Finn duplikater i en gitt matrise når elementene ikke er begrenset til et område

Problemet "Finn duplikater i en gitt matrise når elementene ikke er begrenset til et område" sier at du har en matrise som består av n heltall. Problemstillingen det for å finne ut duplikatelementene hvis de er til stede i matrisen. Hvis det ikke finnes noe slikt element, returner -1. Eksempel [...

Les mer

Skriv en funksjon for å få skjæringspunktet til to sammenkoblede lister

Problemstilling Problemet “Skriv en funksjon for å få skjæringspunktet for to sammenkoblede lister” sier at du får to sammenkoblede lister. Men de er ikke uavhengige koblede lister. De er koblet sammen på et eller annet tidspunkt. Nå må du finne dette skjæringspunktet mellom disse to listene. ...

Les mer

Translate »