Fylle ut neste høyre-pekere i hver node Leetcode-løsning

Problemformulering The Populating Next Right Pointers in Every Node LeetCode Solution – "Populating Next Right Pointers in Every Node" sier at gitt roten til det perfekte binære treet, må vi fylle ut hver neste peker i noden til dens neste høyre node. Hvis det ikke er noen neste …

Les mer

Antall distinkte øyer Leetcode-løsning

Problemstilling Antall distinkte øyer LeetCode Solution – “Antall distinkte øyer” angir at gitt anxm binær matrise. En øy er en gruppe av 1-er (representerer land) koblet 4-retningsmessig (horisontalt eller vertikalt). En øy anses å være den samme som en annen hvis og bare hvis en øy …

Les mer

Gjenopprett Binary Search Tree Leetcode Solution

Problemformulering Gjenopprett binært søketre LeetCode Solution – "Recover Binary Search Tree" sier at gitt roten til det binære søketreet, hvor verdiene til nøyaktig to noder byttes ved en feiltakelse. Vi må gjenopprette treet uten å endre strukturen. Eksempel: Input: root = [1,3,null,null,2] Output: [3,1,null,null,2] …

Les mer

Symmetrisk tre Leetcode-løsning

Problemformulering Det symmetriske treet LeetCode Solution – “Symmetrisk tre” sier at gitt roten til det binære treet og vi må sjekke om det gitte binære treet er et speil av seg selv (symmetrisk rundt midten) eller ikke? Hvis ja, må vi returnere sant ellers usant. Eksempel: …

Les mer

Konverter Sorted Array til Binary Search Tree Leetcode Solution

Tenk at vi får et sortert utvalg av heltall. Målet er å bygge et binært søketre fra denne matrisen slik at treet er høydebalansert. Legg merke til at et tre sies å være balansert i høyden hvis høydeforskjellen på venstre og høyre undertrær til en hvilken som helst node i ...

Les mer

Translate »