Ansatt ledig tid LeetCode-løsning

Problemerklæring Ansatt ledig tid LeetCode-løsning – Vi får en liste over ansatte, som representerer arbeidstiden for hver ansatt. Hver ansatt har en liste over ikke-overlappende intervaller, og disse intervallene er i sortert rekkefølge. Returner listen over begrensede intervaller som representerer den vanlige fritiden i positiv lengde for alle ansatte, også i …

Les mer

Lengde på den største undergruppen med sammenhengende elementer

Problemet "Lengden på den største undergruppen med sammenhengende elementer" sier at du får et heltall. Problemstillingen ber om å finne ut lengden på den lengste sammenhengende undergruppen som elementene kan ordnes i en sekvens (kontinuerlig, enten stigende eller synkende). Tallene i ...

Les mer

Generer alle mulige sorterte matriser fra alternative elementer i to gitte sorterte matriser

Problemet "Generer alle mulige sorterte matriser fra alternative elementer i to gitte sorterte matriser" sier at antar at du har to sorterte matriser. Problemstillingen ber om å finne ut alle mulige sorterte matriser, slik at antallet skal ordnes alternativt fra de to oppgitte forskjellige matriser. Eksempel ArrA []…

Les mer

Tekstbegrunnelse LeetCode-løsning

Vi vil diskutere tekstbegrunnelse LeetCode Løsning i dag Problemformulering Oppgaven "Tekstbegrunnelse" sier at du får en liste s[ ] av typestreng av størrelse n og en heltallsstørrelse. Begrunn teksten slik at hver tekstlinje består av størrelsen på antall tegn. Du kan …

Les mer

Maksimer summen av påfølgende forskjeller i en sirkulær matrise

Problemerklæring Anta at du har et heltall-array. Denne matrisen skal behandles som en sirkulær matrise. Den siste verdien av en matrise blir koblet til den første matrisen, en ⇒ a1. Problemet "Maksimer summen av påfølgende forskjeller i en sirkulær matrise" ber om å finne ut det maksimale ...

Les mer

Translate »