Range Sum Query 2D – uforanderlig Leetcode-løsning

Problemerklæring Range Sum Query 2D – Uforanderlig Leetcode-løsning – Gitt en 2D-matrisematrise, håndtere flere spørringer av følgende type: Beregn summen av elementene i matrisen inne i rektangelet definert av dets øvre venstre hjørne (rad1, kol1) og nedre høyre hjørne (rad2, kol2). Implementer NumMatrix-klassen: NumMatrix(int[][] matrise) Initialiserer objektet med heltall ...

Les mer

Diagonal Traversal LeetCode-løsning

Problemstilling Diagonal gjennomgang LeetCode-løsning – Gitt en 2D-heltallsmatrise, returner alle elementer av tall i diagonal rekkefølge som vist i bildene nedenfor. Inndata: nums = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] Utdata: [1,4,2,7,5,3,8,6,9] Forklaring for diagonal gjennomgang LeetCode Løsningsnøkkelidé Den første raden og den siste kolonnen i denne oppgaven vil tjene …

Les mer

Filtrer restauranter etter vegansk, pris og avstand Leetcode-løsning

Problemerklæring Filtrer restauranter etter veganvennlig, pris og avstand Leetcode-løsning – gitt utvalget av restauranter der restauranter[i] = [idi, ratingi, veganFriendlyi, pricei, distancei]. Du må filtrere restaurantene med tre filtre. VeganFriendly-filteret vil enten være sant (som betyr at du bare bør inkludere restauranter med veganFriendlyi satt til sant) eller usant (som betyr at du kan inkludere alle …

Les mer

Translate »