Maksimal matrise fra to gitte arrays som holder orden likt

Anta at vi har to heltalls array av samme størrelse n. Begge gruppene kan også inneholde vanlige tall. Problemstillingen ber om å danne den resulterende matrisen som inneholder maksimumsverdiene 'n' fra begge matriser. Den første matrisen bør prioriteres (elementer fra den første ...

Les mer

Translate »