Skriv ut modifisert matrise etter økning i flere matriser

Problemet "Skriv ut modifisert matrise etter økning av flere matriserområder" sier at du får et heltallmatrise og "q" antall spørsmål blir gitt. En heltall "d" er også gitt. Hver spørring inneholder to heltall, startverdi og en sluttverdi. Problemstillingen ber om å finne ...

Les mer

Maksimal vekttransformasjon av en gitt streng

Problemstilling Den maksimale vektomdannelsen til et gitt strengproblem angir at gitt en streng som bare består av to tegn 'A' og 'B'. Vi har en operasjon der vi kan transformere streng til en annen streng ved å bytte hvilket som helst tegn. Dermed er mange transformasjoner mulige. Av alle mulige ...

Les mer

Største sum sammenhengende undergruppe

Problemerklæring Du får en rekke heltall. Problemstillingen ber om å finne ut den største summen sammenhengende subarray. Dette betyr ingenting annet enn å finne en undergruppe (kontinuerlige elementer) som har den største summen blant alle andre underordninger i den gitte matrisen. Eksempel arr [] = {1, -3, 4,…

Les mer

Strengsammenligning som inneholder jokertegn

I streng sammenligning som inneholder jokertegn problem, har vi gitt to strenger andre streng inneholder små alfabeter og den første inneholder små alfabeter og noen jokertegn mønstre. Jokertegnmønstre er:?: Vi kan erstatte dette jokertegnet med et hvilket som helst lite alfabet. *: vi kan erstatte dette jokertegnet med hvilken som helst streng. En tom …

Les mer

Translate »