Union og kryss av to sammenkoblede lister

Gitt to koblede lister, opprett ytterligere to koblede lister for å få fagforening og skjæringspunkt mellom elementene i eksisterende lister. Eksempel Input: List1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 List2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Output: Intersection_list: 14 → 9 → 5 Union_list:…

Les mer

Maksimal påfølgende sum slik at ingen tre er på rad

Problemet "Maksimal undersekvenssum slik at ingen tre er sammenhengende" sier at du får en rekke heltall. Nå må du finne en undersøkelse som har den maksimale summen gitt at du ikke kan vurdere tre påfølgende elementer. For å huske, en undersøkelse er ingenting annet enn en matrise ...

Les mer

Spørsmål om XOR av største odde divisor i området

Problemstilling Problemet "Spørringer på XOR med største odde divisor i området" sier at du får en matrise med heltall og spørring q, hver spørring består av et område. Problemstillingen ber om å finne ut XOR for den største odde divisoren innenfor det gitte området ...

Les mer

Største sum sammenhengende undergruppe

Problemerklæring Du får en rekke heltall. Problemstillingen ber om å finne ut den største summen sammenhengende subarray. Dette betyr ingenting annet enn å finne en undergruppe (kontinuerlige elementer) som har den største summen blant alle andre underordninger i den gitte matrisen. Eksempel arr [] = {1, -3, 4,…

Les mer

Translate »