Maksimal dybde på binær treet Leetcode-løsning

Problemstilling I problemet gis et binært tre, og vi må finne ut den maksimale dybden til det gitte treet. Et binært treets maksimale dybde er antall noder langs den lengste banen fra rotnoden og ned til den lengste bladnoden. Eksempel 3 /…

Les mer

Translate »