Maksimal økning av summen

Problemstilling I “Maximum Sum Increasing Subsequence” -problemet har vi gitt en matrise. Finn summen av maksimumssekvensen til den gitte matrisen, det vil si heltallene i sekvensen er i sortert rekkefølge. En undersøkelse er en del av en matrise som er en sekvens som er ...

Les mer

Translate »