Lengste økende vei i en Matrix LeetCode-løsning

Problemstilling Lengste økende bane i en matrise LeetCode-løsning – Gitt en mxn heltallsmatrise, returner lengden på den lengste økende banen i matrisen. Fra hver celle kan du enten bevege deg i fire retninger: venstre, høyre, opp eller ned. Du kan ikke bevege deg diagonalt eller bevege deg utenfor grensen (dvs. omslag er ikke tillatt). Inndata: …

Les mer

Binærtre Maksimal Path Sum LeetCode Solution

Problemstilling Binært tre Maksimal banesum LeetCode Løsning – En bane i et binært tre er en sekvens av noder der hvert par av tilstøtende noder i sekvensen har en kant som forbinder dem. En node kan maksimalt vises i sekvensen én gang. Merk at banen ikke trenger...

Les mer

Implementere Stack og Queue med Deque

Problemerklæring Problemet “Implement Stack and Queue using Deque” sier å skrive en algoritme for å implementere Stack and Queue ved hjelp av Deque (Double Ended Queue). Eksempel (stabel) Trykk (1) Trykk (2) Trykk (3) Pop () er Tom () Pop () Størrelse () 3 falsk 2 1 Eksempel (kø) Enqueue (1) Enqueue (2) Enqueue (3) Dequeue isEmpty () Størrelse () Dequeue () 1 falsk 2 ...

Les mer

Translate »