Lengde på den største undergruppen med sammenhengende elementer

Problemet "Lengden på den største undergruppen med sammenhengende elementer" sier at du får et heltall. Problemstillingen ber om å finne ut lengden på den lengste sammenhengende undergruppen som elementene kan ordnes i en sekvens (kontinuerlig, enten stigende eller synkende). Tallene i ...

Les mer

Lengste delstreng uten repeterende tegn LeetCode Solution

Lengste delstreng uten repeterende tegn LeetCode Solution – Gitt en streng, må vi finne lengden på den lengste delstrengen uten å gjenta tegn. La oss se nærmere på noen eksempler: Eksempel pwwkew 3 Forklaring: Svaret er "wke" med lengde 3 aav 2 Forklaring: Svaret er "av" med lengde 2 Approach-1 …

Les mer

Sorter en matrise i henhold til rekkefølgen definert av en annen matrise

Problemstilling Du får to matriser med heltall arr1 [] og arr2 []. Problemet "Sorter en matrise i henhold til rekkefølgen definert av en annen matrise" ber om å sortere den første matrisen i henhold til den andre matrisen, slik at tallene i den første matrisen blir relativt sortert av alle ...

Les mer

Maksimer summen av påfølgende forskjeller i en sirkulær matrise

Problemerklæring Anta at du har et heltall-array. Denne matrisen skal behandles som en sirkulær matrise. Den siste verdien av en matrise blir koblet til den første matrisen, en ⇒ a1. Problemet "Maksimer summen av påfølgende forskjeller i en sirkulær matrise" ber om å finne ut det maksimale ...

Les mer

Maksimal lengdesekvens med forskjell mellom tilstøtende elementer som enten 0 eller 1

Problemerklæring Du får et heltall. Problemet "Maksimal lengdesekvens med forskjell mellom tilstøtende elementer som enten 0 eller 1" ber om å finne ut den maksimale undersekvenslengden med forskjellen mellom de tilstøtende elementene skal være ingen ringere enn 0 eller 1. Eksempel arr [] = {1, ...

Les mer

Translate »