Minesveiper LeetCode-løsning

Problemerklæring Minesveiper LeetCode Solution – La oss spille minesveiperspillet (Wikipedia, nettspill)! Du får et mxn-tegnmatrisebrett som representerer spillebrettet der: 'M' representerer en uavslørt mine, 'E' representerer en uavslørt tom firkant, 'B' representerer en avslørt blank rute som ikke har tilstøtende miner (dvs. over, under , venstre, høyre og alt...

Les mer

Serialiser og deserialiser binærtre LeetCode-løsning

Problemerklæring Serialiser og deserialiser binært tre LeetCode-løsning - Serialisering er prosessen med å konvertere en datastruktur eller et objekt til en sekvens av biter slik at det kan lagres i en fil eller minnebuffer, eller overføres over en nettverkstilkoblingskobling for å bli rekonstruert senere i …

Les mer

Kombinasjonssum Leetcode-løsning

Problemet Combination Sum Leetcode Solution gir oss en matrise eller liste over heltall og et mål. Vi får beskjed om å finne kombinasjonene som kan lages ved hjelp av disse heltallene et hvilket som helst antall ganger som legger opp til det gitte målet. Så mer formelt kan vi bruke den gitte ...

Les mer

Multipliser strenger Leetcode-løsning

Problemet Multiply Strings Leetcode-løsning ber oss om å multiplisere to strenger som er gitt til oss som input. Vi er pålagt å skrive ut eller returnere dette resultatet av å multiplisere til innringerfunksjonen. Så for å si det mer formelt gitt to strenger, finn produktet av de gitte strengene. ...

Les mer

Tekstbegrunnelse LeetCode-løsning

Vi vil diskutere tekstbegrunnelse LeetCode Løsning i dag Problemformulering Oppgaven "Tekstbegrunnelse" sier at du får en liste s[ ] av typestreng av størrelse n og en heltallsstørrelse. Begrunn teksten slik at hver tekstlinje består av størrelsen på antall tegn. Du kan …

Les mer

Maksimer summen av påfølgende forskjeller i en sirkulær matrise

Problemerklæring Anta at du har et heltall-array. Denne matrisen skal behandles som en sirkulær matrise. Den siste verdien av en matrise blir koblet til den første matrisen, en ⇒ a1. Problemet "Maksimer summen av påfølgende forskjeller i en sirkulær matrise" ber om å finne ut det maksimale ...

Les mer

Translate »