Finn undergruppe med gitt sum (håndterer negative tall)

Problemet "Finn undergruppe med gitt sum (Håndterer negative tall)" sier at du får et heltallmatrise som også inneholder negative heltall og et tall som kalles "sum". Problemstillingen ber om å skrive ut underarrayen, som summerer seg til et gitt nummer kalt “sum”. Hvis mer enn én undergruppe ...

Les mer

Skriv ut modifisert matrise etter økning i flere matriser

Problemet "Skriv ut modifisert matrise etter økning av flere matriserområder" sier at du får et heltallmatrise og "q" antall spørsmål blir gitt. En heltall "d" er også gitt. Hver spørring inneholder to heltall, startverdi og en sluttverdi. Problemstillingen ber om å finne ...

Les mer

Spørsmål om områdesummen uten oppdateringer

Problemstilling Problemet "Spørsmål om områdesummen uten oppdateringer" sier at du har en rekke heltall og et område. Problemstillingen ber om å finne ut summen av alle elementene innenfor det gitte området. Eksempel arr [] = {10, 9, 8, 7, 6} Spørring: {(0, 4), (1, 3)} 40 24 ...

Les mer

Treveis partisjonering av en matrise rundt et gitt område

Problemerklæring Du får en rekke heltall og et utvalg av lavverdi og høyverdi. Problemet "Treveis partisjonering av en matrise rundt et gitt område" ber om å partisjonere matrisen slik at matrisen vil bli delt inn i tre deler. Partisjonene til arrangementene vil være: Elementer ...

Les mer

Telle firdobler fra fire sorterte matriser hvis sum er lik en gitt verdi x

Problemstilling Problem "Telle firdobler fra fire sorterte matriser hvis sum er lik en gitt verdi x" angir at du får fire heltalsmatriser og en verdi som kalles x. Problemstillingen ber om å finne ut hvor mange firdobler som kan dannes av hvilken sum av elementer av ...

Les mer

Translate »