Fange regnvann Leetcode-løsning

Problemformulering The Trapping Rain Water LeetCode Solution – “Trapping Rain Water” sier at gitt en rekke høyder som representerer et høydekart hvor bredden på hver stolpe er 1. Vi må finne mengden vann som er fanget etter regn. Eksempel: Inndata: høyde = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utgang: 6 Forklaring: Sjekk …

Les mer

3Sum nærmeste LeetCode-løsning

Problemsetning 3Sum nærmest LeetCode-løsning – Gitt en heltallsmatrise tall med lengde n og et heltallsmål, finn tre heltall i tall slik at summen er nærmest målet. Returner summen av de tre heltallene. Du kan anta at hver inngang ville ha nøyaktig én løsning. Inndata: nums = [-1,2,1,-4], mål = 1 Utgang: …

Les mer

Største nummer Leetcode-løsning

Problemstilling Det største tallet LeetCode Solution – “Largest Number” sier at gitt en liste over ikke-negative heltall, må vi ordne tallene på en slik måte at de danner det største tallet og returnerer det. Siden resultatet kan være veldig stort, må du returnere ...

Les mer

Spiral Matrix III LeetCode-løsning

Problemstilling Spiral Matrix III LeetCode Løsning – Du starter ved cellen (rStart, cStart) i et rader x cols rutenett som vender mot øst. Det nordvestlige hjørnet er ved den første raden og kolonnen i rutenettet, og det sørøstlige hjørnet er ved den siste raden og kolonnen. Du vil gå i en spiral med klokken ...

Les mer

Maksimal lengde på en sammenkoblet streng med unike tegn Leetcode-løsning

Problemformulering Maksimal lengde på en sammenkoblet streng med unike tegn LeetCode-løsning – "Maksimal lengde på en sammenkoblet streng med unike tegn" sier at du får en rekke strenger og du må velge en hvilken som helst etterfølge av den gitte matrisen og sette sammen disse strenger for å danne …

Les mer

Subarray Sum er lik K LeetCode Solution

Problemsetning Subarray-summen er lik K LeetCode-løsning – "Subarray Sum er lik K" sier at du får en rekke heltall "nums" og et heltall 'k', returner det totale antallet kontinuerlige subarrays hvis sum er lik 'k'. Eksempel: nums = [1, 2, 3], k=3 2 Forklaring: Det …

Les mer

Lengste palindromisk delstreng LeetCode-løsning

Problemformulering Den lengste palindromiske understrengen LeetCode-løsning – "Lengste palindromisk understreng" sier at du får en streng s, returner den lengste palindromiske understrengen i s. Merk: Et palindrom er et ord som leser det samme bakover som forover, f.eks. frue. Eksempel: s = “babad” “bab” Forklaring: Alle …

Les mer

3Sum Leetcode-løsning

Problemstilling Er det en rekke n-tall, er det elementene a, b, c i tall slik at a + b + c = 0? Finn alle unike tripletter i matrisen som gir summen av null. Merknad: at løsningssettet ikke må inneholde duplikat tripletter. Eksempel # 1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

Les mer

Søk i Rotated Sorted Array Leetcode Solution

Vurder en sortert matrise, men en indeks ble valgt og matrisen ble rotert på det tidspunktet. Når matrisen er rotert, må du finne et bestemt målelement og returnere indeksen. I tilfelle elementet ikke er til stede, returnerer -1. Problemet er generelt ...

Les mer

Translate »