Fange regnvann Leetcode-løsning

Problemformulering The Trapping Rain Water LeetCode Solution – “Trapping Rain Water” sier at gitt en rekke høyder som representerer et høydekart hvor bredden på hver stolpe er 1. Vi må finne mengden vann som er fanget etter regn. Eksempel: Inndata: høyde = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utgang: 6 Forklaring: Sjekk …

Les mer

Racerbil LeetCode-løsning

Problemstilling Race Car LeetCode Løsning – Bilen din starter på posisjon 0 og hastighet +1 på en uendelig talllinje. Bilen din kan gå i negative posisjoner. Bilen din kjører automatisk i henhold til en sekvens med instruksjoner 'A' (akselerere) og 'R' (revers): Når du får en instruksjon 'A', gjør bilen din følgende: posisjon += hastighet ...

Les mer

Korteste vei i et rutenett med eliminering av hindringer LeetCode-løsning

Problemstilling Korteste vei i et rutenett med hindringer Eliminering LeetCode-løsning – Du får et mxn heltallsmatrisenett der hver celle enten er 0 (tom) eller 1 (hinder). Du kan flytte opp, ned, til venstre eller høyre fra og til en tom celle i ett trinn. Gå tilbake til det minste antallet trinn for å gå fra øvre venstre side ...

Les mer

N-Queens LeetCode-løsning

Problemstilling N-Queens LeetCode-løsning – n-queens-puslespillet er problemet med å plassere n dronninger på et nxn-sjakkbrett slik at ikke to dronninger angriper hverandre. Gitt et heltall n, returner alle distinkte løsninger til puslespillet n-dronninger. Du kan returnere svaret i hvilken som helst rekkefølge. Hver løsning inneholder en distinkt tavlekonfigurasjon av ...

Les mer

Største rektangel i histogram LeetCode-løsning

Problemstilling Største rektangel i histogram LeetCode Løsning – Gitt en rekke heltallshøyder som representerer histogrammets stolpehøyde der bredden på hver stolpe er 1, returner arealet til det største rektangelet i histogrammet. Eksempel på testtilfelle 1: Inndata: høyder = [2, 1, 5, 6, 2, 3] Utdata: 10 Forklaring: …

Les mer

Regular Expression Matching Regular Expression Matching LeetCode Solution

Problemstilling Matching av regulære uttrykk Matching av regulære uttrykk LeetCode-løsning – Gitt en inndatastreng s og et mønster p, implementer matching av regulære uttrykk med støtte for '.' og hvor: '.' Matcher et hvilket som helst enkelt tegn.​​​​ '*' Matcher null eller flere av det foregående elementet. Matchingen skal dekke hele inndatastrengen (ikke delvis). Eksempel på testtilfelle 1: Inndata: …

Les mer

Finn median fra Data Stream LeetCode Solution

Problemstilling Finn median fra datastrøm LeetCode Solution – Medianen er den midterste verdien i en ordnet heltallsliste. Hvis størrelsen på listen er partall, er det ingen middelverdi og medianen er gjennomsnittet av de to midterste verdiene. For eksempel, for arr = [2,3,4], medianen …

Les mer

Lengste økende vei i en Matrix LeetCode-løsning

Problemstilling Lengste økende bane i en matrise LeetCode-løsning – Gitt en mxn heltallsmatrise, returner lengden på den lengste økende banen i matrisen. Fra hver celle kan du enten bevege deg i fire retninger: venstre, høyre, opp eller ned. Du kan ikke bevege deg diagonalt eller bevege deg utenfor grensen (dvs. omslag er ikke tillatt). Inndata: …

Les mer

Optimal kontobalansering LeetCode-løsning

Problemerklæring Optimal kontobalansering LeetCode-løsning – Du får en rekke transaksjonstransaksjoner der transaksjoner[i] = [from, toi, amounti] indikerer at personen med ID = fromi ga beløp $ til personen med ID = toi. Returner minimum antall transaksjoner som kreves for å gjøre opp gjelden. Inndata: transaksjoner = [[0,1,10],[2,0,5]] Utdata: 2 Forklaring: Person #0 …

Les mer

Translate »