Maksimalt antall forekomster av en delstreng Leetcode-løsning

Problemerklæring: Maksimalt antall forekomster av en delstreng Leetcode-løsning – Gitt en streng s, returner maksimalt antall forekomster av en delstreng under følgende regler: Antall unike tegn i delstrengen må være mindre enn eller lik maxLetters. Delstrengstørrelsen må være mellom minSize og maxSize inklusive. Eksempel …

Les mer

Roman til Integer Leetcode Solution

I problemet “Roman to Integer” får vi en streng som representerer et positivt heltall i sin romerske tallform. Romerske tall er representert med 7 tegn som kan konverteres til heltall ved hjelp av følgende tabell: Merk: Heltalsverdien til det gitte romertallet vil ikke overstige eller ...

Les mer

Gjennomsnitt av rekkevidde i matrise

Problemstilling Problemet "Gjennomsnitt for rekkevidde i matrise" sier at du får et heltall array og q antall spørsmål. Hver spørring inneholder venstre og høyre som et område. Problemstillingen ber om å finne ut middelverdien på gulvet for alle heltallene som kommer inn ...

Les mer

Omorganiser matrisen slik at til og med indekselementer er mindre og odde indekselementer er større

Problemstilling Du har gitt en rekke heltall. Problemet "Omorganiser matrise slik at selv indekselementer er mindre og odde indekselementer er større" ber om å omorganisere matrisen på en slik måte at de jevne indekselementene skal være mindre enn de odde indekselementene i en ...

Les mer

Translate »