Clone Graph LeetCode Solution

Problemstilling Klonegraf LeetCode Løsning – Vi får en referanse til en node i en tilkoblet urettet graf og blir bedt om å returnere en dyp kopi av grafen. En dyp kopi er i utgangspunktet en klon der ingen node til stede i den dype kopien skal ha referansen ...

Les mer

Korteste vei i et rutenett med eliminering av hindringer LeetCode-løsning

Problemstilling Korteste vei i et rutenett med hindringer Eliminering LeetCode-løsning – Du får et mxn heltallsmatrisenett der hver celle enten er 0 (tom) eller 1 (hinder). Du kan flytte opp, ned, til venstre eller høyre fra og til en tom celle i ett trinn. Gå tilbake til det minste antallet trinn for å gå fra øvre venstre side ...

Les mer

Minesveiper LeetCode-løsning

Problemerklæring Minesveiper LeetCode Solution – La oss spille minesveiperspillet (Wikipedia, nettspill)! Du får et mxn-tegnmatrisebrett som representerer spillebrettet der: 'M' representerer en uavslørt mine, 'E' representerer en uavslørt tom firkant, 'B' representerer en avslørt blank rute som ikke har tilstøtende miner (dvs. over, under , venstre, høyre og alt...

Les mer

Partisjoner til K Equal Sum Subsets Leetcode Solution

Problemformulering Partisjonen til K Equal Sum Subsets LeetCode Solution – «Partition to K Equal Sum Subsets» sier at du får heltallsarraynumrene og et heltall k, returner true hvis det er mulig å ha k ikke-tomme delsett med summene er alle like. Eksempel: Inndata: nums = [4,3,2,3,5,2,1], k = 4 Utgang: …

Les mer

Alien Dictionary LeetCode Solution

Problemstilling Alien Dictionary LeetCode Solution – Det er et nytt fremmedspråk som bruker det engelske alfabetet. Rekkefølgen blant bokstavene er imidlertid ukjent for deg. Du får en liste over strengord fra det fremmede språkets ordbok, der strengene i ord er sortert leksikografisk etter reglene for dette nye språket. …

Les mer

Ansatt ledig tid LeetCode-løsning

Problemerklæring Ansatt ledig tid LeetCode-løsning – Vi får en liste over ansatte, som representerer arbeidstiden for hver ansatt. Hver ansatt har en liste over ikke-overlappende intervaller, og disse intervallene er i sortert rekkefølge. Returner listen over begrensede intervaller som representerer den vanlige fritiden i positiv lengde for alle ansatte, også i …

Les mer

Design Hit Counter LeetCode Solution

Problemerklæring Design treffteller LeetCode Solution – Design en treffteller som teller antall treff mottatt i løpet av de siste 5 minuttene (dvs. de siste 300 sekundene). Systemet ditt bør godta en tidsstempelparameter (i sekunders granularitet), og du kan anta at anrop blir gjort til systemet i kronologisk rekkefølge (dvs. tidsstemplet øker monotont). …

Les mer

Binærtre Lengste påfølgende sekvens LeetCode-løsning

Problemstilling Binært tre Lengste påfølgende sekvens LeetCode Løsning – Gitt roten til et binært tre, returner lengden på den lengste påfølgende sekvensbanen. Banen refererer til en hvilken som helst sekvens av noder fra en startnode til en hvilken som helst node i treet sammen med foreldre-barn-forbindelsene. Den lengste på rad…

Les mer

Ordsøk Leetcode-løsning

Problemerklæring Gitt et mxn-brett og et ord, finn ut om ordet finnes i rutenettet. Ordet kan konstrueres fra bokstaver i sekvensielt tilstøtende celler, der "tilstøtende" celler er horisontalt eller vertikalt nærliggende. Den samme bokstavcellen kan ikke brukes mer enn en gang. Eksempel ...

Les mer

Er etterfølgende Leetcode-løsning

Problemstilling I dette problemet får vi to forskjellige strenger. Målet er å finne ut om den første strengen er en konsekvens av den andre. Eksempler første streng = “abc” andre streng = “mnagbcd” sann første streng = “burger” andre streng = “dominos” falske tilnærming (rekursiv) Dette er enkelt ...

Les mer

Translate »