Finn indeks over lukkende brakett for en gitt åpningsbrakett i et uttrykk

Problemstilling Gis en streng s med lengde / størrelse n og et heltall som representerer indeksen til en åpningsfeste. Finn indeks for lukkende brakett for en gitt åpningsbrakett i et uttrykk. Eksempel s = “[ABC [23]] [89]” indeks = 0 8 s = “[C- [D]]” indeks = 3 5 s ...

Les mer

Omorganiser en matrise i rekkefølge - minste, største, nest minste, nest største

Problemerklæring Anta at du har et heltall-array. Problemet "Omorganisere en matrise i rekkefølge - minste, største, nest minste, nest største, .." ber om å omorganisere matrisen på en slik måte at det minste tallet kommer først og deretter det største tallet, deretter nest minste og deretter det andre ...

Les mer

Sjekk om to uttrykk med braketter er like

Gitt to strenger s1 og s2 som representerer uttrykk som inneholder tilleggsoperator, subtraksjonsoperator, små bokstaver og parentes. Sjekk om to uttrykk med parenteser er like. Eksempel Input s1 = “- (a + b + c)” s2 = “-abc” Output Ja Input s1 = “ab- (cd)” s2 = “abcd” Output No Algorithm to Check if Two ...

Les mer

Translate »