Gjennomsnitt av rekkevidde i matrise

Problemstilling Problemet "Gjennomsnitt for rekkevidde i matrise" sier at du får et heltall array og q antall spørsmål. Hver spørring inneholder venstre og høyre som et område. Problemstillingen ber om å finne ut middelverdien på gulvet for alle heltallene som kommer inn ...

Les mer

Design en stabel som støtter getMin () i O (1) tid og O (1) ekstra plass

Design en stabel som støtter getMin () i O (1) tid og O (1) ekstra plass. Dermed må den spesielle stabeldatastrukturen støtte alle operasjonene i stakken som - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () i konstant tid. Legg til en ekstra operasjon getMin () for å returnere minimumsverdien ...

Les mer

Elementer som skal legges til slik at alle elementene i et område er tilstede i matrisen

Problemstilling “Elementer som skal legges til slik at alle elementene i et område er tilstede i matrisen” sier at du får en rekke heltall. Problemstillingen ber om å finne ut hvor mange elementer som skal legges til i en matrise, slik at alle elementene ligger i ...

Les mer

Translate »