får en streng og blir bedt om å reversere rekkefølgen på tegnene i hvert ord i en setning, mens vi fortsatt beholder mellomrom og innledende ordrekkefølge. Eksempler og forklaringer Eksempel 1: Input: s = "La oss ta LeetCode ...

Les mer

Spørsmål 312. Tell undermatriser med alle LeetCode-løsning Problemsetning Tell submatriser med alle LeetCode-løsning – Vi får en mxn binær matrise og blir bedt om å returnere antall submatriser som har alle ener. Eksempler og forklaringer Eksempel 1: Inndata: mat = [[1,0,1],[1,1,0],[1,1,0]] Utdata: 13 Forklaring: Det er 6 rektangler med siden ...

Les mer

Spørsmål 313. Fjern duplikater fra sortert liste LeetCode Solution Problemerklæring Fjern duplikater fra sortert liste LeetCode-løsning – Vi får lederen av en sortert lenket liste. Vi blir bedt om å slette alle duplikatene slik at hvert element bare vises én gang og returnere den koblede listen sortert også. Eksempler og forklaringer Eksempel 1: Inndata: hode ...

Les mer

Spørsmål 314. Clone Graph LeetCode Solution Problemstilling Klonegraf LeetCode Løsning – Vi får en referanse til en node i en tilkoblet urettet graf og blir bedt om å returnere en dyp kopi av grafen. En dyp kopi er i utgangspunktet en klon der ingen node som er tilstede i den dype kopien skal ha referansen ...

Les mer

Spørsmål 315. Minimumshøyde trær LeetCode-løsning Problemerklæring Minimum høyde trær LeetCode Løsning – Vi får et tre med n noder merket fra 0 til n-1 som en 2D-matrise "kanter" der kant[i] = [a_i, b_i] indikerer at det er en urettet kant mellom to noder a_i og b_i i treet. Vi har ...

Les mer

Spørsmål 316. Kth minste element i en sortert matrise LeetCode-løsning Problemstilling Kth minste element i en sortert matrise LeetCode-løsning – Vi får en matrise med størrelse n hvor hver av radene og kolonnene er sortert i stigende rekkefølge. Vi blir bedt om å returnere det kth minste elementet i matrisen. Merk at det er den kth ...

Les mer

Spørsmål 317. Antall øyer II LeetCode-løsning Problemerklæring Antall øyer II LeetCode Løsning – Du får et tomt 2D binært rutenett av størrelse mx n. Rutenettet representerer et kart der 0-er representerer vann og 1-er representerer land. Til å begynne med er alle cellenettet vannceller (dvs. alle cellene er 0-er). Vi kan utføre et tilleggsland ...

Les mer

Spørsmål 318. Antall terningkast med målsum LeetCode-løsning Problemstilling Antall terningkast med målsum LeetCode Løsning – Du har n terning og hver terning har k flater nummerert fra 1 til k. Gitt tre heltall n, k og mål, returner antall mulige måter (av totalt kn-måter) for å kaste terningen slik at summen av tallene med forsiden opp er lik målet. Siden svaret kan være...

Les mer

Spørsmål 319. Racerbil LeetCode-løsning Problemstilling Race Car LeetCode Løsning – Bilen din starter på posisjon 0 og hastighet +1 på en uendelig talllinje. Bilen din kan gå i negative posisjoner. Bilen din kjører automatisk i henhold til en sekvens med instruksjoner 'A' (akselerere) og 'R' (revers): Når du får en instruksjon 'A', gjør bilen din følgende: posisjon += hastighet ...

Les mer

Spørsmål 320. Fjern duplikater fra sortert liste II LeetCode Solution Problemerklæring Fjern duplikater fra sortert liste II LeetCode-løsning – Gitt hodet til en sortert lenket liste, slett alle noder som har duplikatnummer, og la bare distinkte tall fra den opprinnelige listen. Returner også den koblede listen sortert. Input: head = [1,2,3,3,4,4,5] Output: [1,2,5] Forklaring Ideen her er å krysse ...

Les mer

Spørsmål 321. Korteste vei i et rutenett med eliminering av hindringer LeetCode-løsning Problemstilling Korteste vei i et rutenett med hindringer Eliminering LeetCode-løsning – Du får et mxn heltallsmatrisenett der hver celle er enten 0 (tom) eller 1 (hinder). Du kan flytte opp, ned, til venstre eller høyre fra og til en tom celle i ett trinn. Gå tilbake til det minste antallet trinn for å gå fra øvre venstre side ...

Les mer

Spørsmål 322. Kan plassere blomster LeetCode-løsning Problemerklæring kan plassere blomster LeetCode Løsning – Du har et langt blomsterbed der noen av tomtene er plantet, og noen ikke. Imidlertid kan blomster ikke plantes i tilstøtende tomter. Gitt et heltalls blomsterbed som inneholder 0-er og 1-er, der 0 betyr tom og 1 betyr ikke tom, og et heltall n, returner hvis n nye blomster kan plantes i ...

Les mer

Spørsmål 323. Første unike karakter i en streng LeetCode-løsning Problemstilling Første unike tegn i en streng LeetCode-løsning – Gitt en streng s, finn det første ikke-repeterende tegnet i det og returner dets indeks. Hvis den ikke eksisterer, returner -1. Eksempel Testtilfelle 1: Inngang: s = “leetcode” Utgang: 0 Testtilfelle 2: Inngang: s = “aabb” Utgang: -1 Forklaring ...

Les mer

Spørsmål 324. Analyser besøksmønster for brukernettsted LeetCode Solution Problemerklæring Analyser besøksmønster for brukernettsted LeetCode-løsning – Du får to string arrays brukernavn og nettside og et heltalls array-tidsstempel. Alle de gitte matrisene er av samme lengde og tuppelen [brukernavn[i], nettsted[i], tidsstempel[i]] indikerer at brukerbrukernavnet[i] besøkte nettstedet[i] til tidsstempel[i]. Et mønster er en liste over tre nettsteder (ikke nødvendigvis forskjellige). For eksempel, ["hjem", ...

Les mer

Spørsmål 325. Inverter binært tre LeetCode-løsning Problemformulering: Inverter binært tre LeetCode-løsning - I dette spørsmålet, gitt en rot av et hvilket som helst binært tre, er løsningen nødvendig for å invertere det binære treet, noe som betyr at venstre tre skal bli det høyre treet og omvendt. Forklaring Vi kan spørre oss selv hvilken trekryssing som ville være ...

Les mer

Spørsmål 326. Nærmeste binære søketreverdi Leetcode-løsning Problemerklæring: Verdi for nærmeste binære søketre Leetcode-løsning – Gitt roten til et binært søketre og en målverdi, returner verdien i BST-en som er nærmest målet. Eksempel : Eksempel 1 Input: root = [4,2,5,1,3], target = 3.714286 Output: 4 Eksempel 2 Input: root = [1], target ...

Les mer

Spørsmål 327. Partisjonsliste Leetcode-løsning Problemstilling: Partisjonsliste Leetcode-løsning – Gitt hodet til en koblet liste og en verdi x, partisjoner den slik at alle noder mindre enn x kommer foran noder større enn eller lik x. Du bør bevare den opprinnelige relative rekkefølgen til nodene i hver av de to partisjonene. Eksempel : Eksempel 1 Inndata: hode = ...

Les mer

Spørsmål 328. Design nettleserhistorie LeetCode-løsning Problemstilling Design Nettleserhistorikk LeetCode Løsning – Du har en nettleser med én fane hvor du starter på hjemmesiden og du kan besøke en annen url, komme tilbake i historikken antall trinn eller gå fremover i historikken antall trinn. Implementer BrowserHistory-klassen: BrowserHistory(hjemmeside for streng) Initialiserer objektet med hjemmesiden til ...

Les mer

Spørsmål 329. Evaluer Reverse Polish Notation LeetCode Solution Problemstilling Evaluer omvendt polsk notasjon LeetCode Solution – Vurder verdien av et aritmetisk uttrykk i omvendt polsk notasjon. Gyldige operatorer er +, -, * og /. Hver operand kan være et heltall eller et annet uttrykk. Merk at divisjonen mellom to heltall skal avkortes mot null. Det er garantert at den gitte ...

Les mer

Spørsmål 330. 3Sum nærmeste LeetCode-løsning Problemstilling 3Sum nærmest LeetCode-løsning – Gitt en heltallsmatrise tall med lengde n og et heltallsmål, finn tre heltall i tall slik at summen er nærmest målet. Returner summen av de tre heltallene. Du kan anta at hver inngang vil ha nøyaktig én løsning. Inndata: nums = [-1,2,1,-4], mål = 1 Utgang: ...

Les mer

Spørsmål 331. Største plussskilt Leetcode-løsning Problemerklæring: Største plusstegn Leetcode-løsning – Du får et heltall n. Du har et nxn binært rutenett med alle verdier i utgangspunktet 1-er bortsett fra noen indekser gitt i arrayminene. Det ith-elementet til arrayminene er definert som miner[i] = [xi, yi] der rutenett[xi][yi] == 0. Returner rekkefølgen til den største aksejusterte pluss ...

Les mer

Spørsmål 332. Contiguous Array LeetCode Solution Problemstilling Sammenhengende array LeetCode Løsning – Gitt en binær array nums, returner maksimal lengde av en sammenhengende underarray med like mange 0 og 1. Input: nums = [0,1] Output: 2 Forklaring: [0, 1] er den lengste sammenhengende undergruppen med like mange 0 og 1. Forklaring Nå hva vi ...

Les mer

Spørsmål 333. N-Queens LeetCode-løsning Problemstilling N-Queens LeetCode-løsning – n-queens-puslespillet er problemet med å plassere n dronninger på et nxn-sjakkbrett slik at ikke to dronninger angriper hverandre. Gitt et heltall n, returner alle distinkte løsninger til puslespillet n-dronninger. Du kan returnere svaret i hvilken som helst rekkefølge. Hver løsning inneholder en distinkt tavlekonfigurasjon av ...

Les mer

Spørsmål 334. Største rektangel i histogram LeetCode-løsning Problemstilling Største rektangel i histogram LeetCode Løsning – Gitt en rekke heltallshøyder som representerer histogrammets stolpehøyde der bredden på hver stolpe er 1, returner arealet til det største rektangelet i histogrammet. Eksempel på testtilfelle 1: Inndata: høyder = [2, 1, 5, 6, 2, 3] Utdata: 10 Forklaring: ...

Les mer

Spørsmål 335. Regular Expression Matching Regular Expression Matching LeetCode Solution Problemstilling Matching av regulære uttrykk Matching av regulære uttrykk LeetCode-løsning – Gitt en inndatastreng s og et mønster p, implementer matching av regulære uttrykk med støtte for '.' og hvor: '.' Matcher et enkelt tegn.​​​​ '*' Matcher null eller flere av det foregående elementet. Matchingen skal dekke hele inndatastrengen (ikke delvis). Eksempel testtilfelle 1: Inndata: ...

Les mer

Spørsmål 336. Binært tre fra høyre side LeetCode-løsning Problemformulering Binært tre Høyre sidevisning LeetCode Løsning – Gitt roten til et binært tre, forestill deg at du står på høyre side av det, og returner verdiene til nodene du kan se sortert fra topp til bunn. Eksempel på testtilfelle 1: Inndata: rot = [1, 2, 3, null, 5, null, ...

Les mer

Spørsmål 337. Sikksakk-konvertering LeetCode-løsning Problemstilling Zigzag Conversion LeetCode Solution – Strengen "PAYPALISHIRING" er skrevet i et sikksakkmønster på et gitt antall rader slik: (du vil kanskje vise dette mønsteret i en fast skrift for bedre lesbarhet) PAHNAPLSIIGYI ...

Les mer

Spørsmål 338. Maksimer avstanden til nærmeste person LeetCode-løsning Problemerklæring Maksimer avstanden til nærmeste person LeetCode Løsning – Du får en matrise som representerer en seterad der seter[i] = 1 representerer en person som sitter i det ite setet, og seter[i] = 0 representerer at det ite setet er tomt (0-indeksert). Det er minst ett ledig sete, og minst en person som sitter. Alex vil...

Les mer

Spørsmål 339. Minesveiper LeetCode-løsning Problemerklæring Minesveiper LeetCode Solution – La oss spille minesveiperspillet (Wikipedia, nettspill)! Du får et mxn-tegnmatrisebrett som representerer spillebrettet der: 'M' representerer en uavslørt mine, 'E' representerer en uavslørt tom firkant, 'B' representerer en avslørt blank rute som ikke har tilstøtende miner (dvs. over, under , venstre, høyre og alt...

Les mer

Spørsmål 340. Tidsbasert nøkkelverdi-butikk LeetCode-løsning Problemerklæring Tidsbasert nøkkelverdi lagre LeetCode-løsning – Design en tidsbasert nøkkelverdi-datastruktur som kan lagre flere verdier for samme nøkkel til forskjellige tidsstempler og hente nøkkelens verdi til et bestemt tidsstempel. Implementer TimeMap-klassen: TimeMap() Initialiserer objektet til datastrukturen. void set (strengnøkkel, streng ...

Les mer

Spørsmål 341. Finn median fra Data Stream LeetCode Solution Problemstilling Finn median fra datastrøm LeetCode Solution – Medianen er den midterste verdien i en ordnet heltallsliste. Hvis størrelsen på listen er partall, er det ingen middelverdi og medianen er gjennomsnittet av de to midterste verdiene. For eksempel, for arr = [2,3,4], medianen ...

Les mer

Spørsmål 342. Permutasjon i String Leetcode-løsning Problemformulering: Permutasjon i streng Leetcode-løsning – Gitt to strenger s1 og s2, returner true hvis s2 inneholder en permutasjon på s1, eller usann på annen måte. Med andre ord, returner sann hvis en av s1s permutasjoner er delstrengen til s2. Eksempel: Eksempel 1 Inndata: s1 = "ab", s2 = "eidbaooo" Utdata: sann Forklaring: s2 inneholder én permutasjon av s1 ("ba"). ...

Les mer

Spørsmål 343. Asteroidekollisjon LeetCode-løsning Problemstilling Asteroidekollisjon LeetCode-løsning – Vi får en rekke asteroider med heltall som representerer asteroider på rad. For hver asteroide representerer den absolutte verdien størrelsen, og tegnet representerer retningen (positiv betydning høyre, negativ betydning venstre). Hver asteroide beveger seg med samme hastighet. Finn ut staten ...

Les mer

Spørsmål 344. Diagonal Traverse LeetCode-løsning Problemstilling Diagonal Traverse LeetCode Løsning – Gitt en mxn matrisematte, returner en matrise med alle elementene i matrisen i diagonal rekkefølge. Inngang: mat = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] Utgang: [1,2,4,7,5,3,6,8,9] Forklaring Tenk på indeksene til diagonalene til en NxM-matrise. La oss bruke en 4×4-matrise som eksempel: ...

Les mer

Spørsmål 345. Lengste økende vei i en Matrix LeetCode-løsning Problemstilling Lengste økende bane i en matrise LeetCode-løsning – Gitt en mxn heltallsmatrise, returner lengden på den lengste økende banen i matrisen. Fra hver celle kan du enten bevege deg i fire retninger: venstre, høyre, opp eller ned. Du kan ikke bevege deg diagonalt eller bevege deg utenfor grensen (dvs. omslag er ikke tillatt). Inngang: ...

Les mer

Spørsmål 346. Antall lukkede øyer Leetcode-løsning Problemerklæring: Antall lukkede øyer Leetcode-løsning – Gitt et 2D-nett bestående av 0-er (land) og 1-er (vann). En øy er en maksimal 4-retningsforbundet gruppe på 0-ere og en lukket øy er en øy totalt (alle venstre, topp, høyre, bunn) omgitt av 1-er. Returner antall lukkede øyer. Eksempel : Eksempel 1 Inndata: rutenett = [[1,1,1,1,1,1,1,0],[1,0,0,0,0,1,1,0],[1,0,1,0,1,1,1,0, 1,0,0,0,0,1,0,1],[1,1,1,1,1,1,1,0],[2]] utgang : XNUMX Forklaring: Øyer i grått ...

Les mer

Spørsmål 347. Serialiser og deserialiser binærtre LeetCode-løsning Problemerklæring Serialiser og deserialiser binært tre LeetCode-løsning - Serialisering er prosessen med å konvertere en datastruktur eller et objekt til en sekvens av biter slik at det kan lagres i en fil eller minnebuffer, eller overføres over en nettverkstilkoblingskobling for å bli rekonstruert senere i ...

Les mer

Spørsmål 348. Binærtre Maksimal Path Sum LeetCode Solution Problemstilling Binært tre Maksimal banesum LeetCode Løsning – En bane i et binært tre er en sekvens av noder der hvert par av tilstøtende noder i sekvensen har en kant som forbinder dem. En node kan maksimalt vises i sekvensen én gang. Merk at banen ikke trenger ...

Les mer

Spørsmål 349. Robot bundet i sirkel LeetCode-løsning Problemstilling Robot bundet i sirkel LeetCode Løsning – På et uendelig plan står en robot først på (0, 0) og vender mot nord. Merk at: Nordretningen er den positive retningen til y-aksen. Sørretningen er den negative retningen til y-aksen. Østretningen er den positive retningen til x-aksen. Den vestlige retningen er...

Les mer

Spørsmål 350. Minimum Knight Moves LeetCode-løsning Problemstilling Minimum Ridder flytter LeetCode Løsning – I et uendelig sjakkbrett med koordinater fra -uendelig til +uendelig, har du en ridder ved kvadrat [0, 0]. En ridder har 8 mulige trekk den kan gjøre, som illustrert nedenfor. Hvert trekk er to ruter i kardinalretning, deretter en rute i ortogonal retning. Returner minimumsantallet ...

Les mer

Spørsmål 351. Binary Tree Zigzag Level Order Traversal LeetCode Solution Problemstilling Binært tre sikksakk nivåordregjennomgang LeetCode Løsning – Gitt roten til et binært tre, returner sikksakknivårekkefølgen for nodenes verdier. (dvs. fra venstre til høyre, deretter høyre til venstre for neste nivå og veksle mellom). Input: root = [3,9,20,null,null,15,7] Utdata: [[3],[20,9],[15,7]] Forklaring Vi ...

Les mer

Spørsmål 352. Finn duplikatnummeret LeetCode Solution Problemstilling Finn duplikatnummeret LeetCode Solution – Gitt en rekke heltall tall som inneholder n + 1 heltall der hvert heltall er i området [1, n] inklusive. Det er bare ett gjentatt tall i tall, returner dette gjentatte tallet. Du må løse problemet uten å endre array-numrene og bruker kun konstant ekstra plass. Inndata: nums = [1,3,4,2,2] Utdata: 2 Forklaring ...

Les mer

Spørsmål 353. Slanger og stiger LeetCode-løsning Problemstilling Snakes and Ladders LeetCode Solution – Du får et nxn heltalls matrisebrett der cellene er merket fra 1 til n2 i en Boustrophedon-stil som starter fra nederst til venstre på brettet (dvs. board[n - 1][0]) og vekslende retninger i hver rad. Du starter på rute 1 på brettet. I hvert trekk...

Les mer

Spørsmål 354. Manglende element i Sorted Array LeetCode Solution Problemformulering: Manglende element i sortert matrise LeetCode-løsning – Gitt et heltall matrisenumre som er sortert i stigende rekkefølge og alle dets elementer er unike og gitt også et heltall k, returner det k-te manglende tallet fra tallet lengst til venstre i matrisen. Eksempel: Eksempel 1 Inndata: nums = [4,7,9,10], k = ...

Les mer

Spørsmål 355. Path Sum II LeetCode-løsning Problemformulering: Path Sum II LeetCode Solution – Gitt roten til et binært tre og en heltalls targetSum, returner alle rot-til-blad-baner der summen av nodeverdiene i banen er lik targetSum. Hver bane skal returneres som en liste over nodeverdiene, ikke nodereferanser. En rot-til-blad-sti er en sti som starter fra ...

Les mer

Spørsmål 356. Alien Dictionary LeetCode Solution Problemstilling Alien Dictionary LeetCode Solution – Det er et nytt fremmedspråk som bruker det engelske alfabetet. Rekkefølgen blant bokstavene er imidlertid ukjent for deg. Du får en liste over strengord fra det fremmede språkets ordbok, der strengene i ord er sortert leksikografisk etter reglene for dette nye språket. ...

Les mer

Spørsmål 357. Produkt fra Array Unntatt Self LeetCode Solution Problemstilling Produkt av matrise unntatt selv LeetCode-løsning – Gitt et heltall matrise tall, returner et matrisesvar slik at svar[i] er lik produktet av alle elementene i tall unntatt tall[i]. Produktet av et hvilket som helst prefiks eller suffiks av tall er garantert å passe inn i et 32-bits heltall. Du må skrive en algoritme som kjører i O(n) tid og uten å bruke divisjonen ...

Les mer

Spørsmål 358. Design Skiplist LeetCode Solution Problemerklæring Design Skiplist LeetCode Solution – Design en Skiplist uten å bruke noen innebygde biblioteker. En hoppliste er en datastruktur som tar O(log(n)) tid å legge til, slette og søke. Sammenlignet med treet og det rød-svarte treet som har samme funksjon og ytelse, kan kodelengden til Skiplist være relativt ...

Les mer

Spørsmål 359. Lengste Nice Substring LeetCode Solution Problemformulering: Lengste hyggelig understreng LeetCode-løsning – En streng s er fin hvis den vises både med store og små bokstaver for hver bokstav i alfabetet som s inneholder. For eksempel er "abABB" fint fordi 'A' og 'a' vises, og 'B' og 'b' vises. "abA" er imidlertid ikke fordi "b" vises, men "B" ikke. Gitt en streng s, returner den lengste understrengen av s som er fin. Hvis det er flere, returner understrengen til ...

Les mer

Spørsmål 360. Palindrom Permutation LeetCode Solution Problemstilling Palindrom-permutasjon LeetCode-løsning – Vi får en streng og spurt om en permutasjon av den gitte strengen kan danne et palindrom. Eksempler og forklaringer Eksempel 1: Inndata: s = "kode" Utdata: usant Forklaring: vi kan ikke ordne bokstaver i "kode" for å danne et palindrom Eksempel 2: ...

Les mer

Spørsmål 361. Skjæringspunktet mellom to koblede lister LeetCode Solution Problemstilling Skjæringspunktet mellom to koblede lister LeetCode-løsning – Vi får hodene til to sterkt koblede lister headA og headB. Det er også gitt at de to koblede listene kan krysse hverandre på et tidspunkt. Vi blir bedt om å returnere noden der de krysser hverandre eller null hvis ...

Les mer

Spørsmål 362. Permutasjonssekvens LeetCode-løsning Problemsetning Permutasjonssekvens LeetCode Løsning – Settet [1, 2, 3, ..., n] inneholder totalt n! unike permutasjoner. Ved å liste opp og merke alle permutasjonene i rekkefølge, får vi følgende sekvens for n = 3: "123" "132" "213" "231" "312" "321" Gitt n og k, returner den kth permutasjonssekvensen. Eksempel testtilfelle 1: Inndata: n ...

Les mer

Spørsmål 363. Søkeforslag System LeetCode Solution Problemsetning Søkeforslag System LeetCode-løsning – Du får en rekke strengprodukter og et strengsøkeord. Design et system som foreslår maksimalt tre produktnavn fra produkter etter hvert tegn i søkeordet er skrevet inn. Foreslåtte produkter bør ha et felles prefiks med searchWord. Hvis det er mer enn tre produkter med en ...

Les mer

Spørsmål 364. Roter bilde LeetCode Solution Problemstilling Roter bilde LeetCode Løsning – Du får en nxn 2D-matrise som representerer et bilde, roter bildet 90 grader (med klokken). Du må rotere bildet på plass, noe som betyr at du må endre 2D-matrisen direkte. IKKE alloker en annen 2D-matrise og gjør rotasjonen. Eksempel testtilfelle 1: Inndata: ...

Les mer

Spørsmål 365. Peeking Iterator LeetCode Solution Problemstilling Peeking Iterator LeetCode Solution – Design en iterator som støtter kikkoperasjonen på en eksisterende iterator i tillegg til hasNext og de neste operasjonene. Implementer PeekingIterator-klassen: PeekingIterator(Iterator nums) Initialiserer objektet med den gitte iteratoren for heltall. int next() Returnerer neste element i matrisen og flytter pekeren til neste element. boolsk...

Les mer

Spørsmål 366. Kth minste element i en BST Leetcode-løsning Problemstilling Kth minste element i en BST Leetcode-løsning – Gitt roten til et binært søketre, og et heltall k, returner den kth minste verdien (1-indeksert) av alle verdiene til nodene i treet. Eksempler: Input: root = [3,1,4,null,2], k = 1 Output: 1 Input: root = [5,3,6,2,4,null,null,1], k ...

Les mer

Spørsmål 367. Finn blader av binært tre LeetCode Solution Problemstilling Finn blader av binært tre LeetCode Løsning – Gitt roten til et binært tre, samle et tres noder som om du gjorde dette: Samle alle bladnodene. Fjern alle bladnodene. Gjenta til treet er tomt. Eksempel testtilfelle 1: Inndata: root = [1, 2, 3, ...

Les mer

Spørsmål 368. Topp K Hyppige ord LeetCode-løsning Problemstilling Topp K Hyppige ord LeetCode Løsning – Gitt en rekke strengord og et heltall k, returner de k hyppigste strengene. Returner svaret sortert etter frekvensen fra høyeste til laveste. Sorter ordene med samme frekvens etter deres leksikografiske rekkefølge. Eksempel Testtilfelle 1: Inndata: ord = [“i”,,”love”,,”leetcode”,,”i”,,”love”,”coding”] k = 2 Output: [“i”,”love”] Forklaring . ..

Les mer

Spørsmål 369. Parallelle kurs II LeetCode-løsning Problemstilling Parallelle kurs II LeetCode Solution- Du får et heltall n, som indikerer at det er n kurs merket fra 1 til n. Du får også en matriserelasjoner der relasjoner[i] = [prevCoursei, nextCoursei], som representerer en forutsetningsrelasjon mellom kurset forrigeCoursei og kurset nesteCoursei: kurset forrigeCoursei må tas før kurset nesteCoursei. Du får også...

Les mer

Spørsmål 370. Slå sammen Sorted Array LeetCode Solution Problemsetning Slå sammen sortert matrise LeetCode-løsning – Du får to heltallsmatriser nums1 og nums2, sortert i ikke-avtagende rekkefølge, og to heltall m og n, som representerer antall elementer i henholdsvis nums1 og nums2. Slå sammen nums1 og nums2 til en enkelt matrise sortert i ikke-minkende rekkefølge. Den endelige sorterte matrisen skal ikke returneres av funksjonen, men i stedet lagres inne i matrisen nums1. ...

Les mer

Spørsmål 371. Ansatt ledig tid LeetCode-løsning Problemstilling Ansatts ledig tid LeetCode-løsning – Vi får en liste over ansatte, som representerer arbeidstiden for hver ansatt. Hver ansatt har en liste over ikke-overlappende intervaller, og disse intervallene er i sortert rekkefølge. Returner listen over begrensede intervaller som representerer den vanlige fritiden med positiv lengde for alle ansatte, også i ...

Les mer

Spørsmål 372. Maze III LeetCode-løsningen Problemformulering The Maze III LeetCode Solution – Det er en ball i en labyrint med tomme områder (representert som 0) og vegger (representert som 1). Ballen kan gå gjennom de tomme områdene ved å rulle opp, ned, til venstre eller høyre, men den vil ikke slutte å rulle før den treffer en vegg. Når ballen stopper...

Les mer

Spørsmål 373. Bytte noder i en koblet liste Leetcode-løsning Problemsetning Bytte noder i en koblet liste Leetcode-løsning – Du får hodet til en koblet liste, og et heltall k. Returner hodet til den koblede listen etter å ha byttet verdiene til den kth noden fra begynnelsen og den kth noden fra slutt (listen er 1-indeksert). Eksempel: Inndata: hode = [1,2,3,4,5], k = 2 ...

Les mer

Spørsmål 374. Finn minimum i Rotated Sorted Array II LeetCode Solution Problemsetning Finn minimum i rotert sortert matrise II LeetCode-løsning – Anta at en matrise med lengde n sortert i stigende rekkefølge roteres mellom 1 og n ganger. For eksempel kan arraynumrene = [0,1,4,4,5,6,7] bli: [4,5,6,7,0,1,4] hvis den ble rotert 4 ganger. [0,1,4,4,5,6,7] hvis den ble rotert 7 ganger. Legg merke til at rotering av en matrise [a[0], a[1], a[2], ..., a[n-1]] 1 gang resulterer i matrisen [a[n-1], a[0] , a[1], a[2], ...

Les mer

Spørsmål 375. Slett node i en koblet liste Leetcode-løsning Problemerklæring: Slett node i en koblet liste Leetcode-løsning – Skriv en funksjon for å slette en node i en enkeltlenket liste. Du vil ikke få tilgang til toppen av listen, i stedet vil du få tilgang til noden som skal slettes direkte. Det er garantert at noden som skal slettes ikke er ...

Les mer

Spørsmål 376. Antall distinkte øyer Leetcode-løsning Problemstilling Antall distinkte øyer LeetCode Solution – “Antall distinkte øyer” angir at gitt anxm binær matrise. En øy er en gruppe av 1-er (representerer land) koblet 4-retningsmessig (horisontalt eller vertikalt). En øy anses å være den samme som en annen hvis og bare hvis en øy ...

Les mer

Spørsmål 377. Finn om bane finnes i Graph Leetcode Solution Problemformulering Finn om bane finnes i Graph Leetcode Solution – Det er en toveis graf med n toppunkter, hvor hvert toppunkt er merket fra 0 til n - 1 (inkludert). Kantene i grafen er representert som en 2D heltallsgruppekanter, der hver kant[i] = [ui, vi] angir en toveis kant mellom toppunkt ui og toppunkt vi. Hvert toppunktpar ...

Les mer

Spørsmål 378. Ugly Number II LeetCode-løsning Problemsetning Ugly Number II LeetCode Solution – Et stygt tall er et positivt heltall hvis primfaktorer er begrenset til 2, 3 og 5. Gitt et heltall n, returner det n-te stygge tallet. Inndata: n = 10 Utdata: 12 Forklaring: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12] er sekvensen av de første 10 ...

Les mer

Spørsmål 379. Finn en Peak Element II LeetCode-løsning Problemstilling Finn et toppelement II LeetCode-løsning – Et toppelement i et 2D-nett er et element som er strengt tatt større enn alle naboene til venstre, høyre, øverst og nederst. Gitt en 0-indeksert mxn matrisematte der ingen to tilstøtende celler er like, finn en hvilken som helst toppelementmatte[i][j] og returner lengde 2-matrisen [i,j]. Du kan anta...

Les mer

Spørsmål 380. Kombinasjonssum IV LeetCode-løsning Problemsetning Kombinasjonssum IV LeetCode Løsning – Gitt en rekke forskjellige heltallstall og et heltallsmål, returner antall mulige kombinasjoner som summerer seg til målet. Testtilfellene er generert slik at svaret kan passe inn i et 32-bits heltall. Inndata: nums = [1,2,3], mål = 4 Utdata: 7 Forklaring: Den mulige ...

Les mer

Spørsmål 381. String til heltall (atoi) LeetCode Solution Problemformulering Strengen til heltall (atoi) Leetcode-løsning - "streng til heltall (atoi)" sier at implementering av myAtoi(streng s)-funksjonen, som konverterer en streng til et 32-bits fortegnet heltall (ligner på C/C++s atoi-funksjon ). Algoritmen for myAtoi(streng s) er som følger: Les inn og ignorer eventuelle innledende mellomrom. Sjekk om neste tegn (hvis ...

Les mer

Spørsmål 382. Gjenopprett IP-adresser Leetcode-løsning Problemerklæring Gjenopprett IP-adresser LeetCode Solution – "Gjenopprett IP-adresser" sier at gitt strengen som bare inneholder sifre, må vi returnere alle mulige gyldige IP-adresser i hvilken som helst rekkefølge som kan dannes ved å sette inn prikker i strengen. Merk at vi ikke har lov til å returnere ...

Les mer

Spørsmål 383. String Compression LeetCode Solution Problemerklæring Strengkomprimering LeetCode-løsning – Gitt en rekke tegn-tegn, komprimer den ved å bruke følgende algoritme: Begynn med en tom streng s. For hver gruppe av påfølgende repeterende tegn i tegn: Hvis gruppens lengde er 1, legg til tegnet til s. Ellers legger du til tegnet etterfulgt av gruppens lengde. Den komprimerte strengen ...

Les mer

Spørsmål 384. Sjekk fullstendigheten til en binær tre LeetCode-løsning Problemerklæring Sjekk fullstendigheten til et binært tre LeetCode-løsning – Gitt roten til et binært tre, avgjør om det er et komplett binært tre. I et komplett binært tre er hvert nivå, unntatt det siste, fullstendig fylt, og alle noder i det siste nivået er så langt til venstre som mulig. ...

Les mer

Spørsmål 385. Graf Gyldig tre LeetCode-løsning Problemerklæring Graf Gyldig tre LeetCode Løsning – Gitt kantene på en graf, sjekk om kantene utgjør et gyldig tre. Hvis ja, returner sant og usant ellers. Kantene er gitt som en 2D-matrise med størrelse n*2 Eksempler og forklaringer Eksempel 1: Inndata: n = 5, ...

Les mer

Spørsmål 386. Spiral Matrix II Leetcode-løsning Problemstilling Dette spørsmålet Spiral Matrix II er veldig lik Spiral Matrix. Prøv å prøve spørsmålet ovenfor for å få en bedre ide før du løser dette problemet. I dette spørsmålet blir vi bedt om å generere en matrise av størrelse n*n med elementer i spiralrekkefølge, og bare n ...

Les mer

Spørsmål 387. Webcrawler LeetCode-løsning Problemerklæring Webcrawler LeetCode Solution – Gitt en URL startUrl og et grensesnitt HtmlParser, implementer en webcrawler for å gjennomsøke alle koblinger som er under samme vertsnavn som startUrl. Returner alle nettadresser som er hentet av søkeroboten din i hvilken som helst rekkefølge. Søkeroboten din bør: Starte fra siden: startUrl Anrop HtmlParser.getUrls(url) for å hente alle URL-er fra en nettside til ...

Les mer

Spørsmål 388. One Edit Distance LeetCode Solution Problemstilling Én redigeringsavstand LeetCode-løsning – Gitt to strenger s og t, returner sann hvis de begge er én redigeringsavstand fra hverandre, ellers returnerer false. En streng s sies å være én avstand fra en streng t hvis du kan: Sett inn nøyaktig ett tegn i s for å få t. Slett nøyaktig ett tegn fra s for å få t. Bytt ut nøyaktig ett tegn av s med et annet tegn for å få t. Inngang: ...

Les mer

Spørsmål 389. Mulig bipartisjon LeetCode-løsning Problemstilling Mulig bipartisjon LeetCode-løsning – Vi ønsker å dele en gruppe på n personer (merket fra 1 til n) i to grupper uansett størrelse. Hver person kan mislike noen andre mennesker, og de bør ikke gå inn i samme gruppe. Gitt heltall n og matrisen misliker der misliker[i] = [ai, bi] indikerer at personen merket ai gjør ...

Les mer

Spørsmål 390. Ansattes betydning LeetCode-løsning Problemerklæring Betydning for ansatte LeetCode-løsning – Du har en datastruktur med ansattinformasjon, inkludert ansattes unike ID, viktighetsverdi og direkte underordnedes IDer. Du får en rekke ansatte ansatte der: ansatte[i].id er IDen til den ite ansatte. ansattes[i].viktighet er den viktige verdien til den ith ansatte. ansatte[i].subordinates er en liste over ...

Les mer

Spørsmål 391. Tegn på produktet til en Array LeetCode-løsning Problemstilling Tegn på produktet til en Array LeetCode-løsning – Det er en funksjon signFunc(x) som returnerer: 1 hvis x er positiv. -1 hvis x er negativ. 0 hvis x er lik 0. Du får en heltallsmatrise tall. La produkt være produktet av alle verdier i matrisetallene. Returner signFunc(produkt). Inndata: nums = [-1,-2,-3,-4,3,2,1] Utdata: 1 Forklaring: Produktet ...

Les mer

Spørsmål 392. Kill Process LeetCode Solution Problemerklæring Kill Process LeetCode Solution – Du har n prosesser som danner en rotfestet trestruktur. Du får to heltallsarrayer pid og ppid, der pid[i] er ID-en til i-prosessen og ppid[i] er ID-en til i-prosessens overordnede prosess. Hver prosess har bare én overordnet prosess, men kan ha flere underordnede prosesser. Bare én prosess har ppid[i] = 0, ...

Les mer

Spørsmål 393. Maksimalt produkt av splittet binærtre LeetCode-løsning Problemstilling Maksimalt produkt av delt binært tre LeetCode-løsning – Gitt roten til et binært tre, del det binære treet i to undertrær ved å fjerne en kant slik at produktet av summene av undertrærne maksimeres. Returner maksimalproduktet av summene av de to undertrærne. ...

Les mer

Spørsmål 394. Etterfølger av størrelse K med den største jevne sum LeetCode-løsningen Problemformulering Subsequence of Size K With the Largest Even Sum LeetCode Solution – "Subsequence of Size K With the Largest Even Sum" stater gitt en matrise tall og et heltall k, er oppgaven her å finne den største partallssummen av enhver undersekvens fra array nums som er ...

Les mer

Spørsmål 395. Symmetrisk tre LeetCode-løsning Leetcode-løsning Problemformulering Det symmetriske treet LeetCode Solution – “Symmetrisk tre” sier at gitt roten til det binære treet og vi må sjekke om det gitte binære treet er et speil av seg selv (symmetrisk rundt midten) eller ikke? Hvis ja, må vi returnere sant ellers usant. Eksempel: ...

Les mer

Spørsmål 396. Design Hit Counter LeetCode Solution Problemerklæring Design treffteller LeetCode Solution – Design en treffteller som teller antall treff mottatt de siste 5 minuttene (dvs. de siste 300 sekundene). Systemet ditt bør godta en tidsstempelparameter (i sekunders granularitet), og du kan anta at anrop blir gjort til systemet i kronologisk rekkefølge (dvs. tidsstemplet øker monotont). ...

Les mer

Spørsmål 397. Minimum flytting til Equal Array Elements LeetCode Solution Problemformulering Minimum trekk til like matriseelementer LeetCode Løsning – Gitt et heltall matriseantall av størrelse n, returner minimum antall trekk som kreves for å gjøre alle matriseelementer like. I ett trekk kan du øke n - 1 elementer i matrisen med 1. Eksempel 1: Inndata 1: nums = [1, 2, 3] Utdata: ...

Les mer

Spørsmål 398. Jump Game Leetcode-løsning Problemsetning Jump Game Leetcode Løsning – Du får en heltallsmatrise. Du er først plassert ved matrisens første indeks, og hvert element i matrisen representerer din maksimale hopplengde i den posisjonen. Returner true hvis du kan nå den siste indeksen, eller usann på annen måte. Eksempel: Inndata 1: nums = [2, ...

Les mer

Spørsmål 399. Linked List Cycle II LeetCode Solution Problemstilling Linket liste syklus II LeetCode Løsning – Gitt hodet til en koblet liste, returner noden der syklusen begynner. Hvis det ikke er noen syklus, returner null. Det er en syklus i en koblet liste hvis det er en node i listen som kan nås igjen ved kontinuerlig ...

Les mer

Spørsmål 400. Påfølgende tegn LeetCode Solution Problemformulering Konsekutive tegn LeetCode Løsning – Kraften til strengen er maksimal lengde på en ikke-tom understreng som inneholder bare ett unikt tegn. Gitt en streng s, returner potensen til s. Input: s = "leetcode" Utdata: 2 Forklaring: Delstrengen "ee" er av lengde 2 med kun tegnet 'e'. Forklaring...

Les mer

Spørsmål 401. Word-mønster LeetCode-løsning Problemstilling Ordmønster LeetCode Løsning – Vi får 2 strenger – “s” og “pattern”, vi må finne om mønsteret følger s. Følger her betyr full match. Mer formelt kan vi for hvert mønster[i] det skal bare være ett s[i] og omvendt, dvs. det er en ...

Les mer

Spørsmål 402. Maksimalt produkt på tre tall LeetCode-løsning Problemformulering Maksimalt produkt av tre tall LeetCode-løsning – Vi får en matrise, spørsmålet ber oss om å beregne maksimalproduktet av 3 tall. Eksempler Eksempel 1: Input: nums = [1,2,3] Output: 6 Eksempel 2: Input: nums = [1,2,3,4] Output: 24 Eksempel 3: Input: nums = ...

Les mer

Spørsmål 403. Excel-arkkolonnetittel LeetCode Solution Problemstilling Excel-ark-kolonnetittel LeetCode Løsning – Vi får et kolonnenummer (la oss kalle det colNum) og må returnere den tilsvarende kolonnetittelen slik den vises i et excel-ark For eksempel A -> 1 B -> 2 C -> 3 … Z -> 26 AA ...

Les mer

Spørsmål 404. Gyldig Perfect Square LeetCode-løsning Problemsetning Gyldig Perfekt kvadrat LeetCode Løsning – Gitt et positivt heltall skriv en funksjon som returnerer True hvis tall er et perfekt kvadrat ellers False. Oppfølging: Ikke bruk noen innebygd bibliotekfunksjon som sqrt. Inndata: num = 16 Utdata: sann Forklaring En grense for løsningen vår er fast. for et hvilket som helst tall...

Les mer

Spørsmål 405. Tilfeldig utvalgsindeks LeetCode-løsning Problemerklæring Random Pick Index LeetCode Solution- Vi får en konstruktør av klassen "Solution" og en funksjon "pick" av typen int. Vi er pålagt å implementere "Solution"-klassen som Solution(int[] nums) Initialiserer objektet med array-numrene. int pick(int target) Velger en tilfeldig indeks i fra nums hvor nums[i] == target. Hvis det er flere...

Les mer

Spørsmål 406. Finn to ikke-overlappende undermatriser hver med målsum LeetCode-løsning Problemformulering Finn to ikke-overlappende undermatriser hver med målsum LeetCode-løsning – "Finn to ikke-overlappende undermatriser hver med målsum" sier at du får en heltallsmatrise og et heltallsmål, oppgaven her er for å finne to ikke-overlappende undermatriser fra matrisenumre slik at ...

Les mer

Spørsmål 407. Strobogrammatisk nummer LeetCode-løsning Problemstilling Strobogrammatisk tall LeetCode Løsning – Gitt en strengnummer som representerer et heltall, returner sant hvis num er et strobogrammatisk tall. Et strobogrammatisk tall er et tall som ser likt ut når det roteres 180 grader (sett opp ned). Eksempel Testtilfelle 1: Inndata: num = “69” Utgang: sann Testtilfelle 2: Inndata: num = “692” Utdata: usant Forklaring ...

Les mer

Spørsmål 408. Slå sammen to binære trær LeetCode-løsning Problemstilling Slå sammen to binære trær LeetCode-løsning – Du får to binære trær rot1 og rot2. Tenk deg at når du setter en av dem for å dekke den andre, overlapper noen noder av de to trærne mens de andre ikke er det. Du må slå sammen de to trærne til ...

Les mer

Spørsmål 409. Subarray-produkt mindre enn K LeetCode-løsning Problemerklæring Subarray Products Less Than K LeetCode Solution – Gitt en matrise med heltall tall og et heltall k, returner antallet sammenhengende subarrays der produktet av alle elementene i subarrayen er strengt tatt mindre enn k. Eksempel testtilfelle 1: Inndata: inputArr = [10, 5, 2, 6] k = 100 ...

Les mer

Spørsmål 410. Reverse Only Letters LeetCode Solution Problemerklæring Omvendt bare bokstaver LeetCode Løsning – Gitt en streng s, reverser strengen i henhold til følgende regler: Alle tegn som ikke er engelske bokstaver forblir i samme posisjon. Alle engelske bokstaver (små eller store bokstaver) skal reverseres. Gå tilbake s etter å ha reversert den. Inngang: s = "ab-cd" ...

Les mer

Spørsmål 411. Antall dager mellom to datoer LeetCode-løsning Problemstilling Spørsmålet Antall dager mellom to datoer LeetCode Solution ber oss om å beregne det nøyaktige antallet dager mellom 2 gitte datoer inkludert skuddår. Datoene er gitt som strenger i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Det er også gitt at inndatadatoene er gyldige datoer mellom ...

Les mer

Spørsmål 412. Kodet streng med kortest lengde LeetCode-løsning Problemstilling Kodet streng med kortest lengde LeetCode-løsning – Gitt en streng s, kode strengen slik at dens kodede lengde er kortest. Kodingsregelen er: k[encoded_string], der den kodede_strengen innenfor hakeparentesene gjentas nøyaktig k ganger. k skal være et positivt heltall. Hvis en kodingsprosess ikke gjør ...

Les mer

Spørsmål 413. Neste Greater Element III LeetCode-løsning Problemformulering Problemet, Next Greater Element III LeetCode Solution sier at du får et positivt heltall n og du må finne det nest største heltallet ved å bruke sifrene som er tilstede i n bare. Hvis det ikke finnes noe slikt heltall, må du skrive ut -1. Dessuten er den nye...

Les mer

Spørsmål 414. Rediger avstand LeetCode-løsning Problemformulering Problemet Rediger avstand LeetCode Solution sier at du får to strenger ord1 og ord2 og du må konvertere ord1 til ord2 med minimumsoperasjoner. Operasjonene som kan utføres på strengen er – Sett inn et tegn Slett et tegn Erstatt et tegn Eksempler Test Case ...

Les mer

Spørsmål 415. Finn alle duplikater i en Array LeetCode-løsning Problemformulering Problemet, Finn alle duplikater i en matrise LeetCode Solution sier at du får en matrise med størrelse n som inneholder elementer i området [1,n]. Hvert heltall kan vises enten én eller to ganger, og du må finne alle elementene som vises to ganger i matrisen. Eksempler ...

Les mer

Spørsmål 416. Move Zeroes LeetCode Solution Problemformulering Problemet, Move Zeroes LeetCode Solution sier at du får en matrise som inneholder null og ikke-null elementer, og du må flytte alle nullene til slutten av matrisen, og opprettholde den relative rekkefølgen av ikke-null elementer i matrisen . Du må også implementere en på stedet...

Les mer

Spørsmål 417. Enkeltnummer Leetcode-løsning Problemerklæring Enkeltnummer Leetcode-løsning – Vi får en ikke-tom rekke heltall og trenger å finne et element som vises nøyaktig én gang. Det er gitt i spørsmålet at hvert element vises to ganger bortsett fra ett. Eksempel 1: Inndata: nums = [2,2,1] Utdata: 1 Eksempel 2: Inndata: ...

Les mer

Spørsmål 418. Antall provinser Leetcode-løsning Problemerklæring Antall provinser Leetcode-løsning – Vi får en tilstøtende matrisepresentasjon av en graf og trenger å finne antall provinser. Her er provinsen en gruppe av direkte eller indirekte tilknyttede byer og ingen andre byer utenfor gruppen. Eksempel Eksempel 1: Input: isConnected ...

Les mer

Spørsmål 419. 01 Matrix LeetCode-løsning Problemstilling I denne oppgaven 01 Matrix LeetCode Solution, må vi finne avstanden til nærmeste 0 for hver celle i den gitte matrisen. Matrisen består kun av 0-er og 1-er, og avstanden til to tilstøtende celler er 1. Eksempler Eksempel 1: Inndata: mat = ...

Les mer

Spørsmål 420. Sorter tegn etter frekvens LeetCode-løsning Problemstilling Sorter tegn etter frekvens LeetCode Løsning – Gitt en streng S, sorter den i synkende rekkefølge basert på frekvensen til tegnene. Frekvensen til et tegn er antall ganger det vises i strengen. Returner den sorterte strengen. Hvis det er flere svar, returner noen av dem. Eksempel for sortering av tegn etter ...

Les mer

Spørsmål 421. Maksimal verdi ved en gitt indeks i en LeetCode-løsning med begrenset array Problemformulering Problemet Maksimal verdi ved en gitt indeks i en avgrenset matrise LeetCode-løsningen sier at du får tre positive heltall: n, indeks og maxSum. Du ønsker å konstruere en matrise nums(0-indeksert) som tilfredsstiller følgende betingelser: nums.length == n nums[i] er et positivt heltall der 0 <= i < n. ...

Les mer

Spørsmål 422. Ikke-minskende Array LeetCode Solution Problemformulering Ikke-avtagende Array LeetCode Solution – gitt arraynumre med n heltall, er oppgaven din å sjekke om den kan bli ikke-minskende ved å modifisere maksimalt ett element. Vi definerer at en matrise ikke er avtagende hvis nums[indeks ] <= nums[indeks +1] gjelder for hver indeks (0-basert) slik at (0 <= indeks <= n-2). ...

Les mer

Spørsmål 423. Lengste delstreng med høyst K distinkte tegn LeetCode Solution Problemsetning Lengste delstreng med høyst K distinkte tegn LeetCode Løsning – Gitt en streng S og et heltall K, returner lengden på den lengste delstrengen av S som inneholder høyst K distinkte tegn. Eksempel: Testtilfelle 1: Inngang: S = “bacc” K = 2 Utgang: 3 Testtilfelle 2: Inngang: S = “ab” ...

Les mer

Spørsmål 424. Factorial Trailing Zeroes LeetCode Solution Problemerklæring Faktoriell etterfølgende nuller LeetCode-løsning – Gitt et heltall n, returner antall etterfølgende nuller i n!. Merk at n! = n * (n - 1) * (n - 2) * ... * 3 * 2 * 1. Inngang: n = 3 Utgang: 0 Forklaring: 3! = 6, ingen etterfølgende ...

Les mer

Spørsmål 425. Konverter sortert array til binært søketre LeetCode-løsninger Problemsetning Konverter sortert matrise til binært søketre LeetCode Solutions sier at gitt en heltallsmatrise hvor elementene er sortert i stigende rekkefølge, konverter det til et høydebalansert binært søketre. Et høydebalansert binært tre er et binært tre der dybden til de to undertrærne til hver node aldri avviker mer ...

Les mer

Spørsmål 426. Word Ladder LeetCode-løsning Problemformulering Ordstigen LeetCode Løsning – "Ordstige" sier at du får en streng beginWord, string endWord og en ordliste. Vi må finne den korteste transformasjonssekvenslengden (hvis ingen bane finnes, skriv ut 0) fra beginWord til endWord etter de gitte betingelsene: Alle mellomord skal ...

Les mer

Spørsmål 427. Beste møtepunkt LeetCode-løsning Problemformulering Det beste møtepunktet LeetCode Solution sier Gitt et binært rutenett av størrelse mxn der hver 1 bestemmer hjemmet til en venn, ønsker vi å returnere den minimale totale reiseavstanden der den totale reiseavstanden er summen av avstandene mellom husene av ...

Les mer

Spørsmål 428. Lengste delstreng med minst K repeterende tegn LeetCode Solution Problemformulering Problemet Lengste delstreng med minst K repeterende tegn LeetCode Solution sier gitt en streng S og et heltall k, returner lengden på den lengste delstrengen til S slik at frekvensen til hvert tegn i denne delstrengen er større enn eller lik k . Eksempel på lengste delstreng med minst ...

Les mer

Spørsmål 429. Samme tre LeetCode-løsning Problemstilling Problemet Samme tre sier Gitt røttene til to binære trær p og q, skriv en funksjon for å sjekke om de er like eller ikke. To binære trær anses som like hvis de er strukturelt identiske, og nodene har samme verdi. Eksempel: Testtilfelle ...

Les mer

Spørsmål 430. Spiral Matrix LeetCode Solution Problemstilling Spiralmatrise Problemet sier I Spiralmatrise ønsker vi å skrive ut alle elementene i en matrise i en spiralform i retning med klokken. Tilnærming til spiralmatrise: Idé Problemet kan implementeres ved å dele matrisen i løkker og skrive ut alle elementene i hver ...

Les mer

Spørsmål 431. Fjern duplikater fra Sorted Array Leetcode Solution Problemformulering Fjern duplikater fra sortert matrise Leetcode-løsningen – sier at du får en heltallsmatrise sortert i ikke-minkende rekkefølge. Vi må fjerne alle dupliserte elementer og modifisere den opprinnelige matrisen slik at den relative rekkefølgen av distinkte elementer forblir den samme, og rapportere verdien til ...

Les mer

Spørsmål 432. Største BST Subtree LeetCode-løsning Problemformulering Det største BST-undertreet LeetCode Løsningsproblemet sier gitt roten til et binært tre, finn det største undertreet, som også er et binært søketre (BST), der det største betyr at undertreet har det største antallet noder. Merk: Et undertre må inkludere alle dets etterkommere. I en binær ...

Les mer

Spørsmål 433. Sorter matrise etter paritet LeetCode-løsning Problemformulering Sorteringsmatrisen etter paritet LeetCode Løsning – "Sorter matrisen etter paritet" sier at du får en heltallsmatrise numer, flytt alle partallene i begynnelsen av matrisen etterfulgt av alle de odde heltallene. Merk: Returner en hvilken som helst matrise som tilfredsstiller denne betingelsen. Eksempel: Input: Output: ...

Les mer

Spørsmål 434. Fjern Nth Node fra slutten av listen Leetcode Solution Problemformulering Fjern Nth Node Fra End of List Leetcode Solution – sier at du får hodet til en koblet liste, og du må fjerne den n'te noden fra slutten av denne listen. Etter å ha slettet denne noden, returner hodet til den endrede listen. Eksempel: Inndata: ...

Les mer

Spørsmål 435. Pærebryter LeetCode-løsning Problemerklæring Pærebryter LeetCode-løsning – Det er n pærer som i utgangspunktet er av. Først slår du på alle pærene, deretter slår du av annenhver pære. I den tredje runden veksler du hver tredje pære (slår på hvis den er av eller slår seg av hvis den er på). For den ite runden...

Les mer

Spørsmål 436. Møterom II LeetCode-løsning Problemformulering Møterom II LeetCode Solution – “Meeting Rooms II” sier at du får en rekke møtetidsintervaller “intervaller” der “intervaller[i] = [start[i], slutt[i] ]”, returnerer minimum antall konferanserom kreves. Eksempel: intervaller = [[0,30],[5,10],[15,20]] 2 Forklaring: Å møte en kan gjøres ...

Les mer

Spørsmål 437. Lengste palindromisk delstreng LeetCode-løsning Problemformulering Den lengste palindromiske delstrengen LeetCode Solution – "Lengste palindromisk delstreng" sier at du får en streng s, returner den lengste palindromiske understrengen i s. Merk: Et palindrom er et ord som leser det samme bakover som forover, f.eks. frue. Eksempel: s = "babad" "bab" Forklaring: Alle ...

Les mer

Spørsmål 438. Beste tid for å kjøpe og selge aksje LeetCode-løsning Problemformulering Den beste tiden å kjøpe og selge aksjer LeetCode Solution – "Beste tid å kjøpe og selge aksjer" sier at du får en rekke priser der priser[i] er prisen på en gitt aksje på en i dag. Du ønsker å maksimere fortjenesten ved å velge ...

Les mer

Spørsmål 439. Median av to sorterte matriser LeetCode Solution Problemstilling Median av to sorterte matriser LeetCode-løsning – I oppgaven «Median av to sorterte matriser» får vi to sorterte matriser nums1 og nums2 av henholdsvis størrelse m og n, og vi må returnere medianen til de to sorterte matrisene. Den totale kjøretidskompleksiteten skal være O(log (m+n)). Eksempelnummer1 = [1,3], ...

Les mer

Spørsmål 440. Antall øyer LeetCode-løsning Problemformulering Antall øyer LeetCode Solution – “Antall øyer” sier at du får et mxn 2D binært rutenett som representerer et kart over '1'er (land) og '0'er (vann), du må returnere antall øyer. En øy er omgitt av vann og er...

Les mer

Spørsmål 441. LRU Cache LeetCode-løsning Spørsmål Design en datastruktur som følger begrensningene til en Least Recently Used (LRU) cache. Implementer LRUCache-klassen: LRUCache(int kapasitet) Initialiser LRU-cachen med positiv størrelseskapasitet. int get(int nøkkel) Returner verdien til nøkkelen hvis nøkkelen finnes, ellers returner -1. void put(int nøkkel, int verdi) Oppdater verdien til nøkkelen hvis nøkkelen finnes. Ellers legger du nøkkelverdi-paret til ...

Les mer

Spørsmål 442. Kth største element i en Stream Leetcode-løsning Problemstilling I dette problemet må vi designe en klasse KthLargest () som i utgangspunktet har et heltall k og et utvalg av heltall. Vi må skrive en parameterisert konstruktør for den når et heltall k og array-numre sendes som argumenter. Klassen har også en funksjon add (val) som legger til ...

Les mer

Spørsmål 443. Fjern koblede listeelementer Leetcode-løsning Problemstilling I dette problemet får vi en koblet liste med noder som har heltallverdier. Vi må slette noen noder fra listen som har verdi lik val. Problemet krever ikke å løses på stedet, men vi vil diskutere en slik tilnærming. Eksempelliste = ...

Les mer

Spørsmål 444. Minimum beveger seg til like matriseelementer Leetcode-løsning Problemstilling I dette problemet får vi en rekke heltall. Vi har også lov til å utføre et bestemt sett med operasjoner på denne matrisen. I en operasjon kan vi øke "n - 1 ″ (alle elementene unntatt en) elementer i matrisen med 1. Vi må ...

Les mer

Spørsmål 445. Telle gode noder i Binary Tree Leetcode Solution Problemerklæring I dette problemet er et binært tre gitt med roten. En node X i treet heter godt hvis det ikke er noder med en verdi større enn X i banen fra rot til X. Vi må returnere antall gode noder i ...

Les mer

Spørsmål 446. Excel-arkkolonnummer Leetcode-løsning Problemerklæring I dette problemet får vi en kolonnetittel som vises i et Excel-ark. Vi må returnere kolonnetallet som tilsvarer den kolonnetittelen i Excel som vist nedenfor. Eksempel # 1 "AB" 28 # 2 "ZY" 701 Tilnærming For å finne kolonnenummer for en bestemt ...

Les mer

Spørsmål 447. Antall trinn for å redusere et antall til null Leetcode-løsning Problemet Antall trinn for å redusere et antall til null Leetcode-løsning angir at gitt et heltall. Finn det minste antall trinn for å konvertere det gitte heltallet til 0. Du kan utføre et av de to trinnene, enten trekke 1 eller dele heltallet med 2. Problemet ...

Les mer

Spørsmål 448. Kombinasjoner Leetcode-løsning Problemet Kombinasjoner Leetcode-løsning gir oss to heltall, n og k. Vi får beskjed om å generere alle sekvensene som har k-elementer plukket ut av n elementer fra 1 til n. Vi returnerer disse sekvensene som en matrise. La oss gå gjennom noen eksempler for å få ...

Les mer

Spørsmål 449. Jewels and Stones Leetcode-løsning Problemet Jewels and Stones Leetcode Solution sier at du får to strenger. En av dem representerer juveler, og en av dem representerer steiner. Strengen som inneholder juveler representerer tegnene som er juveler. Vi må finne antall tegn i steinsnoren som er ...

Les mer

Spørsmål 450. Telle oddetall i en intervallområde Leetcode-løsning Problemstilling I dette problemet får vi to ikke-negative heltall lave og høye. Vi må finne hvor mange oddetall som er der i det gitte intervallområdet [lav, høy]. Eksempel lav = 3, høy = 7 3 Forklaring: Oddetallene mellom 3 og 7 er ...

Les mer

Spørsmål 451. Majority Element Leetcode-løsning Problemstilling Vi får en rekke heltall. Vi må returnere heltallet som forekommer mer enn ⌊N / 2⌋ tid i matrisen der ⌊ ⌋ er gulvoperatøren. Dette elementet kalles majoritetselementet. Merk at inngangsmatrisen alltid inneholder et majoritetselement. ...

Les mer

Spørsmål 452. Konverter et tall til heksadesimal Leetcode-løsning Problemet Konverter et tall til heksadesimal Leetcode-løsning gir oss et helt tall. Be oss så om å konvertere det gitte heltallet i desimaltallsystem til heksadesimalt tallsystem. Mer formelt krever spørsmålet at vi konverterer et heltall gitt i base 10 til en base 16-representasjon. Vi ...

Les mer

Spørsmål 453. Palindrome-koblet liste Leetcode-løsning I problemet "Palindrome-koblet liste", må vi sjekke om en gitt enkelt heltall-koblet liste er en palindrom eller ikke. Eksempelliste = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} sant Forklaring # 1: Listen er palindrom da alle elementene fra start og bak er ...

Les mer

Spørsmål 454. Maksimal dybde på binær treet Leetcode-løsning Problemstilling I problemet gis et binært tre, og vi må finne ut den maksimale dybden til det gitte treet. Et binært treets maksimale dybde er antall noder langs den lengste banen fra rotnoden og ned til den lengste bladnoden. Eksempel 3 / ...

Les mer

Spørsmål 455. Maksimal dybde på N-ary Tree Leetcode Solution I dette problemet får vi et N-ary-tre, det vil si et tre som lar noder få mer enn 2 barn. Vi må finne dybden på et blad lengst fra roten av treet. Dette kalles maksimal dybde. Merk at dybden på en sti ...

Les mer

Spørsmål 456. Roter liste Leetcode -løsning Problemet Rotate List Leetcode Solution gir oss en koblet liste og et heltall. Vi får beskjed om å rotere den koblede listen til høyre av k steder. Så hvis vi roterer en koblet liste k plasserer til høyre, tar vi i hvert trinn det siste elementet fra ...

Les mer

Spørsmål 457. Pow (x, n) Leetcode-løsning Problemet “Pow (x, n) Leetcode Solution” sier at du får to tall, hvorav det ene er et flytende nummer og et annet et heltall. Heltallet betegner eksponenten, og basen er det flytende tallet. Vi får beskjed om å finne verdien etter å ha evaluert eksponenten over basen. ...

Les mer

Spørsmål 458. Sett inn i et binært søketreet Leetcode-løsning I dette problemet får vi rotnoden til et binært søketre som inneholder heltallverdier og en heltallsverdi for en node som vi må legge til i binært søketre og returnere strukturen. Etter å ha satt inn elementet i BST, må vi skrive ut ...

Les mer

Spørsmål 459. Slå sammen to sorterte lister Leetcode-løsninger Koblede lister er ganske som matriser i sine lineære egenskaper. Vi kan slå sammen to sorterte matriser for å danne et samlet sortert utvalg. I dette problemet må vi slå sammen to sorterte koblede lister på plass for å returnere en ny liste som inneholder elementer fra begge listene på en sortert måte. Eksempel ...

Les mer

Spørsmål 460. Permutasjoner Leetcode Solution Problemet Permutasjoner Leetcode Solution gir en enkel sekvens av heltall og ber oss om å returnere en komplett vektor eller matrise av alle permutasjonene til den gitte sekvensen. Så før du går inn i å løse problemet. Vi burde være kjent med permutasjoner. Så, en permutasjon er ingenting annet enn en ordning ...

Les mer

Spørsmål 461. To sum Leetcode-løsning I dette problemet må vi finne et par to forskjellige indekser i en sortert matrise som deres verdier legger opp til et gitt mål. Vi kan anta at matrisen bare har ett par heltall som legger til summen. Merk at matrisen er ...

Les mer

Spørsmål 462. Count Primes Leetcode-løsninger I dette problemet får vi et helt tall, N. Målet er å telle hvor tall mindre enn N er primtall. Heltallet er begrenset til å være ikke-negativt. Eksempel 7 3 10 4 Forklaring Primer mindre enn 10 er 2, 3, 5 og 7. Så, tellingen er 4. Tilnærming (Brute ...

Les mer

Spørsmål 463. House Robber II Leetcode-løsning I "House Robber II" -problemet ønsker en røver å rane penger fra forskjellige hus. Mengden penger i husene er representert gjennom en matrise. Vi må finne den maksimale pengesummen som kan oppnås ved å legge til elementene i en gitt matrise i henhold til ...

Les mer

Spørsmål 464. Sqrt (x) Leetcode-løsning Som tittelen sier, må vi finne kvadratroten til et tall. La oss si at tallet er x, så er Sqrt (x) et tall slik at Sqrt (x) * Sqrt (x) = x. Hvis kvadratroten til et tall er noen desimalverdi, må vi returnere gulvverdien på ...

Les mer

Spørsmål 465. Konverter Sorted Array til Binary Search Tree Leetcode Solution Tenk at vi får et sortert utvalg av heltall. Målet er å bygge et binært søketre fra denne matrisen slik at treet er høydebalansert. Merk at et tre sies å være høydebalansert hvis høydeforskjellen på venstre og høyre undertrær til en hvilken som helst node i ...

Les mer

Spørsmål 466. Vannflasker Leetcode-løsning Problemstilling I oppgaven "Vannflasker" får vi to verdier, nemlig "numBottle" som vil lagre det totale antall fulle vannflasker og "numExchange" som vil lagre det totale antallet tomme vannflasker vi kan bytte om gangen og få en full vannflaske. Etter ...

Les mer

Spørsmål 467. Bytt noder i par Leetcode-løsninger Målet med dette problemet er å bytte noder på en gitt koblet liste i par, det vil si å bytte annenhver tilstøtende node. Hvis vi får lov til å bytte bare verdien på listenodene, vil problemet være trivielt. Så vi har ikke lov til å endre noden ...

Les mer

Spørsmål 468. Husraner Leetcode-løsning Problemerklæring I dette problemet er det hus i en gate, og husrøver må rane disse husene. Men problemet er at han ikke kan rane mer enn ett hus suksessivt, dvs. som ligger ved siden av hverandre. Gitt en liste over ikke-negative heltall som representerer mengden penger ...

Les mer

Spørsmål 469. Gyldige anagrammer I problemet "Gyldige anagrammer" har vi gitt to strenger str1 og str2. Finn ut at begge strengene er anagrammer eller ikke. Hvis de er anagrammer, returner ekte ellers returner falske. Eksempel Input: str1 = “abcbac” str2 = “aabbcc” Output: true Forklaring: Siden str2 kan dannes ved å omorganisere ...

Les mer

Spørsmål 470. Union og kryss av to sammenkoblede lister Gitt to koblede lister, opprett ytterligere to koblede lister for å få forening og skjæringspunkt mellom elementene i eksisterende lister. Eksempel Inngang: Liste1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 Liste2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Utgang: Skjæreliste: 14 → 9 → 5 Forbundsliste: ...

Les mer

Spørsmål 471. Runde Robin Scheduling Round Robin-planleggingen er veldig lik FCFS. Den eneste forskjellen mellom RR og FCFS planlegging er at RR er preemptive scheduling mens FCFS er non-preemptive scheduling. Hver prosess er allokert til CPU i klar kø for en enkelt tidsdel. Her ligner en klar kø ...

Les mer

Spørsmål 472. Tell måter å komme til den niende trappen ved å bruke trinn 1, 2 eller 3 Problemet "Telle måter å komme til den niende trappen ved hjelp av trinn 1, 2 eller 3" sier at du står på bakken. Nå må du nå enden av trappen. Så hvor mange måter er det å komme til slutten hvis du bare kan hoppe 1, 2, ...

Les mer

Spørsmål 473. Skriv en funksjon for å få skjæringspunktet til to sammenkoblede lister Problemstilling Problemet “Skriv en funksjon for å få skjæringspunktet for to sammenkoblede lister” sier at du får to sammenkoblede lister. Men de er ikke uavhengige koblede lister. De er koblet sammen på et eller annet tidspunkt. Nå må du finne dette skjæringspunktet mellom disse to listene. ...

Les mer

Spørsmål 474. Klippe en stang Problemstilling Problemet "Cutting a Rod" sier at du får en stang med en viss lengde og priser for alle størrelser på stenger som er mindre enn eller lik inngangslengden. Det er at vi vet prisen på stenger med lengde fra 1 til n, med tanke på ...

Les mer

Spørsmål 475. Sjekk om det er to intervaller som overlapper mellom et gitt sett med intervaller Problemerklæring Problemet "Sjekk om to intervaller overlapper mellom et gitt sett med intervaller" sier at du får noen sett med intervaller. Hvert intervall består av to verdier, en er starttid og den andre er sluttid. Problemstillingen ber om å sjekke om noen av ...

Les mer

Spørsmål 476. Palindromnummer Problemstilling Problemet "Palindrome Number" sier at du får et heltall. Sjekk om det er et palindrom eller ikke. Løs dette problemet uten å konvertere det angitte nummeret til en streng. Eksempel 12321 sann Forklaring 12321 er et palindromtall fordi når vi snur 12321 gir det 12321 ...

Les mer

Spørsmål 477. Sideerstatningsalgoritmer i operativsystemer Hva er sidebytte? De moderne operativsystemene bruker personsøk for minneadministrasjon, og mange ganger er det behov for utskifting av sider. Utskifting av sider er prosessen med å erstatte en side som er tilstede i minnet med en side som er nødvendig, men som ikke er tilstede i ...

Les mer

Spørsmål 478. Gjøksekvensprogram Problemstilling Gjøkesekvensprogram eller Gjøkhashing er en metode som brukes for å løse problemet når en kollisjon oppstår i en Hash-tabell. Kollisjoner er sannsynlig av to hash-verdier av en hash-funksjon i en tabell. En kollisjon oppstår når to hash-verdier for samme nøkkel oppstår ...

Les mer

Spørsmål 479. Boolsk parentesiseringsproblem Problemstilling “Boolsk parentesiseringsproblem” sier at vi får en sekvens av sant og usant, og noen boolske operatorer (AND, OR, XOR) mellom dem. Vi må finne antall måter å parentesere den gitte sekvensen slik at hele sekvensen resulterer i SANT. I ...

Les mer

Spørsmål 480. Tell par fra to sammenkoblede lister hvis sum er lik en gitt verdi Problemstilling Problem "Telle par fra to sammenkoblede lister hvis sum er lik en gitt verdi" oppgir at du får to sammenkoblede lister og en helverdisum. Problemstillingen ba om å finne ut hvor mange totalt par som har en sum lik den gitte verdien. Eksempel ...

Les mer

Spørsmål 481. Ordbrytingsproblem Problemstilling Ordpakkeproblemet sier at gitt en ordsekvens som inndata, må vi finne antall ord som kan monteres i en enkelt linje om gangen. Så for å gjøre dette setter vi pauser i den gitte sekvensen slik at det trykte dokumentet ...

Les mer

Spørsmål 482. Finn antall ansatte under hver ansatt HashMaps er en av de mest nyttige datastrukturene. Finn antall ansatte under hver ansatt er et problem som minner meg om den berømte filmens begynnelse. Ligner å drømme i en drøm. Her har vi en ansatt som jobber under en ansatt og så videre. Problemstilling Så hva ...

Les mer

Spørsmål 483. Lengste økende påfølgende Vi har en rekke heltall som ikke er sortert, og vi må finne den lengste økende sekvensen. Sekvensen trenger ikke være fortløpende. Konsekvensen skal øke. La oss forstå det bedre med noen få eksempler. Eksempel Input [9, 2, 5, 3, 7, 10, 8] Output 4 ...

Les mer

Spørsmål 484. K-th distinkt element i en matrise Du får et heltall array A, og skriver ut det femte distinkte elementet i en array. Den gitte matrisen kan inneholde duplikater, og utdataene skal skrive ut det femte distinkte elementet blant alle unike elementer i en matrise. Hvis k er mer enn et antall forskjellige elementer, så rapporter det. Eksempel på inngang: ...

Les mer

Spørsmål 485. Bytt noder i par I bytte noder i par problem, har vi gitt en koblet liste som består av n noder. Bytt ut hver node med jevn indeks, med en rett tilstøtende node med odd indeks () med tanke på indeks fra 0. Eksempel Input: 1-> 2-> 3-> 4-> NULL Output: 2-> 1-> 4-> 3-> NULL-inngang: 1-> 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7-> NULL-utgang: 2-> 1-> 4-> 3-> 6-> 5-> 7- > NULL Iterativ metode algoritme Opprett en ...

Les mer

Spørsmål 486. Leetcode Permutasjoner I denne leetcode-problemforutgivelsen har vi gitt en rekke forskjellige heltall, og skriver ut alle mulige permutasjoner. Eksempler Input arr [] = {1, 2, 3} Output 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1 Input arr [] = {1, 2, ...

Les mer

Spørsmål 487. Sudoku-løser I sudoku-løseren har vi gitt en delvis fylt (9 x 9) sudoku, skriv et program for å fullføre puslespillet. Sudoku må tilfredsstille følgende egenskaper. Hvert tall (1-9) må vises nøyaktig en gang på rad og en gang i en kolonne. Hvert tall (1-9) må vises nøyaktig en gang i ...

Les mer

Spørsmål 488. Slå sammen K sorterte lister Merge K-sorterte koblede lister-problemet er så kjent som i intervjuets synspunkt. Dette spørsmålet stilles så mange ganger i store selskaper som Google, Microsoft, Amazon, etc. Som navnet antyder, har vi fått k-sorterte koblede lister. Vi må slå dem sammen til en ...

Les mer

Spørsmål 489. Slå sammen to sorterte lenker Ved å slå sammen to sorterte koblede lister har vi gitt hovedpeker på to sammenkoblede lister, slå dem sammen slik at en enkelt koblet liste oppnås som har noder med verdier i sortert rekkefølge. returner hovedpekeren til den sammenslåtte koblede listen. Merk: slå sammen den koblede listen på plass uten å bruke ...

Les mer

Spørsmål 490. Finn median fra datastrøm I Finn median fra datastrømproblemet har vi gitt at heltall blir lest fra en datastrøm. Finn medianen til alle elementene som er lest så langt, fra første heltall til siste heltall. Eksempel Inngang 1: stream [] = {3,10,5,20,7,6} Output: 3 6.5 ...

Les mer

Spørsmål 491. Husrøver The House Robber Problem sier at det i et nabolag i en by er en enkelt rad med n hus. En tyv planlegger å bære en heist i dette nabolaget. Han vet hvor mye gull som er skjult i hvert av husene. For å unngå å utløse en ...

Les mer

Spørsmål 492. Ordbrudd Word Break er et problem som vakkert illustrerer et helt nytt konsept. Vi har alle hørt om sammensatte ord. Ord som består av mer enn to ord. I dag har vi en liste over ord, og alt vi har å gjøre er å sjekke om alle ordene fra ordboken kan ...

Les mer

Spørsmål 493. Slå sammen to sorterte lister Leetcode Hva er flette to sorterte lister problem på leetcode? Dette er så interessant spørsmål som blir stilt så mange ganger i selskaper som Amazon, Oracle, Microsoft, etc. I dette problemet (Merge Two Sorted Lists Leetcode) har vi gitt to sammenkoblede lister. Begge koblede lister er i økende rekkefølge. Slå sammen begge koblede listen i ...

Les mer

Spørsmål 494. Omvendt noder i K-Group Problem I omvendte noder i K-gruppeproblemet har vi gitt en koblet liste, reverser den koblede listen i en gruppe med k og returnerer den endrede listen. Hvis nodene ikke er flere av k, reverserer du de gjenværende nodene. Verdien av k er alltid mindre eller lik ...

Les mer

Spørsmål 495. LRU Cache Implementering Minst nylig brukt (LRU) hurtigbuffer er en type metode som brukes til å opprettholde dataene slik at den tid det tar å bruke dataene er minst mulig. LRU-algoritme som brukes når hurtigbufferen er full. Vi fjerner de sist brukte dataene fra hurtigminnet til ...

Les mer

Spørsmål 496. Slå sammen Sorter Hva er merge sort? Merge Sort er en rekursiv prosedyre. Det er også en splittelse og erobrer algoritme. Nå må vi vite hva skill og erobringsalgoritme er? Det er en type prosedyre der vi deler problemet i delproblemer og deler dem til vi finner den korteste ...

Les mer

Spørsmål 497. Gyldig Sudoku Gyldig Sudoku er et problem der vi har gitt et 9 * 9 Sudoku-brett. Vi må finne den gitte Sudoku er gyldig eller ikke på grunnlag av følgende regler: Hver rad må inneholde sifrene 1-9 uten repetisjon. Hver kolonne må inneholde sifrene 1-9 uten repetisjon. Hver av de 9 3x3 underboksene ...

Les mer

Spørsmål 498. Legg til to tall Å legge til to tall er et problem der vi har gitt to ikke-tomme koblede lister som representerer et ikke-negativt heltall. Sifferet lagres i omvendt rekkefølge, og hver node må bare inneholde et enkelt siffer. Legg til de to tallene og skriv ut resultatet ved hjelp av en koblet liste. Inndataformat ...

Les mer

Spørsmål 499. Sikt av Eratosthenes Sieve of Eratosthenes er en algoritme der vi finner ut primtallene mindre enn N. Her er N et heltall. Dette er en effektiv metode for å finne ut primtallene til en grense. Ved å bruke dette kan vi finne ut primtallene til 10000000. Her ...

Les mer

Spørsmål 500. N dronningsproblem N dronningsproblem ved å bruke konseptet Backtracking. Her plasserer vi dronning slik at ingen dronning er under angrepsforhold. Angrepstilstanden til dronningene er hvis to dronninger er på samme kolonne, rad og diagonal, så er de under angrep. La oss se dette ved nedenstående figur. Her ...

Les mer

Spørsmål 501. Serialiser og deserialiser binært tre Vi har gitt et binært tre som inneholder N antall noder der hver node har noen verdi. Vi må serieisere og deserialisere det binære treet. Serialize Prosessen med å lagre et tre i en fil uten å forstyrre strukturen kalles serialisering. DeserializeSerialize og Deserialize Binary Tree Prosessen ...

Les mer

Spørsmål 502. Snu en koblet liste Problemerklæring Problemet “reversere en koblet liste” sier at vi får overhodet for den koblede listen. Vi må reversere den koblede listen ved å endre koblingene mellom dem og returnere hodet til den omvendte koblede listen. Eksempel 10-> 20-> 30-> 40-> NULL NULL <-10 <-20 <-30 <-40 Forklaring Vi har reversert den sammenkoblede ...

Les mer

Spørsmål 503. Finn par med gitt forskjell Problemstilling I den gitte usorterte matrisen, finn paret elementer i den gitte matrisen med gitt forskjell n. Eksempel Inngang arr [] = {120, 30, 70, 20, 5, 6}, differanse (n) = 40 Utgang [30, 70] Forklaring Her er forskjellen på 30 og 70 lik verdien av ...

Les mer

Spørsmål 504. Sett inn node i den sorterte koblede listen Problemstilling I "Sett inn node i den sorterte koblede listen" har vi gitt en koblet liste. Sett inn en ny node i den sorterte koblede listen på en sortert måte. Etter å ha satt inn en node i den sorterte koblede listen, skal den endelige koblede listen være den sorterte koblede listen. ...

Les mer

Spørsmål 505. Oppdag en løkke i den koblede listen Problemstilling I “Oppdag en løkke i den koblede listen” har vi gitt en koblet liste. Finn ut om det er løkke eller ikke. Hvis det er en sløyfe i den koblede listen, vil noen noder i den koblede listen peke på en av de forrige nodene ...

Les mer

Translate »
4