Sammenkobling av Array LeetCode Solution

Problemformulering: Sammenkobling av Array LeetCode-løsning – Gitt en heltallsmatrise med lengde n, vil du lage en matrise med lengde 2n der ans[i] == tall[i] og ans[i + n] == tall[ i] for 0 <= i < n (0-indeksert). Spesifikt er ans sammenkoblingen av to nums-arrayer. Returner matrisen ans. Eksempel: Eksempel 1 Inndata: nums = [1,2,1] Utdata: [1,2,1,1,2,1] Forklaring: Matrisen …

Les mer

Finn undergruppe med gitt sum (håndterer negative tall)

Problemet "Finn undergruppe med gitt sum (Håndterer negative tall)" sier at du får et heltallmatrise som også inneholder negative heltall og et tall som kalles "sum". Problemstillingen ber om å skrive ut underarrayen, som summerer seg til et gitt nummer kalt “sum”. Hvis mer enn én undergruppe ...

Les mer

Translate »