Maksimal mulig forskjell på to delmengder av en matrise

Anta at vi har et heltall. Problemstillingen "Maksimal mulig forskjell på to delmengder av en matrise" ber om å finne ut den maksimale mulige forskjellen mellom de to delmengdene i en matrise. Betingelser som skal følges: En matrise kan inneholde repeterende elementer, men den høyeste frekvensen til et element ...

Les mer

Skriv ut modifisert matrise etter økning i flere matriser

Problemet "Skriv ut modifisert matrise etter økning av flere matriserområder" sier at du får et heltallmatrise og "q" antall spørsmål blir gitt. En heltall "d" er også gitt. Hver spørring inneholder to heltall, startverdi og en sluttverdi. Problemstillingen ber om å finne ...

Les mer

Translate »