Maksimal mulig forskjell på to delmengder av en matrise

Anta at vi har et heltall. Problemstillingen "Maksimal mulig forskjell på to delmengder av en matrise" ber om å finne ut den maksimale mulige forskjellen mellom de to delmengdene i en matrise. Betingelser som skal følges: En matrise kan inneholde repeterende elementer, men den høyeste frekvensen til et element ...

Les mer

Gjennomsnitt av rekkevidde i matrise

Problemstilling Problemet "Gjennomsnitt for rekkevidde i matrise" sier at du får et heltall array og q antall spørsmål. Hver spørring inneholder venstre og høyre som et område. Problemstillingen ber om å finne ut middelverdien på gulvet for alle heltallene som kommer inn ...

Les mer

Translate »