Fange regnvann Leetcode-løsning

Problemformulering The Trapping Rain Water LeetCode Solution – “Trapping Rain Water” sier at gitt en rekke høyder som representerer et høydekart hvor bredden på hver stolpe er 1. Vi må finne mengden vann som er fanget etter regn. Eksempel: Inndata: høyde = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utgang: 6 Forklaring: Sjekk …

Les mer

Enkeltnummer Leetcode-løsning

Problemerklæring Enkeltnummer Leetcode-løsning – Vi får en ikke-tom rekke heltall og trenger å finne et element som vises nøyaktig én gang. Det er gitt i spørsmålet at hvert element vises to ganger bortsett fra ett. Eksempel 1: Inndata: nums = [2,2,1] Utdata: 1 Eksempel 2: Inndata: …

Les mer

Lengste palindromisk delstreng LeetCode-løsning

Problemformulering Den lengste palindromiske understrengen LeetCode-løsning – "Lengste palindromisk understreng" sier at du får en streng s, returner den lengste palindromiske understrengen i s. Merk: Et palindrom er et ord som leser det samme bakover som forover, f.eks. frue. Eksempel: s = “babad” “bab” Forklaring: Alle …

Les mer

Beste tid for å kjøpe og selge aksje LeetCode-løsning

Problemformulering Den beste tiden å kjøpe og selge aksjer LeetCode Solution – "Beste tid å kjøpe og selge aksjer" sier at du får en rekke priser der priser[i] er prisen på en gitt aksje på en i dag. Du ønsker å maksimere fortjenesten ved å velge...

Les mer

Omorganisere matrisen slik at arr [i]> = arr [j] hvis jeg er jevn og arr [i] <= arr [j] hvis jeg er merkelig og j <i

Anta at du har et heltall. Problemstillingen ber om å omorganisere matrisen på en slik måte at elementene i jevn posisjon i en matrise skal være større enn alle elementene før den, og elementene i odde posisjoner skal være mindre enn elementene før den. Eksempel ...

Les mer

Maksimal matrise fra to gitte arrays som holder orden likt

Anta at vi har to heltalls array av samme størrelse n. Begge gruppene kan også inneholde vanlige tall. Problemstillingen ber om å danne den resulterende matrisen som inneholder maksimumsverdiene 'n' fra begge matriser. Den første matrisen bør prioriteres (elementer fra den første ...

Les mer

Translate »