Største nummer Leetcode-løsning

Problemstilling Det største tallet LeetCode Solution – “Largest Number” sier at gitt en liste over ikke-negative heltall, må vi ordne tallene på en slik måte at de danner det største tallet og returnerer det. Siden resultatet kan være veldig stort, må du returnere ...

Les mer

Manglende nummer Leetcode-løsning

Problemformulering Det manglende nummeret LeetCode Solution – “Manglende nummer” angir at gitt en matrise med størrelse n som inneholder n distinkte tall mellom [0,n]. Vi må returnere nummeret som mangler i området. Eksempel: Input: nums = [3,0,1] Output: 2 Forklaring: Vi kan lett observere at alle …

Les mer

Sorter matrise etter å øke frekvensen Leetcode-løsning

Problemerklæring Gitt et utvalg av heltall, sorterer du matrisen i økende rekkefølge basert på frekvensen til verdiene. Hvis flere verdier har samme frekvens, kan du sortere dem i avtagende rekkefølge. Eksempel nums = [1,1,2,2,2,3] [3,1,1,2,2,2] Forklaring: '3' har en frekvens på 1, '1' har en frekvens på ...

Les mer

Kryss av to arrays II Leetcode-løsning

Problemstilling I dette problemet er det gitt to matriser, og vi må finne ut skjæringspunktet mellom disse to matriser og returnere den resulterende matrisen. Hvert element i resultatet skal vises så mange ganger som det vises i begge matriser. Resultatet kan være i hvilken som helst rekkefølge. Eksempel ...

Les mer

Relativ Sort Array Leetcode Solution

I dette problemet får vi to matriser med positive heltall. Alle elementene i den andre matrisen er forskjellige og er tilstede i den første matrisen. Den første matrisen kan imidlertid inneholde dupliserte elementer eller elementer som ikke er i den andre matrisen. Vi må sortere den første matrisen ...

Les mer

Translate »