Maksimal påfølgende sum slik at ingen tre er på rad

Problemet "Maksimal undersekvenssum slik at ingen tre er sammenhengende" sier at du får en rekke heltall. Nå må du finne en undersøkelse som har den maksimale summen gitt at du ikke kan vurdere tre påfølgende elementer. For å huske, en undersøkelse er ingenting annet enn en matrise ...

Les mer

Maksimal mulig forskjell på to delmengder av en matrise

Anta at vi har et heltall. Problemstillingen "Maksimal mulig forskjell på to delmengder av en matrise" ber om å finne ut den maksimale mulige forskjellen mellom de to delmengdene i en matrise. Betingelser som skal følges: En matrise kan inneholde repeterende elementer, men den høyeste frekvensen til et element ...

Les mer

Lengde på den største undergruppen med sammenhengende elementer

Problemet "Lengden på den største undergruppen med sammenhengende elementer" sier at du får et heltall. Problemstillingen ber om å finne ut lengden på den lengste sammenhengende undergruppen som elementene kan ordnes i en sekvens (kontinuerlig, enten stigende eller synkende). Tallene i ...

Les mer

Translate »